Strona główna > NWO > Kościół i cerkiew > Bergoglio-Franciszek praktykuje judaizm

Bergoglio-Franciszek praktykuje judaizm

W ciągu ostatnich kilku dni antypapież Franciszek gościł w Watykanie swego przyjaciela, żydowskiego rabina Abrahama Skorka. Skorka ostatnio udzielił wywiadu na temat swojego pobytu u Franciszka. Ten niewiarygodny wywiad ujawnia jeszcze więcej faktów zdumiewającej apostazji Franciszka i jego pełnej akceptacji judaizmu.

a9

Skorka wyjaśnia, że podczas swojego pobytu w Watykanie, pobytu rozpoczętego 25 września, Franciszek dopomagał mu w praktykowaniu judaizmu i przestrzeganiu obrzędów według prawa mojżeszowego. Franciszek również odpowiadał na żydowskie modlitwy Skorki a także odrzucił prozelityzm to znaczy nawrócenie Skorki na katolicyzm. Artykuł nosi tytuł „Franciszek i rabin Skorka tworzą historię w Watykanie”. Skorka mówi co następuje: „Jadam z nim śniadanie, lunch i kolację codziennie. Opiekuje się mną i dogląda wszystkiego co się tyczy mojego pożywienia aby się upewnić, że jest ono całkowicie koszerne i zgodne z moją religijną tradycją. Są świąteczne dni i muszę odmawiać pewne modlitwy podczas posiłków i ja przedłużam ostatnią modlitwę i tłumaczę ją. On towarzyszy mi razem z innymi przy stole, z jego sekretarzami i biskupem, i oni wszyscy mówią „Amen” na końcu”- powiedział rabin. „Spotykamy się bez porzucania naszych tożsamości. Rozmawiałem z nim o ewangelizacji i on oświadczył zdecydowanie, że Kościół Katolicki nie może angażować się w nawracanie”- powiedział Skorka.

Czyny Franciszka, w rzeczywistości, stanowią herezję i apostazję, jego całkowite odrzucenie Jezusa Chrystusa i Wiary Katolickiej. Kto ośmieliłby się zaprzeczyć  Jezusowi Chrystusowi i nazwałby tego złego apostatę Franciszka, który totalnie odrzuca Chrystusa i konieczność przyjęcia go, reprezentantem i przywódcą Kościoła Jezusa Chrystusa. Franciszek jest heretykiem, nie jest on katolikiem. Według katolickiego nauczania heretycy nie mogą być ważnymi papieżami. Zajrzyj na naszą stronę www.vaticancatholic.com w celu zdobycia szerszych informacji na ten temat. Franciszek jest niczym więcej jak niekatolickim antypapieżem fałszywie pozującym na przywódcę Kościoła Katolickiego. Sobór Florencki zdefiniował jako dogmat fakt, że wyznawanie judaizmu albo prawa mojżeszowego jest grzechem śmiertelnym po ogłoszeniu Ewangelii. Sobór także postanowił, że judaizm i prawo mojżeszowe nie mogą być przestrzegane bez utraty wiecznego zbawienia. Jest to ostateczna definicja nauczania Kościoła. Ale przez wspieranie Skorki w praktykowaniu judaizmu, obrzędów starego prawa, Franciszek wyraźnie odrzuca dogmatyczne nauczanie Kościoła Katolickiego. Franciszek zachęca Skorkę do popełnienia śmiertelnego grzechu i praktykowania niechrześcijańskiej religii, która odrzuca Jezusa. Czyny Franciszka w tym względzie są głęboką apostazją ponieważ jego czyny, tak jak i słowa, manifestują jego postawę, która sugeruje, że jest do przyjęcia praktykowanie judaizmu, przestrzeganie starego prawa i odrzucanie Jezusa i taka postawa jest zaprzeczeniem katolickiego dogmatu. Św. Tomasz z Akwinu nauczał: „teraz  człowiek może uczynić wyznanie swojej wewnętrznej wiary poprzez czyny jak i przez słowa, i w obu przypadkach jeżeli dokonuje fałszywego wyznania to grzeszy śmiertelnie”. Rewelacje Skorki, że Franciszek odrzuca także próby ewangelizacji/prozelityzmu/nawrócenia są dalszymi dowodami, że Franciszek odrzuca zdefiniowane, katolickie dogmaty mówiące, że „poza Kościołem nie ma zbawienia” i dogmat, że wiara w Jezusa Chrystusa jest konieczna do osiągnięcia zbawienia. Franciszek jest nie tylko całkowitym apostatą, który popiera judaizm i wypiera się nauczania katolickiego, ale prawdziwym jest stwierdzenie, że Franciszek jest właściwie praktykującym żydem. A to dlatego, że Franciszek świętuje żydowskie święta i regularnie bierze udział w żydowskich obrzędach i kulcie. 14 grudnia 2012 obchodził on nawet, razem z żydami w synagodze, święto chanuka. I Skorka zapamiętał, że kiedy odmawiał modlitwy i odprawiał judaistyczne obrzędy „zgodnie ze starym prawem” podczas świątecznych dni judaizmu to Franciszek pomagał mu i nawet brał udział poprzez  wypowiadanie słowa „Amen”. Franciszek w ten sposób wielokrotnie angażował się w czynny udział w judaiźmie. Oznacza to, że poza tym, że jest on heretyckim antypapieżem fałszywie utrzymującym, że jest katolikiem, to jest on praktykującym żydem.

 

Jestem spełniony!!!
Jestem spełniony!!!

Za: portal katolicki (nie mylić z judeochrzescijańską sektą soborową)

http://www.mostholyfamilymonastery.com/truthreport/new-4-minute-video-antipope-francis-practices-judaism/#.UlrRB9JFB7I

Data publikacji: 6.10.2013

Przekład: GREGORIUS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.