Strona główna > NWO > Apokalipsa > Żydzi oczekują nadejścia Antychrysta (reedycja)

Żydzi oczekują nadejścia Antychrysta (reedycja)

Żydzi oczekują nadejścia Antychrysta. Rabin Kaduri: „Moshiach objawi się Izraelowi po śmierci Sharona”

a,a

Z doniesień mediów.

a10,3

Ariel Sharon zmarł 11 stycznia 2014 roku w klinice Tel a-Shomer w Tel Aviv. Trumna z jego ciałem została przewieziona do parlamentu Izraela gdzie odprawiono ceremonię pożegnalną. Sharon zostanie pochowany w poniedziałek 13 grudnia.

—————————————————————————————————————————————————-

Dnia 28 stycznia 2006 roku, w wieku 108 lat, zmarł sławny i przez wszystkich żydów szanowany, izraelski rabin Icchak Kaduri

a10,5

Kiedy Icchak Kaduri miał zaledwie 16 lat to wielki rabin sefardyjski Yosef Haim (Ben Ish Hai) przyjął małe, cudowne dziecko i poświęcił mnóstwo czasu na obcowanie z młodziankiem, rozmowa ciągnęła się przez wiele godzin. 90 lat później rabin Icchak Kaduri powiedział głównemu rabinowi Francji, Sitrukowi: „Ben Ish Hai dał mi trzy błogosławieństwa, że będę bardzo długo żył, że do samej śmierci będę zdrowy i że dostąpię zaszczytu ujrzenia Moshiacha”. Rabin Kaduri zyskał sławę jednego z największych współczesnych kabalistów i znawców Tory. Sefardyjscy żydzi obdarzali go szacunkiem i uwielbieniem. Jego wizerunki były rozpowszechniane jako rodzaj błogosławieństwa. Icchak Kaduri był uważany za jednego z największych nauczycieli kabały, nigdy nie opublikował żadnej swojej pracy ale należał do wielkich znawców żydowskiego mistycyzmu. Miał fotograficzną pamięć i był znany ze swojej doskonałej znajomości Tory, proroków, pism, Talmudu i innych żydowskich świętych ksiąg, które często cytował z pamięci. Izraelskie gazety pisały w swoim czasie o wpływie Kaduri jaki on wywiera na społeczeństwo izraelskie, o jego wizjach, dzięki którym Moshe Katzav był wybrany w 2000 roku na urząd prezydenta Izraela, o jego błogosławieństwie udzielonym Beniaminowi Netanyahu, dzięki któremu zwyciężył on w wyborach w partii Likud.

a10,6

W jego pogrzebie wzięło udział ponad 250 tysięcy żydów. Gigantyczna procesja pogrzebowa przeszła ulicami starej Jerozolimy. Na jego pogrzebie powiedziano, że odszedł jeden z największych duchowych autorytetów judaizmu XX wieku.

Mesjanistyczne wizje rabina Icchaka Kaduri:

4 listopada 2003 roku, kilka lat przed swoją śmiercią, głosząc w swojej synagodze w święto Yom Kippur, Kaduri zaskoczył swoich zwolenników mówiąc im, że w widzeniu spotkał się moshiacha, dowiedział się od niego o nadchodzących wydarzeniach i że zna jego imię. Powiedział także, że moshiach (Antychryst- redakcja 3rm.info) objawi się Izraelowi po śmierci Ariela Sharona (zmarł 11 stycznia 2014 roku- redakcja 3rm.info). Duchowe wizje moshiacha Icchaka Kaduri były opublikowane na stronach internetowych jego jesziwy (www.Kaduri.net) a także na portalu NewsFirstClass (www.News1.co.il), specjalizującego się w śledztwie dziennikarskim: „Wielu dobrym ludziom w społeczeństwie trudno będzie zrozumieć tożsamość Moshiacha. Przywództwo i porządek Moshiacha, z krwi i kości, trudno będzie przyjąć wielu w z naszego ludu. Będąc przywódcą, Moshiach nie będzie piastował żadnego stanowiska, on będzie pośród ludzi i będzie wykorzystywał do komunikacji środki masowego przekazu. Jego panowanie będzie czyste i bez żadnych osobistych albo politycznych ambicji. W ciągu jego panowania będzie rządziła tylko sprawiedliwość i prawda. Czy natychmiast uwierzą wszyscy w tego Moshiacha? Nie, na początku niektórzy z nas uwierzą w niego a niektórzy nie uwierzą. Dla ludzi niereligijnych łatwiej będzie pójść za Moshiachem niż dla ortodoksyjnych. Objawienie Moshiacha nastąpi w dwóch etapach: na początku on aktywnie umocni swoją pozycję jako Moshiach nie nazywając siebie Moshiachem. Następnie ujawni się niektórym żydom, niekoniecznie mądrym nauczycielom Tory. Może nawet i prostym ludziom. Dopiero wtedy ujawni siebie całemu ludowi. Ludzie będą zaskoczeni i będą pytać: „Co? To jest Moshiach?”. Liczni ludzie znają jego imię ale nie wierzą, że on jest Moshiachem”.

Imię moshiacha

Icchak Kaduri zmarł 28 stycznia 2006 roku w wieku 108 lat. Przed śmiercią powiedział czterem najbliższym uczniom: „…Jeżeli kabaliści zbadają ujawnione przeze mnie, ostatnimi miesiącami, sprawy dotyczące przyjścia Moshiacha, to odkryją jego imię ukryte w moich słowach, które objawiło mi się dnia 9 (miesiąca) cheszwana 5764 roku (styczeń 2003). W tenże dzień dostąpiłem zaszczytu spotkania go twarzą w twarz. On jest tutaj, jest wśród nas…”

Talmudysta i kabalista Icchak Kaduri
Satanistyczny talmudysta i kabalista Icchak Kaduri

Krótko przed swoją śmiercią Icchak Kaduri zapisał, objawione mu, imię moshiacha i kazał otworzyć notatkę dopiero w rok po jego śmierci. 28 stycznia 2007 roku notatkę otworzono a w niej było napisane: „Podniesie lud i dowiedzie, że Tora i Jego wiara na wieki trwa. Napisałem to w miesiącu miłosierdzia . Icchak Kaduri”. Icchak Kaduri zastosował, często używany przez rabinów-kabalistów, sposób przekazu kluczowego słowa metodą wyrażenia go poprzez skrót konkretnej frazy. Taka metoda przekazu informacji komplikuje możliwość zamiany liter w słowie podobnie jak zamiana słowa w zdaniu zmienia jego sens. Pierwsze litery tego zdania tworzą pełne imię żydowskie Yeshua (ישוע), należące do Jezusa z Nazaretu-Yehoshua (יהושוע). Należy zauważyć, że wzmiankowanie żydowskiego imienia Jezusa (ישוע) jest najsurowszym tabu dla każdego ortodoksyjnego żyda. Dla określenia osoby Jezusa z Nazaretu żydzi stosują skróconą wersję Jego prawdziwego imienia (usunięta jest ostatnia litera) co brzmi jak „Yeshu”. To określenie rozszyfrowywane jest przy pomocy wyżej wzmiankowanej metody przekazu kluczowych słów za pomocą zdania „Yimahak Shmo Uzihro”, co tłumaczy się jako „Niechaj będzie starte Imię Jego i pamięć o Nim”. Obwieszczenie pełnego imienia Yeshua przez „czcigodnego” Icchaka Kaduri niosło tak wyraźne przesłanie dla świata żydowskiego, że jego 80-letni syn, rabin David Kaduri, nie mający wcześniej cienia wątpliwości co do autentyczności notatki ojca, po opublikowaniu jej treści robił wszystko co było w jego mocy ażeby zasiać wątpliwość co do jej autentyczności. „To nie jest jego charakter pisma”- upierał się, dowodząc, że we wrześniu 2005 roku ojciec nie był już w stanie pisać i, zapominając o tym, że w ciągu poprzedniego roku, on razem z pozostałymi zwolennikami ojca, w napięciu oczekiwał publikacji pozostawionej przez ojca notatki. „Mój ojciec spotkał w wizji Moshiacha i mówił nam, że on wkrótce przyjdzie”- powiedział. Wnuk Icchaka, rabin Josef Kaduri, potwierdza, że w ciągu swoich ostatnich dni rabin Icchak wielokrotnie mówił o przyjściu moshiacha i zbawieniu przez niego ludzkości. W całej izraelskiej prasie, tak aktywnie piszącej o pogrzebie Icchaka Kaduri, o „mesjanistycznej notatce” Icchaka Kaduri napisała tylko jedna ważka gazeta izraelska „Ma’ariv” (www.NRG.co.il, druga co do nakładu po „Yedinot Ahronot”) poddając notatkę w wątpliwość. Równolegle z tą informacją o „mesjanistycznej notatce” wspomniało kilka stron internetowych Izraela. Strona internetow0-informacyjna IsraelToday, oficjalna strona jesziwy Kaduriego i portal informacyjny NewsFirstClass.

————————————————————————————————————————————————-

Od Redakcji www.3rm.info

Powszechnie szanowany w całym świecie żydowskim rabin Kaduri umierając wymienił imię nadchodzącego „moshiacha”-Antychrysta jako Jezus. Żydzi byli zszokowani tym faktem ale tak naprawdę niczego zaskakującego w tym nie ma.

Przecież słynny starzec Paisjusz Hagioryta (Pajsij Afonskij) ostrzega nas: „Syjoniści już kogoś przygotowują na moshiacha. Dla nich moshiach będzie królem to znaczy, że będzie panował tutaj, na ziemi. Świadkowie Jehowy także oczekują ziemskiego władcy. Syjoniści przedstawią swojego króla a jehowici go przyjmą. Wszyscy oni uznają go królem, powiedzą: „Tak, to on”. Będzie wielkie zamieszanie i wstrząsy. W tym zamieszaniu i wstrząsach zapragną króla, który mógłby ich uratować. I wtedy oni wystawią człowieka, który powie: „Ja jestem imam, ja jestem piąty Budda, ja jestem Chrystus, którego oczekują chrześcijanie, ja jestem tym, którego oczekują jehowici, ja jestem moshiach żydowski”. On powie pięć razy „ja”. Ewangelista Jan mówi w swoim Pierwszym Liście: „Synaczkowie…Antychryst idzie i teraz nastało wielu antychrystów”. On nie ma na myśli tego, że oczekiwany Antychryst będzie podobny do prześladowców Maksymiliana i Dioklecjana, ale to, że oczekiwany Antychryst będzie, jeśli można się tak wyrazić, wcieleniem diabła. Pojawi się ludowi żydowskiemu jako moshiach i zwiedzie świat. Nadchodzą bardzo ciężkie czasy, czekają nas wielkie utrapienia. Chrześcijanie doświadczą ogromnych prześladowań.Tymczasem jest to oczywiste, że ludzie nie rozumieją tego, że my już doświadczamy przejawów czasów (ostatecznych), że znamię Antychrysta staje się rzeczywistością. Jak gdyby nic się nie działo. Dlatego Pismo Święte mówi, że zwiedzeni będą i wybrani. Ci, którzy nie będą mieli dobrego usposobienia, nie otrzymają oświecenia od Boga i ulegną zwiedzeniu w latach apostazji. Dlatego, że ten w którym nie ma Łaski Bożej, nie posiada duchowej jasności, tak jak nie ma jej diabeł” („O znakach czasu”, rozdział 1, Antychryst).

Dopomóż nam Boże i uchroń przed Antychrystem i jego plugawym znamieniem!

SUPLEMENT

Rabini modlą się do anioła zniszczenia o zabicie Sharona.

Pulsa Denura curse on Sharon- חרם פולסא דנורא על אריק שרון

 

Za: http://3rm.info/42755-evrei-zhdut-yavleniya-antihrista-ravvin-kaduri-messiya-yavitsya-izrailyu-posle-smerti-arielya-sharona.html

Data publikacji: 12.01.2014

2 thoughts on “Żydzi oczekują nadejścia Antychrysta (reedycja)

  1. Uczeń rabina Kaduri przedstawia tą sytuację w zupełnie innym świetle, twierdzi on, że rabin Kaduri przyjął Jezusa Chrystusa z Nazaretu, który mu się objawił, tak jak kiedyś objawił się innemu żydowi – św. Pawłowi, a który umarł za nas na krzyżu i odkupił nas swoją krwią. Kaduri uwierzył, że Zbawicielem jest Jezus Chrystus, i że On wkrótce powróci, ale bał się o tym mówić.

    https://www.youtube.com/watch?v=0WQ-77Xw8C8&t=1s

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.