Strona główna > Bez kategorii > Żydomasońska rewolucja w pseudo – „Kościele katolickim”: Jeden Bóg Żydów i żydowskiego antypapieża Ratzingera – Taubera

Żydomasońska rewolucja w pseudo – „Kościele katolickim”: Jeden Bóg Żydów i żydowskiego antypapieża Ratzingera – Taubera

Na podstawie: http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A349rcRomeSynagogue.html

Data publikacji: 24.01.2012

Opracowanie: GREGORIUS

W przemówieniu, które wygłosił w Rzymskiej Synagodze Szatana podczas swojej wizyty w dniu 17 stycznia 2010 roku, żydowski antypapież Ratzinger-Tauber wygłosił dwa ważne oświadczenia a mianowicie, że żydzi oddają cześć temu samemu Bogu, któremu i on oddaje cześć i że każda forma antyjudaizmu musi być potępiona. Są to bardzo jasne i wyraźne oświadczenia, że judaizm jest „prawdziwą religią” albo co najmniej „pewną prawdziwą religią”. Rodzi się nieuniknione pytanie. Do jakiego Boga czyni odniesienie Ratzinger-Tauber?

W Ewangelii Św. Jana żydzi, którzy nie przyjęli Naszego Pana Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, powiedzieli Naszemu Panu, że ich ojcem jest Bóg. Jezus Chrystus odpowiedział im: „Gdyby Bóg był ojcem waszym, to byście mię pewnie miłowali; albowiem ja z Boga wyszedłem, i przyszedłem; nie od siebie bowiem przyszedłem, ale On mię posłał. Czemu mowy mojej nie rozumiecie? Gdyż nie możecie słuchać mowy mojej. Wy z ojca Diabła i pożądania ojca waszego czynić chcecie. On był zabójcą od początku i w prawdzie się nie ostał, bo nie ma w nim prawdy; gdy mówi kłamstwo, z własnego mówi, gdyż kłamcą jest, i ojcem jego. A jeśli ja prawdę mówię, nie wierzycie mi…

Kto z was dowiedzie na mnie grzechu? Jeśli prawdę mówię wam, czemu nie wierzycie?

Kto z Boga jest, słów Bożych słucha; dlatego wy nie słuchacie, że z Boga nie jesteście”.

(Ewangelia Świętego Jana Apostoła 8: 42-47)

Komentując ten ostatni werset Cornelius a Lapide, S.J., stwierdza:

„Chrystus tutaj wskazuje na prawdziwą przyczynę dlaczego żydzi nie wierzą w Niego:

Ponieważ nie mają Boga za ojca ale raczej Diabła, którego naśladują i słuchają. To jest tak jakby Chrystus powiedział: „To jest prawdziwa i podstawowa przyczyna dlaczego nie wierzycie mi. Wy nie jesteście zrodzeni z Boga ale jesteście z Diabła, to znaczy, że wy nie czynicie według ducha i oczekiwania Bożego ale słuchacie i naśladujecie Diabła. Ci którzy prowadzeni są przez Ducha Bożego są synami Boga”. (Rom 8:14)

 

„Ponieważ Diabeł tak zaślepił serca wasze żądzą, zawiścią i nienawiścią do mnie, że nie słuchacie słów Boga, które ja, jako Mesjasz Boga, głoszę wam. Wy nie chcecie słuchać i rozumieć ich. Stąd, skoro nie jesteście dziećmi Boga Prawdy ale dziećmi kłamliwego Diabła, to słuchacie jego oszukańczych i podstępnych podszeptów i spełniacie je. Ponieważ nie chcecie słyszeć prawdziwych słów Boga, których ja nauczam”. (Commentaria Sacram, Paris: Ludovicum Vives, 1857, vol. 16, str. 451)

Oto Nasz Pan ogłosił, że żydzi, jako religia, są dziećmi Diabła. Ponieważ wiemy, że współcześni żydzi i judaizm są kontynuacją tamtych, do których Nasz Pan przemawiał w powyższym ustępie, to wierni katolicy nie mogą nie zapytać w zdumieniu:

„Jakiego Boga nakłania nas czcić Ratzinger-Tauber? Jezusa Chrystusa czy Diabła?”

Na fotografii powyżej Ratzinger-Tauber witany jest w Synagodze Szatana przez rabinów podczas podchodzenia do podium. Pierwsza fotografia poniżej przedstawia przyjacielską wymianę poufnych zwierzeń pomiędzy Ratzingerem-Tauberem a Riccardo di Segni, głównym rabinem Rzymu. Druga fotografia poniżej przedstawia Ratzingera-Taubera pozdrawiającego prasę przed przekroczeniem progów Synagogi Szatana. Trzecia fotografia poniżej to przemawiający Ratzinger-Tauber, kłamiący, że żydzi wyznają tego samego Boga co katolicy. Na czwartej fotografii poniżej widać Ratzingera-Taubera wysłuchującego fałszywych skarg żydowskich na wrogi, w przeszłości, stosunek katolików do żydów i judaizmu. Piąta fotografia przedstawia łgarza Ratzingera-Taubera oklaskującego żydów i będącego z wzajemnością oklaskiwanym przez żydów pod koniec spotkania w Synagodze Szatana. Fotografia szósta to ogólny widok zgromadzonego audytorium żydowskiego.

Rozkosze Ratzingera-Taubera w Synagodze Szatana

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=2yxbMUxoPjs]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.