Strona główna > Bez kategorii > ŻYDOMASOŃSKA REWOLUCJA W PSEUDO-„KOŚCIELE KATOLICKIM”: Żyd Ratzinger-Tauber promotorem globalnej religii noachickiej. Cz.1

ŻYDOMASOŃSKA REWOLUCJA W PSEUDO-„KOŚCIELE KATOLICKIM”: Żyd Ratzinger-Tauber promotorem globalnej religii noachickiej. Cz.1

Na podstawie: http://resistance-catholique.org/articles_html/2009/12/RC_2009-12-01_Benoit-XVI-promoteur-de-la-religion-mondiale-noachide.html

Data publikacji: 1.12.2009

Opracowanie: GREGORIUS

666-1

„I widziałem drugą Bestię wychodzącą z ziemi i miała dwa rogi podobne do barankowych a mówiła jak smok”  (Apokalipsa Świętego Jana 13-11)

„Święty Ambroży, Tertulian i inni sądzą, że ta Bestia jest…fałszywym prorokiem, który będzie prekursorem i zwiastunem Antychrysta tak jak Święty Jan Chrzciciel był zwiastunem Chrystusa”   (Cornelius Lapide, znany teolog i wykładowca biblijny, 1567-1637)

benedict_xvi_jewish_mitre_star_of_david

11 października 2009 roku z okazji watykańskich pseudokanonizacji Ratzinger-Tauber nosił mitrę z rzucającymi się w oczy heksagramami Antychrysta na niej!

W rzeczywistości apostacki, pseudokonserwatywny ksiądz już teraz w sposób jawny i wyraźny demonstruje, że jest prawdziwym agentem sił okultystycznych na najwyższym urzędzie. Nawołując do ustanowienia Nowego Porządku Świata (przemówienie z 25 grudnia 2005 roku) i pilnego stworzenia „prawdziwej, światowej władzy politycznej, uznawanej przez wszystkich” („encyklika” z 29 czerwca 2009 roku) żydowski antypapież Ratzinger-Tauber czynnie jest zaangażowany w tworzenie uniwersalnej religii i masońskiego ekumenizmu przygotowując Rzym do roli „siedziby Antychrysta” co było i jest największym celem tajnych sekt i stowarzyszeń realizowanym od wieków.

 

„Stworzenie uniwersalnej religii jest najwyższym i ostatecznym celem judaizmu (…).

Specjalnym kultem Izraela jest zapewnienie środków realizacji prawdziwej, uniwersalnej religii noahickiej, by użyć słów rabinów”.

(Elie Benamozegh, rabin-talmudysta w książce „”Izrael i ludzkość”, str. 28-29,

Reedycja Albin Michel, 1980)

poly1

„Sześcioramienna gwiazda, polygonatum, pieczęć Salomona albo heksagram, jest jednym z dwóch symboli Antykościoła, drugim jest pięcioramienna gwiazda inicjacji humanizmu- tajemnicy nieprawości. (Pierre Virion- „Mysterie d’iniquite, str. 166).

he1

he2

he3

Heksagram jest kabalistycznym symbolem, symbolem okultystycznym, który nie ma nic wspólnego z Biblią. Starożytny symbol hinduistyczny był przez długie wieki używany przez kabalistów, teozofów, satanistów…

W okultyzmie sześcioramienna gwiazda (heksagram) jest nie tylko nierozdzielna od pięcioramiennej gwiazdy (pentagram) ale jest właściwie jej odwrotnością, ukrytą częścią.

„Eliphas Levi (pseudonim zjudaizowanego, apostackiego księdza Alphonse-Louis Constant, mistrza okultyzmu z XIX wieku) mówi, że to jest tradycyjne przeciwieństwo, przedstawione graficznym symbolem pentagramu przedstawiającym mikrokosmos (ludzka natura) i heksagramu (pieczęć Salomona) będącym graficznym symbolem makrokosmosu (całość, zarówno duchowa jak i naturalna).

„Pentagram jest tym co zwie się w kabale symbolem makrokosmosu (…). Wielka pieczęć Salomona (…) oznacza jedność makrokosmosu przedstawioną przez dwa trójkąty skierowane wierzchołkami przeciwnie do siebie. Trójkąt Salomona (…). Te dwa trójkąty tworzą jedną figurę, która jest tą gwiazdą sześciopromienną i formuje święty symbol czyli pieczęć Salomona, błyszczącą gwiazdę makrokosmosu”

ha1                            ha2

Pentagram mikrokosmosu                                         Pieczęć Salomona Makrokosmosu

Eliphas Levi  “Dogme et rituel de la haute magie” (1854-1861) w “Secrets de la magie”, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 2000, p. 82, 8, 62, 65. »http://fr.wikipedia.org/wiki/Pentagramme

I – WIELE TAJNYCH SEKT I STOWARZYSZEŃ UŻYWA HEKSAGRAMU

 

Spośród nich używa go Stowarzyszenie Teozoficzne, bardzo bliskie Wojtyle-Katzowi

czyli Janowi Pawłowi II (cf. L’Eglise éclipsée, éditions Delacroix).

el1                                                              el2

W marcu 2000 roku w Korazim Wojtyła-Katz usiadł na tronie Antychrysta zwieńczonym odwróconym krzyżem na oparciu tronu, symbolem satanizmu.

Oczywiście heksagram odnajdujemy także jako symbol satanistycznej sekty Ordo Templi Orientis (OTO) (Zakon Świątyni Wschodu).

tot1

 http://www.barruel.com/enfer-republicain.html   

 

Struktura OTO jest „podobna do masońskiej, s kolejnymi wtajemniczeniami następujących po sobie stopni. Strukturą OTO jest także „Ecclesia Catholica Gnostica” albo inaczej Gnostycki Kościół Katolicki, który jest religijną gałęzią Zakonu.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordo_Templi_Orientis

 

                                             http://www.oto-pl.org/  Polska filia satanistyczna OTO

Już na początku ubiegłego, XX wieku, Ordo Templi Orientis, zakon lucyferiański założony w Bawarii i Szwajcarii przez satanistę Aleistera Crowleya, miał w swoich planach i zamierzeniach osadzenie na Tronie Świętego Piotra jednego ze swoich członków, którym był kardynał Rampolla del Tindaro. Konklawe, które nastąpiło po śmierci papieża Leona XIII, w swojej większości głosowało za jego wyborem. Ale kardynał Puzyna, arcybiskup Krakowa, postawił veto w imieniu cesarza Franciszka Józefa w kwestii osoby samego Rampolli. Święte Kolegium wybrało na jego miejsce kardynala Giuseppe Sarto, który przyjął imię Pius X i uratował Kościół przed atakiem i infiltracją żydomasonerii na następne 50 lat.

Po wyborze Świętego Piusa X, aby powstrzymać infiltrację żydomasonerii do katolickiego duchowieństwa, zażądał on od każdego wyświęcanego kapłana złożenia przysięgi antymodernistycznej. Sekretarz stanu papieża Leona XIII, kardynał Rampolla był w Watykanie satanistycznym kretem, który założył w Watykanie lożę żydomasońską do której wciągnął takie osoby na najwyższych stanowiskach jak kardynałowie: Ferrata, Gasparri, Cerreti, Bea, itd…

oto1                                                                     oto2

Kardynał Rampolla                                                                    Ordo Templi Orientis

Prałat Jouin, założyciel i dyrektor Revue Internationale des Sociétés Secrètes (Międzynarodowy Przegląd Tajnych Stowarzyszeń) miał dowody na przynależność kardynała Rampolli do masonerii i miał na potwierdzenie tego cały plik dokumentów. Powierzył wydawcy swego czasopisma, markizowi Franquerie, misję przekazania francuskim biskupom i kardynałom wiadomości i przedstawienie im całej powagi sytuacji.

Biskup Montauban w tamtym czasie, antyliberał biskup Marty to potwierdził. W 1913 roku, krótko po śmierci Rampolli odwiedził on ad limina kardynała Merry del Val i dowiedział się od niego, że po śmierci Rampolli znaleziono w jego papierach dowody zdrady, które kardynał Merry del Val osobiście dostarczył papieżowi. Ostatecznie numer Revue Internationale des Societes Secretes z czerwca-lipca 1929 roku zawierał artykuł w którym Felix Lacointa potwierdził masońskie związki Rampolli.

Wiele masońskich Zakonów Templariuszy działa dzisiaj w anglosaksońskiej i europejskiej globalistycznej elicie. Te wszystkie masońskie Zakony Templariuszy, które pojawiły się w XVIII wieku są tajnymi stowarzyszeniami iluminowanych lucyferian blisko powiązanych z brytyjskimi lożami iluminowanych Różokrzyżowców i Martynistów i także z Wysokim Kościołem Anglikańskim.

mal1mal2

Rehabilitacja Templariuszy przez żydowskiego antypapieża Ratzingera-Taubera, który przedstawił takie przeprosiny (?!) pod adresem niemieckich Templariuszy w listopadzie 2005 roku w Poczdamie (Potsdam Journal-Regional News z 8.11.2005) jest tym bardziej zatrważająca.

http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-09-21-A-00-Ratzinger_rehabilite_les_Templiers.pdf

http://www.virgo-maria.org/Archives-CSI/2005/CSI-2005-11-26-A00-Ratzinger_rehabilite_les_Templiers.pdf

W 1999 roku, kiedy jeszcze miał pewną swobodę wypowiedzi, zanim został skompromitowany swoimi kontaktami z masońskimi wrogami soborowymi i zanim został ich sługusem, biskup Fellay potępił obecność 4 Lóż Masońskich Rytu Szkockiego w Watykanie:

„To bardzo interesujące aby zauważyć, że wysokiego, 92 stopnia, żydomason watykański był w stanie oświadczyć, że obecnie w Watykanie pracują nawet 4 loże Rytu Szkockiego, tyle, że są one stworzone specjalnie dla prałatów watykańskich”.

http://www.virgo-maria.org/Documents/eveques/mgr-fellay/VM-Mgr_Fellay_denonce_quatre_loges_au_Vatican.htm

 

W końcu heksagram jest także symbolem Zakonu Marynistycznego:

mar1                                                                                   mar3

mar2                                                                                                                     

O martynizmie czytamy w znakomitej książce autora o pseudonimie Epiphanius (str. 71-78 wydania polskiego) zatytułowanej „Ukryta strona dziejów- masoneria i tajne sekty”, którą to książkę gorąco zalecamy przeczytać.

„Martynizm jest Zakonem Iluminatów Oświecenia, który sytuuje się pomiędzy masonerią a okultystycznym, duchowym światem: jego początki biorą się z Zakonu Różokrzyżowców”

(Carlo Gentile, teozof-martynista w czasopiśmie „Le Fenice”, numer 1-2, luty-kwiecień 1949r. str.6).

Zakon Martynistów jest obecnie jednym z najniebezpieczniejszych, tajnych stowarzyszeń z powodu jego korumpowania i rozkładania doktryny katolickiej wśród katolików. Zamierza on „odrodzić” Kościół Katolicki na sposób różokrzyżowy poprzez proces jego infiltracji, zdominowania i przejęcia najwyższych urzędów i unicestwienia go w synkretycznym stopieniu się z innymi kultami i religiami, który to proces po mistrzowsku został opisany przez autora Pierre’a Virion w książce „Mystere d’Iniquite” (Misterium nieprawości).

„W 1921 roku ukazał się „Manifest Zakonu Marynistycznego”, który powoływał się na „Manifest nieznanych zwierzchników” (Manifeste des Superieurs Inconnus) z roku 1793 a oficjalnie definiujący cele marynizmu:

Stworzenie na Ziemi stowarzyszenia wszystkich interesów, stworzenie federacji wszystkich narodów oraz utworzenie przymierza wszystkich religii i uniwersalnej solidarności”

II – UNIA  RELIGIJNA

„Nadejdzie dzień kiedy papież , natchniony przez Świętego Ducha, ogłosi, że wszystkie ekskomuniki są zniesione, że wszystkie klątwy są cofnięte, że wszyscy chrześcijanie są zjednoczeni w Kościele, że żydzi i muzułmanie są błogosławieni i powołani”

(Eliphas Levi w „Initiation et Science”, nr 58, lipiec-wrzesień 1963, str. 43. Eliphas Levi był księdzem-apostatą I gorliwym masonem, był jednym z największych okultystów wieku XIX)

ben1

Biskup Fellay zniewolony przez swojego nowego mistrza.

„Hasłem nowej religii, która jest także duchowa, jest to, że bez miłosierdzia nie ma zbawienia. Z tym fałszywym hasłem wszystkie moralne bariery upadają w imię masońskiej „tolerancji”.

„Z tym hasłem zdradzieckie religijne antagonizmy muszą zniknąć: żydzi, katolicy, protestanci, muzułmanie, ręka w rękę, adorują, każdy na swój sposób, jednego Boga miłosierdzia i pokoju, który jest taki sam dla wszystkich” (Przemówienie prezesa Towarzystwa Spirytystycznego Marennes, „Revues Spirite”, styczeń 1864).

bene1            bene2

Po inwokacjach do „Boga miłosierdzia”, antychryst Ratzinger-Tauber śpiewa o pokój w masońskim Izraelu…!!!

Video z satanistycznej uroczystości

http://www.dailymotion.com/video/x9aaai_le-pape-chante-pour-la-paix_news#.USY6Qh2ZYVg

Biskup Tissier potępił w 2004 roku pseudo-„kościół” soborowy jako „duchowego promotora uniwersalnej synarchii”.

To twierdzenie jest udokumentowane w encyklice wydanej przez Benedykta XVI, antypapieża pseudo-„kościoła soborowego”.

„55. Chrześcijańskie objawienie jedności rodzaju ludzkiego implikuje metafizyczne interpretacje ludzkości gdzie relacje wzajemne są istotnym elementem. Inne kultury i inne religie nauczają braterstwa i pokoju i są dlatego ogromnej doniosłości dla integralnego rozwoju ludzkiego”

(Encyklika „Caritatis In Veritate” – Benedykt XVI, 29 czerwca 2009 roku)

“Masoneria jest zmartwychwstaniem religii noahickiej, patriarchy Noe’go, zanim wszystkie religie i dogmaty powstały i stworzyły różnice i przeciwieństwa wyznań”

(Kawaler de Ramsay, wybitna osobistość masonerii XVIII wieku, wprowadził ją do Francji w formie Rytu Szkockiego i rozwinął ideę „powszechnego braterstwa”)

III – NOWY PORZĄDEK ŚWIATA (NEW WORLD ORDER) I RELIGIA UNIWERSALNA

 

Przy kilku okazjach Ratzinger-Tauber stał się piewcą Nowego Porządku Świata (NWO).

W przemówieniu z 25 grudnia 2005 roku mówił do „współczesnego człowieka” prosząc go o „zaangażowanie się w budowę nowego porządku świata” opartego na relacjach etycznych i ekonomicznych tak aby zjednoczona ludzkość mogła stawić czoła wielu niepokojącym problemom współczesnego świata: od zagrożeń terroryzmem do stanu upokarzającego ubóstwa które dotyka miliony żywych istot ludzkich, do rozprzestrzeniania broni, pandemii i degradacji środowiska, które zagraża przyszłości naszej planety”.

mas1                                                          mas2

Kiedy Ratzinger-Tauber pisał do masońskiego pisma „Renaissance Traditionnelle” ( http://www.renaissance-traditionnelle.org/Sommaires/tome-010.htm)

 

W swojej pseudo-encyklice „Caritatis veritate” z 29 czerwca 2009 roku pisał:

„Koniecznym jest wprowadzenie jednej, prawdziwej władzy politycznej w świecie (…) władza ta musi być uznawana przez wszystkich i musi posiadać skuteczną siłę (…). Oczywiście musi mieć prawo do egzekwowania swoich decyzji”.

 

Kilku autorów, takich jak Pierre Virion, markiz de la Franquerie lub Leon de Poncins, bardzo wyraźnie wykazują, że New World Order jest ściśle związany z ustanowieniem jednej religii uniwersalnej.

 

Więzi pomiędzy Watykanem a URI (Inicjatywa Zjednoczonych Religii) wchodzą właśnie w ten masoński i gnostycki projekt mający na celu ustanowienie jednej religii światowej.

 

Zapamiętajcie co napisaliśmy w poprzedniej edycji z 29 lutego 2008 roku:

„Skoro tylko pojawił się Ratzinger to wyznaczył od razu fałszywego „arcybiskupa” San Francisko i szefa Komisji Dialogu Anglikańsko-Katolickiego na zwierzchnika Kongregacji Doktryny Wiary, poprzednio Święte Oficjum. Ponadto Levada wyznaczając termin spotkania anglikańskiego High Church i kościoła soborowego, zasugerował że, „ten postęp (dialogu anglikańsko-katolickiego) może prowadzić władze katolickie do przyjrzenia się decyzji papieża Leona XIII w kwestii odrzucenia ważności święceń anglikańskich”. To on odrzucił doktrynę limbo w porozumieniu z Ratzingerem-Tauberem.

Levada jest także zwolennikiem zjednoczonej religii i zapewnia aktywne wsparcie URI (Inicjatywa Zjednoczonych Religii), rodzajowi Oenzetowskiej agencji.

Na zdjęciu poniżej widzimy pseudo-„biskupa” Levadę z wyższymi urzędnikami URI podczas przyjęcia w Watykanie (marzec 2006 rok) (www.uri.org) na zaproszenie Ratzingera-Taubera.

lew1

http://www.resistance-catholique.org/documents/2008/RC_2008-02-29_Les-liens-occultes-entre-Ratzinger-et-les-pires-ennemis-de-lEglise.pdf

W diecezji San Francisco Levada wykazał się także obroną prawa sodomitów do życia we dwoje! Wyraźnie przyczynił się do „anglikanizacji” kościoła soborowego. W 2000 roku został on mianowany współprzewodniczącym anglikańsko-pseudokatolickiego dialogu w USA. W dniu 18 września 2002 roku zasugerował, że „ten postęp (dialogu anglikańsko-pseudokatolickiego) może doprowadzić władze katolickie do przyjrzenia się decyzji papieża Leona XIII w kwestii odrzucenia ważności święceń anglikańskich”.

URI sklada się z chrześcijan, muzułmanów, hinduistów, sikhów, bahaistów, zoroastrian, wyznawców religii New Age i Wicca (neopogańskie czarnoksięstwo), itd. Podobnie jak ONZ może być uważane za embrion przyszłego Rządu Światowego, tak URI (Inicjatywa Zjednoczonych Religii) wydaje się być embrionem Religii Wszechświatowej. Aby umożliwić tej organizacji pełną „skuteczność operacyjną” i położyć fundamenty pod przyszłą Religię Wszechświatową, w dniu 26 czerwca 2000 roku w Pittsburgh’u (USA) Statut URI został uroczyście sformalizowany. Tego samego dnia w Watykanie pseudokardynał, żyd Ratzinger-Tauber opublikował sfałszowaną III Tajemnicę Fatimską czyniąc niewyobrażalną zniewagę Najświętszej Maryi Pannie z powodu ukrycia ostrzeżenia z Nieba, demaskującego oszustwo żydomasońskiego pseudokościoła soborowego, który ma „zaćmić” prawdziwy Kościół Katolicki.

    

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.