Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > Ze strachu przed Żydami. Rozdział II: wiek przejściowy

Ze strachu przed Żydami. Rozdział II: wiek przejściowy

Ze strachu przed Żydami

a

For Fear Of The Jews (1982)

Stan Rittenhouse

ROZDZIAŁ  2

WIEK PRZEJŚCIOWY

PRAWDZIWY IZRAEL MIAŁ CHWALEBNĄ PRZESZŁOŚĆ I BĘDZIE MIAŁ CHWALEBNĄ PRZYSZŁOŚĆ. Teraz mamy wiek pomiędzy, powszechnie nazywany Wiekiem Łaski, Wiekiem Ducha Świętego, albo Wiekiem Kościoła (Kościół jako ciało wierzących w Chrystusa, całkowita i kompletna grupa, czy to Gojów czy żydów). W tym okresie pomiędzy pierwszym i drugim przyjściem Jezusa Chrystusa, szatańska podróbka – syjonizm polityczny – zostanie ustanowiona jako udająca państwo „Izrael”.

Bóg chciał by Izrael był jego ziemskim narzędziem, Jego nośnikiem ujawnienia się światu, i to zadanie Izrael wykonywał przez tysiąclecia przed pierwszym przyjściem Mesjasza. Ponieważ naród żydowski odrzucił Boży dar (Chrystusa), Izrael został umieszczony w depozycie, albo odłożony na półkę, i dlatego Izrael, jako naród, nie jest już wykorzystywany do ujawnienia światu Boga. „W przeszłości Bóg działał poprzez Izrael… Będzie to robił znowu w przyszłości. Obecnie On działa przez Kościół, i dlatego możemy powiedzieć, że obecny czas jest częścią Wieku Kościoła… Rola Izraela została faktycznie zakończona kiedy odrzucił Chrystusa jako Mesjasza”. [1] Teraz wykorzystuje On „każdego kto w Niego wierzy” [2], czyli chrześcijan, czy jest nim żyd czy Goj.

W rzeczywistości Bóg nałożył na Izrael klątwę i ona będzie ważna do czasu powrotu Jezusa Chrystusa i on go przyjmie. „Widzicie, ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo”. [3] Błogosławieństwo przyjdzie w wyniku posłuszeństwa, przekleństwo poprzez nieposłuszeństwo. Największym aktem nieposłuszeństwa Izraela było odrzucenie Mesjasza, Pana Jezusa Chrystusa. W wyniku tego weszło w życie przekleństwo. Bóg w swojej sprawiedliwości, nie mając szacunku dla ludzi (wszystkich traktując jednakowo) wydał swój wyrok na Izrael.

Gdyby Izrael przyjął Chrystusa jako Mesjasza, być może błogosławieństwa jakie dał Bóg Ameryce byłyby także błogosławieństwem dla Izraela. I tak samo, kiedy Ameryka odwróci się od Chrystusa, Bóg wycofa swoje błogosławieństwa.

„Jeśli nie usłuchasz głosu Pana, Boga swego, i nie wykonasz pilnie wszystkich poleceń i praw, które ja dzisiaj tobie daję, spadną na ciebie wszystkie te przekleństwa i dotkną cię”. [4] Przekleństwa te między innymi: „Mała tylko ilość ludzi pozostanie z was, którzyście liczni jak gwiazdy na niebie za to, że nie słuchaliście głosu Pana, Boga swego. Jak podobało się Panu dobrze czynić wam, rozmnażając was, tak będzie się Panu podobało zniszczyć i wytępić was, i usunąć z powierzchni ziemi, którą idziecie posiąść”. [5] To pokazuje, że Izrael znowu stanie się wyludniony po ich dokonanej przez człowieka (syjonistę) próbie posiadania ziemi i przed Jego drugim przyjściem.

Kolejnym przekleństwem jest rozproszenie. „Pan cię rozproszy pomiędzy wszystkie narody, od krańca do krańca ziemi, tam będziesz służył obcym bogom drewnianym i kamiennym, których nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie”. [6] Ponieważ Izrael nadal odrzuca i nienawidzi Jezusa Chrystusa, i skoro Chrystus jeszcze nie wrócił, przekleństwo nie zostało zdjęte i działa dalej. Obecne ponowne gromadzenie się Izraela pochodzi od człowieka, a nie Boga. (Oczyszczenie ziemi Izraela przez Boga omówimy w dalszej części.)

W rzeczywistości Żydzi w czasach Chrystusa wiedzieli, że nieposłuszeństwo wywoła przekleństwo. Kiedy Żydzi mieli wybór oszczędzenia Chrystusa lub Barabasza, wybrali Barabasza. „A cały lud zawołał: „Krew Jego na nas i na dzieci nasze”. [7] I tak było przez około 2.000 lat.

W rezultacie współczesny Izrael jest szatańską podróbką. Roszczenia dzisiejszego „Izraela” do ziemi są wyrwane z kontekstu i nie obowiązują w tym Wieku Kościoła. Pan Jezus Chrystus sam ponownie ustanowi prawdziwy Izrael Tysiąclecia w zaraniu Tysiąclecia, tysiącletniego panowania Chrystusa na ziemi. Ten przyszły Izrael będzie Boży, a nie w wyniku wysiłków ludzi (syjonistów), bo obecny „Izrael” będzie zniszczony. Prorok Zachariasz mówi: „Oto nadejdzie dla Pana dzień, kiedy twoje bogactwa rozdzielać będą u ciebie. Wszystkie ludy zgromadzę do walki z Jerozolimą; miasto zostanie zdobyte, domy zrabowane, kobiety zhańbione; połowa miasta pójdzie na wygnanie, jednak Reszta mieszkańców nie ulegnie zagładzie”. [8]

Malachiasz także zauważa: „Bo oto nadejdzie dzień, który będzie się palić jak piec; i wszyscy dumni, tak, i wszyscy złośliwi, będą ścierniskiem, i dzień który przyjdzie ich spali, mówi  Pan Zastępów, co nie zostawi im ani korzenia, ani gałązki”. [9] Tak, nadejście „dnia Pana” albo powrót Chrystusa będzie strasznym czasem dla narodu „Izraela” (jak również całego świata) który odrzucił Mesjasza. Dlatego odbudowa prawdziwego Izraela zostanie dokonana tylko przez Chrystusa po bitwie lub wojnie Armagedon i w okresie przyszłego millenium.

Izajasz w rozdz. 11 mówi o sytuacji jaka będzie w czasie nowego i prawdziwego Izraela. „I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni”. [10] To nawiązuje do Jezusa Chrystusa odbudowującego królestwo Dawida po drugim przyjściu. Następnie Izajasz opisuje cechy pokojowego królestwa Chrystusa. „Raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na norze kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła czynić nie będą ani zgubnie działać po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze. Owego dnia to się stanie: Korzeń Jessego stać będzie na znak dla narodów. Do niego ludy przyjdą po radę, i sławne będzie miejsce jego spoczynku”. [11]

Zadaj sobie te pytania: Czy teraz istnieje taka sytuacja? Czy teraz jest harmonia w świecie zwierzęcym? Czy panuje pokój między narodami ? Czy one szukają Pana? Czy dzisiaj praktykuje się sprawiedliwość? (Sprawiedliwość można określić jako rozróżnianie między dobrem i złem, i odpowiednie ich traktowanie.) Czy któryś z tych warunków pojawił się od 1948, kiedy Izrael stał się legalnym państwem, albo czy te warunki pojawiły się pokolenie później? (Zob. Mat 24.) NIE! Bo dzisiejszy Izrael nie jest Boży. Dopiero kiedy Chrystus ustanowi swoją teokrację na ziemi ta stara planeta zazna takie szczęście.

Ale jest pokój na świecie, bo Książę Pokoju już przyszedł. Ale ten pokój, ta radość która przekracza wszelkie zrozumienie, i która jest tak trudna do posiania mieszka w sercu wierzącego w Jezusa Chrystusa. Dla tych którzy odrzucają pokój, to zbawienie proponowane przez Zbawiciela (a robi to przeważająca większość), to tylko chaos wewnętrzny, niepokój, frustracja i wina, które są skutkiem wojny między sąsiadami i narodami. Wojny i nieludzkość przychodzą jako rezultat odrzucenia Mesjasza przez świat i życie niezgodnie z Jego standardami. Zniszczenie kraju, społeczeństwa, samej cywilizacji – to dzieło szatana i tych którzy odrzucają Chrystusa.

[1] Regular Baptist Press, Junior Hi Sunday School Teacher’s Manual, lato 1979.

[2] Jan 3:16.

[3] Pwt 11:26.

[4] Pwt 28:15.

[5] Pwt 28:62-63.

[6] Pwt 28: 64

[7] Mat 27:25.

[8] Zach 14:1-2.

[9] Mal 4:1.

[10] Iz 11:1.

[11] Iz 11: 4-10.

Tłum. Ola Gordon.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *