Strona główna > Świat > Żydzi i ich wina bogobójstwa. To żadne antysemitnictwo a potwierdzenie historii

Żydzi i ich wina bogobójstwa. To żadne antysemitnictwo a potwierdzenie historii

Kiedy Żydzi zażądali od Poncjusza Piłata żeby ukrzyżował Pana Jezusa Chrystusa, ściągnęli na przyszłe pokolenia „klątwę bogobójstwa”.

Ukrzyżuj Go!!! Niech krew Jego będzie na nas [Żydach] i na dzieciach naszych!

Grzech bogobójstwa zostawia swoje piętno NA TWARZACH i CIAŁACH krzyżujących Chrystusa Żydach w każdym pokoleniu tego opuszczonego przez Boga narodu.

Spójrz na OHYDNE żydowskie twarze Ruth Bader Ginsburg, Howarda Sterna i Debbie Wasserman-Schultz. Na pewno skutki BOGOBÓJSTWA (mordu Boga) można widzieć na ich OHYDNYCH twarzach!

a

„Na krzyż z Nim! Na krzyż z Nim! Krew Jego na nas i na dzieci nasze” – wołali Żydzi do Poncjusza Piłata kiedy żądali ukrzyżowania Jezusa Chrystusa, Wiecznego Syna Bożego.

I Jezus Chrystus to powiedział do Żydów: „44 Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma” (Mat 27, Jan 8) Dlatego Żydzi nie mają żadnego prawa Boga z Biblii nazywać swoim 'Ojcem'”.

Orzekł też o Żydach Jezus Chrystus: 34 Dlatego oto Ja posyłam do was proroków, mędrców i uczonych. Jednych z nich zabijecie i ukrzyżujecie; innych będziecie biczować w swych synagogach i przepędzać z miasta do miasta. 35 Tak spadnie na was wszystka krew niewinna, przelana na ziemi, począwszy od krwi Abla sprawiedliwego aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zamordowaliście między przybytkiem a ołtarzem” (Mat 23, Łuk 11).

a

Jako złowroga siła pod Bogobójczym Przekleństwem Krwi, Żydzi są wrogami chrześcijańskiej cywilizacji. Św. Paweł powiedział: „Żydzi są wrogami Krzyża Chrystusowego” (Fil 3). Żydzi boją się chrześcijaństwa bardziej niż jakiejkolwiek innej siły na świecie. Dlatego Żydzi zrobią wszystko co jest w ich sferze wpływów (teraz każda wyobrażalna sfera) żeby zniszczyć chrześcijańską kulturę. Dlaczego Żydzi postrzegają chrześci­jaństwo za śmiertelnego wroga?

Bo chrześcijaństwo zapisuje fakt histo­ryczny, że Żydzi ukrzyżowali Jezusa Chrystusa, Pana Chwały. Każdy Żyd, jak uczy Biblia, uczestniczy w Zbiorowej Winie mordu Jezusa Chrystusa. Dlatego Żydzi, zarówno jako jednostki jak i zbiorowość, muszą odpokutować swoje grzechy i stać się chrześcijanami.

Ale ta perspektywa biblijna sprawia, że Żyd się wzbrania. Żyd nie lubi nikogo dyktującego im dumnym i butnym – warunki, a na pewno nie nakazującego im iż musi odpokutować! „Och” mówi dumny i butny Żyd. „Ja mam pokutować? Och!”

Żydzi są na zawsze przeklęci za zabicie Pana Jezusa Chrystusa

a

Św. Bazyli z IV wieku powiedział: „Żydzi dziedziczą winę krwi swoich ojców i dlatego, na wszystkie wieki, splamili się krwią Chrystusa. Kiedy Żydzi wyciągają ręce w modlitwie, to tylko przypominają Bogu Ojcu swój grzech przeciwko Jego Synowi”. (O modlitwie)

PRZEKLEŃSTWO BOGOBÓJCZEJ KRWI nadal jest na Żydach. Przekleństwo Bogobójczej Krwi nadal jest nieodpokutowane i potwierdza mordercze usposobienie Żydów gniewem Boga na nich. To można zobaczyć w żydowskim upodobaniu do krytyki, ciągłego znajdowania winy, czyli niszczenia wszystkich istniejących porządków, zwłaszcza chrześcijańskiego porządku zachodniej cywilizacji.

ŻYDZI MAJĄ BYĆ UJARZMIENI PRZEZ NARODY

ŻYDZI ŚCIĄGNĘLI NA SIEBIE NIEWOLĘ kiedy powiedzieli Poncjuszowi Piłatowi – „Poza Cezarem nie mamy króla” (Jan 19). Między sobą mówili: „Jeżeli Go tak pozostawimy [ang. nie zabijemy], to wszyscy uwierzą w Niego, i przyjdą Rzymianie, i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród” (Jan 11).

Ale narody uwierzyły w Chrystusa i Rzymianie pozbawili Żydów ich miejsca i narodu. Poli­tyczny syjonizm który powstał w ostatnich 100 latach, jest niczym innym jak kradzieżą sa­dów i własności należących do palestyńskich Arabów. A zatem, czy Bóg jest uczestnikiem w żydowskiej kradzieży? Uważając, że Izrael jest spełnieniem biblijnego proroctwa, czynimy Boga współuczestnikiem żydowskiej kradzieży.

Niewola jest teraz wyznaczonym biblijnie losem Żydów. Król Dawid powiedział o Żydach, którzy nie uwierzyli w nadchodzącego Mesjasza: „Niech zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli; spraw, by lędźwie ich zawsze się chwiały” [ang. by ich grzbiety ciągle się pochylały] (Psalm 69) Wszyscy Ojcowie Kościoła uczą, że Żydzi ściągnęli na siebie wieczną niewolę od narodów. (Hipolit, Przeciwko Żydom /Against The Jews; św. Jan Chryzostom, Homilie przeciwko judaizatorom / Homilies Against The Judaizers)

Żydzi są lojalni tylko względem siebie, i dlatego nie powinno się im pozwalać na żadną władzę polityczną.

„Kiedy Żyd, w Ameryce czy Afryce Południowej, rozmawia z żydowskimi towarzyszami o 'naszym' rządzie, to ma na myśli rząd Izraela”.

Nigdy więc nie powinniśmy pozwalać Żydowi na żadną władzę polityczną, bo Żyd uważa się za „najpierw Żyda” w każdym zamieszkiwanym przezeń kraju. Dlatego Żyd przedkłada swoje interesy przed interesami narodowymi kraju-gospodarza. Na przykład podczas każdej kampanii wyborczej w USA Żydzi zawsze stawiają to samo pytanie odnoście kandydata politycznego: „Czy on jest dobry dla Żydów?” Nigdy nie pytają „Czy jest dobry dla Ameryki?”

JAK POWINNIŚMY POSTĘPOWAĆ Z ŻYDAMI?

a

ŻYDZI SĄ TERAZ CAŁKOWICIE POZA KONTROLĄ. Pozwoliliśmy im zniszczyć nasze chrześcijańskie dziedzictwo, począwszy od wojny z Bożym Narodzeniem [War On Christmas].

~ Brother Nathanael

(Founder of RealJewNews.com)

smoloko.com

Żydzi są teraz całkowicie poza kontrolą. Pozwoliliśmy im zniszczyć nasze chrześcijańskie dziedzictwo.

Według żydowskiego Talmudu, „Goje” są pozbawionym duszy bydłem stworzonym do służenia Żydom, i Żydzi mają historyczne przeznaczenie podbicia ich w dominacji światowej. Dlatego Żydzi chcą zedrzeć z chrześcijan ich religię, obyczajną kulturę, suwerenność polityczną i niezależność gospodarczą. Dzięki kontroli mediów i niekończących się wrzasków o „antysemityzmie” (czy jeszcze nie mamy tego dosyć?) Żydzi fałszują rzeczywistość do tego stopnia, że wielu teraz uważa, że chrześcijanie są mordercami, którzy zawsze prześladują Żydów. Ale narody chrześcijańskie musiały podjąć konieczne działania wobec tych spiskujących i złych wrogów.

JEDYNĄ ODPOWIEDZIĄ jest powiedzieć Żydom, że oni muszą odpokutować i stać się chrześcijanami. My którzy dyktujemy te warunki Żydom musimy zobowiązać się prowadzić święte chrześcijańskie życie i regularnie chodzić do kościoła. Jest jeszcze szansa, że możemy odebrać wszystko co Żydzi nam ukradli.

Pewnego dnia, tak, wkrótce, będziemy naprawdę odrzucić żydowski slogan „Szczęśliwych Świąt!”, i mówić znowu „Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!” [„Merry CHRISTmas!”]

+Brat Nathanael Kapner (wcześniej Żyd – teraz chrześcijański prawosławny) source –

Z duchowego punktu widzenia… Największą zbrodnią popełnioną kiedykolwiek w historii świata, jest mord i ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.

From a spiritual viewpoint…The most evil crime ever committed in the history of the world is the murder and crucifixion of Jesus Christ, the Son of God…

I sprawcami tej zbrodni byli Żydzi. pomyśl o tym przez moment.

Trzeba logicznie wnioskować, że Żydzi są faktycznie 'wybrańcami' szatana, a judaizm to satanizm.

Cztery klątwy judaizmu

Klątwy: wydziedziczenia, drzewa figowego, spustoszenia i bogobójstwa.

Kiedy Jezus powiedział Żydom, że zostanie im odebrane ich królestwo i dane poganom, Ży­dzi odpowiedzieli: „Broń Boże”. Ale klątwa jest ważna. Kościół dziedziczy błogosławieństwa Boga, a Synagoga została zapomniana. To jest klątwa wydziedziczenia.

Kiedy Jezus podszedł do drzewa figowego, symbolu Izraela, nie zobaczył na nim owoców. Przeklął je i drzewo uschło. Kościół jest nowym Izraelem rodzącym wiele owoców, a Synago­ga jest suchym drzewem. Można to widzieć w ich twarzach. To jest klątwa drzewa figowego.

Kiedy Jezus zobaczył, że Jerozolima odrzuciła go jako Mesjasza, oświadczył: „Oto wasz dom zostanie wam pusty”. (Mat 23:38) To Kościół oferuje życie wieczne, a Synagoga nie ma nic do oferowania. To jest klątwa spustoszenia.

Kiedy Piłat chciał uwolnić Jezusa, Żydzi krzyczeli: „Na krzyż z nim!…Krew Jego na nas i na dzieci nasze”. (Mat 27:23,25) To jest klątwa bogobójstwa, która spada na każdego Żyda z powodu zbiorowej winy ukrzyżowania Boga Wcielonego, Pana Jezusa Chrystusa.

http://smoloko.com/?p=18085

Tłum. Ola Gordon

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.