Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > Żydowski dybuk zawładnął światem

Żydowski dybuk zawładnął światem

Bogdan Herzog jest publicystą rumuńskim. Po studiach na kierunku stosunki międzynarodowe w Rumunii (Timișoara) i w Stanach Zjednoczonych (Rutgers), kontynuował 20-letnią karierę w prywatnym doradztwie biznesowym, koncentrując się na postępowaniach upadłościowych.

W roku 2016 Herzog założył think tank o nazwie „Frontiera”, którego celem jest promowanie wielobiegunowości i równowagi w stosunkach międzynarodowych.

Rumun pisze, że tajne stowarzyszenia posiadają zawsze dwa rodzaje „prawd”: jedną dla mas i drugą – zarezerwowaną dla wtajemniczonych, oraz stawia hipotezę, że być może nazwa COVID powinna zostać odczytana z użyciem języka hebrajskiego.

Amerykańscy autorzy Michael Hoffman i jego mentor James Shelby Downard, jako pierwsi zaczęli mówić o„alchemicznym przetwarzaniu ludzkości poprzez użycie psychodramatu rozgrywającego się w przestrzeni publicznej”.

Według tychże badaczy okultyzmu, głównym celem średniowiecznych alchemików i członków tajnych stowarzyszeń (a tych ostatnich, po dzień dzisiejszy) była nie tyle transmutacja metalu, co transformacja ludzkości.

Pogoń za złotem była jedynie przykrywką dla obszernego programu społecznego, który obejmował likwidację monarchii, unicestwienie Kościoła i przebudowę świata, tak by nie podlegał już więcej prawu naturalnemu ale wyłącznie woli człowieka.

«The Alchemical Processing of Humanity Through Public Psychodrama» – Michael Hoffman

http://gunsandbutter.org/transcript-the-alchemical-processing-of-humanity-through-public-psychodrama.htm

Słuszność tego rodzaju interpretacji podtrzymuje Manly Palmer Hall, mason i mistrz okultystyczny, o czym pisze w swojej książce zatytułowanej „The Adepts in the Western Esoteric Tradition”.

Hall otwarcie stwierdził, że głównym celem pracy alchemików jest działalność na poziomie społeczeństwa. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ, zgodnie z Księgą Rodzaju 1,26, człowiek stworzony został na obraz Boga i jest ukoronowaniem dzieła Stworzenia.

https://en.wikipedia.org/wiki/Manly_P._Hall

https://www.amazon.it/Adepts-Western-Esoteric-Tradition-Alchemy/dp/1614274878

Kiedy pojmujemy, że ostatecznym celem tajnych stowarzyszeń i ich członków jest zastąpienie Boga i że metodą stosowaną do osiągnięcia owego celu jest alchemiczne «rozpuszczanie i koagulacja» («solve et coagula»), czyli rozkład świata, po to by zmodyfikować go – trendy i wydarzenia historyczne nabierają zupełnie nowego znaczenia.

Trwający dziś wielki eksperyment społeczny, wykorzystujący medialną egzaltację wirusa stanowi„próbę alchemicznego przetworzenia ludzkości przy użyciu zbiorowego psychodramatu”. Alchemia nie jest więc czymś w rodzaju pseudo-chemii, ale antychrześcijańskim programem reformy ludzkości, realizowanym poprzez wypaczenie rzeczywistości – co uzyskuje się poprzez instalowanie akcesoriów rytualnych w ważnych miejscach kulturowych. Owe miejsca funkcjonują wspólnie, tak w przestrzeni duchowej jak i fizycznej.

Symbole – które mają zwracać się bezpośrednio do naszej podświadomości – używane są do obróbki naszych umysłów, całkowicie nieświadomych procesu, jakiemu są poddawane.

Owa potrzeba (tajnych stowarzyszeń) instalowania określonych symboli w czasie i przestrzeni stwarza możliwość identyfikacji pewnych modeli w działaniach rytualnych. Jeśli zauważamy jakieś działania rytualne, powinniśmy szukać adekwatnych synchroniczności, czyli zbiegów okoliczności (w życiu realnym), które (w owym kontekście) nabierają znaczenia

James Shelby Downard posiadał rzadką umiejętność precyzyjnego wykrywania użycia symboli i emblematów w wydarzeniach historycznych o ogromnym znaczeniu dla ludzkości. Wspólnie z Michael’em Hoffman’em zidentyfikowali użycie toponimii i geografii mistycznej, symboliki alchemicznej i synchroniczności, dotyczących wydarzeń tak ważnych jak pierwsza eksplozja atomowa czy zamach na prezydenta Kennedy’ego.

Pierwsza eksplozja atomowa, czyli stworzenie-zniszczenie materii, miała miejsce w Nowym Meksyku w Jornada del Muerto, na 33° szerokości geograficznej północnej i została zaprogramowana tak, aby zbiegła się w czasie z Tisha B’Av –dniem żydowskiego postu upamiętniającego zniszczenie 2 świątyń: świątyni Salomona oraz tej zlikwidowanej w roku 70.

https://en.wikipedia.org/wiki/Tisha_B%27Av

https://www.hebcal.com/hebcal/?year=1945&v=1&month=x&yt=G&nx=on&i=off&vis=0&D=on&d=on&c=off&geo=zip&maj=on&min=on&mod=on

W roku 1945, Tisha B’Av przypadała na 19 lipca; Robert Oppenheimer zaplanował eksperyment na przedział czasowy 18 – 21 lipca. Eksplozja została przeniesiona na 16 lipca, co odbyło się na wyraźne polecenie prezydenta Trumana, który chciał, aby zbiegła się ona w czasie z otwarciem konferencji w Poczdamie, tak, aby mógł zaimponować Stalinowi nową bronią amerykańską.

Sam eksperyment nosił dziwną nazwę, a mianowicie «Trinity».

Skąd się ona wzięła?

Oppenheimer – Żyd o bardzo szerokich horyzontch, znacznie wybiegający poza fizykę – mówił, że zainspirował go «Batter my heart, three-person’d God» – zaskakujący sonet Johna Donne’a (1572-1631), skrytego katolika, któremu brakło sił, by zaakceptować męczeństwo.

«Batter my heart, three-person’d God»

Batter my heart, three-person’d God, for you 

As yet but knock, breathe, shine, and seek to mend; 

That I may rise and stand, o’erthrow me, and bend 

Your force to break, blow, burn, and make me new. 

I, like an usurp’d town to another due, 

Labor to admit you, but oh, to no end; 

Reason, your viceroy in me, me should defend, 

But is captiv’d, and proves weak or untrue. 

Yet dearly I love you, and would be lov’d fain, 

But am betroth’d unto your enemy; 

Divorce me, untie or break that knot again, 

Take me to you, imprison me, for I, 

Except you enthrall me, never shall be free, 

Nor ever chaste, except you ravish me».

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Donne

https://www.britannica.com/topic/Batter-My-Heart

Co Oppenheimer miał na myśli?

Maurizio Blondet, komentując wydarzenie, pisze:

Czyżby chciał zemścić się na Trójcy Świętej, jako że, gdy rozbłysło oślepiające światło wybuchu pierwszej bomby atomowej, Oppenheimer zacytował słowa z Bhagavada Gity: „Teraz jestem Śmiercią, Niszczycielem Światów”.

https://en.wikipedia.org/wiki/J._Robert_Oppenheimer

https://en.wikipedia.org/wiki/Trinity_(nuclear_test)

https://en.wikipedia.org/wiki/Bhagavad_Gita

Zauważmy dziwne zbiegi okoliczności: Oppenheimer był bezpośrednim potomkiem rabina Judy Loew’a z Pragi, twórcy Golema, zaś poeta John Donne posiadał „wszechstronną wiedzę na temat ogólnej teorii alchemicznej”.

https://ram.neon24.pl/post/148786,od-yeudah-a-loew-a-ben-bezalel-a-do-ratzinger-a

Również zabójstwo Kennedy’ego miało miejsce na 33 równoleżniku, na Dealey Plaza w Dallas (w pobliżu rzeki Trinity River), gdzie znajdowała się świątynia masońska (obecnie zburzona).

Kilkadziesiąt lat wcześniej, car Mikołaj II został zamordowany wraz z rodziną w domu Ipatievów w Jekaterynburgu; mordu dokonano w przeddzień święta Tisha B’Av w 1918 roku.

Na ścianie pomieszczenia, w którym miała miejsce rzeź znaleziono napisy w jidisz i po hebrajsku, zawierające szydercze odniesienia do króla Baltazara, któremu biblijny prorok Daniel oznajmił, iż „zważono go na wadze i okazał się zbyt lekki”.

https://ram.neon24.pl/post/141261,kazn-romanowow-byla-morderstwem-rytualnym

Makabryczne szczegóły zamachu – takie jak wspomniane napisy – udokumentowane przez brytyjskiego dziennikarza i korespondenta The London Times – Roberta Wiltona w książce „The Last Days of the Romanovs”, skłoniły rosyjskich śledczych do zainicjowania analizy psychologicznej i historycznej, mającej na celu ustalenie, czy aby rozstrzelanie rosyjskiej rodziny królewskiej nie było zabójstwem rytualnym.

Przypadki mają sens, jak nazwa, która została wybrana dla owcy „Dolly” –  pierwszego ssaka sklonowanego w roku 1996 z komórki somatycznej; było to kluczowe osiągnięcie „nauki”, ponieważ po raz pierwszy człowiek mógł stwierdzić, że stworzył zwierzę w laboratorium, naśladując Boga, co jest niezwykle ważnym faktem dla dyskursu alchemicznego.

Dziwne było to, że eksperyment nie został przeprowadzony ani w laboratorium amerykańskim, ani w europejskim, lecz w szkockim miasteczku Rosslyn: gdzie znajduje się Kaplica Rosslyn, słynna i tajemnicza, mała gotycka świątynia z roku 1460 (będąca centrum wielu masońskich spekulacji i fantazji), z jej „Filarem Ucznia” i „Filarem Mistrza” – aluzją do zniszczonego wówczas zakonu templariuszy – oraz rzeźbami i witrażami przywołującymi sceny nie z Nowego, ale ze Starego Testamentu.

Jeśli chodzi o imię «Dolly» – oficjalna odpowiedź Instytutu w Roslin jest równie dziwaczna jak ta przedstawiona wcześniej przez Oppenheimera: „Jakoże DNA owcy pochodzi z gruczołu sutkowego, otrzymała ona imię piosenkarki country – Dolly Parton”.

Bogdan Herzog odkrył, że zapisane po hebrajsku i dlatego czytane od prawej do lewej imię «Dolly» staje się wyrazem «Ylod» – «ילוד». Termin ten ma bardzo odpowiednie do sytuacji znaczenie: w języku hebrajskim oznacza noworodka lub niemowlę.

https://en.wikipedia.org/wiki/Dolly_(sheep)

https://en.wikipedia.org/wiki/Rosslyn_Chapel

https://en.wikipedia.org/wiki/Roslin_Institute

Zajmijmy się Covid’em.

W dniu 11 lutego 2020, etiopski dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia ogłosił, że choroba wywołana przez koronawirus (wcześniej nazywana różnymi nazwami, takimi jak SARS-2 lub pandemia koronawirusa), będzie nosiła nazwę COVID-19.

COVID -19 ma być akronimem pochodzącym od Corona Virus Disease i roku, w którym wirus został po raz pierwszy zauważony, czyli 2019.

Co się stanie, jeśli zbadamy nazwę COVID zgodnie z cytowanym wcześniej algorytmem Dolly/Ylod/ילוד? 

Cóż, zgodnie z użytą wcześniej zasadą, COVID staje się wyrazem DIVOC, zapisanym po hebrajsku jako דיבוק, oznaczającym opętanie przez złego ducha (b i v reprezentowane są przez ten sam hebrajski charakter, Bet – ב).

Termin „dybuk”, profesor Yoram Bilu, socjo-antropolog z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie wyjaśnia w następujący sposób:

„Słowo dybuk było używane w żydowskich kręgach mistycznych na określenie ducha zmarłej osoby (za życia grzesznika), który tymczasowo opanowywał człowieka. Opętanie przez dybuka uważane było zawsze za utrapienie lub chorobę, a on sam za intruza, który powinien zostać wypędzony. Egzorcystą stawał się ceniony rabin, który poddawał ducha różnym aktom (w ustalonej i stopniowej kolejności) o charakterze religijnym”.


“The Dybbuk” – Ephraim Mosh Lilien

Herzog, cytując Bilu, podkreśla, że „dynamizacja lub pobudzenie emocjonalne” są warunkiem wstępnym dla tego rodzaju demonicznego zawładnięcia.

Dybbuk and Maggid: Two Cultural Patterns of Altered Consciousness in Judaism

https://www.jstor.org/stable/1486699

https://pdfslide.net/documents/bilu-dybbuk-and-maggid.html

W związku z tym, Blondet przypomina: «COVID-COVID-COVID, ciężarówki wojskowe transportujące zwłoki, terror medialny, COVID-COVID COVID COVID…»

http://ram.neon24.pl/post/153857,trumny-w-bergamo-i-dywanowe-szczepienia-przeciwgrypowe

Opętanie przez dybuka pozostawiało ofiarę jako obiekt bierny, chwilowo pozbawiony samoświadomości i samokontroli wobec dwóch mocy zewnętrznych: ducha nawiedzającego ofiarę – który pozbawiał ją tożsamości indywidualnej – oraz rabina-egzorcysty, który zmuszał agresora do jej opuszczenia”.

Dybuk pochodzi od hebrajskiego czasownika „przylgnąć” lub „przyczepić się”. Herzog zauważa, że również koronawirus, podobnie jak dybuk „doczepia się” do komórki ludzkiego ciała i bierze ją w posiadanie, po to, by reprodukować się wykorzystując pasożytniczy mechanizm rozmnażania.

Kolce” (po angielsku „spikes”) to wieńcowe wypukłości na powierzchni wirusa (przedstawiane jako kwiatki), w których, według niektórych biochemików molekularnych umieszczono (w sposób sztuczny) „wkładki” zwiększające zakaźność patogenu u człowieka: potwierdzili to niedawno również dwaj norwescy uczeni, którzy jednakże musieli złagodzić swoje stanowisko (zamieszczone w ich raporcie), obawiając się represji.

https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/DBBC0FA6E3763B0067CAAD8F3363E527/S2633289220000083a.pdf/biovacc19_a_candidate_vaccine_for_covid19_sarscov2_developed_from_analysis_of_its_general_method_of_action_for_infectivity.pdf

(Przypomnijmy, że wirus uśmierca schorowane osoby – ponad 80-letnie.)

Wygląda na to, że COVID jest problemem bardziej psychologicznym niż chorobą wirusową. Oznaczałoby to, że poprzez terror – ludzie, znajdujący się w czymś w rodzaju transu, tracą zdolność do samodzielnej reakcji wobec władzy i akceptują bezprecedensowe ograniczenia wolności jednostki.

Czyżby więc stan wzbudzenia ekstremalnego strachu kwalifikował się jako „dynamizacja emocjonalna” – czyli warunek konieczny dla opętania przez dybuka?

Jeśli tak, to czy pewien rodzaj egzorcyzmów nie byłby jedynym możliwym lekarstwem na histerię koronawirusową? Czy to właśnie z tego powodu kościoły stały się głównymi celami podczas lockdown’u?

Według René Girard’a – francuskiego filozofa i historyka, oraz całej tradycji prawosławnej, nieustanna ofiara Eucharystii jest elementem katechonicznym, który podtrzymuje istnienie społeczeństwa. Może więc jest to prawdziwy powód, dla którego podczas lockdown’u Eucharystia została zakazana.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Girard

VIDEO: The Golden Bough: The Killing of The Divine King (René Girard) (1/5)

Maurizio Blondet przypomina z tej okazji wydarzenie z roku 2013, przedstawiające – wg. określenia włoskiego dziennikarza – próbę pozbawienia człowieka odczuć religijnych, czyli usiłowanie „kastracji duchowej” ludzkości.

Zamieszczony poniżej film, trwający 4.15 minut, jest fragmentem konferencji, jaka odbyła się w roku 2013, w Pentagonie, podczas której bliżej niezidentyfikowany pracownik naukowy przedstawił funkcjonariuszom Departamentu Obrony USA, zastosowanie szczepionki w postaci aerozolu, zawierającej substancje będącą w stanie zredukować w ludzkim mózgu ilość genu, określonego przez niego jako «gen fundamentalizmu».

Czynnikami aktywnymi owej szczepionki miały być wirusy układu oddechowego, tj. wirusy grypy oraz rinowirusy, przebudowane w laboratorium tak, by «fanatyków religijnych przekształcić w osoby normalne».

Prowadzący konferencję stwierdza, że wirusy w postaci aerozolu, czyli szczepionka «FANVAX» powinna zostać zaaplikowana jak największej ilości osób na wybranym przez decydentów obszarze.

Raport dowodzi, że użycie owej szczepionki testowane jest od dobrych kilku lat. Prawdopodobnie, program szczepionkowy tego rodzaju wszedł od dawna w fazę jego realizacji praktycznej.

Konferencja, pokazana na filmie miała miejsce w rok od odkrycia tzw. «God Gen», czyli VMAT2.

«God gen» – VMAT2

https://en.wikipedia.org/wiki/God_gene

VIDEO z Pentagonu na temat «FANVAX» pod linkiem:

https://m.facebook.com/INGANNATI3/videos/186815222320813/?refsrc=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&_rdr
Skrót:https://bogdanherzog.ro/on-the-occult-meaning-of-the-term-covid-a-succinct-incursion-into-pattern-recognition/https://www.maurizioblondet.it/dal-coronavirus-lhomunculus/https://www.maurizioblondet.it/covid-cosa-e-in-un-nome-2/
Wybór tekstów, tłumaczenie i opracowanie: RAM

Rozpowszechnianie treści przetłumaczonych artykułów (z podaniem nick’a autora tłumaczeń i wskazaniem adresu tekstu źródłowego) jest dozwolone wyłącznie na darmowych platformach elektronicznych.

Źródło: https://ram.neon24.pl/

2 thoughts on “Żydowski dybuk zawładnął światem

  1. Dobry artykuł,tu chodzi i zawsze będzie chodzić o duszę ludzką.Rozwinęły się coraz to nowsze i bardziej złożone techniki niszczenia naszych umysłów,sposobów na oddalanie nas od Prawdziwego Boga.Zastraszanie społeczeństwa z każdej strony aby nim manipulować,karmienie ludzi modyfikowaną żywnością,fałszywa indoktrynacja w szkołach i kościołach… szatan z upadłymi aniołami nienawidzą dzieł Boga i chcą je całkowicie zniszczyć w tym człowieka. Wszechobecna pornografia,rozwiązłość,chemia w żywności,pogoń za pieniądzem, pojęcie rasizmu,lgbt, inwigilacja na kazdym kroku,wirtualny pieniądz,komunizm,skłócanie narodów.coraz to mniej życzliwości i pomocy dla drugiego człowieka,rządy mówią nam co mamy robic,szczepienia dzieci,aborcje,sodomiczne zepsucie… i można tak wymieniać a to co zapowiedziane w Apokalipsie się musi stać. Odrzuccie ten współczesny modernistyczny zepsuty świat i szukajcie pomocy u Boga. Ciągłe ataki na słowian… czy ktoś się zastanawiał kim są Biblijni Żydzi…?A kto się nazywa Żydami obecnie? Czy nie widzicie tego nadciagajacego totalitaryzmu tego zaawansowanego niewolnictwa jakie nadciaga?chociaz i tak jestesmy niewolnikami a mówią nam że mamy wolność…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *