Strona główna > Bez kategorii > ŻYDOMASOŃSKA REWOLUCJA W PSEUDO-„KOŚCIELE KATOLICKIM”: OSTATNI CZESCY KATOLICY PRZECIWKO JUDEJSKIEMU ANTYKOŚCIOŁOWI

ŻYDOMASOŃSKA REWOLUCJA W PSEUDO-„KOŚCIELE KATOLICKIM”: OSTATNI CZESCY KATOLICY PRZECIWKO JUDEJSKIEMU ANTYKOŚCIOŁOWI

Źródło: http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/

Opracowanie: GREGORIUS

ŚWIĘTA WOJNA

ET COGNOSCETIS VERITATEM, ET VERITAS LIBERABIT

               I  POZNACIE  PRAWDĘ, A  PRAWDA  WAS  WYSWOBODZI.

                                               Ewangelia Św. Jana 8: 32

 

                                 SŁOWA  JEZUSA  CHRYSTUSA  DO  ŻYDÓW

„WY Z OJCA DIABŁA JESTEŚCIE I POŻĄDANIA OJCA WASZEGO CZYNIĆ CHCECIE. ON BYŁ ZABÓJCĄ OD POCZĄTKU I W PRAWDZIE SIĘ NIE OSTAŁ, BO NIE MA W NIM PRAWDY; GDY MÓWI KŁAMSTWO, Z WŁASNEGO MÓWI, GDYŻ KŁAMCĄ JEST, I OJCEM JEGO.”  (Ewangelia Św. Jana 8:44)

wat

        http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com

 

KIM  JESTEŚMY.

Jesteśmy grupą idealistów, ortodoksyjnych katolików, którzy jako tacy są głęboko przekonani, w oparciu o fakty (a nie żadną „teorię”), że Kościół Katolicki i cała ludzkość doświadcza obecnie jednego z najniebezpieczniejszych okresów historii. Dzisiaj doświadczamy, dosłownie, całkowitego unicestwienia chrześcijaństwa i totalnego zniewolenia ludzkości przez międzynarodowe żydostwo. Od czasów Golgoty, to jest od czasów najpotworniejszej zbrodni w historii ludzkości, kiedy żydzi ukrzyżowali Boga-Człowieka, Jezusa Chrystusa, świat podzielony jest na dwa „obozy”: pierwszym jest Królestwo Boga na Ziemi, prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa i tych, którzy pragną do niego należeć z całej głębi duszy i wytrwale dążą do zbawienia, są pobudzeni aby służyć Bogu i Jego Jednorodzonemu Synowi, całym swoim umysłem i najwyższą siłą woli.

„Obóz” drugi jest królestwem Szatana, jemu poddani są wszyscy ci, którzy podążają śladami jego upadłego przywódcy, nie przestrzegający wiecznego prawa Boga i wielu rzeczy, lekceważąc Boga i występując przeciw Bogu. Głównym elementem tego zła w drugim obozie są przede wszystkim żydzi potępieni przez Boga, którzy jako dzieci Diabła, czynią już od 2000 lat te najstraszniejsze złe czyny przeciwko Kościołowi i ludzkości. Od samego początku prześladowali i zabijali pierwszych chrześcijan z powodu ich szatańskiej nienawiści do Jezusa Chrystusa, w sposób najstraszniejszy zabijali i zabijają chrześcijańskie dzieci dla krwi i dokonują świętokradztw i bluźnierstw na hostiach, systematycznie przez całe stulecia podkopywali Kościół Katolicki wprowadzając do niego heretyckie i błędnowiercze ruchy i sekty, przenikali do łona Kościoła pod pretekstem nawrócenia na chrześcijaństwo i niszczyli go, rozniecali rozruchy i chłopskie bunty, grabili całe narody za pomocą potwornej lichwy, później od XVIII wieku stali za wszystkimi rewolucjami i wojnami wywołanymi przede wszystkim przez loże masońskie i potężnych finansistów aż do szczytu największych zbrodni I Wojny Światowej i II Wojny Światowej! Stąd bierze się obecność żydomasońskiego motto „Ordo ab chao” (Porządek z chaosu).

Celem tego wszystkiego jest całkowite zniszczenie chrześcijaństwa, zniszczenie państw narodowych i, na ich ruinach, zbudowanie uniwersalnego, żydowskiego państwa światowego pod władzą żydowskiego króla i żydowskiej arystokracji kapłańskiej!

Ta dominacja światowego żydostwa spowoduje zniewolenie wszystkich nieżydowskich narodów przez najbardziej upiorną dyktaturę.

Dlatego właśnie musiał być podbity Kościół Katolicki i zniszczone jego nauczanie na II Soborze Watykańskim, Kościół Katolicki , który powstał 2000 lat temu przeciwko realizacji diabelskich planów Synagogi Szatana!

Te i wiele innych faktów pragniemy przedstawić wam za pośrednictwem książek (i innych materiałów), gdzie wszystko opiera się na argumentach i danych, które są niezbicie udowodnione! Tematycznie więc nawiązujemy do Tygodnika Polityka, który był u nas w 1992 roku zlikwidowany przez żydowską władzę. Sto lat wywrotowej roboty żydomasońskich termitów w ludzkiej postaci, przyniosło widzialne skutki w rezultatach II Soboru Watykańskiego, prawdziwej ciemności w Kościele. Pewien ksiądz włoski skomentował jego działalność i rezultaty bardzo trafnie, a mianowicie: „Co było podczas Soboru dobre to nie było nowe a co było nowe nie było dobre”. Rezultatem tego Soboru jest to, że Kościół stał się judaistyczną sektą heretycką, która absolutnie nic nie ma wspólnego z katolicyzmem.

Tak się stało z dopustu Bożego za nasze nieprawości. Matka Boża w La Salette w 1846 roku oznajmiła: „Rzym straci Wiarę i stanie się siedzibą Antychrysta…Kościół…ogarnie ciemność a świat ogarnie chaos”. Ciemność jednak będzie trwała krótko. Matka Boża powiedziała także w Fatimie: „W końcu moje Niepokalane Serce zatriumfuje”. Ciemność potrwa jedynie ograniczony czas. Jednak dopóki trwa trzeba pozwalać świecić prawdziwemu światłu. Dlatego proponujemy i oferujemy niezbędną literaturę i materiały do uczenia się, rozumienia i poznania prawdy. Kto jednak po przeczytaniu tych książek wstanie z krzesła z poczuciem tego, że zrobił wystarczająco dużo dla swojej świadomości i szczęśliwy, że może ponownie zapomnieć o nieprzyjemnej rzeczywistości i fatalnych perspektywach, że może tak jak wcześniej „wziąć” swoje gazety lub zasiąść przed telewizorem, żeby dowiedzieć się co się dzieje w świecie, chłonąc filtrowane brednie, które mu się podaje do wierzenia, to w najlepszym razie, można tak powiedzieć, niczego nie zrozumiał (Rothkranz).

Czytanie tych książek ma jedno za zadanie, ocucenie i wywołanie czujności i krytycyzmu.

Kto po kilku tygodniach frustracji stwierdzi, że świat idzie w dobrym kierunku to będzie oznaczało, że znowu wpadł w sieć manipulacji środków masowego przekazu. Nie miejmy żadnych złudzeń i nie oszukujmy się. Każdego dnia, kiedy Bóg im pozwala, wszyscy członkowie satanistycznej hierarchii, z drobiazgową starannością realizują swoje bezbożne i antyludzkie plany. My zaś przeciwnie, musimy każdego dnia, który Bóg nam darowuje, wykorzystać nie mniej gorliwie do naszych przygotowań na to co ma nadejść. Według polecenia Chrystusa takie przygotowanie składa się z dwóch rzeczy: „Czuwajcie i módlcie się” (Ewangelia Św. Mateusza 26:41). Czuwać to dzisiaj, przede wszystkim, unikać jak najwięcej zła płynącego z mediów, które znajdują się całkowicie na służbie satanistycznej hierarchii. Zamiast pożerania wszystkich możliwych „informacji” i „komentarzy” musimy sami czuwać, sami myśleć i sami musimy oceniać rzeczy w kategoriach nienaruszonej Wiary Katolickiej oraz w świetle proroctw Pisma Świętego. Czuwać to oznacza także uczestniczenie we Mszy Świętej, przyjmować Sakramenty i słuchać kazań wszędzie tam gdzie jeszcze Msze Święte odprawiane są przez, bezwarunkowo ortodoksyjnych, biskupów i księży, gdzie udzielają Sakramentów i gdzie głoszą Wiarę Katolicką!

To ostatnie jest teraz bardzo trudne do osiągnięcia. Czuwać to oznacza również czytać i studiować katolickie książki, które naprawdę mogą dostarczyć wielu prawdziwych informacji.

I w końcu czuwać oznacza również przygotowanie  i bycie gotowym na przyjście Antychrysta, na czas prześladowań i męczeństwa!

A to znowu oznacza modlitwę, nieustanną modlitwę o dar Wiary, o odwagę i wytrwałość, o siłę Wiary w niebie i o pomnożenie Bożej Miłości. Oznacza to aby modlić się o dar rozróżniania duchów, modlić się o zbawienie tych dusz, które pragną się zbawić.

„Kto szkodzi, niech jeszcze szkodzi i kto tkwi w brudach, niech jeszcze się bruka, a kto jest sprawiedliwy, niech się jeszcze usprawiedliwi, a święty niech się jeszcze uświęci. Oto przyjdę prędko, a zapłatę moją z sobą niosę, „abym oddał każdemu według uczynków jego””. (Apokalipsa Św. Jana 22:11).

Lektura przedstawionych przez nas książek, nawet jeśli tylko pozornie, nie daje dostatecznej odpowiedzi na pytanie, co w obecnym, przerażającym stanie Kościoła i świata, robić aby się temu przeciwstawić. Odpowiedź jest, znowu tylko pozornie paradoksalna, przede wszystkim to, że nie mamy co robić! Oprócz modlitwy, prośby o Bożą pomoc, nie mamy co robić, nie możemy uczestniczyć w życiu politycznym. Należy podkreślić, że jest zupełnym bezsensem organizowanie partii politycznych i ruchów politycznych! Musimy zdać sobie sprawę, że tak zwana demokracja jest systemem władzy żydów, wykorzystywanym jedynie do wyrafinowanej kontroli całych narodów. W rzeczywistości jest to skryta dyktatura. We wszystkich tak zwanych krajach demokratycznych ( i gdzie indziej) wszystkie partie polityczne, bez wyjątku i niezależnie od nazwy lub programu, były założone przez żydomasonów albo są przez nich infiltrowane z nadania swoich żydowskich mocodawców. Rola tak zwanych partii chrześcijańskich polega natomiast na przechwyceniu chrześcijańskich mas wyborczych w celu uśpienia ich kłamliwym chrześcijańskim bezpieczeństwem „ochrony” a jednocześnie polega na subtelnym kierowaniu nimi w korzystnym dla Synagogi kierunku. Niezależne partie lub ruchy nie są do parlamentu dopuszczane. Podobnie są kontrolowane przez żydowską władzę wszystkie elementy życia politycznego w prawie każdym kraju na świecie. To wszystko jest tak zwanym systemem demokratycznym czyli farsą, spektaklem dla zdezorientowanych i zmanipulowanych mas. Wszystko to jest udokumentowane w przedstawionej przez nas poniżej literaturze.

Pod poniższym adresem można znaleźć bardzo dużo książek, nieznanych polskiemu czytelnikowi, na temat podboju przez żydomasonerię Kościoła Katolickiego i przekształcenia go w judaistyczny Antykościół. Książki, niestety, napisane są w języku czeskim lub, z języka angielskiego i niemieckiego, przetłumaczone są na język czeski. Można poszukiwać ich odpowiedników w innych językach (niemiecki i angielski) w sieci lub, nie znając języka czeskiego, wykorzystać Google Translator.

 

Adres internetowy       http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.