Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > Żydowski Mesjasz będzie antychrystem. 55 dowodów w Biblii. Texe Marrs

Żydowski Mesjasz będzie antychrystem. 55 dowodów w Biblii. Texe Marrs

„Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest Antychrystem, który nie uznaje Ojca i Syna”.

1 Jan 2:22

a

Biblia mówi o wielu „antychrystach”, ale jeden będzie szczególnie ważny.

55 biblijnych dowodów, że antychrystem będzie Żyd! Niesamowite badania pokazujące jak Ameryka i świat stoją na progu nadejścia antychrysta, złego rządcy którego liczba jest 666.

On udowodni iż jest bestią, złym i oszukańczym człowiekiem zidentyfikowanym przez pisma jako posiadający tę straszną liczbę 666. Biblia nazywa go „tajemnicą nieprawości”.

Nie ma wątpliwości, że ten ohydny człowiek żyje dzisiaj. Bardzo szybko pojawi się na światowej scenie. Prawdziwy chrześcijanin będzie mógł go zidentyfikować. Poznamy go, bo Biblia daje nam prorocze zrozumienie. Biblia ujawnia go pod kodem Niszczyciel. To on, zgodnie z otwierającymi oczy Bożymi Pismami, będzie kłamcą który zaprzecza iż Jezus jest Chrystusem. „Ten jest Antychrystem który nie uznaje Ojca i Syna”.

Ponadto wiemy, że antychryst będzie Żydem, i Biblia daje nam na to co najmniej 55 dowodów. Te dowody znajdują się w mojej demaskującej książce Niszczyciel: antychryst jest blisko [The Destroyer: The Antichrist is at Hand]. Poniżej pokazuję czytelnikom 7 z tych dowodów. Moja książka pokazuje wszystkie 55 i polecam zamówienie jej i przeczytanie.

Niszczyciel: antychryst jest blisko jest faktycznie jedyną książką na świecie pokazującą te 55 zdumiewające dowody.  Ta książka to nie moja opinia. Opiera się na solidnych faktach, nadprzyrodzeni ujawniona przez Boga tobie i mnie. Jak mówi Daniel 12:10 , w ostatnich dniach „przewrotni będą postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumieją”.

1.

Antychryst przyjdzie we własnym imieniu (Jan 5:43).

Jezus powiedział Żydom: „Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie. Gdyby jednak przybył kto inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli”. (Jan 5:43)

Jezus to najbardziej znienawidzone imię w żydowskim świecie. Talmud Babiloński, najświętsza księga żydowskiego prawa, nazywa Jezusa „bluźniercą”, „magikiem” i „synem nierządnicy”. Twierdzi, że Jezus zepsuł judaizm i za karę pali się w hadesie przez wieczność, w ognistych odchodach.

Zgodnie z Talmudem, Jezus dostał to na co zasłużył, i żydowski sanhedryn słusznie Go osądził i skazał.

Żadna inna religia na świecie nie jest pochłonięta taką nienawiścią do i pomstowaniem Jezusa.

2.

Imię antychrysta liczone numerologicznie jest sześćset, sześćdziesiąt i sześć (666) (Ap 13:18).

W judaizmie liczba 666, uczy się, jest dobrą i świętą liczbą.

To Salomon, który, jako król starożytnego Izraela, przeciwstawił się prawdziwemu Bogu, i czcił inne fałszywe bóstwa, łącznie z boginią Astarte. Salomon żądał by kapłani świątyni corocznie płacili mu daninę 666 talentów w złocie (1 Król 10:14)

Król Izraela - Salomon odrzucił Boga i czcił fałszywych bogów Milcoma i Astarte. W 1 Król 10:14 widzimy, że Salomon żądał od kapłanów świątyni płacenia mu corocznej daniny 666 talentów w złocie.
Król Izraela – Salomon odrzucił Boga i czcił fałszywych bogów Milcoma i Astarte. W 1 Król 10:14 widzimy, że Salomon żądał od kapłanów świątyni płacenia mu corocznej daniny 666 talentów w złocie.

Jedna z pierwszych osad we współczesnym Izraelu była dla około 100 aszkenazyjskich rodzin w XIX wieku, które przybyły i zamieszkały tuż poza Jerozolimą w miejscu nazwanym „Meah Shearim”. Według żydowskiej gematrii wartość numeryczna Meah Shearim = 666.

W kabalistycznej księdze Zohar mędrzec Mosad Hayesod cytuje komentarz wileńskiego Gaona, że „liczba 666 zawiera w sobie ukryty wzniosły mesjański potencjał”.

3.

W Ap 13 widzimy dwie bestie, pierwsza wyłania się z morza: „I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza…”. Czytamy też o niej, że „Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę”.

Następnie w Ap 13:11 druga bestia wychodzi „z ziemi”. Ta druga bestia sprawuje wszelką władzę pierwszej bestii i doprowadza do tego, że cały świat czci pierwszą bestię.

Dwie złe bestie, jedna z morza, a druga z ziemi, są upoważnione przez szatana, smoka.

Żydowska kabała uczy, że dwie wielkie bestie, węże, Lewiatan i Behemot, wyjdą z otchłani w ostatnich dniach i są upoważnione przez szatana dla dobrobytu żydowskiego narodu i uczynienia z Izraela jeszcze raz wielki naród. To dokładnie pokazuje Ap 9-12.
Żydowska kabała uczy, że dwie wielkie bestie, węże, Lewiatan i Behemot, wyjdą z otchłani w ostatnich dniach i są upoważnione przez szatana dla dobrobytu żydowskiego narodu i uczynienia z Izraela jeszcze raz wielki naród. To dokładnie pokazuje Ap 9-12.

O dziwo, w kabale widzimy te same dwie bestie. Pierwsza wychodzi z morza, czyli z otchłani wodnej. Druga na pustyni, czyli w ziemi. Kabała mówi, że są to dwa lustrzane odbicia siebie. Nazwane „Lewiatan” i „Behemot”, te dwie bestie są wielkimi wężami. Obie stanowią podwójną siłę harmonii, równowagę i porządek. Tak spełnia się okultystyczne dictum, „jak wysoko tak i na dole”.

Według masonów to przedstawiaOrdo Ab Chao (porządek z chaosu).

Te dwie kabalistyczne bestie (węże) działają jako jedna i razem są dobre i w zgodzie dla Żydów. Działają na rzecz wyniesienia Żydów do boskości.

4.

Ap 13 mówi, że druga bestia zażąda by wszyscy na ziemi przyjęli albo znamię, albo imię, albo liczbę bestii.

Nazwa narodu/państwa żydowskiego jest Izrael, ale jest to też imię człowieka. Jakub, założyciel narodu, dostał od Boga duchowe imię „Izrael” (Rodz 32:28). Dlatego Izrael jest imieniem człowieka.

Jakub (albo „Izrael”), człowiek Boga, miał 12 synów i każdy został liderem jednego z 12 plemion Izraela. Na łożu śmierci Jakub przekazał proroctwo każdemu z synów.  Proroctwa te ogólnie były dobre i obiecujące, poza tym danym Danowi. Dan i jego plemię, powiedział Jakub, okażą się źli i złowrodzy. Dan będzie żmiją, albo wężem, który będzie ukrywał się przy drodze. Kiedy nadjedzie koń z jeźdźcem, wąż-Dan zaatakuje piętę konia, i jeździec spadnie do tyłu. Dan sprowadzi wyrok na naród i państwo Izrael.

Dan, niegodziwy lider jednego z 12 plemion Izraela, odrzucił węża jako symbol jego plemienia i nalegał by był nim orzeł.
Dan, niegodziwy lider jednego z 12 plemion Izraela, odrzucił węża jako symbol jego plemienia i nalegał by był nim orzeł.

W Licz 24:17 jest jeszcze jedno ważne proroctwo: „wschodzi Gwiazda z Jakuba,  a z Izraela podnosi się berło”. Gwiazda wskazuje na króla, berło jest instrumentem króla jako znak jego autorytetu i władzy.

Czy ten proroczy werset odnosi się do Jezusa? Tak, bo Jezus wyszedł z rodu Jakuba, i Jego królestwo i tron są wieczne. Ale królestwo Jezusa nie jest ziemskie a duchowe, bo ciało i krew nie mogą wejść do Królestwa Niebieskiego.

Ale pisma pokazują także przyjście innego Mesjasza. On będzie uzurpatorem, złym człowiekiem którego uznają Żydzi za swojego króla i obdarzą go wszelka władzą. On będzie gwiazdą wychodzącą z Jakuba, potomkiem Dana. Sześcioramienna gwiazda będzie jego tarczą i znakiem – „znakiem” jego boskiego tronu – będzie wężem tak jak jego ojciec – szatan. Jego królestwo, odwrotnie do tego Jezusa Chrystusa, będzie ziemskie i składać się będzie z ciała i krwi poddanych.

Podsumowując, ród bestii, której liczba jest 666, można prześledzić do Dana, węża, którego ojcem był człowiek – Jakub.

Prorok  Amos przepowiedział, że Izrael (Jakub) zostanie opustoszone i zniszczone:

„Poprzysiągł Pan Bóg na swoje życie – wyrocznia Pana, Boga

Zastępów: Brzydzę się pychą Jakuba i nienawidzę jego pałaców, wydam więc [wrogom] miasto i to, co się w nim znajduje.

„I gdyby pozostało dziesięciu mężów w jednym domu –  i ci umrą”. (Amos 6:8-9)

„Oto opuszczę pion pośrodku ludu mego, Izraela. Już mu więcej nie przepuszczę. Spustoszone będą wyżyny Izaaka i świątynie Izraela będą zniszczone” (Amos 7:8-9).

W proroctwie Amosa zauważmy, ze Bóg powiedział: „Brzydzę się pychą Jakuba”. Bóg nienawidził ohydztwa cielesnego narodu Izraela. Jakub był człowiekiem duchowym i kochał Boga, a jego następcami, niegodziwym nasieniem Izraela, Bóg się brzydził.

A dlaczego Bóg nie miałby nienawidzić obrzydliwości „domu Izraela”? Jak uparci są ci ludzie! Bóg wielokrotnie ostrzegał i karał ich za buntowanie się i apostazję. A zamiast skruchy, przez stulecia zabijali wysłanych im Bożych proroków, zdradzili i zamordowali Chrystusa, Syna Bożego, zamęczyli anielskiego Stefana i prześladowali apostołów.

I są fałszywi bogowie, których buntowniczy naród Izraela czcił na próżno i tak obraził prawdziwego Boga. Co z bóstwami np. Moloch, Rempham i Chiun, dla których 6-ramienna gwiazda służyła jako symbol źle ulokowanego nabożeństwa?

5.

Bestia wynurza się z otchłani, znanej też jako studnia czeluści (Ap 9)

 W żydowskiej kabale uczy się, że Mesjasz i Odkupiciel wyłania się z otchłani, studni czeluści.

Również w kabale rabiniczni bracia Cohen z Hiszpanii, w Traktacie o lewicowej emanacji, zauważyli, że związek między gematrią „Nachash” (hebr. wąż) i gematrią dla „Mashiah” (Mesjasz) jest taki sam i wynosi 358. Dlatego Żydzi mówią, że słowa „wąż” i „Mesjasz” są ze sobą połączone.

6.

Bestia wychodząca z czeluści otchłani będzie mieć żydowskie imię.

Ap 9:11 mówi, że ciemny anioł który wychodzi z czeluści otchłani w ostatnich dniach będzie miał żydowski kryptonim Abaddon: „Mają nad sobą króla – anioła Czeluści; imię jego po hebrajsku: ABADDON, a w greckim języku ma imię APOLLYON”.

W kabale morska bestia jest też nazwana „Lewiatan”. On ma być Mesjaszem i pomocnikiem żydowskiego narodu. Druga bestia wychodząca z ziemi jest lustrzanym odbiciem pierwszej bestii i nazywa się „Behemot”.

7.

Bestia będzie mieć straszną ranę na głowie z której cudownie się wyleczy:

„I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje,  i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii,
której rana śmiertelna została uleczona”. (Ap 13:12)

Izraelowi zadano straszną ranę w 70 AD kiedy rzymski generał Tytus ze swoją armią, kładąc kres buntowi Żydów, wyrżnął setki tysięcy w Jerozolimie i Izraelu i rozproszył wielu ocalonych po całym znanym świecie jako niewolników i uchodźców. Ale w 1948 Żydzi odzyskali swój kraj. Bestia była, faktycznie, ranna, ale uleczone. [Uwaga: dowody 8-55 są w najnowszej książce Texe Marrsa –  Niszczyciel]

Texe Marrs

Tłum. Ola Gordon

Źródło: http://www.texemarrs.com/072017/jewish_messiah_antichrist.htm

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *