Strona główna > NWO > Żydowski „święty” tekst: obszar Izraela obejmie świat

Żydowski „święty” tekst: obszar Izraela obejmie świat

BREAKING ISRAEL NEWS – Granice Izraela są tematem ożywionej międzynarodowej debaty, ale kiedy zajrzy się do proroczej literatury widać wyraźny i zaskakujący obraz: wiek mesjanistyczny pokaże Izrael obejmujący cały świat. Nienawistnicy Izraela mogą to interpretować w tym negatywnym świetle, ale prawda jest utopijną wizją powszechnego braterstwa.

Wielki Izrael

Granic Izraela nie da się określić w kategoriach absolutnych, gdyż często się zmieniały. Rabin Yitzchak Ginsburgh, szef religijnego syjonistycznego ruchu Gal Eini uczył, że faktycznie były 3 różne zestawy granic określonych w Biblii, i 1 który pojawił się później. Ostateczny zestaw granic opisują prorocze nauki.

Granice obiecane Abrahamowi w Ks. Rodzaju – od rzeki Egiptu do Eufratu (Wyj 15:18-21). Był to dużo większy obszar niż każdy inny opis w Biblii. 

Granice określone w Biblii przed wejściem Izraelitów (Licz 34:6).

Granice ustanowione przez podbój po 6 latach walk przez tych którzy weszli na Ziemię Świętą z Jozue (Jozue 13).

Granice tych Żydów którzy wrócili z wygnania babilońskiego / Babylonian exile, znacznie mniejsze niż te przed wygnaniem.

Rabin Avraham Arieh Trugman, dyrektor  Ohr Chadash Torah Institute, wyjaśnił Breaking Israel News, że zmiany są dlatego, że granice Izraela nie są zdecydowanie ustalone czy częścią procesu politycznego lub wojskowego. Granice Izraela są częścią procesu duchowego, nawet we współczesnych czasach.

„Granice Izraela są elastyczne, ponieważ nasza zasługa tu zależy od naszych działań i relacji z Bogiem” – powiedział. „W ciągu ostatnich 68 lat nowożytnej historii Izraela granica wielokrotnie się zmieniała, pokazując rozwijające się relacje”.

Ostateczne granice Izraela opisane są w Pesikta Rabbati, zbiorze homilii i midrash (nauk ustnych) zebranych przez mędrców Tory w IX wieku. W przeciwieństwie do poprzednich czterech opisów granic Izraela, ostateczny proroczy opis nie określa konkretnych granic geograficznych dla Izraela, lecz jednoczący globalny proces duchowy.

„W przyszłości ziemia Izraela będzie rozciągać się [i obejmować] całą ziemię [świata]. Całe Wzgórze Świątynne stanie się Najświętszym z Najświętszych, cała Jerozolima stanie się  Wzgórzem Świątynnym, cały Izrael stanie się Jerozolimą, i cały świat stanie się Izraelem”.

Rabin Yitzhak Batzri, znakomity kabalista z Jerozolimy, wyjaśnił to proroctwo w  Breaking Israel News.

„To proroctwo można łatwo źle zrozumieć jako rasistowskie, jakby Żydzi mieli podbić świat. Ale jest wręcz odwrotnie. Świat stanie się jednym, zjednoczonym. Żydzi i nie-Żydzi połączą się w służbie Bogu, i wbrew temu co wydarzyło się w historii, nie-Żydzi będą pomagać Izraelowi służyć Bogu.

„Tak jak Świątynia powiększy się by objąć cały Izrael, Żydzi wszyscy staną się kapłanami, pomagającymi im służyć Bogu. To wyniesie naród żydowski, czyniąc z całego Izraela Jerozolimę, a z narodów Izrael”.

Rabin Trugman zgodził się z tym wyjaśnieniem. „W czasach moshiach (Messiah), granice zmienią się ponownie i cały świat zamieni się w Izrael, co znaczy, że cały świat stanie się święty i będzie służył Bogu jak Izrael jest święty i służy Bogu”. – powiedział Breaking Israel News.

Rabin Trugman rozwinął ten pomysł, tłumacząc jak ten proces stanie się odwróceniem historii o żydowskim wypędzeniu.

„Byliśmy zgromadzeni w Izraelu, ale z powodu naszych grzechów zostaliśmy wypędzeni i rozprzestrzeniliśmy się po całym świecie. To poszerzyło Torę i świętość na świat. Mówi się nam, paradoksalnie, że musimy wrócić do Izraela w geula (odkupienie), ponieważ moshiach musi emanować z Izraela” – wyjaśnił. „Teoretycznie, na wygnaniu, byliśmy w lepszej sytuacji by szerzyć Torę i świętość, kiedy byliśmy rozproszeni pośród narodów”.

Ta pozorna sprzeczność, powiedział, jest tikkun (naprawa) in kabalistycznych kategoriach mistycznych.

„Świętość musi się skupić w Izraelu, kiedy Żydzi przyniosą ją z powrotem do Izraela, i będą ją szerzyć po świecie w ustalony odkupieńczy sposób” – wyjaśnił rabin.

Ponieważ widzimy, że granice Izraela są zarysowane nie tylko w Biblii, ale także w proroc-twie, wszelkie decyzje odnoszące się do nich mają implikacje duchowe. Zmniejszenie Izraela to nie tylko polityczna recepta na porażkę i więcej konfliktów, to odsuwanie świata od Messiaha.

„W czasach tych królów Bóg Nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu. Jego władza nie przejdzie na żaden inny naród. Zetrze i zniweczy ono wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwało na zawsze”. Daniel 2:44 (The Israel Bible™)

Tłum. Ola Gordon

Źródło: https://theuglytruth.wordpress.com/2016/06/12/jewish-sacred-text-predicts-land-of-israel-will-encompass-the-world/#more-139524

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *