Strona główna > NWO > Apokalipsa > Zjazd 5000 judeosatanistów z CHABAD LUBAVITCH

Zjazd 5000 judeosatanistów z CHABAD LUBAVITCH

To wszystko nie jest takie proste…Zjazd 5000 judeosatanistów z Chabad Lubavitch w USA.

a9

Agencja INTERFAX – Światowy Kongres Posłów Lubawichewskiego Rebe rozpoczął prace w środę w Nowym Jorku, delegatami na to forum jest ponad 5000 rabinów z 80 państw. Z Rosji na ten zjazd przybyło 250 rabinów, w ich liczbie i naczelny rabin kraju, Berl Lazar, informuje jego biuro prasowe.

„Odrodzenie życia religijnego na terytorium Rosji byłoby niemożliwe bez błogosławieństwa lubaviczewskiego Rebe i bez bezinteresownej, ofiarnej pracy jego posłańców, którzy wykonują najważniejsze dzieło przywrócenia żydów całego świata judaizmowi. Główne przesłanie Rebe dla świata to odpowiedzialność za każdego żyda, kimkolwiek by on nie był i w jakimkolwiek duchowym stanie by się nie znajdował” – powiedział rabin Berl Lazar, w przeddzień otwarcia forum.

a8

W realizacji tego dążenia, według jego słów, zawiera się główne zadanie nadchodzącej konferencji, znalezienie możliwości pomocy tym, którzy, z różnych przyczyn, zostali odcięci od korzeni i tradycji swojego ludu. Głównym kierunkiem działalności posłańców lubavichewskiego Rebe w całym świecie jest wszechstronna pomoc żydom w przestrzeganiu przykazań Tory, rozwój ośrodków wspólnotowych w całym świecie, odzyskiwanie i odbudowa synagog, przygotowanie młodych rabinów, nauczycieli, rzeźników, skrybów tekstów sakralnych i innej duchowo-edukacyjnej działalności.

———————————————————————————————————————-

Od Redakcji www.3rm.info:

Drodzy ojcowie, bracia i siostry!

Chabadowskie Lazary starają się przyciągnąć wszystkich żydów nie do judaizmu ale do najprawdziwszego satanizmu. Chabad Lubavitch jest satanistyczną sektą. Wyznawcy lubavichewskiego Rebe, Schneersona, nie mają żadnego związku z judaizmem starotestamentowych żydów, co do czego oni sami i ich patroni od polityki, w tym i Putin, przekonują ludzi.

a88

Berlu Lazar, twoim ojcem jest diabeł (patriarcha Cyryl nazywa Berla Lazara czcigodnym bratem…), tak jak i twoich współwyznawców, i wy spełniacie jego wolę! On jest kłamcą od niepamiętnych czasów i wy także. Wy nie macie nic wspólnego ze starotestamentowymi żydami, tak jak i ze świętościami Jerozolimy. Wasze „świętości” są w piekle do którego wkrótce wyruszycie jeżeli nie nawrócicie się i nie uznacie za prawdziwego Boga Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Oby Pan ich pokarał!

Drodzy ojcowie, bracia i siostry!

Zwróćcie baczną uwagę na to o czym będziemy teraz mówić. Na dzień dzisiejszy ten temat jest niezwykle ważny. Wśród narodu, w tym i prawosławnego, i wśród episkopatu i kapłanów, nie ma jasnego zrozumienia kim są współcześni żydzi. Prawie wszyscy uważają, że to są następcy tych starotestamentowych żydów, którzy żyli przed i w czasie ziemskiego życia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale jest to absolutny fałsz!

a888

Pierwsza (różnica) to wizja życia pozagrobowego.

W Starym Testamencie, to znaczy w Torze (Pięcioksiąg Mojżesza) i w Tanach, niczego się nie wspomina o pośmiertnym życiu człowieka. W nich nie ma idei pośmiertnego sądu. Jest zaledwie nieśmiała sugestia starożytnych proroków, że dusza po śmierci żyje. Także i w Księdze Joba: „Czy umarły człowiek znowu żyć będzie?” (Księga Joba 14:14). Pytanie jest, odpowiedzi nie ma.

Są też lamentacje Eklezjastesa: „Nie masz nikogo, który by zawsze żył i który by taką nadzieję miał; lepszy jest pies żywy aniżeli lew zdechły.” (Księga Eklezjastesa 9:4). Tak więc jest pesymizm i milczenie Starego Testamentu w tej kwestii.

Za to w tekstach talmudycznych i w kabalistyce współczesnych żydów wiedzie prym i dominuje teoria „gilgulin reshimot”, teoria wędrówki dusz. Oznacza to, że nauka współczesnych żydów o życiu pozagrobowym jest radykalnie inna, zapożyczona z pogaństwa, nie taka jak u żydów starotestamentowych.

Druga (różnica) – idea Boga.

W Starym Testamencie, bez żadnych wątpliwości, Bóg jest to żywa Osoba. Natomiast w Kabale jest to bezosobowy Ein Sof.

Trzecia (różnica) – idea praktyki duchowej.

W Starym Testamencie jest kategoryczny zakaz wszelkich wróżb, magii, wywoływania duchów i mistycznych eksperymentów. W Kabale współczesnych żydów wszystkie te okultystyczne eksperymenty, w tym i tworzenie Golema (ożywionego magicznymi zaklęciami glinianego olbrzyma), magia, astrologia, itd., są rozwinięte, praktykowane i promowane.

Przy istnieniu takich różnic, w żadnym wypadku nie można uważać, że wiara starotestamentowych żydów i żydów współczesnych jest tą samą religią. Te wiary nie mają ze sobą nic wspólnego. Współcześni żydzi nie mają ŻADNEGO związku z wiarą swoich przodków i z żydowskimi korzeniami. Współczesny TALMUDYZM-KABALIZM jest najczystszym SATANIZMEM.

a80

Czy my, prawosławni chrześcijanie, możemy okazywać przyjaźń i miłość żydom, którzy do dzisiaj nienawidzą Chrystusa?  

Święty Jan Chryzostom powiedział: „Kto nie może nasycić się miłością do Chrystusa Pana, ten nie może nasycić się nienawiścią do Jego wrogów.”

Święty Filaret Moskiewski (Drozdow) naucza: „Brzydźcie się zatem wrogami Bożymi, uderzajcie na wrogów ojczyzny, miłujcie nieprzyjaciół waszych. Amen”.

Duchowo zdrowy prawosławny chrześcijanin nie może i nie powinien okazywać miłości i przyjaźni tym, którzy nienawidzą, gardzą i bluźnią Panu Jezusowi Chrystusowi. On może, i powinien, kochać swoich osobistych wrogów ale wrogów Bożych powinien się brzydzić i w żadnym wypadku nie powinien wchodzić z nimi w jakiekolwiek stosunki, a już tym bardziej przyjacielskie.

Kto ma rozum niech rozumie!

a99

Za: http://3rm.info/main/65365-ves-eto-ne-prosto-tak-sezd-5000-satanistov-habadcev-v-ssha.html

Publikacja: 24.11.2016

Przełożyła Tamara

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *