Strona główna > Świat > Zaplanowane ludobójstwo Białych: rola masmediów w niszczeniu europejskich narodów

Zaplanowane ludobójstwo Białych: rola masmediów w niszczeniu europejskich narodów

Franklin Ryckaert

Wprowadzenie: Lasha Darkmoon

a

Czy to jest przyszłość?

Mieszania ras nie da się nakazać, ale można promować. Pozbawiając Białych możliwości bycia ze sobą w kategoriach mieszkania, nauki, pracy i wypoczynku to jedno. Sugerowanie mieszania się w filmach, serialach TV i reklamach to coś innego. Teraz nie ma formy mediów, która nie jest wypełniona propagandą mieszania ras, w większości podświadomie, i to Żydzi kontrolują media„. Franklin Ryckaert

LD: Ten starannie zbadany artykuł Franklina Ryckaerta, zilustrowany demaskującym video [50 min.] na końcu, pokazuje następujące tezy: wkrótce po holokauście, postrzeganym przez Żydów zbiorowo jak największa tragedia w ich długiej historii, podjęto decyzję o „ostatecznym rozwiązaniu” europejskiego problemu: a mianowicie – systematycznej eliminacji uważanych przez  Żydów bez-względnych ciemiężców.

Kim byli ci bezwzględni ciemiężcy?

Oni byli, oczywiście, europejskimi przeciwnikami Żydów, narodami które wypędzały ich ze swoich Białych ojczyzn ponad 100 razy w minionych wiekach, poddając ich ciągłym pogromom i prześladowaniom w historii. W katastrofalnym apogeum antysemickiej przemocy, jeden z tych europejskich narodów w końcu zniszczył 6 milionów ich w drugiej połowie II wojny światowej. W każdym razie tak brzmi szeroko akceptowana narracja głównego nurtu.

Jak mieli Żydzi naprawić zło historii, albo ujmując to inaczej, jak mieli wyrównać z nimi porachunki? Odpowiedź: poprzez „miękkie ludobójstwo”, powolny i subtelny bez przemocy sposób pozbycia się swoich wrogów, którzy, uważano, będą zbyt głupi żeby zauważyć swoją własną śmierć. Albo lepiej, zbyt bezsilni żeby coś z tym zrobić.

To miękkie ludobójstwo zasadniczo składa się ze zlikwidowania Białej rasy poprzez promowanie multikulti i masową imigrację z Trzeciego Świata do naszych Białych ojczyzn. Nieuchronnie, z upływem czasu, to doprowadzi do kundlizacji Białych poprzez mieszanie się z ciemniejszymi rasami z Afryki, Azji i muzułmanami z Bliskiego Wschodu. Dodatkową korzyścią będzie wyraźny spadek w IQ neo-europejskiej skundlonej rasy, rasy ciemnoskórych Untermenschen takiej jak radośnie wyobrażał sobie założyciel Unii Pan-Europejskiej, Count Coudenhove-Kalergi:

Der Mensch der fernen Zukunft wird Mischling sein. Die heutigen Rassen und Kasten werden der zunehmen-den Überwindung von Raum, Zeit und Vorurteil zum Opfer fallen. Die eurasisch-negroide Zukunftsrasse, äußerlich der altägyptischen ähnlich, wird die Vielfalt der Völker durch eine Vielfalt der Persönlichkeiten ersetzen.

Człowiek przyszłości będzie rasy mieszanej [The man of the far future will be mixed race]. Współczesne rasy i kasty będą padać ofiarą coraz większego pokonywania przestrzeni, czasu i uprzedzenia. Przyszła euroazjatycko-negroidalna rasa, z wyglądu podobna do starożytnych Egipcjan, zastąpi różnorodność narodów różnorodnością jednostek.

Żeby przygotować świat na tę „ogromną transformację” [huge transformation“], co oznacza ludobójstwo Białych eufemistycznie przedstawiane jako „multikulturowość”, najpierw konieczne było żeby międzynarodowe żydostwo, z ogromnymi zasobami finansowymi, zdobyło niemal całkowitą kontrolę nad masmediami. Nieliczni będą teraz wątpić, że Żydzi już to osiągnęli, biorąc pod uwagę to, że sami to potwierdzają, zwłaszcza w przypadku Hollywood [the case of Hollywood].

Skutkiem żydowskiej kontroli mediów, jesteśmy teraz poddawani ciągłym strumieniom propagandy anty-Białym, zarówno otwartej jak i ukrytej, żeby Biali czuli się źli o sobie samych, jak i nie-Biali postrzegali nas z coraz większą pogardą i wrogością. Białych nie tylko robi się winnymi holokaustu i zbrodni kolonializmu, ale żeby sami uważali się za zasadniczo wadliwą rasę, jako moralnie odrażającą i nadającą się tylko do wyrzucenia na śmietnik historii – w skrócie, jako białe śmiecie.

Miękkie ludobójstwo Białych teraz dokonuje się na naszych oczach, codziennie, kiedy hordy z Trzeciego Świata w niekończącą się falą zalewają nasze Białe ojczyzny. Nasze dni końcowe szybko się zbliżają, jeśli nie zadziałamy szybko żeby zawrócić falę z powrotem i odzyskać nasze stracone kraje. [LD]

Zaplanowane ludobójstwo Białych: rola masmediów w niszczeniu europejskich narodów

WHITE GENOCIDE BY DESIGN:

THE ROLE OF THE MASS MEDIA

IN THE DESTRUCTION OF THE EUROPEAN PEOPLE 

Franklin Ryckaert

Żydzi w niektórych kręgach postrzegani są teraz jako „supremacjoniści”, określenie które oczywiście według nich jest obelżywe. Ale z powodu ich „wybraństwa”, wydawałoby się, że wielu Żydów czuje się uprawnionych nie tylko do monopolizacji bogactwa świata, ale też przywłaszczenia sobie nad nim władzy.  To wyraźnie podkreśla ich prorok Izajasz w Starym Testamencie, gdzie Żydowi mówi się, że „cudzoziemscy królowie będą ci służyli”, i że one pewnego dnia  „Ssać będziesz mleko narodów” [ang. Gojów]:

10 Cudzoziemcy odbudują twe mury, a ich królowie będą ci służyli. Bo uderzyłem cię w moim gniewie, lecz w mojej łasce okazałem ci litość.
11 Twe bramy zawsze stać będą otworem, nie zamkną się we dnie ni w nocy, by wpuszczać do środka bogactwo narodów i królów ich, którzy je prowadzą. [ang. by ludzie mogli przynieść ci siły Gojów, i żeby przyprowadzić ich królów]

12 <Bo naród i królestwo, które by ci nie służyły, wyginą, i poganie zostaną całkiem wygładzeni>.

16  Ssać będziesz mleko narodów [ang. Gojów] i piersi królewskie ssać będziesz. I uznasz, że Ja jestem Pan, twój Zbawca, i Wszechmocny Jakuba – twój Odkupiciel.

Izajasz 60: 10-12, 16 [podkreślenia autora]

Po tej obietnicy, w całej historii Żydzi próbowali przywłaszczyć sobie dużo bogactwa i władzy świata. Nic dziwnego, że w rezultacie weszli w ciągły konflikt z całym światem. Wypędzono ich z kilku krajów ponad 100 razy. Zamiast przystosować swoje zachowanie, Żydzi rozwinęli w sobie kompleks prześladowania: cały świat jest przeciwko nim „bez powodu”. Ponieważ wypędzały ich przeważnie europejskie kraje, zaczęli Europejczyków uważać za swoich największych wrogów.

Po II wojnie światowej i intensywnej propagandzie o holokauście jaki sprowadziła po wybuchu – zobacz Przemysł holokaustu: refleksje o wykorzystywaniu żydowskiego cierpienia [The Holocaust Industry: Reflections on the Exploitation of Jewish Suffering] Normana Finkelsteina – zorganizowana wspólnota żydowska nabrała przekonania, że Europejczycy stanowili dla nich jako rasy zagrożenie, i że powinni zostać zneutralizowani jako rasa, inaczej mówiąc, że LUDOBÓJSTWO narodów europejskich, teraz lepiej znane jako „Białe ludobójstwo”, będzie „ostatecznym rozwiązaniem” problemu europejskiego.

Ale jak mała grupa etniczna tylko 15 mln ludzi jak Żydzi unicestwić MILIARD ludzi pochodzenia europejskiego żyjących wszędzie na świecie? Żydzi doszli do wniosku, że  byłaby możliwa neutralizacja Europejczyków rasowo, nie niszcząc ich fizycznie, a doprowadzić ich do wymieszania się z innymi rasami, a tym samym zgubienia na zawsze ich cech rasowych. Mulaci, Metysi i Euroazjaci nie są już Europejczykami, a Żydzi uważają, że takimi ludźmi będą mogli łatwiej manipulować niż pełnokrwistymi Europejczykami. Dlatego po II wojnie światowej Żydzi wymyślili plan stworzenia warunków, które na  masową skalę doprowadzą do krzyżowania rasy z innymi i skundlenia Europejczyków. Skutecznym sposobem osiąg-nięcia tego będzie nie-biała imigracja w Białych krajach. To jest „miękkie” ludobójstwo, „miękkie” bo nie ma w nim zabijania ani przemocy.

—   §   —

Dlatego Żydzi postanowili przeprowadzić „miękkie” ludobójstwo na Europejczykach.  Żeby z takiego przedsięwzięcia odnieść sukces, konieczne są 4 rzeczy: 1) obniżenie wskaźnika urodzeń Białych, 2) otwarcie wszystkich Białych krajów na masową nie-Białą imigrację, 3) neutralizacja przeciwników, i 4) promowanie mieszania ras.

Obniżenie wskaźnika urodzeń Białych

Obecnie wskaźnik urodzeń Białych jest 1.6 na kobietę. To jest poniżej 2.1 koniecznego dla zastępowalności. Za to nie można obwiniać Żydów, ale to koreluje z rozwojem gospodarczym. Rozwinięte kraje Azji wschodniej mają podobny wskaźnik urodzeń.

Ale jest wiele działań które przyczyniają się do dalszego obniżania tego wskaźnika. Żydzi są wybitni w tych działaniach, a są to: promocja transgenderyzmu, homoseksualizmu, pornografii, rozwiązłości, antykoncepcji, aborcji i feminizmu. Feminizm jest największym dodatkowym czynnikiem w niskim wskaźniku urodzeń Europejczyków, a Żydzi nieproporcjonalnie dominują w tym ruchu. (zobacz Lista żydowskich feministek / List of Jewish feminists)

Otwarcie wszystkich Białych krajów na masową nie-Białą imigrację

Kraje Europejskie nigdy nie miały być krajami imigracyjnymi, i tradycyjne kraje imigracyjne np. USA, Kanada, Australia, Nowa Zelandia i Argentyna też, do niedawna, przyjmowały tylko europejskich imigrantów. To uległo dramatycznej zmianie w połowie lat 1960 i wiele Białych krajów przyjmuje teraz więcej nie-Białych imigrantów niż Białych. Oczekuje się iż za kilkadziesiąt lat oni staną się nie-Białą większością. Imię „Mohamed” jest teraz najbardziej popularnym imieniem dla nowo urodzonych chłopców w wielu miastach zachodniej Europy. To pokazuje, że we wszystkich przypadkach  za tą zmianą w polityce imigracyjnej stało żydowskie lobby.

(Zobacz obszerną uwagę końcową z licznymi linkami na temat żydowskiego wpływu i kształtowania polityki imigracyjnej w USA, Kanadzie, Australii, Brytanii, Szwecji i Irlandii). 

Ostatni „kryzys” uchodźczy, kiedy staje się coraz wyraźniejsze dla wielu którzy byli nieświadomi tego wcześniej, jest też żydowskim dziełem. Zniszczenie Libii i próba zniszczenia Syrii wydarzyły się wszystkie zgodnie z Planem Oded Yionona, izraelskim planem osłabienia wszystkich muzułmańskich krajów od Maroka do Pakistanu, żeby ułatwić regionalną hegemonię Izraela. Wszyscy ci „syryjscy uchodźcy” (80% których to ani Syryjczycy ani uchodźcy), kierowani są – nie do bogatych krajów Zatoki Perskiej, nie mówiąc o Izraelu – a do Europy i innych Białych krajów. Bardzo aktywna w tym jest żydowska organizacja IsraAid.

Neutralizacja przeciwników

Skoro żydowski plan zalania wszystkich Białych krajów nie-Białymi imigrantami okazał się  tak wielkim sukcesem, Żydzi i ich sługusy muszą uniemożliwić rodzimym Białym opierających się ich ostremu wywłaszczeniu demograficznemu i uciec się do różnych sposobów neutralizacji opozycji.

Oto używane przez nich sposoby: (1) argumentacja, (2) zakaz, (3) dyskryminacja, (4) szkalowanie i (5) rasowa denormatywacja.

1.Argumentacja: Argumenty za masową imigrację nie-Białych są rodzaju gospodarczego, kulturowego i moralnego. Imigracja z Trzeciego Świata jest rzekomo konieczna do wykony-wania prac których nie chcą wykonywać tubylczy pracownicy, do płacenia emerytur, do opieki nad starszymi albo wypełnienia luk w rozwijającej się gospodarce. Wszystkie te argumenty są fałszywe. Każde społeczeństwo rozwija gospodarkę współmierną z własną wielkością, dlatego z definicji może zapewniać siłę wystarczającą dla swoich potrzeb. Imigracja Trzeciego Świata, mówi się, będzie też wzbogacała kulturowo. W rzeczywistości większość imigrantów jest słabo wykształcona, wroga wobec nowego kraju i koncentruje się w gettach bez integrowania. Przyjmowanie uchodźców z Trzeciego Świata ma być „obowiązkiem moralnym” mimo że tacy uchodźcy mogą być chwilowo lokowani w obozach we własnym regionie i repatriowana po zakończeniu kryzysu.

Jeśli „zawiodą” pozytywne argumenty, to przeciwników imigracji zawsze można oskarżyć o „rasizm”, jakby nie każda grupa etniczna miała legalne prawa etniczne, wśród których jest prawo do zachowania większości w swoim kraju. Oskarżenie o „rasizm” jest najsilniejszą bronią w tej walce.

2.Zakaz: Krytykowanie obecności albo (złego)zachowania imigrantów jest ostro karana przez orwellowską „Komisje Praw Człowieka”, „Komisje Równości Rasowej”, „Komisje Anty-Dyskryminacyjne” itd. które istnieją tylko po to żeby zlikwidować w zalążku wszelki sprzeciw wobec programu zastępowania rasy. W Szwecji karana jest nawet krytyka polityki imigracyjnej rządu.

3.Dyskryminacja: Imigrantów i mniejszości preferuje się nad Białymi jeśli chodzi o mieszkania i pracę. Oni dostają zapomogi jakich nie dostają Biali (bo oni już są „uprzywilejowani”). Skoro pieniądze na te zapomogi muszą skądś pochodzić , Biali płacą wyższe podatki kiedy nie-Biali mogą pozwolić sobie na większe rodziny. W ten sposób Biali muszą harować żeby przeżyć, i przez to pracują na własne wywłaszczenie.

(4) Szkalowanie: Żeby zdemoralizować rodzime społeczeństwo, zaprzecza się jego historii, szkaluje się jego bohaterów i kulturę uznaje się za pozbawioną wartości. Symbole narodowe np. flagi się zakazuje, bo one mogą być „obraźliwe” dla imigrantów. Chrześcijańskie symbole sa zakazane bo mogłyby „obrażać” muzułmanów.

(5) Denormatywacja rasowa: W słowniku nie znajdzie się słowa „denormatywacja” [ang. disnormativation], bo sam je wymyśliłem. Używam tego określenia w kombinacji z przymiotnikiem „rasowa” żeby pokazać politykę zastępowania osób które są „normatywne” dla ludzi określonej rasy z osobami z innej rasy, wywołując w ten sposób poczucie alienacji. W Białych krajach osoby które są normatywne, takie jak dziennikarze w TV, zwycięzcami w konkursach piękności itd. zastępuje się ludźmi kolorowymi, szczególnie Murzynami.

Wybór Baracka Obamy na prezydenta USA był właśnie takim aktem rasowej denormaty-wacji, zorganizowanym, oczywiście, przez Żydów. Denormatywacja rasowa wkroczyła też do świata filmów, seriali TV i reklam. Można by odnieść wrażenie, że co najmniej połowa populacji składa się z Murzynów, sądząc po ich absurdalnej nadreprezentacji w mediach. To robi się celowo żeby demoralizować Białą populację by zmusić ich do akceptacji wywłaszczenia.

Promowanie krzyżowania ras

a

Mieszania ras nie da się nakazać, ale można promować. Pozbawianie Białych możliwości bycia ze sobą w kategoriach mieszkania, nauki, pracy i wypoczynku to jedno. Sugerowanie mieszania się w filmach, serialach TV i reklamach to coś innego. Teraz nie ma formy mediów, która nie jest wypełniona propagandą mieszania ras, w większości podświadomie, i to Żydzi kontrolują media”.

—   §   —

ANTY-BIAŁA PROPAGANDA W MEDIACH GŁÓWNEGO NURTU

Jak pokazuje s 50-min. video poniżej

Poniżej jest video z kolekcją scen z reklam i filmów w których żydowski plan eksterminacji Białej rasy poprzez „miękkie” ludobójstwo jest ukryty pod sugestywnymi podświadomymi przekazami. Prawdziwym celem tych produkcji nie jest sprzedaż towarów czy rozrywka, a promowanie niechlubnego końca Białej rasy poprzez mieszanie ras, wywłaszczanie i wojnę rasową.

Reklamy sprzedają idee homoseksualizmu, adopcji międzyrasowej, małżeństw między Biały-mi kobietami i Murzynami, i produkcję Mulato dzieci aż utworzą większość. Filmy sprzedają idee o „złym Białym rasizmie” (zwłaszcza południowców), całkowite wywłaszczenie Białych, uległość wobec masową inwazją „uchodźców”, wojnę rasową i mord „nazistów” przez Żydów.

W reklamach ideę homoseksualnego małżeństwa sprzedaje się jako „normalny” rodzaj małżeństwa, najpierw między dwu białymi mężczyznami, a potem między białym i czarnym mężczyzną. Następnie takim parom zezwala się na tworzenie „rodziny” najpierw poprzez adopcję dzieci własnej rasy, a potem adopcje międzyrasową. To jest kombinacja trzech żydowskich programów: 1) degradacja normalnego małżeństwa, 2) promowanie bezpłodności Białych i 3) promowanie mieszania ras.

ówna część reklam jest o podświadomym promowaniu małżeństw między Białymi kobietami i czarnymi mężczyznami i produkcja Mulatów.

Zwykle różnice rasowe są dużą przeszkodą w małżeństwie. To można pokonać jedynie przez tworzenie bardzo mocnej atrakcji. Mężczyzn głównie przyciąga piękno i wdzięk kobiet. Dla Białych mężczyzn Murzynka nie jest szczególnie atrakcyjna, dlatego Żydzi swoje wysiłki skupili na Białych kobietach.

Kobiet nie przyciąga przystojność mężczyzn na pierwszym miejscu, a ich siła i kompetencje. Istnieją tego mocne powody biologiczne. Żeby rodzić i wychowywać dzieci kobiety potrzebują mężczyzn którzy będą ich chronić i utrzymywać. Dlatego kobieta szuka w mężczyźnie protektora i  „dostawcy” , więc jeśli mężczyzna innej rasy wydaje się być silniejszy i bardziej kompetentny niż mężczyzna z jej rasy, to jest skłonna wejść w związek z innej rasy.

I dlatego jest teraz tak, że media piorą mózg Białej kobiety, dzień po dniu, żeby w czarnych mężczyznach dostrzegła dużo większą siłę i dynamikę seksualną niż u mężczyzn własnej rasy.

Żydzi to rozumieją i w licznych produkowanych przez nich reklamach i filmach zawsze pokazują Białego mężczyznę jako tchórza, słabego, lekkomyślnego, głupiego i nudnego w przeciwieństwie do Czarnego mężczyzny, pokazywanego jako silnego, męskiego, inteligentnego, fascynującego. Biała kobieta później szuka Czarnego mężczyzny, w końcu go poślubia i produkuje Mulatów, przez co nieubłaganie realizuje się „miękkie” ludobójstwo Białej rasy.

[…]

Poniżej powtarzające się tematy w masmediach, które ilustruje zamieszczone pod artykułem video:

  1. Biali mężczyźni są słabi
  2. Biali mężczyźni są gorsi od Czarnych
  3. Biała kobieta wybiera lepszego Czarnego a nie gorszego Białego mężczyznę
  4. Biała kobieta poślubia Czarnego mężczyznę
  5. Czarno-biała para ma Mulatto dziecko
  6. Cała rodzina, ojciec, matka i dzieci składają się z Mulatów.

[…]

Ogólnie biorąc, żydowskie reklamy i filmy zawierają otwartą i podświadomą propagandę, z cienko zawoalowaną chęcią wywołania „miękkiego” ludobójstwa przez mieszanie Białych z Czarnymi lub innymi rasami. Końcowym rezultatem jest skundlenie albo rasa mieszana. Biali już zaczęli wymierać i znikać z naszych tradycyjnych ojczyzn, jak widać na tym zdjęciu:

[…]

a

VIDEO : 50 min

https://www.youtube.com/watch?v=-4Ojbi6lXQI

https://www.darkmoon.me/2017/white-genocide-by-design-the-role-of-the-mass-media-in-the-destruction-of-the-european-people/#more-73196

Tłum. Ola Gordon

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *