Strona główna > Historia > Żydowska skrucha

Żydowska skrucha

Jewish Bolshevism 1Notorycznie Żydzi kultywują mit, że zawsze są krzywdzeni przez gojów. Żydzi sami nienawidzą okazywania skruchy, za krzywdy wyrządzane przez Żydów innym.Faktycznie ofiary  krzywd wyrządzonych przez Żydów,są nagminnie przez nich nienawidzone. Stąd  pochodzi niesłychana nienawiść do chłopów polskich i ukraińskich w literaturze  żydowskiej.Lata terroru Jakuba Bermana, w czasie dziesięcioletnich rządów żydowskich  w Polsce z ramienia Sowietów,oraz działalność żydowskiego ruchu  roszczeniowego, są obecnie powodem stałych napaści żydowskich na Polaków, w prasie kontrolowanej przez Żydów.

Profesor Kevin MacDonald opisuje w swojej książce o Żydach pod tytułem „Kultura Krytyki” jak w  powojennych państwach satelickich, Żydzi kierowali sowieckim aparatem terroru. W  Polsce, czynił to Jakub Berman,który  mianował Żydów na kluczowe stanowiska w komunistycznym aparacie terroru. Starsi  Polacy pamiętają lata terroru Jakuba Bermana. Podobnie w Rosji, po rewolucji, Żydzi pomagali stworzyć aparat terroru, w tradycji „tysiącletniego terroru  rabinów,który trwał do połowy 19go wieku i jest szczegółowo opisany przez  profesora Izraela Shahak’a.

W Polsce,po 1944  roku, szalał przez 10 lat terror Jakuba Bermana, który mordował dziesiątki  tysięcy patriotów polskich i przygotowywał na masowe zesłanie żołnierzy Armii  Krajowej do Rosji.Jak pogodzić książki J. T. Grossa, z tymi faktami  historycznymi i z perfidnym oczernianiem Polaków przez prezydenta Aleksandra  Kwaśniewskiego, za pomocą przeprosin i skruchy, podczas gdy w rzeczywistości  Żydzi, którzy przeżyli wojnę masowo mordowali Polaków w ramach aparatu terroru  Jakuba Bermana.

Taktyka  ogłupiania społeczeństwa polskiego jest dobrze zilustrowana w sugestywnym  tekście Kwaśniewskiego(Stolzmana), który występując w jarmułce powiedział, że wyraża  przeprosiny i skruchę „w imieniu tych Polaków, którym sumienie nakazuje tak  postąpić.” Był to tekst na użytek wewnątrz Polski. Inaczej pisano w Izraelu i w  USA, gdzie media podały, że w imieniu państwa polskiego, prezydent Polski,  wyraził wobec wszystkich Żydów na świecie przeprosiny i skruchę.

Ukryto fakt, że  zbrodnie w Jedwabnem, były dokonane przez „sonder komando” z Ciechanowa, pod  dowództwem Hauptsturmfuerer’a Hermann’a Schaper’a, który był skazany po wojnie  w Niemczech, na sześć lat więzienia za tą zbrodnię, w dokonaniu której Niemcy  użyli około 400 litrów benzyny, do podpalenia zarekwirowanej stodoły i  zastrzelili Żydów, którzy nieśli części rozbitego betonowego pomnika Lenina.  Jak wiadomo wówczas Polacy w Jedwabnem nie mieli ani benzyny ani broni palnej, których posiadanie było zabronione pod karą śmierci.

Istnieje fałszywa  propaganda, krytykowana przez profesora Mac Donalda „że Żydzi bolszewicy nie identyfikowali  się z Żydami.” Bogaci bankierzy żydowscy w Nowym Jorku finansowali rewolucję bolszewicką i byli dumni z nieproporcjonalnie wielkiej ilości Żydów w rosyjskim  ruchu rewolucyjnym.Mówił o tym z dumą Jacob Schiff, któremu później rząd  Lenina zwrócił wielokrotnie pieniądze otrzymane, na opłatę zorganizowanych band  zbrodniarzy w celu dokonania puczu bolszewickiego w ST. Petersburgu.

Obecnie, ponad 90  lat po puczu bolszewickim i po upadku Związku Sowieckiego,Polacy są w nienawiści Żydów na drugim miejscu po Palestyńczykach. Od czasu powstania  państwa Izrael jest kolej na szczególną żydowską nienawiść do Palestyńczyków, w  nieludzki sposób traktowanych w czasie tworzenia państwa Izrael i umacniania  go.

Na tym tle  wyjątkowym zdarzeniem jest skrucha okazana w Anglii, przez główne zrzeszenie  Żydów brytyjskich, pod adresem islamskiej charytatywnej organizacji Interpal,  którą Żydzi ci określili jako organizację terrorystyczną i z tego powodu  zostali pozwani do sądu. Przed ostateczną rozprawą zrzeszenie Żydów przeprosiło  Interpal i wyraziło skruchę.

Interpal  działa na terenie Palestyny i stara się  ratować Arabów nieludzko traktowanych przez ekstremistów żydowskich, rządzących  w Izraelu. Inerpal zbiera fundusze na służbę zdrowia i szkoły na terenach palestyńskich.  Tymczasem na terenach Palestyny, okupowanych przez armię Izraela, Żydzi  zbudowali wielką ścianę getta arabskiego i uruchomili 500 rogatek, które  paraliżują poruszanie się Palestyńczyków, oraz zbudowali nielegalne osiedla dla  400,000 nielegalnych osadników.Podczas obecnych aktów terroru stosunek strat w  ludziach jest 1:40 na korzyść Żydów.

Miliony Palestyńczyków żyją na wygnaniu i państwo Izrael absolutnie nie zgadza się na  wypłatę jakichkolwiek odszkodowań za zbrodnie popełnione przez Żydów na Arabach,  jak również za stałe gwałcenie prawa międzynarodowego i rezolucji ONZ,  potępiających bezprawie i mordy dokonywane na Palestyńczykach.

Tymczasem  fałszywa propaganda żydowskiego ruch roszczeniowego i jednoczesne ukrywanie  masowych zbrodni żydowskich w ramach terroru komunistycznego, doprowadziło do  takiego stanu rzeczy, że o ile zbrodniarzy hitlerowskich postawiono pod sąd, o  tyle zbrodniarzy- komunistów przed żadnym sądem nie postawiono. Stało się tak z  powodu wielkiego udziału Żydów, w kolosalnych zbrodniach epoki komunizmu. Ten  stan rzeczy utrwala w Polsce, między innymi Gazeta Wyborcza i J.T. Gross’a.

Dziesięć lat  przez zbrodniami Hitlera, w czasie narzucania kolektywizacji, Żydzi pod wodzą  Lazara Kaganowicza, wymordowali głodem dwa razy więcej chłopów w Sowietach, niż  Hitler wymordował Żydow dziesięć lat później. Wówczas Żydzi chwalili się w  Kijowie, w czasie narzuconego „głodomoru,” że w stolicy Ukrainy, żaden Żyd nie  był głodny.Profesor Norma  Finkelstein opisuje szczegółowo w swoich książkach, że sedno samo-zakłamania  Żydów uformowane zostało w latach 1945-1967, kiedy skończył się okres żywej  pamięci zbrodni, popełnianych przez Żydów, od 1939 roku współpracujących z  sowieckim aparatem terroru na polskich terenach.

W 1967 roku  zaczął się 40 letni okres skutecznego narzucania zakłamanej propagandy i ostrej  cenzury, tak, że obecnie, mało kto, zdaje sobie sprawę, że w dwudziestym wieku,  żydowskie ofiary stanowiły mniej niż 3% dwustu szesnastu milionów ofiar  masowych mordów popełnionych w tym największym „wieku śmierci” w historii  ludzkości. Nic dziwnego, że Żydom udaje się narzucać innym korzenie się i  skruchę, a o własnych winach nie chcą wiedzieć i nikogo za te winy przepraszać  jak też nikomu nie okazywać skruchy.

Za:http://www.pogonowski.com/display_pl.php?textid=827

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *