Strona główna > NWO > Kościół i cerkiew > Zdrajcy Jezusa Zbawiciela wychwalają judeomasona Soaresa

Zdrajcy Jezusa Zbawiciela wychwalają judeomasona Soaresa

„A przeto z owoców ich poznacie” (Ewangelia Św. Mateusza Apostoła 7:20) – Judeochrześcijańska sekta soborowa wychwala „osiągnięcia” Mario Soares’a, dzieciobójczego, agnostyckiego, byłego prezydenta Portugalii.

KURW (komisarz uniwersalnej rewolucji wszechświatowej) Mario Soares, zabójca dzieci nienarodzonych, judeomason i socjalisto-komunista czyli czerwony judeosatanista, w końcu płaci za swoje zbrodnie.

———————————————————————————————————————————–

Niedawno zmarł Mario Soares, były prezydent i były premier judeomasońskiej Portugalii. Był agnostykiem i współzałożycielem portugalskiej Partii Socjalistycznej.

a9

Jednakże zdradziecki i antykatolicki, apostacki , portugalski „kardynał” Manuel Clemente wychwalał „osiągnięcia” Mario Soares’a, mówiąc, że Portugalia „wiele” mu zawdzięcza. Powiedział także, że Soares „bronił roli Kościoła w Portugalii” pomimo tego, że był on zdeklarowanym „socjalistą i bezwyznaniowcem”. Nie jest to, oczywiście, żadnym zaskoczeniem biorąc pod uwagę oglądany przez nas poziom zdrady, odstępstwa i degeneracji moralnej kleru judeochrześcijańskiej sekty soborowej. A oto poniżej niektóre „osiągnięcia” socjalisty i judeomasona Mario Soaresa:

1- Będąc premierem w 1948 roku rząd Soaresa przedstawił, później przyjętą, ustawę, która po raz pierwszy dekryminalizowała praktykę mordowania nienarodzonych dzieci (tzw. aborcja). Spotkało się to z pewnym sprzeciwem i kiedy nowa ustawa została przesłana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego to Mario Soares zadzwonił do swego „dobrego przyjaciela kardynała Casaroli” i zabiegał o audiencję u antypapieża Jana Pawła II, która miała miejsce dnia 4 marca tego samego roku. Mario Soares zrelacjonował w wywiadzie, udzielonym prasie, co antypapież Jan Paweł II mu powiedział: „Wie pan, my mamy prawo we Włoszech, które jest nawet ostrzejsze niż wasze. Wasze jest bardzo umiarkowane w porównaniu z prawem włoskim. Tolerujemy to (aborcje) we Włoszech to jak moglibyśmy się gniewać na Portugalię?”. Twierdzi, że antypapież nie powiedział niczego więcej w tej sprawie. Kiedy Mario Soares wyszedł z audiencji to, rzekomo, powiedział, że „relacje pomiędzy Portugalią a Stolicą Apostolską są doskonałe”. 11 dni później Trybunał Konstytucyjny Portugalii wyraził zgodę i ustawa została promulgowana.

2- W roku 1988 w okresie prezydentury Mario Soaresa został zalegalizowany nudyzm.

3- W młodym wieku Soares brał udział w ruchu związanym z Portugalską Partią Komunistyczną.

a111

4- W roku 1972, będąc na wygnaniu w Paryżu, otwarcie został judeomasonem. Wkrótce po tym założył Partię Socjalistyczną.

5- Jako prawnik reprezentował i bronił najgorszy element komunistyczno-socjalistyczny w osobie komunisty Alvaro Cunhal, bronił go przed oskarżeniami o przestępstwa polityczne. Później, po rewolucji komunistycznej w 1974 roku (tzw. „rewolucja goździków”) współdziałał z tym komunistą, Alvaro Cunhal’em.

Także Rádio Renascença, sieć radiowa judeomasońskiej sekty soborowej, w związku ze śmiercią Mario Soares’a, wyraziła się następująco: „Złożenie hołdu jego pamięci i wyrażenie szczerych kondolencji jego rodzinie to obowiązek, który niniejszym wypełniamy, w przekonaniu, że sam Bóg zna serce każdego człowieka i, że wieczność oczekuje na nas wszystkich”.

a11

a,a

SUPLEMENT – Pielęgniarki z NICU (Noworodkowy oddział intensywnej opieki medycznej noworodków ) w Sunnybrook (USA) roztaczają świąteczną atmosferę bożonarodzeniową wokół uratowanego niemowlęcia Anya śpiewając mu kolędę.

Have Yourself a Merry Little Christmas

Have yourself a merry little Christmas
Let your heart be light
From now on, your troubles will be out of sight, yeah
Have yourself a merry little Christmas

Make the Yuletide gay
From now on, your troubles will be miles away, ooh
Here we are as in olden days
Happy golden days of yore

Faithful friends who are dear to us
They gather near to us once more
Through the years we all will be together
If the fates allow

Hang a shining star upon the highest bough
Ooh, and have yourself a merry little Christmas now
Faithful friends…

aa

TO JEST PRZYCZYNA PROBLEMU !!!

Na podstawie: http://www.mostholyfamilymonastery.com/catholicchurch/mario-soares-agnostic-praised-by-portuguese-cardinal/#.WHnsCNThBkg

Data publikacji: 9.01.2017

Opracowanie GREGORIUS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *