Strona główna > Bez kategorii > Żydomasońska rewolucja w „Kościele Katolickim”: Neo-„papież” Ratzinger-Tauber: Faryzeim żyje jako talmudyczny judaizm

Żydomasońska rewolucja w „Kościele Katolickim”: Neo-„papież” Ratzinger-Tauber: Faryzeim żyje jako talmudyczny judaizm

Źródło: http://mauricepinay.blogspot.com/search?q=benedict+XVI

Data publikacji: 12.05.2007

Tłum. i oprac. GREGORIUS

Szalom judeochrześcijanie!, młodsi bracia w wierze!

Newsweek opublikował fragment z nowej książki Benedykta-Ratzingera-Taubera zatytułowanej „Jesus of Nazareth”, która, jak to wcześniej stwierdził autor, jest zapisanym dialogiem z rabinem Jacobem Neusnerem. Poniżej przytaczamy cytat z tego fragmentu:

„Saduceusze zniknęli po zburzeniu Jerozolimy (AD 70) podczas gdy sposób życia praktykowany przez faryzeuszy znalazł formę przetrwalnikową w swego rodzaju judaizmie ukształtowanym przez Misznę i Talmud. Chociaż widzimy w Ewangeliach ostry antagonizm pomiędzy Jezusem a faryzeuszami i chociaż jego śmierć na Krzyżu była ogromną antytezą programu zelotów to nie wolno nam zapominać, że ludzie przychodzący do Chrystusa pochodzili z każdej warstwy społecznej i że wczesna społeczność chrześcijańska miała więcej niż kilku kapłanów i byłych faryzeuszy” (Benedykt XVI- „Jesus of Nazareth”, str.13).

Wykazaliśmy już w oparciu o pisma Neusnera, że judaizm jest skodyfikowaną religią faryzeuszy a teraz widzimy to samo w przypadku Benedykta-Ratzingera-Taubera.

Zaledwie kilka lat temu uważano to za kontrowersyjną, „antysemicką” tezę Michaela A. Hoffmana. Teraz widzimy ją szczerze wyłożoną w prasie głównego nurtu przez Ratzingera-Taubera jako całkowicie zgodną z prawdą. Co się w takim razie dzieje?

Prawdopodobnie w zamiarze jest skontrolowanie publicznej reakcji na ujawnienie mało dotychczas znanych faktów dotyczących judaizmu a ostatnio zalewających Internet.

Jest to także próba pogłębienia hipnozy otumanienia tych, którzy to obserwują.

Ostatnimi laty byliśmy świadkami jak Benedykt-Ratzinger-Tauber mówił i mówi nam, że rabini talmudycznego judaizmu „są naszymi starszymi braćmi w wierze”.

Oświadczył on, że judaistyczna (talmudyczna) interpretacja Pisma Świętego, która odrzuca Chrystusa, jest uzasadnioną interpretacją.

Spotykał się z  talmudycznymi rabinami prawie codziennie żeby potwierdzić swoją misję stworzenia głębszych religijnych relacji pomiędzy katolicyzmem a talmudycznym judaizmem. Odwiedzał talmudyczne synagogi. A teraz mówi nam, że talmudyczny judaizm jest religią faryzeuszy, którym Jezus ostro i twardo się przeciwstawiał w Ewangeliach.

Czy może być ze strony tego człowieka bardziej schizofreniczny przekaz?

BenedyktXVI-Ratzinger-Tauber w synagodze kolońskiej wygłosił następujące skandaliczne i bluźniercze oświadczenie:

„W rozważaniu żydowskich korzeni chrześcijaństwa mój czcigodny poprzednik, cytując oświadczenie niemieckich biskupów, stwierdził, że „ktokolwiek spotyka Jezusa Chrystusa to spotyka judaizm”. ( Insegnamenti, Vol III/2, 1980, str.1272 ).

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2005/august/documents/hf_ben-xvi_spe_20050819_cologne-synagogue_en.html

Upieram się jednak przy odmiennym zdaniu a mianowicie, że ktokolwiek spotyka judaizm to spotyka doktrynę, przed którą Jezus Chrystus ostrzegał swoich uczniów.

Razinger-Tauber sam sobie przeczy!

I on rzekł: Baczcie, a strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów…

Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się strzegli kwasu chlebowego, ale nauki faryzeuszów i saduceuszów. (Ewangelia Św.Mateusza 16:6,12)

„Nasz najukochańszy ojciec święty” u zdroju natchnienia talmudycznego.
„Nasz najukochańszy ojciec święty” w swojej ojczyźnie na pielgrzymce do Yad Vashem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.