Strona główna > NWO > Kościół i cerkiew > ŻYDOMASOŃSKA REWOLUCJA W PSEUDO-„KOŚCIELE KATOLICKIM”: Taniec żydowskiej radości z powodu wybrania Bergoglio Biskupem Rzymu.

ŻYDOMASOŃSKA REWOLUCJA W PSEUDO-„KOŚCIELE KATOLICKIM”: Taniec żydowskiej radości z powodu wybrania Bergoglio Biskupem Rzymu.

Za: http://gazetawarszawska.com/2013/04/27/taniec-zydowskiej-radosci-z-powodu-wybrania-bergoglio-biskupem-rzymu/

Data publikacji: 27.04.2013

 

ży1

 

Argentyńscy Żydzi doceniają wybór biskupa Bergoglio

Nie, to nie żart ani przesada o “semickim spisku” który oznacza, że Żydzi nawet przejęli Watykan.

Oficjalną informację podano do wiadomości publicznej na witrynie “społeczności żydowskiej w Rzymie”. W dniu wyboru Franciszek znalazł czas by napisać list do wspólnoty żydowskiej, w którym mówi: “Mam szczerą nadzieję, że przyczynię się do postępu, jakim były stosunki między żydami i katolikami od II SW, w odnowionym duchu współpracy i służenia światu, które zawsze mogą być bardziej zgodne z wolą Stwórcy“.

Jan Paweł II już dokonał pionierckie wysiłki w stosunkach z judaizmem (zrywając z tradycją katolicką). Benedykt XVI poszedł dalej, nawet próbując rozgrzeszyć żydowskie bogobójstwo, ale możemy się spodziewać, że Franciszek przesunie granice w tym zakresie. Z zadowoleniem odnotowała to ultra-syjonistyczna witryna JSSNews, która przypomina, że ​​bp Bergoglio uczestniczył w talmudycznym kulcie w synagogach, był współautorem książki z rabinem, oraz napisał przedmowę do innej (gdzie rabina przedstawił jako swojego “nauczyciela”) …

La première lettre du pape François est… pour les juifs

15 mars 2013

Juifs argentins fêtant l’élection de Mgr Bergoglio

Non, ce n’est pas une blague, ni l’exagération d’un « complotiste antisémite » croyant que les juifs tiennent même le Vatican.

L’information est officielle, rendue publique sur le site de la « communauté hébraïque de Rome » .
Le jour-même de son électionFrançois a trouvé le temps d’écrire une lettre à la dite communauté, dans laquelle il affirme :
« J’espère vivement pouvoir contribuer au progrès que les relations entre juifs et catholiques ont connu à partir du concile Vatican II, dans un esprit de collaboration rénovée et au service d’un monde qui puisse être toujours plus en harmonie avec la volonté du Créateur ».

Jean-Paul II avait déjà innové (et rompu avec la tradition catholique) dans ses rapports au judaïsme.
Benoît XVI était ensuite allé encore plus loin, tâchant même de dédouaner le peuple juif du déicide.
Mais on peut s’attendre à ce que François repousse encore les limites en la matière, comme le note avec satisfaction le site ultra-sioniste JSSNews, qui rappelle que Mgr Bergoglio a participé à des cultes talmudiques dans des synagogues, co-écrit un livre avec un rabbin, préfacé celui d’un autre (présenté comme son « professeur »)…

____________________________

 

_____________________________

No, this is not a joke or an exaggeration of a “Semitic conspiracy” that purports Jews have even taken over the Vatican.

The official information was made public on the website of the “Jewish community of Rome.” On the day of his election, Francis found the time to write a letter to the Jewish community in which he says: “I very much hope to contribute to the progress that relations between Catholics and Jews has experienced since the Second Vatican Council, in a renewed spirit of cooperation and service to a world that can always be more in harmony with the Creator’s will.”

John Paul II had already made pioneer efforts in Church relations with Judaism (breaking with Catholic tradition). Benedict XVI went further, even trying to  absolve the Jewish deicide, but we can expect Francis to push the limits in this regard. This is noted with satisfaction by the ultra-Zionist JSSNews, which recalls that Bishop Bergoglio has participated in worship services in Talmudic synagogues, co-authored a book with a rabbi, and prefaced another (where he presents the rabbi as his “teacher”) …

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.