Strona główna > Bez kategorii > ŻYDOMASOŃSKA REWOLUCJA W „KOŚCIELE KATOLICKIM”: Przyjaciele św. Michała przedstawiają zdumiewające fakty dotyczące najważniejszego pytania: “Kim jest antychryst?Część II

ŻYDOMASOŃSKA REWOLUCJA W „KOŚCIELE KATOLICKIM”: Przyjaciele św. Michała przedstawiają zdumiewające fakty dotyczące najważniejszego pytania: “Kim jest antychryst?Część II

Część II: Kim jest antychryst?

tłumaczenie Ola Gordon

(część I pod linkiem: ŻYDOMASOŃSKA REWOLUCJA W „KOŚCIELE KATOLICKIM”: Przyjaciele św. Michała przedstawiają zdumiewające fakty dotyczące najwazniejszego pytania: “Kim jest antychryst?)

“Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, [działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu, aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość” (2 Tes 2:9-12)

W Części I niezbicie wykazaliśmy (własnymi słowami wrogów), że idea, tak dzisiaj powszechna, że każdy z zasady jest dobry, i ma dobre zamiary, jest po prostu kolejnym z wielkich oszustw ‘ojca kłamstwa’, który “zwiódł całą zamieszkałą ziemię” (Ap 12:9). i że wielu, faktycznie miliony, niesamowite, wybrało tego ohydnego smoka na swojego ‘króla’!

Po rozprzestrzenieniu się jak ‘cuchnąca plaga’ jaką są (jak określił ich Leon XIII), ci uczniowie Lucyfera, dzięki infiltracji i przejęciu niemal każdego rządu i systemu edukacyjnego, masmediów inowoczesnego Kościoła Katolickiego, zdobyli wirtualną kontrolę globalną!

W części II zamierzamy pokazać, że kolejnym ze sprytnych oszustw wroga jest to, że antychryst, człowiek, ma jeszcze nadejść! Wszyscy słyszeliśmy o spekulacyjnej obrazowości pochodzącej głównie z protestanckiego błędu i fałszu:

“On będzie dyktatorem świata”

“On zrobi to co próbował zrobić Hitler” itp.

(a my wszyscy byliśmy naiwnie pewni, że rozpoznamy go natychmiast kiedy się pojawi!))

Najwyraźniej to powszechne złudzenie było częścią tego “działania błędu” na jaką Bóg pozwala by spadł na upartych ludzi, którzy jak w czasach Noego, “nie otrzymują umiłowania prawdy która może ich zbawić“. (“prawda” jest niezmienna, bosko objawiona, tradycyjna wiara katolicka). Dzięki wykorzystaniu pewnego dobrego zdrowego rozsądku i logiki, możemy zobaczyć że być może ten pełen dumy, masoński ‘duch wieku’ pozbawił nas sensu duchowego. . . Jeśli antychryst jest całkowicie opętany przez szatana (a jest), to on nie zamierza zniszczyć całych rzesz ciał, lecz zamierza zniszczyć całe rzesze dusz! I czyni to atakiem na tę jedną dusze zbawiającą Wiarę. Bardzo ważne jest by zauważyć, że Tradycyjna Wiara Katolicka jest jedyną religią nietolerowaną przez masoów i ich ojca diabła! Zwróćmy uwagę na to, że sam jego tytuł – ‘antychryst‘ wskazuje na jego szatańskie wysiłki i plan usunięcia i zastąpienia Chrystusa i Jego Prawdziwej Wiary Katolickiej, drogi do nieba – kłamstwem, fałszywą religię katolicką (ekumenizm), drogą do piekła!

I to jest dokładnie to co zrobił!

Istotne i bardzo ciekawe punkty

* Św. Hilary mówi, że skoro tytułu “syn zatracenia” użytego przez św. Pawła w odniesieniu do antychrysta (2 Tes 2:3), użył Jezus wobec Judasza (J 17:12), to wiemy, że antychryst będzie, jak Judasz, biskupem apostatą.

* Artykuł w Catholic Encyclopedia o antychryście wspomina, że św. Bernard I inni uważali iż jedynym sposobem w jaki może oszukać “gdyby było możliwe, nawet wybranego” (Mt 24:24), jest to żeby stał się antypapieżem (‘Popes of the Second Vatican Council‘ [Papieże II Soboru Watykańskiego] dr James Wardner, s.21).

* 19.09.1846 Matka Boża przepowiedziała w La Salette: “Rzym straci wiarę i stanie się stolicą antychrysta“.

* Dwojgiem widzących w La Salette byli Melanie (później w cudowny sposób otrzymała rany Chrystusa) i Maksimin, który przepowiedział, że antychryst urodzi się pod koniec XIX, lub najpóźniej na początku XX wieku. Paweł VI urodził się w 1897 roku (Jan Paweł II w 1920).

* Proroctwo bł. Joachima (zm. 1202): “Pod koniec świata antychryst zdetronizuje papieża i zajmie jego miejsce” (“The Reign of Anti-Christ” [Panowanie antychrysta] ks. R Gerald Culleton, s.130).

* Św. Alfons uczył, że 666 – liczba bestii (Ap 13:18) mówiła, że antychryst będzie się wyróżniał doktryną, że człowiek jest Bogiem – liczbę 6 uważa się za liczbę człowieka, gdyż człowiek został stworzony 6-go dnia, a liczba Boga jest 3. Tak więc opinia, iż człowiek jest Bogiem przedstawiana jest potrójną 6 (666). Paweł VI w ‘Documentation Catholique’ (nr 1580) powiedział: “Cała czeeść dla człowieka, króla ziemi, a teraz księcia niebios!”

* Jak powiedziałem wcześniej, antychryst naśladuje Chrystusa. Jezus miał poprzednika o imieniu Jan, a zatem antychryst miałby poprzednika o imieniu Jan. Pismo tak mówi o Janie Chrzcicielu: “Nie był on światłością, lecz [posłanym], aby zaświadczyć o światłości” (J 1:8). Jan XXIII tak powiedział o sobie: “On (Jan XXIII) tylko starał się być uczynny, sam nigdy nie uważał się za “światło, a tylko za zwiastuna światła” (‘The Undermining of the Catholic Church’ [Osłabianie Kościoła Katoolickiego], Mary B. Martinez, s.119).

* W książce “Windswept House” [Dom smagany wiatrem] Malachi Martin (były egzorcysta) pisze, że 29 czerwca 1963 roku, w noc przed koronacją Pawła VI, w Watykanie celebrowano czarną mszę i intronizowano szatana!

Helena Blawacki – rosyjska okultystka                                Antychryst Paweł VI

Madame Blawacki

* Notoryczna satanistka-okultystka. Zwerbowana przez masonów. Mówiła, że jej prace dyktowali jej ‘duchowi przewodnicy’ (!), a niektóre były “podstawą myślenia Hitlera”! (zwróćmy uwagę na ‘złamany krzyż’ lub swastykę w jej ‘mistycznej broszce’) (“The New Age movement: The Kingdom of Satan on Earth” [Ruch Nowego Wieku: królestwo szatana na ziemi] Cornelia Ferreira)

* Jej pisma pilnie czytają członkowie światowego ruchu New Age opartego na okulcie, którzy pieszczotliwie uznają ją za “założycielkę nowoczesnego okultyzmu” (“The Lady With the Magic Eyes” [Kobieta o magicznych oczach] s.253)

* W roku 1875 w Nowym Jorku założyła “Towarzystwo Teozoficzne” w celu promowania tzw. ‘uniwersalnego kościoła’, unii okultyzmu, masonerii i chrześcijaństwa (mistyczne ciało szatana), ‘synkretyzacji’ wszystkich religii. . . znowu – jak JP II “cywilizacja miłości”. (To dlatego ‘duch’ charyzmatyki ciągle ich zapewnia, iż to on
jest ‘proroczym papieżem’!)

* Założyła również firmę wydawniczą”Lucifer Publishing” (później zmieniła jej nazwę na bardziej subtelny ‘Lucis Trust’, obecnie z siedzibą w masońskiej ONZ – której karta opiera się na Konstytucji Sowieckiej Rosji (Piers Compton, “The Broken Cross” [Wygięty krzyż] s. 64)

* Poza Jedną Światową Religią, Jednym Rządem Światowym postulowanymi przez lucyferiankę Blawacką, przez Manifest Komunistyczny i dokument Watykanu II  ‘Gaudium et Spes‘, który pomógł napisać Karol Wojtyla (Jan Paweł II), i podpisany ‘autorytatywnie‘ (!) przez Pawła VI

* Nauki Blawackiej i jej następczyni Alice Bailey z “New Age Bible” [Biblia nowego wieku] (C Ferreira, s. 3). Bailey oznajmiła, że są 3 główne kanały którymi realizuje się przygotownia do nowego wieku:

1) loże masońskie

2) Kościół

3) system edukacji (edukacja ‘globalna’ i okultyzm przedostają się do programu nauczania / rodzice odpowiadają przed Bogiem za strzeżenie dusz swoich dzieci)

* Ponieważ diabeł chce by czcił go cały świat, liderzy Nowego wieku wezwali do “masowego planetarnego zaproszenia lucyferiańskiego” do Nowego wieku. Te lucyferiańskie zaproszenia mają być wydane przez loże masońskie i “ożywione chrześcijaństwo” (jak mówi Alice Bailey). Czy przypadkiem jest to, że “ożywienie” i “ożywienie 2000“, program “ożywienia” kościoła, używa terminologii Bailey i promuje organizacje i ideologię Nowego wieku? (Cornelia Ferreira, s. 5)

* Blawacka załozyła również szkołę ‘aktorską’ – swoje lucyferiańskie ‘Towarzystwo teatralne’(zastanów się po co czciciel szatana miałby chcieć szkołę aktorską). Do tej szkoły, jak mówi ojciec   Gregory Hesse (jego video “The New Church Mess” (Bałagan nowego kościoła) uczęszczał Karol Wojtyla (Jan Paweł II) który, co powszechnie wiadomo, był aktorem zanim był księdzem! (był?)

Tworzenie jednej-religii-światowejSpotkanie w “Asyżu” Jana Pawła II – 1986

Niezmienne potępienie tego rodzaju rozpusty duchowej przez Kościół Katolicki ponowił papieżPius XI w 1928 roku we wspaniałej encykliceMortalium Animos (O popieraniu prawdziwej jedności religijnej):

“Oni zasadzają się na błędnym zapatrywaniu, że wszystkie religie są mniej lub więcej dobre i chwalebne, o ile, że owe w równy sposób,chociaż w innej formie, ujawniają i wyrażają nasz przyrodzony zmysł, który nas pociąga do Boga i do wiernego uznania Jego panowania. Wyznawcy tej idei nie tylko są w błędzie i łudzą się, lecz odstępują również od prawdziwej wiary, wypaczając jej pojęcie i krok po kroku popadają w naturalizm i ateizm. Z tego jasno wynika, że od religii, przez Boga nam objawionej, odstępuje zupenie ten, ktokolwiek podobne idee i usiłowania popiera”.

http://www.ultramontes.pl/Mortalium_animos.htm

 

Kard. Montini przed wyborem na Pawła VI
(foto z “The Popes” [Papieże], Eric John, 1964, s.462)

* “On (antychryst) zasiądzie w świątyni Boga” (2 Tes 2:4) Kościół Katolicki jest jedynąświątynią Boga.
*”Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy:  liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: 666″ (Ap 13:18) Paweł VI został wybrany 21.06.63, koronowany 30.06.63. Jego imię po raz pierwszy w historii pokazało się w ‘Annuario Pontificio’ w następujący sposób:

PAOLO VI, 21 VI, 30 VI, 1963

* Paweł 6 miał 66 lat kiedy uzurpował sobie Tron Piotra

* Jego motto: “Trzeba badać świat, miłować go i mu służyć” (L’Observatore Romano, 24.08.1978, s. 1)
Jk 4:4: “Jeżeli więc ktoś chciałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga”.

* Paweł VI mianował masona, ‘ojca’ Annibali Bugnini na szefa komisji – w skład której wchodziło sześciu protestantów – do spreparowania ‘novus ordo missae‘ (nowej mszy), fałszywego, bezprawnego, protestanckiego, świętokradczego i nieważnego substytutu Prawdziwej Mszy. Daniel 8:12: jest taki tekst: “i Jego wojsko. Jako codzienną ofiarę składał występek i prawdę rzucił na ziemię; działał zaś skutecznie”, wolne tłumaczenie ang. tekstu: “I dano mu moc przeciwko ustawicznej ofierze, z powodu grzechu: i prawda będzie rzucona na ziemię, a on będzie działał i prosperował”.

* “Będzie zamierzał zmienić czasy i Prawo” (Dn 7:25) Oprócz dokonywania deprecjonujących zmian w sakramentach i rytuałach Kościoła (zob. film ‘Vatican II – Council of Apostasy’ [Watykan II – sobór apostazji] MHFM), Paweł VI zniósł wiele dawniej obowiązujących nauk (prawo) i z kalendarza Kościoła ‘wymazał’ dni świąteczne (czasy).

* ‘Masona’ kard. Suenensa z Belgii mianował na przewodnika skrajnie ekumenicznego ruchu ‘charyzmatycznego’, żeby diabeł jego ojciec który –”podaje się za anioła światłości” (2 Kor 11:14) – miał bezpośrednią linię do biednych pozostawionych bez pasterza katolików na świecie, niszcząc tym ich pokorę, łagodność i wszelkie ślady wiary w rzeczywistość, że jest Jedna Wiara Chrystusa do zbawienia: “Jeden Pan, Jedna Wiara, Jeden Chrzest” (Ef 4:5).

* W 1966 roku Paweł VI zniósł indeks zakazanych książek. Zlikwidował także zakaz wszystkich nieuznanych objawień. (Ale s. Łucję z Fatimy nadal obowiązywał ‘nakaz knebla’!) Proroctwo Marie Julie Jahenny, brytyjskiej stygmatystki (1891): “W czasie zbliżania się kar ogłoszonych w La Salette, z piekła wyjdzie nieograniczona liczba objawień, jak rój much; ostatnia próba szatana by fałszywymi objawieniami zadusić i zniszczyć wiarę w prawdziwe objawienia”.

Istotne jest by zrozumieć, że szatanowi nie przeszkadza ujawnianie wielu prawd, tak długo jak może zatrzymać nowoczesnych katolików wyznających i wspierających jego posoborowy kościół i papieża.

* Były egzorcysta ‘Malachi Martin’ informuje, że satanistyczna ‘czarna msza’ jestTradycyjną Rzymską Mszą odmawianą wspak – (z odwróconym do góry nogami krzyżem na ‘ołtarzu’). Mówi, że ich nie obchodzi ‘nowa’ msza, gdyż wiedzą że nie jest to prawdziwa msza. (z nagrania “The Kingdom of Darkness” [Królestwo ciemności]).

Poniżej podpis Pawła VI:

Tu podpis Pawła VI  do góry nogami i wspak:

* Wydał szatański dokument ‘Humanae Vitae’, w którym po raz pierwszy w dziejach Bożego Kościoła (stary czy nowy testament) nauczał,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

© 2013-2018 Wolna-Polska.pl