Strona główna > NWO > Kościół i cerkiew > Żydomasońska rewolucja w „Kosciele Katolickim”: Żydowski neo-„papież” Benedykt XVI-Ratzinger-Tauber: Dialog z ludem Talmudu jest „świętym obowiązkiem”

Żydomasońska rewolucja w „Kosciele Katolickim”: Żydowski neo-„papież” Benedykt XVI-Ratzinger-Tauber: Dialog z ludem Talmudu jest „świętym obowiązkiem”

Źródło: http://mauricepinay.blogspot.com/search?q=benedict+xvi+judaism

Data publikacji: 5.11.2008

Tłum. GREGORIUS

Ratzinger-Tauber czerpiący natchnienie z diabelskiego Talmudu

Benedykt-Ratzinger-Tauber głosi antyewangeliczne nauki. Chrześcijanie mają święty obowiązek głoszenia ewangelii. Nie ma żadnego obowiązku „dialogu”. Benedykt-Ratzinger-Tauber wywlókł ten pomysł „świętego obowiązku” międzyreligijnego „dialogu” nie z żadnego chrześcijańskiego tekstu ale z „Summa Nonsensica” chasydzkiego pseudofilozofa Martina Bubera, którego Benedykt-Ratzinger-Tauber ceni bardziej niż filozofa Kościoła Katolickiego, Świętego Tomasza z Akwinu.

Oto dokąd prowadzi chasydzka ścieżka „dialogu”.

Prawdziwi chrześcijanie nie podzielają duchowego dziedzictwa z faryzeuszami jak to Benedykt-Ratzinger-Tauber powtórnie tutaj głosi. Jezus Chrystus powiedział, że duchowym ojcem faryzeuszy jest ojciec kłamstwa, Diabeł. Benedykt-Ratzinger-Tauber tak jak Martin Buber i Bal Shem Tov, który go ukształtował, próbuje połączyć zdecydowane przeciwieństwa w pogański mikrokosmos pogańskiego boga yin-yang judaizmu:

„Zamieszkująca chwała (Boga) obejmuje wszystkie światy, wszystkie stworzenia, dobre i złe. I jest to prawdziwa Jedność. Jak w takim razie, pytasz, nosić w sobie przeciwieństwa dobra i zła? Ale w rzeczywistości nie ma przeciwieństwa ponieważ Zło jest tronem Dobra” (Martin Buber- „Hasidim and Modern Man”, str. 200)

„Nasz najukochańszy ojciec święty judaizmu” w synagodze szatana na medytacjach

„Wówczas zakładamy filozofię personalizmu wielokrotnie powtórzoną z odnowioną

wiarą w wielkiego żydowskiego myśliciela Martina Bubera. To spotkanie z personalizmem było dla mnie duchowym doświadczeniem, które pozostawiło istotny ślad, zwłaszcza, że ja spontanicznie powiązałem taki personalizm z myślą Św. Augustyna, który w swoich „Wyznaniach” uderzył mnie z całą siłą ludzkiej pasji i głębi.

Natomiast miałem trudności w przeniknięciu myśli Tomasza z Akwinu, którego krystalicznie jasna logika wydawała mi się zamknięta sama w sobie, zbyt bezosobowa i gotowa.” (Benedykt XVI- „Milestones”, str. 44).

PAPIEŻ NAZYWA DIALOG ŚWIĘTYM OBOWIĄZKIEM ODNOTOWUJĄC POSTĘP W STOSUNKACH ŻYDOWSKO-KATOLICKICH, VATICAN CITY,

30 październik 2008 (Zenit.org).

Benedykt XVI twierdzi, że dialog międzyreligijny staje się coraz bardziej świętym obowiązkiem w niespokojnym świecie. Papież potwierdził to dzisiaj kiedy zwrócił się do International Jewish Committee on Interreligious Consultations, organizacji, która pracuje ze Stolicą Apostolską od ponad 30 lat przyczyniając się do „większego zrozumienia i akceptacji pomiędzy pomiędzy katolikami i żydami”.

„Chrześcijanie są dzisiaj coraz bardziej świadomi duchowego dziedzictwa, które dzielą z ludem Tory, ludem wybranym przez Boga w jego niewypowiedzianym miłosierdziu, dziedzictwa, które wzywa do większego wzajemnego szacunku, uznania i miłości”, powiedział Ojciec Święty.

„Żydzi też mają zadanie odkrycia tego co mają wspólnego z wszystkimi, którzy wierzą w Pana, Boga Izraela, który najpierw objawił siebie przez swoje potężne i życiodajne słowo”.

Jaki piękny dar, piękny szofar! Będę trąbić wszystko co mi każe kahał

„To słowo”, kontynuował dalej, „skłania nas do niesienia wspólnego świadectwa bożej miłości, miłosierdzia i prawdy. Jest to najważniejsze działanie w naszych czasach, zagrożonych przez utratę duchowych i moralnych wartości, które gwarantują ludzką godność, solidarność, sprawiedliwość i pokój”. Benedykt XVI zachęcił Komitet do wysiłków w promowaniu dialogu pomiędzy religiami.

„W naszym niespokojnym świecie tak głęboko doświadczanym przez ubóstwo, przemoc i wyzysk, dialog pomiędzy kulturami i religiami musi być coraz bardziej widziany jako święty obowiązek nałożony na tych wszystkich, którzy są oddani budowie świata wartego człowieka”- powiedział Benedykt.

„Zdolność do akceptacji i szacunku wzajemnego oraz mówienia prawdy w miłości ma zasadnicze znaczenie dla przezwyciężenia różnic zapobiegając nieporozumieniom i unikaniu niepotrzebnych konfrontacji. (…) Szczery dialog potrzebuje zarówno otwartości i mocnego poczucia tożsamości po obu stronach po to żeby każdy był wzbogacony przez dary drugiej strony”. Ojciec Święty powiedział, że dziękuje Bogu za ostatnie spotkania, które odbył z żydowskimi gminami w Nowym Jorku, Paryżu i Watykanie, „i za postęp w katolicko-żydowskich stosunkach, których są one odzwierciedleniem”.

„W tym duchu następnie”, kontynuował papież, „zachęcam was do wytrwania w waszej wytrwałej pracy z cierpliwością i odnowionym zaangażowaniem”.

W przyszłym miesiącu na Węgrzech żydowska organizacja “International Jewish Committee on Interreligious Consultations” spotka się z watykańską organizacją “Vatican Commission for Religious Relations With the Jews” na omawianiu tematu “Religia i społeczeństwo obywatelskie”. http://www.zenit.org/rssenglish-24118

Neo-„papież”, żyd Ratzinger-Tauber wśród swojego chasydzkiego herrenvolku
Nowy, judeochrześcijański, gest błogosławieństwa „oświeconych”?
Bez komentarza

Precz z ratzingerowsko-żydowską herezją Jednego Kościoła Światowego!!!
Apostata i heretyk nie może być papieżem!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.