Strona główna > NWO > Apokalipsa > Żydzi, nadchodzący Antychryst i męczeństwo chrześcijan

Żydzi, nadchodzący Antychryst i męczeństwo chrześcijan

„A Antychryst, którego wy chrześcijanie boicie się będzie naszym NOWYM MESJASZEM, który poprowadzi nas żydów do światowego zwycięstwa i który pozbędzie się was, chrześcijan, którzy stoicie nam na drodze…”

Strzeż się Praw Noachidzkich
Strzeż się Praw Noachidzkich

(Groźba wysłana do mnie przez jednego z żydowskich czytelników mojej strony, który przyznał także, że moje informacje są trafne)

UWAGA– Pisanie takich artykułów jak ten poniżej nie jest dla mnie łatwe ponieważ tematem wokół którego sprawa krąży są żydzi…żydzi, których kocham i o których się martwię i modlę przez całe moje życie. Żaden z moich artykułów na ten temat, czy to o Prawach Noachidzkich, komunistach, New World Order, itd…nie był pisany w duchu „antysemityzmu” lub „nienawiści do żydów”.

Jest ważne żeby podkreślić, że chociaż żydzi są w rzeczywistości zaangażowani w projekt realizacji Praw Noachidzkich i w komunizm oraz jego pomiot zwany New World Order itd., to nie wszyscy żydzi to akceptują i nie wszyscy są w to zaangażowani. Stereotypy są czymś strasznym. Ponadto niewybredna reakcja o naturze nienawiści, atak, itd., nigdy nie mogą być chrześcijańską odpowiedzią. Jednakże poszczególne osoby i grupy, które stały i stoją za tak straszliwymi prześladowaniami i ludobójstwem niezliczonych rzesz chrześcijańskich, niewinnych ludzi, muszą być wyraźnie zidentyfikowane, zdemaskowane i unaocznione…i prawnie powstrzymane.

LOS MILIONÓW ZAPLANOWANYCH OFIAR JEST ZDECYDOWANIE ZAGROŻONY

Chrześcijanie teraz stoją twarzą w twarz z programem prawdziwego ludobójstwa, w zamierzeniu, realizowanego za pomocą stanu wojennego i Praw Noachidzkich dla Ameryki.

a

Gdybyście spytali czy żydzi, którzy są w to zaangażowani i inni ich wspólnicy i współpracownicy naprawdę przeprowadzą realizację programu Praw Noachidzkich przeciwko chrześcijanom to musicie jedynie przeczytać przekaz nienawiści zawarty w Talmudzie, sprawdzić rzeczywiste korzenie komunizmu i historyczne relacje dziesiątków milionów chrześcijańskich męczenników, zamęczonych i zamordowanych wraz z ich zniszczonymi, przez żydowskich komunistów i ich wspólników i współpracowników, świątyniami, poczynając od Rosji a kończąc na innych narodach.

a

I sprawdzić ich współczesne, brutalne ludobójstwo dokonywane na wielu Palestyńczykach ( włącznie z palestyńskimi chrześcijanami) w Izraelu.

Żydowscy komuniści w Ameryce z podwójnym obywatelstwem (izraelskim) i ich gojowskie pachołki odgrywają i będą odgrywali główną rolę w planowaniu i przeprowadzaniu realizacji scenariusza New World Order/Martial Law (Stan wojenny) wyraźnie opracowanego w celu ataku i prześladowań i eksterminacji amerykańskich chrześcijan, chrześcijańskich korzeni Ameryki i jej dziedzictwa (aczkolwiek nie są oni jedynymi ludźmi w tę zbrodnię zaangażowanymi).

I także za pomocą Praw Noachidzkich i ich tajnego programu wojskowego gilotynowania.

A rzeczywistość jest taka, że planują oni totalne wyniszczenie chrześcijan.

Nie istnieje żaden inny powód istnienia ich noachidzkiego ustawodawstwa powiązanego ze złowieszczo udokumentowanym istnieniem milionów nowoczesnych wojskowych gilotyn rozmieszczonych dzisiaj w całej Ameryce.

W prawdziwie komunistycznym stylu FEMA jest zaprojektowana także do przejęcia i konfiskaty chrześcijańskich kościołów i ich zsekularyzowania na mocy prawa stanu wojennego. W prawdziwie komunistycznym stylu chrześcijanie zostali przeznaczeni do aresztowania i wysyłki do gułagów systemu amerykańskiego w więziennych wagonach kolejowych, dokładnie tak jak robili to komuniści przez dziesiątki lat chrześcijanom w Rosji pod jarzmem komunizmu.

a

I więcej: po prostu czytaj moje raporty z ostatnich 17 lat, przedstawiające w ogólnym zarysie kolejność realizacji New World Order w Ameryce.

Ja i moi chrześcijańscy współwyznawcy, kilkaset milionów w samej Północnej Ameryce, zostaliśmy przeznaczeni do prześladowań i eksterminacji przez ludzi realizujących program New World Order/Stan Wojenny i ich Praw Noachidzkich.

I z tego powodu nie mogę milczeć w tej godzinie:

AMERYKAŃSKI  HOLOCAUST  JUŻ  NADCHODZI

a

Po to żeby w pełni zrozumieć co duch Antychrysta czyni w dzisiejszym świecie i dlaczego, musicie zrozumieć jego pochodzenie. Duch Antychrysta zrodził się wyjątkowo i początkowo z żydów (wraz z odrzuceniem i uśmierceniem przez nich ich jedynego, prawdziwego Mesjasza, Jezusa Chrystusa i w konsekwencji prześladowaniem i męczeństwem Jego wyznawców).

a

Było to unieśmiertelnione przez wszystkie wieki w łonie żydowskiej kultury, od 2000 lat i będzie w pełni kulminować wśród żydów dzięki żydowskim naciskom i wpływom na dzisiejsze wydarzenia światowe. Z żydostwa wychodzi przepowiedziany Antychryst, który uśmierci niezliczoną ilość chrześcijan za ich wierność Jezusowi Chrystusowi i sprawi, że będą ścięci. (Apokalipsa Świętego Jana 20:4).

Duch Antychrysta jest bardzo aktywny w dzisiejszym świecie i w światowych wydarzeniach (nieszczęśliwie dla chrześcijan Ameryki Północnej i całej chrześcijańskiej reszty świata).

Prześladowania chrześcijan mogą także wystąpić w każdej kulturze i strefie religijnej, w islamie lub hinduizmie, itp. Ale początkowe pojawienie się ducha Antychrysta na scenie światowej rozpoczęło się od ludu, dla zbawienia którego wysłany został Jezus Chrystus, od żydów.

a

Duch Antychrysta staje się coraz bardziej brutalny i krwiożerczy we wpływie na wydarzenia światowe, zwłaszcza tam gdzie tworzy on bestialskie prześladowania i masowe ludobójstwo chrześcijan za pomocą stworzonego przez żydów KOMUNIZMU.

a

A już zupełnie ostatnimi czasy za pomocą tego co powszechnie rozumie się jako NEW WORLD ORDER i GLOBALIZM. New World Order, który przez bardzo wielu żydów zwany jest ich porządkiem.

Komunizm jest tragicznym, bezpośrednim owocem i rezultatem dwutysiącletniego, tradycyjnego, żydowskiego odrzucenia Jezusa Chrystusa i będącej tego następstwem nienawiści do Niego i Jego wyznawców, co ostatecznie doprowadziło do stworzenia KOMUNIZMU, którego wcieleniem najpierw była Rewolucja Żydobolszewicka w Rosji w 1917 roku.

Syberia. Groby zamęczonych przez żydokomunistów chrześcijańskich więźniów gułagów
Syberia. Groby zamęczonych przez żydokomunistów chrześcijańskich więźniów gułagów

KOMUNIZM JEST ESENCJĄ ŻYDOWSKICH ŚRODKÓW WYRAZU OTWARCIE GŁOSZONEGO ODRZUCENIA JEZUSA CHRYSTUSA I TRADYCYJNEJ NIENAWIŚCI ŻYDOWSKIEJ DO NIEGO A TAKŻE NIENAWIŚCI DO JEGO WYZNAWCÓW W PRAWDZIWIE JAWNEJ FORMIE RZĄDOWEJ.

Żydzi wierzą, że przeznaczeni są by pewnego dnia rządzić światem i że każda inna religia (a zwłaszcza chrześcijaństwo), oprócz ich własnego judaizmu, „zniknie”.

Stąd ich ciągłe akcentowanie i podkreślanie potrzeby zniszczenia chrześcijaństwa.

Żyd Kiessel Mordehaj (znany jako Karl Marx)- satanista i iluminat
Żyd Kiessel Mordehaj (znany jako Karl Marx)- satanista i iluminat

Komunizm niezaprzeczalnie i historycznie zrodził się w kręgach żydowskich „myślicieli”, żydowskich finansistów i bankierów i żydowskich organizatorów, zwłaszcza w żydowskich kręgach Nowego Jorku. Dotyczy to również potężnych żydowskich bankierów będących członkami satanistycznej organizacji Iluminatów, takich jak Rothschildowie, Schiffowie i wielu innych bogatych stronników i popleczników. Tak jak każdy ruch, komunizm stale poszukuje nowych członków aby włączyć ich do swoich zasobów finansowych i ludzkich.

Komuniści nieustępliwie prowadzą w całym świecie rekrutację do swych szeregów nowych neofitów. Dzisiaj wielu komunistów wywodzi się spoza społeczności żydowskiej. Są chińscy komuniści, północnokoreańscy komuniści, kubańscy komuniści, itd.

a

Ale korzenie założycielskie, główne założenia i ukryta wewnętrzna hierarchia i program, zawsze będą pochodzić z wewnętrznych kręgów samych żydów. Żydowskie centrum zarządzania światowym komunizmem znajduje się teraz w Tel Aviv, w Izraelu.

I tak jak za dni Jezusa Chrystusa tak i dzisiaj jego wyznawcy, CHRZEŚCIJANIE, są ich głównym celem prześladowań i ostatecznie żydzi zamierzają całkowicie zetrzeć ich z powierzchni ziemi.

NADCHODZĄCY ANTYCHRYST I ŻYDOWSKI „NOWY MESJASZ”

Wśród żydów istnieją finansowo i politycznie potężne elementy, które otwarcie dążą do wyniesienia na tron „nowego mesjasza”. Za taką główną grupę uważa się Chabad Lubawicz.

a

Chabad Lubawicz to są żydzi, którzy przedłożyli ustawodawstwo Praw Noachidzkich w Waszyngtonie żeby było zatwierdzone przez Izbę Reprezentantów i Senat USA a następnie podpisane, jako obowiązujące ustawodawstwo, przez prezydenta Busha seniora.

Prawa Noachidzkie są tak opracowane ażeby w ich świetle chrześcijanie byli przestępcami, którzy podlegają pod najwyższy wymiar kary czyli śmierć.

Chrześcijanie stają się automatycznie przestępcami w świetle dwóch z siedmiu Praw Noachidzkich. Te dwa Prawa Noachidzkie odnoszą się do „bałwochwalstwa” i „bluźnierstwa przeciwko Bogu”. Żydzi tradycyjnie uważają chrześcijan za winnych złamania obu tych Praw z tego powodu, że wierzą w Jezusa Chrystusa zarówno jako Boga w ciele jak i w jego Boskość.

I z powodu także tego faktu, że chrześcijanie czczą i modlą się i oddają cześć boską Jemu, Synowi Boga i Bogu, który ukazał się w ciele.

a

To jest tragiczne, że żydowskie Prawa Noachidzkie będą właściwie użyte do przeprowadzenia niewyobrażalnie przerażającego, krwawego ludobójstwa na amerykańskich chrześcijanach, kiedy zaczną już obowiązywać. Około 75% Amerykanów przyznaje, że są chrześcijanami. Ludność Ameryki wynosi około 312 milionów obywateli. Oznacza to, że co najmniej 225 milionów Amerykanów może naprawdę stanąć w obliczu kary śmierci przez ścięcie z powodu obowiązujących Praw Noachidzkich, kiedy już całkowicie zaczną one obowiązywać w, bliskim już, amerykańskim komunistyczno-policyjnym państwie stanu wojennego.

a

Za pomocą przebadania zarówno żydowskiego komunizmu jak i żydowskich Praw Noachidzkich jako faktycznych dowodów, plus żydowskiej roli i wpływu w powstającym New World Order, staje się bez trudu widoczne, że nie istnieje w świecie żadna inna grupa ludzi, oprócz żydów, która jest aż tak opętana „duchem Antychrysta” i tak bezwzględna w dążeniu do wymazania z powierzchni ziemi chrześcijaństwa i jego wyznawców.

Jest to z kolei tragiczna i dalekosiężna konsekwencja tego, że większość żydów odrzuciła ich jedynego, prawdziwego, wysłanego przez Boga, Mesjasza, Yahshuah ha’Moshiach (po hebrajsku Jezus Chrystus).

a

Nie tylko, że ci samonienawidzący się żydzi skazali się na wieczne potępienie za ich grzech odrzucenia ich boskiego Mesjasza ale następnie rozpoczęli oni prześladowanie i mordowanie ,w całym świecie, tych ludzi, którzy poszli za Nim po przebaczenie i dla życia wiecznego.

Żydowska nienawiść do Jezusa Chrystusa i prześladowania Jego ludzi ucieleśniły się w dyktatorskich rządach, wojnach, brutalnych prześladowaniach, ludobójstwie chrześcijan i niezmierzonym smutku, strapieniu i cierpieniu całego świata.

I właśnie tak jak duch Antychrysta początkowo wypłynął z żydów tak rzeczywisty Antychryst, światowy dyktator i ich „nowy mesjasz” powstanie z samych żydów. Oni nie przyjmą nikogo za swojego „nowego mesjasza” o ile ta osoba nie będzie ŻYDEM.

My jako chrześcijanie, tak naprawdę nie potrzebujemy czekać na jakąkolwiek osobistość manifestującą się jako „Antychryst”. Duch Antychrysta już działa i pracuje za kulisami sceny światowej jako inspirowany przez żydów KOMUNIZM.

Komunizm już zdołał prześladować, ciemiężyć, torturować i masakrować dziesiątki milionów chrześcijan całego świata przez ostatnie kilkadziesiąt lat.

Komunizm kontynuuje tortury, uwięzienia, ciemięży, uciska i zabija chrześcijan w każdym komunistycznym państwie istniejącym dzisiaj na świecie. Jest to bolesne i stałe dziedzictwo żydowskiej nienawiści do chrześcijan, wyrażone w komunizmie.

I pewnego dnia nastąpi ogólnoświatowe narzucenie żydowskich Praw Noachidzkich, pod którymi wielu żydów rozumie ich New World Order, i po prostu skończą to co na początku rozpoczął komunizm:

OGÓLNOŚWIATOWE LUDOBÓJSTWO CHRZEŚCIJAN

Podczas kiedy komunizm był już używany do brutalnego prześladowania i masakry dziesiątków milionów niewinnych chrześcijan całego świata to Prawa Noachidzkie są opracowane przez żydów aby uderzyć i zniszczyć fizycznie jeszcze więcej niezliczonych milionów chrześcijan…po prostu z powodu ich Wiary. I tym razem także na ziemi amerykańskiej. Tak jak po prostu nie ma uprzejmego i dyplomatycznego sposobu dyskutowania o rzeczywistej roli niemieckich nazistów zaangażowanych w miniony holocaust tak i nie ma żadnego sposobu dyskutowania o żydowskim programie ludobójstwa chrześcijan będących pod władzą komunizmu/NWO a teraz Praw Noachidzkich. Takie bolesne i straszliwe prawdy nie mogą być minimalizowane i nie może być obniżanie ich rangi. I tak właśnie jak rola nazistów w poprzednim holocauście nie może być minimalizowana lub wybielana tak i nie może być minimalizowana lub ukrywana żydowska rola w komunistycznych prześladowaniach i nadchodzącym ludobójstwie niewinnych chrześcijan pod Prawami Noachidzkimi.

POZOSTAJE TAKA RZECZ JAK OBOWIĄZEK ZDANIA SPRAWY!

Niewiarygodny gwałt żydowskich Praw Noachidzkich, które zostały rzeczywiście wpisane w obowiązujące Amerykanów ustawodawstwo, w zamierzeniu dyskryminujące miliony chrześcijan, i faktycznie nawołujące do ich ludobójstwa, nie może być zlekceważony.

Okropność nadchodzącego policyjnego państwa New World Order, skonstruowanego, pomiędzy innymi celami, do prześladowania i wymordowania amerykańskich chrześcijan, nie może być zlekceważony.

AMERYKO, TO JEST TWOJA PRZYSZŁOŚĆ: CO ZAMIERZASZ Z TYM ZROBIĆ?

Pamela Rae SCHUFFERT

Źródło: http://americanholocaustcoming.blogspot.com/2012/05/jews-coming-antichrist-and-christian.html

Data publikacji: 13.05.2012

Tłum. RX

*********************

Zobacz także:

NWO: talmudyzacja świata innowierców, część I Prawa Noachidzkie

http://www.youtube.com/watch?v=UVOY70ZwVN0

NWO: talmudyzacja świata innowierców, część II Chabad Lubawicz

NWO: talmudyzacja świata innowierców, część III Sanhedryn

One thought on “Żydzi, nadchodzący Antychryst i męczeństwo chrześcijan

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.