Strona główna > Bez kategorii > Żydomasońska rewolucja w Kościele Katolickim: Józef Ratzinger cywilem! Ale kim jest naprawdę? Jaką ma rolę do odegrania?

Żydomasońska rewolucja w Kościele Katolickim: Józef Ratzinger cywilem! Ale kim jest naprawdę? Jaką ma rolę do odegrania?

UWAGA!

Spora część poniższego materiału zawarta również jest w treści książki Henryka Pająka „Lękajcie się”, która bardzo szeroko opisuje masoński podbój Kościoła Katolickiego przez tajne organizacje żydomasońskie, które z Kościoła pozostawiły jedynie zewnętrzną skorupę wypełnioną żydomasońską religią i filozofią. Ta wstrząsająca książka jest jeszcze do nabycia u autora. Tel. 81-50 30 616. Redakcja SS gorąco ją poleca dla zainteresowanych poniższym tematem.

Źródło: http://www.resistance-catholique.org

Data publikacji: 19.04.2008

Tłumaczenie i opracowanie GREGORIUS

Josef Ratzinger (z pochodzenia żyd Tauber-Peintner) nie kryje już swej misji demonstrując satanistyczny symbol kabalistyczny heksagram

KNESET W WATYKANIE?

Dnia 28 września 2006 roku Ratzinger przyjął na audiencji byłego Sekretarza Stanu USA , okultystycznego żyda Henry Kissingera, w swojej letniej rezydencji w Pastel Gandolfo.

Według gazety „La Stampa” z 4 listopada 2006 roku, Benedykt XVI zatrudnił Henry Kissingera na stanowisku doradcy politycznego. Dokładnie na tej prywatnej audiencji Henry Kissinger został zaproszony do uczestnictwa w grupie „doradców” Ratzingera-Taubera w sprawach zagranicznej polityki Watykanu!!!

Nie ma żadnego znaczenia fakt, że Kissinger jest żydem i należy do wielu okultystycznych organizacji, takich jak globalistyczna „Council on Foreign Relations” (Rada Stosunków Zagranicznych), „Trilateral Commission” (Komisja Trójstronna), „Bilderberg Group”, „Bohemia Club” (uprawia obrzędy okultystyczno-satanistyczne), itp.

Dodatkowo ta sama włoska gazeta donosi nam, że w ostatnich latach jeszcze inni doradcy, żydzi i syjoniści także, odwiedzali Ratzingera w Watykanie. Tacy jak:

1-Paul Wolfowitz, były Sekretarz Stanu ds. Obrony, ideolog neokonów i inicjator napadu na Irak a obecnie prezes Banku Światowego.

2-Zbigniew Brzezinski, były Doradca ds. Bezpieczeństwa prezydenta Cartera

3-Bernard Lewis, profesor Studiów Bliskowschodnich na Uniwersytecie Princeton, odznaczony za swe niezłomne poparcie dla polityki Izraela. Żyd Bernard Lewis został zaufanym doradcą w otoczeniu Paula Wolfowitza i innych neokonserwatystów (Le Monde Diplomatique, sierpień 2005 rok).

4-Peter Sutherland, doradca finansowy, urodzony w kwietniu 1946 roku w Dublinie, były Minister Sprawiedliwości, były prezes Zarządu British Petroleum (BP) Amoco w Londynie, były prezes i szef Zarządu Banku Goldman-Sachs a także jest prezesem europejskiej filii „Trilateral Commission” (Komisja Trójstronna) i jest członkiem „Bilderberg Group”. Jego mianowanie na członka Zarządu Patrymonium Apostolskiego znanego jako APSA było ogłoszone w Rzymie 5 grudnia.

Żyd Ratzinger-Tauber-Peintner i żyd Kissinger podczas bardzo ciepłego, choć dla gojów śmiertelnego, spotkania

APSA jest organem w ramach Kurii Rzymskiej. Który zajmuje się zarządzaniem wszelkim majątkiem będącym w posiadaniu Watykanu a który przynosi dochód neo-„papieżowi” i administracji watykańskiej. APSA dokonuje przeglądów budżetów różnych oddziałów Kurii Rzymskiej i wydaje opinie na tematy inwestycyjne Stolicy Apostolskiej w dziedzinie rynku nieruchomości i inwestycji giełdowych. Pan Sutherland zawiaduje także personelem zarządzającym Stolicy Apostolskiej ponieważ największymi wydatkami dla Kurii Rzymskiej są wydatki płacowe personelu i organizacja ich wypłat, włączając w to utrzymanie wszystkich placówek dyplomatycznych w świecie.

WSPARCIE  B’NAI B’RITH  DLA  RATZINGERA.

Z doniesień prasowych agencji ZENIT z dnia 18 grudnia 2006 roku wiemy, że Benedykt XVI przyjął w Watykanie delegację żydowskiej masonerii z USA pod nazwą B’nai B’rith, założoną w 1843 roku. „Pokój jest wartością, która ma związek z zasadami zarówno chrześcijan, żydów i muzułmanów w sferze wzajemnego szacunku i pokojowej współpracy”- wypowiedział się Benedykt XVI.

POWIĄZANIA POMIĘDZY RATZINGEREM A KLANEM BUSHÓW

W 1999 roku, rok przed wyborem brata na stanowisko prezydenta USA, Neil Bush i Jama Daniel, o których nie można powiedzieć, że nie odgrywali wiodącej roli w Międzynarodowym Ruchu Ekumenicznym, utworzonym przez neo-„kardynała” Ratzingera, przyszłego neo-„papieża” Benedykta XVI, współzakładali Światową Fundację Badań i Dialogu na polu międzyreligijnym i międzykulturalnym. Wraz z nimi na liście członków- założycieli figurują takie wybitne postacie z dziedziny religijnej jak rabin Rene Samuel Sirat, były główny rabin Francji, następnie książę El Hassam bin Talar z Jordanii, muzułmanin zaangażowany w dialog międzyreligijny, książę Sahruddin Aga Khan, głowa sekty izmaelitów zmarły w 2003 roku, Olivier Fatio, dyrektor Instytutu Historii Reformacji i prezes-założyciel prawosławny Damaskinos Gari Vachicouras.

Neil Bush

Obecnie kiedy Neil Bush wycofał się z Zarządu Fundacji, Jamal Daniel w dalszym ciągu odgrywa w niej bardzo aktywną rolę. Powinniśmy zwrócić uwagę na tę fuzję władzy i najbardziej konserwatywnych katolików, którą można by określić jako „przymierze celu” lub „umowa dżentelmeńska” pomiędzy konserwatystami wszystkich odcieni. Postawa neo-„kościoła” wygląda na przemyślaną, biorąc pod uwagę taki dowód jak stosunek do John’a Kerry w 2004 roku.

Jest to bardzo zastanawiające kiedy przyjrzymy się bliżej prawie okultystycznej działalności Ratzingera. Pamiętajmy, że bez wcześniejszej obecności byłych amerykańskich prezydentów i innych neokonserwatystów w kwietniu na pogrzebie Jana Pawła II w Rzymie, a następnie licznych kontaktów George’a Busha i doradców z kardynałami przed konklawe, Ratzinger nie zostałby wybrany papieżem.

Przypomnijmy sobie wspaniały bankiet wydany przez administrację Busha w rzymskiej ambasadzie USA dla neo-„kardynałów”, zaledwie parę dni przed konklawe. Jest teraz jasne, że Ratzinger został wyniesiony na tron przez neokonserwatystów jako ich neo-„papież” realizujący cele establishmentu New Word Order (Nowego Porządku Świata) w stworzeniu jednej wszechświatowej, uniwersalnej religii. Kiedy oglądamy fotografie tych ludzi na pogrzebie Jana Pawła II to ogarnia nas przerażenie.

Zakon „Skull land Bones” (Zakon Czaszki i Piszczeli) oddaje cześć Wojtyle!!! Jeśli znasz powiązania prezydentów amerykańskich z najwyższymi kręgami masonerii i organizacji lucyferiańskich takich jak „Bohemian Club” czy „Skull and Bones” to musisz, jak każdy z nas, być sparaliżowany strachem. Kiedy napięcie wzrasta z miesiąca na miesiąc w kręgach Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X to bardzo ważną sprawą jest uświadomienie czterem biskupom tegoż Bractwa, że działalność Ratzingera musi być rozważona w kontekście geopolitycznym i wzrastającego napięcia w kategoriach „zderzenia cywilizacji”.
Satanistyczne obrzędy „Bohemian Club”
Jan Paweł II (żyd z pochodzenia, Katz) w Korazim (Izrael!!!) na tronie Antychrysta z odwróconym krzyżem, symbolem zwycięstwa nad Jezusem Chrystusem
Logo „Bohemian Club”

A co więcej to media, które mają wpływ na katolickich tradycjonalistów (Present Day, Word and Life, Radio Courtesy, itp.) dokonują bezwstydnej i nieodpowiedzialnej propagandy poparcia amerykańskich neokonserwatystów. Te same media są gorliwymi poplecznikami zawarcia ugody Bractwa Św. Piusa X z Rzymem. Byli opozycjoniści (nie wyłączając opata Taouran) obecnie zjednoczeni z neo-„kościołem” posoborowym w strukturach Instytutu Dobrego Pasterza, będą wkrótce schwytani przez nurt, który pochłonie tradycjonalistyczne siły, które nie uczyniły wysiłku aby przestudiować i zdobyć wiedzę na temat rewolucji przeciwko Kościołowi. Pamiętajmy o tej pokusie fałszywej ugody realizowanej od dwóch, trzech lat, której celem jest przeniknięcie do środowisk tradycji katolickiej aby rozniecić płomień konfliktu pomiędzy Zachodem a Islamem i skierować wiernych tradycji katolickiej do obozu antymuzułmańskiego. Takie działania będą tym bardziej nęcące i zwodnicze dla niektórych wiernych ze względu na radość z rzekomego „konserwatyzmu” Benedykta XVI, który od swego wyboru powstał jako rzekomy herold chrześcijaństwa!!! Inni znowu ryzykują twierdzenie o papieżu najmniej szkodliwym, podczas gdy obraz Ratzingera-Taubera jako konserwatysty, jak go niektórzy naiwni tradycjonaliści nazywają, jest wprost przerażający, bo ukazuje Ratzingera-Taubera jako najgorszego wroga Tradycji Katolickiej!!!

Dzisiaj czytamy w tradycjonalistycznym czasopiśmie pt. „Le Bulletin d’Andre Noel” (nr 2016): „Czy w obliczu zagrożenia Islamem Benedykt XVI wzmocni papiestwo?”

Cóż za naiwność!

Ratzinger-Tauber jako „katolicki mułła” a może „katzolicki muł”?
Ratzinger-Tauber w synagodze szatana,czyli u siebie
Ach, jakie piękne dmuchadło, to znaczy szofar. Osobisty, Ratzingerowo-Tauberowy

Dnia 19 sierpnia 2005 roku Ratzinger-Tauber przestąpił progi synagogi w Kolonii. Wbrew temu aktowi bezbożności, biskup Fellay zachował milczenie i przygotowuje się do spotkania z Ratzingerem-Tauberem 29 sierpnia. Dnia 30 listopada 2006 roku Ratzinger-Tauber zdejmuje buty przed wejściem do Błękitnego Meczetu w Stambule, wchodzi do meczetu i zwrócony twarzą w kierunku Mekki, z założonymi rękoma na brzuchu sprawia wrażenie jakby się modlił. Arcybiskup Lefebvre natychmiast zaprotestowałby publicznie przeciwko takiemu aktowi apostazji. Biskup Fellay zachował milczenie!

Na konferencji z dnia 27 września 2006 roku opat Cacqueray, kuzyn opata Tauouarn, ośmielił się złożyć oświadczenie dotyczące Benedykta XVI: „Paweł VI doprowadził do zamieszania ale następnie papież Jan Paweł II i Benedykt XVI doszli do tej samej diagnozy jaką od początku postawił arcybiskup Lefebvre i jego zwolennicy z Bractwa Św. Piusa X. Widzimy dzisiaj wyraźnie, że Rzym, papież i jego główni współpracownicy przyznają, że Kościół jest w kryzysie, że arcybiskup Lefebvre postawił prawdziwą diagnozę z dużym wyprzedzeniem.

Widać wyraźnie, że Rzym uznał konieczność zastosowania się do tego co powiedział arcybiskup Lefebvre” (Nagranie dostępne na stronie internetowej LaPorteLatine).

Innymi słowy Benedykt XVI myśli to samo co arcybiskup Lefebvre! Przedstawia się go jako człowieka dobrej woli, który mógłby rozwiązać kryzys gdyby nie utrudniali tego biskupi diecezjalni. To samo rozumowanie znajdujemy na ulotce rozdawanej wiernym w kaplicach Bractwa Św. Piusa X, która została napisana przez pracowników serwisu „Donec Panem” (Obecnie zamknięty), prowadzonego przez jezuitów, a promującą ugodę z apostackim Ratzingerem-Tauberem. Ten typ rozumowania, otwarcie modernistyczny, ma ułatwić władzom Bractwa ich tajne negocjacje z Rzymem.

 NIEKTÓRE WAŻNE MIANOWANIA

Krótko po wyborze Ratzingera-Taubera na Tron Piotrowy, niektórzy kapłani Bractwa Św. Piusa X, część naiwnych a druga część zwodzicieli w złej wierze, próbowała przekonać nas, że Ratzinger-Tauber zreformuje Kurię usuwając modernistów i masonów z Watykanu. Cóż, dzisiaj widzimy to co widzimy. Osądźcie sami.

Mianowanie Levady.

Wraz z rozpoczęciem swojego pontyfikatu Ratzinger-Tauber powołał neo-„arcybiskupa” San Francisco Levadę, będącego także zwierzchnikiem anglikańsko-katolickiego dialogu (Z ramienia episkopatu USA) na stanowisko zwierzchnika Kongregacji do spraw Doktryny Wiary, poprzednio zwanej Świętym Oficjum.

Uśmiech neo-„arcybiskupa” Levady. Taki szczery i serdeczny
Anglikański żonaty „arcybiskup” dr Williams, wyznawca druidyzmu i mason
Spotkanie anglikańskiego „arcybiskupstwa” Williamsoństwa z Ratzingerem-Tauberem. Żona „arcybiskupa” Jane, wyraźnie podziwia starszego brata w wierze, Ratzingera-Taubera

Jeszcze jedna wskazówka o planach połączenia kościoła anglikańskiego z neo-„kościołem” posoborowym. Lewada zasugerował dnia 18 listopada 2002 roku aby „ten postep (dialog anglikańsko-katolicki) spowodował nowe i świerze spojrzenie katolików na decyzję papieża Leona XIII odrzucającą ważność świeceń anglikańskich”. To właśnie on, Levada, w porozumieniu z Ratzingerem-Tauberem, odrzucił doktrynę „Limbo”. Levada jest również zdecydowanym zwolennikiem jednolitej religii i aktywnego uczestnictwa w URI (United Religions Initiative-żydomasoński pomysł pod nazwą Inicjatywa Zjednoczonych Religii), rodzaju religijnego ONZ. Dr Williams z żoną odwiedzili Rzym w dniach 21-26 listopada 2006 roku i Ratzinger-Tauber spotkał się z nimi dnia 23 listopada. Dyskutowano o tworzeniu ARCIC III, trzeciej wersji Komisji Anglikańsko-Katolickiej w której Levada, obecny następca Ratzingera-Taubera na stanowisku CDF (Kongregacji Doktryny Wiary) odgrywa wiodącą rolę. Dr Williams, anglikański „arcybiskup” Canterbury jest żonaty!  Podpisanie przez Ratzingera-Taubera w imieniu Watykanu wspólnej deklaracji z tak zwanym „arcybiskupem” dr-em Williamem dnia 23 listopada 2006 roku jest jeszcze jedną wskazówką, bardzo mocną, o dążeniu do stworzenia jednej światowej religii.

Mianowanie neo-„kardynała” Claudio Hummes na stanowisko Przewodniczącego Kongregacji do spraw Duchowieństwa.

Neo-„kardynał” Claudio Hummes jest czołowym ekumenistą, filomarksistą i ultraliberałem. Ratzinger-Tauber mianował go Przewodniczącym Kongregacji do spraw Duchowieństwa

Dnia 31 października 2006 roku po rezygnacji neo-„kardynała” Castrillon Hoyos’a, który pozostał zwierzchnikiem Komisji Ecclesia Dei. Hummes urodzony w Brazylii z rodziców emigrantów niemieckich, franciszkanin, filozof i ekspert w dziedzinie filozofii Maurice Blondel’a, jest znany ze swych sympatii do teologów promarksistowskiej teologii wyzwolenia z Ameryki Południowej.

„Claudio Hummes urodził się 8 sierpnia 1934 roku w Montenegro, 100 kilometrów od Porto Allegre, na samym południu Brazylii z rodziców niemieckich emigrantów, w rodzinie rolniczej, składającej się z 14 dzieci. Wkrótce wstąpił do Zakonu Franciszkanów, gdzie uzyskał święcenia 3 sierpnia 1958 roku w wieku 24 lat w Divinipolis w południowo-wschodniej Brazylii.

Wyzwoleńczo-marksistowski Claudio Hummes

Swą młodość spędził w Rzymie (1959-1963) gdzie studiował filozofię specjalizując się w filozofii Francuza Maurice Blondela. Uzyskał doktorat z filozofii broniąc tematu „Wznowienie tradycyjnych dowodów istnienia Boga w czynie w filozofii Maurice Blondela”.

Po powrocie do ojczyzny skoncentrował się na relacjach z innymi chrześcijańskimi denominacjami i został doradcą w sprawach ekumenizmu w Narodowej Konferencji Biskupów Brazylii (CNBB) w latach 1965-1968. Następnie jego zwierzchnicy wysłali go w celu pogłębienia studiów w tej dziedzinie do szwajcarskiego Instytutu Ekumenicznego- Bossey, kanton Genewa”. Instytut Ekumeniczny w Bossey jest silnym ogniwem w ruchu ekumenicznym i silnie jest związany ze Światową Radą Kościołów (World Council of Churches). Wiemy także, że Hummes krył czyny brazylijskiego neo-„kapłana” pedofila, który rozprowadzał grafiki z dziecięcymi obscenami (pornografia dziecięca-tłum.) pod pretekstem zapobiegania AIDS. Podobnie Hummes zatwierdził dzierżawę budynku należącego do posoborowego neo-„kościoła” dla brazylijskich feministek (Catholics for Free Choice), otwarcie popierających aborcję i antykoncepcję oraz atakujących moralne nauczanie Kościoła. Dnia 17 kwietnia 2005 roku żydowska gazeta „Jeruzalem Post” pisze o Hummesie:

„Hummes utrzymuje bardzo bliskie stosunki z żydowską społecznością w Brazylii. Doznajemy z jego strony wiele ciepła- powiedział Izrael Singer, Przewodniczący Światowego Kongresu Żydów i współprzewodniczący Międzynarodowego Komitetu Żydowskiego do Konsultacji Międzyreligijnych”. Artykuł powyższy wspomina także o „ostatniej konferencji z udziałem ponad 30 kardynałów i Singera ze współpracownikami, która odbyła się w Nowym Jorku”. Tym samym wygląda na to, że Hummes jest zaangażowany w najwyższych kręgach światowego ekumenizmu i międzyreligijnego dialogu sformalizowanego przez II „Sobór Watykański”. Jest to logiczna konsekwencja jego formacji w Bossey w Szwajcarii.

MASON GIOVANNI LAJOLO, UCZYNIONY PRZEZ RATZINGERA-TAUBERA NEO-„KARDYNAŁEM”

 

Neo-„kardynał” Giovanni Lajolo, mason i protegowany Ratzingera-Taubera

Nazwisko Lajolo, podniesionego do godności neo-„kardynała” przez Ratzingera-Taubera, widnieje na liście masonów watykańskich, ujawnionej w 1978 roku. Lajolo, jak wynika z tej listy, nosi pseudonim „Lagier”, był inicjowany 27 lipca 1970 roku i widnieje pod numerem rejestracyjnym 2/1397. Jest to lista masonów watykańskich upubliczniona 12 września 1978 roku w czasopiśmie „Osservatore Politico” pod tytułem „Wielka Loża Watykan”, przez dziennikarza Mino Peccorelli, członka Loży P2. Został on później podziurawiony jak sito kulami w swoim samochodzie na ulicy w biały dzień, zaledwie kilka tygodni po tej publikacji. Ta sławna lista masonów (133 duchownych i 8 innych wpływowych osobistości) została także przedstawiona w książce zatytułowanej „Masoński podbój Kościoła” autorstwa Carlo Alberto Angoli, wydanej w 2001 roku przez Courier-Roma ojca Taveau de Chalard i rozpowszechniana przez Bractwo Św. Piusa X. Mimo to nie usłyszeliśmy ani słowa potępienia z ust biskupa Fellay’a.

Fałszywy „tradycjonalista” Ratzinger-Tauber wzmocnił jedynie masonerię w Watykanie a mimo to w Bractwie Św. Piusa X zalega kompletna cisza na ten temat.

Neo-„kardynał” Giovanni Lajolo, były nuncjusz apostolski w Niemczech, obecnie piastuje stanowisko gubernatora Państwa Watykańskiego, po okresie pracy w Sekretariacie ds. Kontaktów Międzypaństwowych. A więc Ratzinger-Tauber jest „konserwatywny”?

Tak, jak najbardziej, ale jako konserwator Loży Iluminatów, jako następca kardynała Rampolli, członka Zakonu Ordo Templi Orientalis (OTO), Loży Iluminatów z siedzibą w Bawarii i Szwajcarii ale obecnie obejmującej cały świat.

„Prawdą jest, że to historyczny dzień. Pragniemy wyrazić naszą głęboką wdzięczność dla Benedykta XVI. Ten dokument (Motu Proprio Summarum Pontificum) jest darem łaski. Jest to krok w dobrym kierunku, nadzwyczajna pomoc nadprzyrodzona”

 Wypowiedź biskupa Fellay dla gazety „Corriere Della Serra” z 8 lipca 2009 roku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.