Strona główna > NWO > Kościół i cerkiew > Żydomasońska rewolucja w pseudo-„KK”: Satanistyczno-masońska korona?

Żydomasońska rewolucja w pseudo-„KK”: Satanistyczno-masońska korona?

Mitra czy satanistyczno-masońska korona?

„Cała sprawa jest beznadziejna, nie ma sensu troszczyć się o jutro. Prawdopodobnie jutra w ogóle nie będzie.”

Frodo do Sama podczas ostatniego etapu podróży z Pierścieniem.

Tacie poświęcam. Autor.

Papieska tiara zawiera trzy korony, symbolizujące trzy władze. Montini sprzedał tiarę i zastąpił ja mitrą. Ratzinger w swoim herbie zastąpił tiarę mitrą (mimo nieważnych święceń biskupich). Zacnie, ze strony Pawła VI i Benedykta XVI, że choć tak okazali, że nie są papieżami. Franciszek I dodatkowo pozbył się papieskiej stuły, symbolizującej jurysdykcję. Również zacnie.

korona - Wiadomości Polska - Polska Wiadomości

Mniej zacnie robi się dalej. Szerokie poruszenie wywołał „krzyż” noszony na szyi przez Bergoglio. Jakoś to co nosił na głowie Ratzinger nie wywołało takiego poruszenia. Niewiedza czy też świadome przemilczenie? Ciekawe jak pewne grupy i pewni ludzie spróbują wyjaśnić to, o czym dalej napiszemy. Życzymy powodzenia w kolejnej próbie „ochrzczenia” i „skatolicyzowania” czegoś nie tylko obcego, ale i wrogiego Kościołowi Katolickiemu i Bogu w Trójcy Jedynemu.

korona - Wiadomości Polska - Polska Wiadomości

Po lewo mitra, po prawo satanistyczna świątynia w Brescii

Na kamieniu węgielnym Satanistycznej Świątyni w Padergnone (Brescia) znajduje się biskupi medal Giulio Sanguineti’ego, papieski medal Jana Pawła II oraz… medal Benedykta XVI. Dlaczego? Już wyjaśniamy.

24 kwietnia 2005 roku, Benedykt XVI został „ukoronowany” mitrą nie zawierającą żadnego chrześcijańskiego symbolu. Zawierającą za to masońskie, okultystyczne i gnostyckie symbole. Podobne do tych we wspomnianej Satanistycznej Świątyni. Jej budowa rozpoczęła się 1 maja 2005 roku (zabawę liczbami pozostawiamy zainteresowanym czytelnikom), konsekracja miała miejsce 23 września 2007 roku. Dlaczego tak wiele symboli na mitrze jest identycznych z tymi w świątyni? Czy tu również Ratzinger był nieświadomy i niedoedukowany jak próbują twierdzić niektórzy? Lista zbieżności poniżej.

1. Prawdziwy Bóg zastąpiony Panem (łac. Faun, mitologiczna postać, gustująca również w młodszych chłopcach), tj. kabalistycznym bogiem, Lucyferem, reprezentowanym przez Bafometa, boga masonerii.

2. Przyjęcie Pana, boga gnostyków, znanego z rozbujanej seksualności i uwodzenia, boga reinkarnacji (nawiązanie do roli Ratzingera podczas „pontyfikatu” Jana Pawła II?).

3. Gnostyckie samoodkupieńcze ubóstwienie człowieka, symbolizowane przez kaduceusz Hermesa oraz dwa węże i dwa dropie.

4. Drogą do samoubóstwienia jest bluźniercza satanistyczno-masońska „Potrójna Trójca”, której trzecia trójca składa się z trzech bestii Apokalipsy.

5. Kościół samoubóstwienia jest „Kościołem Lucyfera”, tworzonym przez 4 masońskie loże.

6. Deklaracja wojny przeciwko Trójcy Przenajświętszej oraz Katolickiemu Kościołowi.

7. Bronią mającą zniszczyć Kościół Boga jest zepsucie ludzi poprzez kler.

8. Strategią zastosowaną przeciwko Katolickiemu klerowi jest zastąpienie Katolickiego Kapłaństwa kapłaństwem masońskim.

9. Zadanie powierzone Rycerzowi Różokrzyżowców 18-ego stopnia: Zmazać z powierzchni Ziemi Ofiarę Chrystusa na Krzyżu.

10. Tajna broń: zaprzeczenie Boskości Chrystusa.

korona - Wiadomości Polska - Polska Wiadomości

A. Gnostyckie odkupienie.
Hafty i koraliki tworzą „Kaduceusza Hermesa” – symbol wiedzy i znajomości gnostyckiego odkupienia stojącego w opozycji do Odkupienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa poprzez Jego śmierć na krzyżu.

B. Rycerz Różokrzyżowców.
10 + 8 pereł daje liczbę 18.

C. Liczba Antychrysta.
18 pereł symbolizuje liczbę 666.

D. Potrójna Trójca.
18 pereł ułożonych w trzy grupy: 3 – (6+1) -8, tak by reprezentować bluźnierczą masońską i satanistyczną potrójną trójcę.

E. Wojna z Bogiem.
18 pereł, symbolizujących 666, pomnożone przez 3 (trzy koraliki nad głową Pana) daje 3 x 666 – wypowiedzenie wojny przeciw Bogu.

F. Pan

G. Korupcja jako broń zniszczenia Kościoła Katolickiego.
Jedna czwarta mitry zawiera 8 muszli, każda mająca 11 grzbietów.
8 symbolizuje 8-ramienną gwiazdę masońskiej inicjacji Lucyfera. 11 reprezentuje pierwsze 11 stopni masońskich, mających na celu walkę z „podłymi katolickimi cnotami”.
Prawdziwe znaczenie jest wyrażone w słowach Nubiusa, głowy Alta Vendita oraz głowy satanistycznych iluminatów Bawarii: „Kościół jest niszczony tylko przez zepsucie… Zepsujemy ludzi poprzez kler, a kler poprzez nas.” Czy kogoś dziwi, że bogiem wybranym do tego dzieła, jest Pan, seksualny przestępca?

H. Śmierć poprzednich generacji.
Przedstawione muszle są masońskim symbolem oznaczającym śmierć poprzednich generacji. Mają 11 grzbietów – odniesienie do En-sopha i jego dziesięciu Sephirotów (boskie cechy człowieka-boga). Śmierć poprzednich generacji i tych, którzy wierzą w Chrystusa-Boga, przychodzi wraz z nową wiarą człowieka-boga.

I. Lucyferyczna trójca.
13 pereł symbolizuje Lucyfera. 13 pereł jest również umieszczonych na lewo od Pana. Mamy 13 + 13 = 26. 10 + 5 + 6 + 5 daje IHWH – kabalistycznego boga lucyfera. Mamy już dwie 13 – wyraźna sugestia obecności satanistycznej trójcy.

J. Pan (Kaduceusz, Węże, Dropie)
Sama ubóstwienie ludzkości. 4 masonerie tworzące kościół lucyfera.

K. Kościół Lucyfera.
4 i 7 – czterech Masońskich Mistrzów. Cztery Masonerie:
– Szkocki Ryt Doskonałości
– Ryt Szkocki Dawny i Uznany
– Nowy i Reformowany Ryt Palladyński
– Wysoka Żydowska Masoneria B’nai B’rith

L. Zmazanie z powierzchni Ziemi Ofiary Chrystusa na Krzyżu.
13 pereł uformowanych w dwie grupy: 4 czarne + 9 niebieskich.
4 wyraża 4 główne punkty – świat. 9 ma takie samo znaczenie jak 18 = 6+6+6=666.
Znak Bestii, liczba Antychrysta do tego symbol masona 18 stopnia Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego. Panowanie Antychrysta na światową skalę oraz zmazanie z powierzchni Ziemi Ofiary Chrystusa na Krzyżu.

korona - Wiadomości Polska - Polska Wiadomości

Górna część mitry, obrócona o 90 stopni

korona - Wiadomości Polska - Polska Wiadomości

Dolna część mitry

Przykłady zbieżności z satanistyczną świątynią, zawierającą m.in. słowa „Mistrzowie Masońscy trzęsą Chrystusem by go obalić!”, poniżej (fragmenty brązowych drzwi).

korona - Wiadomości Polska - Polska Wiadomości

korona - Wiadomości Polska - Polska Wiadomości

korona - Wiadomości Polska - Polska Wiadomości

korona - Wiadomości Polska - Polska Wiadomości

Satanistyczna tiara nr 2, paliusz oraz herb Ratzingera omówione zostaną oddzielnie. Czy Lucyfer mógłby pragnąć cenniejszej i bardziej chwalebnej mitry, gdyby pragnął ukoronować swojego wikariusza, zwanego również Patriarchą Świata?

NWO = korona - Wiadomości Polska - Polska Wiadomości

Tak wiele śmierci…
Co człowiek może zrobić przeciwko tak niszczycielskiej nienawiści?
Jedź ze mną.
Jedźmy im naprzeciw.
Po śmierć i chwałę.

Świat będzie pamiętał, że kilku wolnych ludzi przeciwstawiło się tyranowi, niewielu przeciwstawiło się wielu.

– Trzęsienie ziemi.
– Nie, kapitanie. To oddziały wroga.

Tutaj ich zatrzymamy!
Tutaj będziemy walczyć!
Tutaj oni zginą!
Na tarcze, chłopcy!
Zapamiętajcie ten dzień!
To będzie wasz dzień po kres czasów!
Nie dajcie im niczego, ale zabierzcie im wszystko!

Wszystko jest nie tak, jak być powinno.
Właściwie to nie powinno nas tu nawet być!
Ale jesteśmy.
To tak jak w wielkich opowieściach. panie Frodo.
Te, które miały największe znaczenie, były pełne ciemności i niebezpieczeństw.
I czasami nie chciałeś znać zakończenia, bo chciałeś, żeby zakończenie było szczęśliwe.
Jak świat mógł wrócić do swojego wcześniejszego biegu, jeśli tyle złego się zdarzyło?
Ale tak jak w zakończeniu, to tylko coś, co przemija…
Cień, nawet ciemność musi przeminąć…
I nowy dzień nadejdzie…
I kiedy słońce zaświeci, zaświeci najjaśniej…
To były te opowieści, które zostawały z tobą…
Które coś znaczyły…
Nawet jeśli byłeś zbyt mały, żeby zrozumieć dlaczego…
Ale myślę, panie Frodo, że rozumiem…
Wiem teraz…
Ludzie z tych opowieści mieli wiele szans, żeby zawrócić, ale tego nie zrobili…
Szli dalej…
Bo trzymali się czegoś…
Czego my się trzymamy, Samie?
Że jest trochę dobra na tym świecie, panie Frodo…

I to jest warte tego, by o to walczyć.

 Za: http://semperfidelisetparatus.blogspot.com/2013/04/mitra-czy-satanistyczno-masonska-korona.html

Data publikacji: 13.04.2013

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.