Strona główna > Bez kategorii > Żydomasońska rewolucja w pseudo-„Kościele Katolickim”: Żartowniś Ratzinger-Tauber mówi, że żydzi i chrześcijanie wyznają „jedynego, prawdziwego Boga”

Żydomasońska rewolucja w pseudo-„Kościele Katolickim”: Żartowniś Ratzinger-Tauber mówi, że żydzi i chrześcijanie wyznają „jedynego, prawdziwego Boga”

Na podstawie:

http://www.catholicculture.org/news/headlines/index.cfm?storyid=15668

http://radiocristiandad.wordpress.com/2012/09/20/benedicto-xvi-que-los-hebreos-y-cristianos-den-testimonio-de-la-adoracion-del-unico-dios-perdon-senor-jesus/

Data publikacji: 20.09.2012

Oprac.: GREGORIUS

Komentarz: Wydaje się, że już nadszedł czas dla judeo-chrześcijan, judeo-tradycjonalistów i pozostałych wielbicieli piekielnego kwintetu (Roncalli, Montini, Luciani, Wojtyła-Katz, Ratzinger-Tauber) z kościoła judeochrześcijańskiego aby wyzbyć się złudzeń i zapomnieć, w imię pokoju i dobrobytu, o Jezusie Chrystusie i uwierzyć w nadchodzącego Moshiaha. Tym bardziej, że najnowocześniejsze badania naukowe dowiodły, że nikogo takiego jak Jezus Zbawiciel nigdy nie było a jeżeli już był to był to tylko zwykły buntownik, który poniósł zasłużoną karę z wyroku Sanhedrynu. No i czas zacząć rozważać obrzęd przyjęcia obrzezania (oczywiście w znieczuleniu). Pamiętajcie, że obowiązuje aggiornamento. I trzeba się dostosowywać.

Anty-papież, żyd Ratzinger-Tauber, czyli tak zwany Benedykt XVI znowu zapiera się Jezusa Chrystusa co zresztą nikogo normalnego już nie dziwi biorąc pod uwagę jego prawdziwe wyznanie i pochodzenie

Anty-papież, żyd Ratzinger-Tauber wysłał dnia 20.09.2012 telegram, na ręce głównego rabina rzymskiej gminy żydowskiej Riccardo Di Segni, z życzeniami wszystkiego najlepszego z okazji żydowskich świąt Rosh Ha-Shanah (Nowy Rok), Yom Kippur (Dzień Pokuty) i Sukkot (Święto Namiotów), przypadających w te dni.

Anty-papież stwierdza w telegramie, że pragnie „pokoju i dobra dla całej żydowskiej gminy Rzymu, prosząc Wszechmocnego o obfite błogosławieństwa na Rosh Ha-Shanah i wyraża swoją nadzieję że żydzi i chrześcijanie będą wzrastali we wzajemnym szacunku i przyjaźni wnosząc świadectwo do światowych wartości, które wypływa z czci jedynego, prawdziwego Boga”. Taktownie a może pragmatycznie żyd Ratzinger-Tauber nic nie wspomniał o Jezusie Chrystusie bo w końcu kto o Synu Bożym pamięta dzisiaj w żydomasońskim Watykanie.

Tam przebywają wyznawcy Wielkiego Budowniczego Wszechświata.

Niebo żydów 

Co jest niebo żydów?

Zobaczmy teraz jak wygląda niebo żydów, do którego wzdychają i na które całe życie pracują. Przede wszystkim zapytajmy się żyda chasyda, to jest żyda pobożnego, kto się znajduje w niebie żydowskim? On zaraz odpowie, że tam są wszyscy, których żyd kochał za ży­cia, a nie ma nikogo, kim się żyd brzydził i kogo nienawidził w swym życiu. A więc w niebie żydowskim nie ma Pana Jezusa, ani Matki Bożej, ani św. Józefa, ani żadnych Świętych, których czczą Chrześcijanie. A więc jest to piekło.

W niebie żydowskim nie ma tych ludzi, którzy za życia kochali Pana Jezusa i Najświętszą Pannę Maryję. A więc jest to piekło.

W niebie żydowskim nie ma tych ludzi, którzy słuchali Kościoła, wierzyli Ewangelii i przyjmowali Sakramenty św. A więc jest to piekło.

W niebie żydowskim nie ma żadnego, który żył i umierał w miłości Krzyża Chrystusowego. A więc jest to piekło.

W niebie żydowskim nie ma nikogo, kto żył pobożnie, nosząc Szkaplerz i od­mawiając Różaniec. A więc jest to pie­kło.

W niebie żydowskim nie ma żadnego z tych, którzy słuchali Kościoła i cho­dzili na Mszę św., kazania, katechizm i inne nabożeństwa. A więc jest to piekło.

W końcu w niebie żydowskim nie ­ma nikogo z tych ludzi, którzy, żyjąc pobożnie i trzeźwie, znaczyli się często znakiem Krzyża św. i zginali kolana swoje przed Ukrzyżowanym. A więc jest to piekło.

Wiemy więc kogo nie ma w niebie żydowskim. Teraz przypatrzmy się, czym jest napełnione niebo żydow­skie.

Najprzód są tam wszyscy żydzi, któ­rzy całe życie gardzili Chrystusem, Najświętszą Panną Maryją, Krzyżem i nie chcieli się na­wrócić. A więc to jest piekło.

W niebie żydowskim są wszyscy mi­łośnicy i przyjaciele żydów, którzy ich naśladowali we wszystkich nieprawościach, a o Pana Jezusa i Ewangelię wcale nie dbali; oni słuchali żydów i wiernie im służyli. A więc jest to piekło.

W niebie żydowskim są ci, którzy na Przykazania Boże wcale nie zważali, ale za to na każde skinienie żyda byli gotowi. A więc jest to piekło.

W niebie żydowskim są ci, którzy Kościoła, Mszy św. ani Sakramentów nie cierpieli, za to szynki i pijaństwo bardzo lubili. A więc jest to piekło.

W niebie żydowskim są ci, którzy do cnót Bożych, Różańca, katechizmu czuli wstręt wielki, ale za to za prze­kleństwem i wszelkimi złościami przepadali. A więc jest to piekło.

W niebie żydowskim są ci, którzy sługi Boże nienawidzili, za to sługi diabelskie, żydy, całym sercem ukochali. A więc jest to piekło.

W niebie żydowskim są ci, którzy nie chcieli nosić Szkaplerza św., ale raczej sami obdarci z łaski Bożej i na­dzy, drugich do nędzy moralnej i materialnej przywodzili. A więc jest to piekło.

W niebie żydowskim są ci wszyscy którzy obrazów Świętych Pańskich nie znosili, ale za to wszelkie obrazy pie­kielne i czartowskie wielce cenili. A więc jest to piekło.

W niebie żydowskim są ci, którzy nie chcieli uklęknąć i oddać pokłonu Panu Jezusowi utajonemu w Najświę­tszym Sakramencie, za to kłaniali się i upadali przed tymi, których serce było mieszkaniem czartów. A więc jest to piekło.

Widać więc z tego jasno, że niebo żydowskie, do którego wszyscy żydzi niewierni idą po śmierci, i dokąd pro­wadzą wszystkich ludzi, nie jest nic innego, tylko najgłębsze ogniem siar­czystym gorejące piekło.

Niebo, w którym nie ma Jezusa, ani Matki Bożej, ani Świętych Apostołów, Męczenników i Wyznawców, tylko duchy i ludzie nienawidzący Jezusa, Boga naszego i wszystkiego co Chrystusowe, to jest po prostu piekło. (*)

–––––––––––

 

Fragment broszury: Christus Deus noster. Chrystus Bóg nasz. [Kraków 1918], ss. 27-34 (całość str. 41).

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono; przypisy od red. Ultra montes).

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.