Strona główna > Bez kategorii > ŻYDOMASOŃSKA REWOLUCJA W PSEUDO-„KOŚCIELE KATOLICKIM”: PO CO BEATYFIKOWANO JANA PAWŁA II ?

ŻYDOMASOŃSKA REWOLUCJA W PSEUDO-„KOŚCIELE KATOLICKIM”: PO CO BEATYFIKOWANO JANA PAWŁA II ?

Na podstawie: http://uogcc.org.ua/en/video/index.php/article/.4666/

Data publikacji: 20.05.2011

Tłum.: GREGORIUS

Ale choćbyśmy my, albo anioł z nieba głosił wam ponad to , cośmy wam głosili, niech będzie przeklęty. Jak przedtem mówiliśmy tak i teraz znowu mówię: Jeśliby wam kto opowiadał ewangelię, prócz tej, którąście otrzymali, niech będzie przeklęty. Czy bowiem teraz ludzi zjednuję, czy Boga? Czy staram się ludziom podobać? Jeślibym się jeszcze ludziom podobał, nie byłbym sługą Chrystusa.

   (List Świętego Pawła do Galatów 1: 8-10)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=DvULgbhiZyU&feature=player_embedded]

Tłumaczenie

Przez cały pontyfikat Jana Pawła II Kościół był świadkiem masowej apostazji i nawet bardziej bolesny jest fakt, że pod jego przywództwem Kościół został rozłożony od środka. Główną przyczyną było pogwałcenie obrony Wiary przez ducha ateizmu historyczno-krytycznej metody i przez ducha bałwochwalstwa apostackich czynów w Asyżu. Kościół popadł w apostazję. Duch Święty został wypędzony z urzędów kościelnych, seminariów i klasztorów przez ducha apostazji. Apostacka kościelna struktura dostała się pod rządy ducha Antychrysta. Widzialną manifestacją strasznej apostazji dziejącej się pod autorytetem Jana Pawła II była perwersja pedofilii. I skoro on był tą odpowiedzialną osobą to właściwie jaka była przyczyna jego beatyfikacji? Statystyki z USA pokazują, że do roku 2002 aż 4352 kapłanów diecezjalnych i zakonnych było oskarżonych o pedofilię i sodomię. 3280 oskarżeń wytoczono duchownym w latach 2004-2007. Koszt finansowy Kościoła Katolickiego w USA wynikający z odszkodowań za zbrodnie pedofilii popełnione przez duchowieństwo sięgnął 2 miliardów dolarów. Pięć diecezji ogłosiło bankructwo z powodu tych skandalicznych zbrodni. Pedofilski ksiądz Murphy był odpowiedzialny za 200 przypadków pedofilii w Instytucie dla Głuchych Dzieci i nie poniósł absolutnie żadnej kary. Setki dzieci stało się ofiarami nadużyć seksualnych w bostońskiej archidiecezji. Skandalicznych odkryć dokonano w 2002 roku. Największym szokiem było to, że przywódcy Kościoła wiedzieli o tym. Przykładowo John Geogan, ksiądz z archidiecezji bostońskiej, seksualnie wykorzystał ponad 100 chłopców. Kościół potajemnie zapłacił ponad 1,3 miliarda dolarów ażeby uciszyć ofiary. Skandale pedofilskie pojawiły się nie tylko w USA ale także w Australii i Europie. Przykładowo Rick Baville, ksiądz z Belgii, mówi, że żaden z ponad 300 księży, oskarżonych o pedofilię w latach 90-tych (XX w.), nie poniósł żadnych konsekwencji karnych. Ksiądz, który wielokrotnie był oskarżany o wykorzystywanie seksualne dzieci był jedynie przeniesiony do innego regionu, gdzie kontynuował on swoje perwersyjne praktyki. Wielka Brytania- 21 księży zostało oskarżonych o seksualne wykorzystywanie dzieci w UK w latach 1995-1999. Irlandia- Shean Forchon, ksiądz katolicki, seksualnie wykorzystywał tuziny chłopców. Fakt, że oddawał się on pedofilii był już znany w seminarium. Tym nie mniej został wyświęcony. Arcybiskupstwo Dublinu w latach 1975-2004 tłumiło informacje dotyczące jego kapłanów wykorzystujących seksualnie dzieci. Dotyczyło to 46 kapłanów. W Irlandii hierarchia katolicka stosowała łapówkarstwo i wpływała na sądy i policję. Dowiódł tego premier Irlandii. Ofiar nie słuchano, w niektórych przypadkach ofiary były nawet zastraszane a winowajcy nie zostali ukarani. Ofiary traktowano pogardliwie i z zimnym wyrachowaniem. Jan Paweł II był w pełni o wszystkim poinformowany. Był odpowiedzialny za niesprawiedliwości i zbrodnie popełniane na niewinnych dzieciach. Był także odpowiedzialny za dusze kapłanów, którzy mu zaufali i których pozostawił on w grzechu śmiertelnym i pozwolił kroczyć drogą zatracenia. Spowodowało to głębokie oburzenie wśród wierzących i niewierzących. Gdyby ujawniono w instytucji świeckiej, że dyrektor szkoły kryje nauczyciela pedofila to byłby on usunięty ze stanowiska i ukarany. Jan Paweł II został jednakże niezwykle pospiesznie beatyfikowany za jego wielo-, wieloletnie tuszowanie tysięcy homoseksualnych i pedofilskich skandali. Co za obłuda, że w niezliczonych materiałach promocyjno-reklamowych, filmach i fotografiach Jan Paweł II był przedstawiany jak bierze dzieci w swe ramiona, całuje niemowlęta, pochyla się nad dziećmi kiedy jednocześnie ukrywał okrutne zbrodnie popełnione przeciwko niewinnym dzieciom.

A więc za co był Jan Paweł II „beatyfikowany”? Prawdopodobnie za jego wielką popularność. Jeżeli popularność jest znakiem świętości to wszyscy idole muzyki pop, tacy jak Michael Jackson, John Lennon, Jimi Hendrix i inni, mogą także być pośpiesznie „beatyfikowani”. Ale co mówi Słowo Boga? „Biada wam jeżeli wszyscy ludzie was wychwalają ponieważ oni są ojcami fałszywych proroków”.

A więc za co został Jan Paweł II „beatyfikowany”? Za swoje zjednoczenie z masonami?

W dniu 22 marca 1982 roku Jan Paweł II przyjął (na audiencji) B’nai B’rith, żydowską lożę masońską z Nowego Jorku i nazywał jej członków „moimi drogimi przyjaciółmi”.

W grudniu 1996 roku Wielka Loża Wschodu zaoferowała Janowi Pawłowi II swoje najwyższe odznaczenie „Order Galileusza” jako wyraz wdzięczności za jego działania w promowaniu masońskich idei. Nic dziwnego, synkretystyczne poglądy papieża są całkowicie zbieżne z masońskimi ideami. Ponadto Jan Paweł II zniósł automatyczną ekskomunikę w Kodeksie Prawa Kanonicznego za przynależność do lóż masońskich. Istotą masonerii jest bunt przeciwko Bogu i oddanie się Szatanowi na służbę mu. W rzeczywistości Jan Paweł II zezwolił masonerii, zupełnie bezkarnie, na objęcie najważniejszych stanowisk w Kościele Katolickim i skuteczne rozwijanie jej niszczących działań (wewnątrz Kościoła). Kwestią jest czy przyczyna przyspieszenia „beatyfikacji” nie leżała w działaniu jego „drogich przyjaciół”. A więc jaka była przyczyna pseudo-beatyfikacji Jana Pawła II? Prawdopodobnie fakt, że podczas pontyfikatu Jana Pawła II herezje historyczno-krytycznej teologii stały się oficjalną doktryną na fakultetach teologicznych i w seminariach duchownych. Teologia historyczno-krytyczna zaprzecza fundamentalnemu dogmatowi katolicyzmu czyli boskości Jezusa Chrystusa i natchnionemu przez Boga Pismu Świętemu. Uczynienie z tego doktryny Kościoła jest zdradą Jezusa Chrystusa. A więc za co został „beatyfikowany”? Prawdopodobnie za jego pseudo-pokojowe wysiłki takie jak wspólne modlitwy z poganami w Asyżu, których zadaniem była zmiana myślenia katolików i otwarcie Kościoła na apostazję. Jan Paweł II był głównym inspiratorem i organizatorem w 1996 roku spotkania w Asyżu. Na początku powitał serdecznie każdego przybyłego uczestnika i przedstawiciela każdej fałszywej religii, buddystów, hinduistów, animistów, muzułmanów, shintoistów, Indian, zoroastrian, szamanów. Na żądanie papieża wszystkie krzyże zostały usunięte a te które nie mogły być usunięte zostały zakryte. Następnie oddał kościoły chrześcijańskie do dyspozycji pogan i tam oni przeprowadzali swoje obrzędy podczas których wzywali demony. Dla przykładu buddyści recytowali swoje mantry w kościele Św. Piotra w Asyżu. Oddawali hołd bożkowi Buddy, którego posążek umieszczono na tabernakulum. Tak zwane „modlitwy” odmawiano tam wspólnie. Jan Paweł II sugestywnie wyrażał tutaj przerażające bluźnierstwo, że my mamy razem z poganami jednego Ojca i dlatego zakończył spotkanie modlitwą „Ojcze Nasz”.

Od tego czasu synkretystyczne spotkania odbywały się w różnych miastach każdego roku. Był on osobiście obecny na spotkaniu w Asyżu w 2002 roku. Także podczas wielu innych okazji Jan Paweł II potwierdził swoje synkretystyczne gesty z Asyżu.

Umieścił religię chrześcijańską na tym samym poziomie z religiami pogańskimi.

Rozpoczął proces odstępstwa od Chrystusa i jego Ewangelii oraz otworzył cały Kościół na potępienie (przekleństwo). Spotkanie w Asyżu jest przeciwne całemu Pismu Świętemu, duchowi Ewangelii i całej Tradycji Apostołów, Ojców Kościoła, męczenników i świętych. Tylko podczas pierwszych wieków okrutne prześladowania chrześcijan zmuszały ich do wspólnych modlitw z poganami a ci, którzy się na to nie godzili, byli uważani za zdrajców. Jak to możliwe żeby był beatyfikowany jeżeli popełnił on demonstracyjny akt zaparcia się Chrystusa? Jego beatyfikacja była znakiem podeptania wszystkich męczenników i świętych, którzy woleli iść na śmierć niż zdradzić Chrystusa i żyć w pokoju z poganami.

Co mówi Pismo Święte o Asyżu? „Co poganie składają w ofierze, składają demonom a nie Bogu. Nie chcę żebyście byli uczestnikami ofiar dla demonów. Nie możecie pić z kielicha Boga i z kielicha demonów. Nie możecie brać udziału ze stołu Pańskiego i stołu demonów”.

Duch Asyżu przedstawia ducha poganizmu jako alternatywną drogę zbawienia. Ale w takim razie śmierć Chrystusa na krzyżu była niepotrzebna. Bóg jest zrównany do poziomu demonów. Słowa Pisma Świętego odnoszą się do Jana Pawła II. „Ktokolwiek czyni takie rzeczy jest Panu obrzydliwy” Czy dziwna choroba papieża była widzialną karą Boga za serdeczne jego uściski, jako głowy Kościoła, z tymi którzy oficjalnie wyznają diabła?

Gdybyśmy mieli naśladować tak zwane cnoty heroiczne Jana Pawła II to oznaczałoby, że wszyscy kapłani powinni usunąć wszystkie krzyże z kościołów i zaprosić hinduistów, buddystów, animistów i satanistów aby wzywali tam demony, wierni zaś powinni aktywnie brać udział w obrzędach pogańskich i zwać je modlitwami o pokój. Niestety, dzięki Janowi Pawłowi II, wielu kapłanów podąża tą drogą apostazji, prowadząc, bez najmniejszych wyrzutów sumienia, oszukanych katolików.

Idąc za przykładem Jana Pawła II, powinniśmy czcić Dalaj Lamę, który uważa się za wcielonego boga, który jest demonem. Sam Dalaj Lama jednakże nie pozwala głosić Ewangelii na jego terytorium gdzie brutalnie prześladuje się chrześcijan. Co więcej to powinniśmy całować Koran, który odrzuca boskość Jezusa Chrystusa a także czcić meczety i w pełni otworzyć się i dopuścić do całkowitej inwazji poganizmu na chrześcijańskie terytoria.

Powinniśmy także mieć swoje czoła znaczone przez pogańskie kapłanki jako publiczny znak zaparcia się Chrystusa i czcić pomniki różnych guru. Powinniśmy także wejść w pewne symbiotyczne stosunki pomiędzy chrześcijaństwem a masonerią. Ale to wszystko jest odrażającą zdradą Chrystusa i Ewangelii. Więc jeżeli dzięki fałszywej „beatyfikacji” Jana Pawła II jest on postawiony przed nami jako wzór do naśladowania to wchodzimy na ścieżkę apostazji, która kończy się w piekle. Poprzez fałszywą „beatyfikację” papież Benedykt XVI podniósł ducha Asyżu, ducha Antychrysta, na ołtarz Kościoła. Popchnął on cały Kościół Katolicki w objęcia apostazji i wyrzucił z niego Ducha Świętego. Tym samym sam siebie odłączył od Kościoła. Tak więc od 1 maja 2011 roku Kościół znajduje się w stanie sedewakantyzmu (bez papieża). Stolica Święta jest nie obsadzona. Papież apostata okupuje tron papieski bezprawnie. Dlatego każdy biskup, każdy kapłan, jest zobowiązany nie później niż do Święta Zesłania Ducha Świętego, 12.06.2011, publicznie wyrzec się ducha Asyżu, ducha Antychrysta i zaprzestać wymieniania imienia apostackiego papieża podczas liturgii. O ile biskup lub kapłan tego nie uczyni to i on dokonuje manifestacyjnego potwierdzenia, że pozostaje w łączności z duchem Antychrysta i od 13 czerwca 2011 roku on publicznie odłączy się od Kościoła i jako apostata będzie odprawiał mszę nieważnie.

Msza odprawiana przez niego będzie zaledwie spektaklem i zniewagą naszego Zbawiciela. Ktokolwiek, spośród biskupów, kapłanów lub wiernych, nie oddzieli się od apostaty Benedykta XVI, pozostanie pod Bożą anatemą (przekleństwem). Każdy kapłan, w swoim sumieniu, powinien bardziej słuchać Boga niż sprzedajnych zdrajców Chrystusa. Tylko ci kapłani, którzy oddzielą się od ducha Asyżu, ducha Antychrysta będą ważnie sprawować liturgię. Prosimy także wiernych żeby do Pięćdziesiątnicy swoimi osobistymi listami wspierali swoich biskupów żeby ci dokonali tego kroku skruchy i żalu, wyrzekli się ducha Asyżu, ducha Antychrysta, zaprzestania wymieniania imienia apostackiego papieża w liturgii i w ten sposób powrócić do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez ten krok uratują oni swoje diecezje dla Chrystusa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.