Zamiary wobec Narodu Polskiego i Polski. Marek Finkelstein-Dobrowolski

Dotyczy: informacji publicznej o zamiarach wobec Narodu Polskiego i Państwa Polskiego.

a

Po podróży wielotygodniowej po Stanach Zjednoczonych i Francji, po aktualnym pobycie w Tel-Aviv jako pół-Żydowi i pól-Polakowi udało mi się uzyskać wiarygodne rozeznanie, w jakim kierunku zmierza aktualna polityka Światowej Rady Żydów (Jewish Consil) oraz społeczeństwa Izraela i jego rządu – zarówno Partii Likud i Pracy Rabina.

Generalnym zamierzeniem tych trzech ośrodków decyzyjnych społeczeństwa żydowskiego jest:

 1. opanować całkowicie ster władzy w Polsce,
 2. odzyskać z terenów aktualnej Polski 40 miliardów dolarów USA, jakie dostały się w ręce polskie w okresie likwidacji przez Hitlera 4 milionów Żydów oraz wypędzenie z Polski 40 tys. Żydów przez Gomółkę. Te 40 miliardów dolarów USA, to majątki ziemskie, kamienice, wartościowe nieruchomości, lokaty bankowe i oszczędnościowe, które dostały się w ręce polskie w czasie okupacji i po jej zakończeniu. Ekonomiści żydowscy dokonali oszacowania tego majątku na najnowszych komputerach i ocenili średni majątek jednego Żyda na 10.000 dolarów USA.

Jako najbardziej skuteczne metody tej rewidencji uznano:

 1. przez odpowiednią politykę fiskalną zniszczyć przedsiębiorstwa państwowe polskie i polskie spółdzielnie, aby następnie wykupić je od zaduszonej gospodarki za 1/10 części ich wartości. W tym celu powołano do rządu Mazowieckiego i Bieleckiego, niejakiego Balcerowicza…, którzy sterowani przez pseudokomunistę spod znaku syjonizmu Geoffreya Sachsa, zastosowali mordercze metody zniszczenia przedsiębiorstw polskich: kredyty bankowe – 80%; dywidendy – 32%; popiwek – 500%; odsetki za zwłokę 150%.
 2. przez gloryfikowanie „wolnego rynku” doprowadzili do wywozu z Polski ponad 6 miliardów dolarów USA za niechodliwe śmiecie Zachodu, w tym głównie produkcji zalegającej magazyny kapitalizmu.
 3. przez import taniej benzyny i stosowanie zaniżonej o 50 % które wobec taniego transportu kołowego utraciły przewozy i zmuszone zostały na transport samochodowy, który musi być finansowany importem benzyny za 5 miliardów dolarów USA.
 4. zniszczenia wydobycia polskiego węgla w wyniku zastoju w przemyśle oraz transporcie kolejowym, a także wyłączenie tego eksportu w ilości 50 mln. ton po 60 dolarów za tonę, plus wpływy za transport kolejowy – dalsze 500 mln. dolarów.

Zrealizowany skutecznie przez agentów syjonizmu i Mosadu, finansowanych przez amerykańskie CIA, plan zniszczenia Polski udał się niemal w 100 % przy aplauzie polskich „idiotów” ekonomicznych i obłąkańców z „Solidarności” czarowanych wizją bogatej kapitalistycznej Polski, teraz pozostaje tylko wykupić za 1/10 ceny najlepsze polskie gałęzie przemysłu, co udało się w 80 %, które przy wykorzystaniu w nich taniej siły roboczej Polaków zagrożonych bezrobociem, pozwolą na planowane odzyskanie utraconego majątku żydowskiego w Polsce w okresie okupacji niemieckiej.

Obok tego generalnego planu dokonała się w okresie Panowania pierwszych rządów syjonistycznych – Mazowieckiego i Bieleckiego indywidualna grabież Polski przez żydowskich aferzystów: Grobelnego, Baksika, Gąsiorowskiego i Bogatina, którzy wywieźli z Polski 1-szy miliard dolarów USA, lokując go w Izraelu, Szwajcarii, Niemczech i w Austrii. Grabieży tej dopuszczono się na oczach i za przyzwoleniem żydowskich i polskich agentów światowego syjonizmu i kapitalizmu.

Żydzi ci: Bagsik, Gąsiorowski, Bogatin i Grobelny stali się bohaterami żydowskiego narodu porównywalnymi z legendarnymi bohaterami Starego Testamentu i traktowani są w Izraelu jak owi legendarni grabieżcy Egiptu i plemion z podbitej doliny Jordanu.

Nowe legendy Izraela wynoszą pod niebiosa również innych bohaterów – Żydów działających w Polsce, a miedzy innymi:

 1. Mazowiecki i Geremek porównywalni są z legendarnymi zdobywcami Jerycha, którzy zamieszkawszy u przybramnej prostytutki Jerycha dokonali wyłomu w murach i w ten sposób umożliwili zdobycie pierwszego miasta w dolinie Jordanu. Podobne męstwo wykazali Mazowiecki i Geremek, którzy oszukawszy była milicje dostali się do Gdańska w sierpniu 1980 roku i przy udziale Wałęsy zdobyli Gdańsk jako pierwsza placówkę żydowskiej „Solidarności”. Tym bohaterskim czynem Mazowiecki chwalił się nawet w polskiej RTV w kwietniu 1997 r.
 2. Michnika Adama porównuje się z Mojżeszem, który oszukał cały Egipt łupiąc przed swoją zeń ucieczka bogatych Egipcjan. Rabin Jerczel… my mamy go za prapapę… wnuka Mojżesza z uwagi na jego jąkanie się, podobnie jak Mojżesz.
 3. Zona gen. Kiszczaka – Maria Krystyna porównywana jest do Biblijnej Estrey, która uwiódłszy króla Babilonii doprowadziła do uwolnienia Żydów z niewoli babilońskiej, Pani ta dr Maria Krystyna Kiszczakowa, która swoimi wdziękami doprowadziła swego hamana do zmiany wiary na judaistyczną, w Izraelu czczona jest na równi z Esterę.
 4. Poprzedni i obecny minister wojny w Polsce – Janusz Onyszkiewicz, dawniej Jojne Grynberg ze Lwowa, syn byłego członka NKWD i byłego dyrektora departamentu w komunistycznym Ministerstwie Rolnictwa, jest popularny w Izraelu jak dawni sławni jego wodzowie, a szczególnie Bar-dochba – bohater powstań antyrzymskich. Jest obrzezany, byłem bowiem na tej uroczystości we Lwowie w roku 1937.

Narodowość żydowska Naczelnego Wodza w Polsce jest pewną dla Polaków tajemnicą nr 1. Ojciec Janusza był znanym we Lwowie w Latach 1935-39 pośrednikiem handlu nieruchomościami. Podobnie też małżeństwo Onyszkiewicz prowadzili w latach 1988-90 Agencje Handlu Nieruchomościami – resztówkami ziemskimi w Polsce ogłaszając się w prasie USA i Anglii. Jeżeli wiec zdolności Jojne – Janusza odziedziczone po ojcu i pogłębione w handlu wspomnianymi wyżej resztówkami zostaną wykorzystane na stanowisku ministra Obrony Narodowej III Rzeczpospolitej, to za dwa lata Wojsko Polskie będzie chodzić bez butów i karabinów.

 1. Sprawa masowego mordu w Katyniu, to druga w Polsce zagadka. Spotkałem się w Izraelu z kilkoma osobnikami – repartiantami z byłego ZSSR, którzy chwalili się, że byli sprawcami owego mordu na żydożercach. Oto ich wersja likwidacji 15 tys. Polaków przez żydowskie NKWD w Rosji sowieckiej: po kompromitacji Armii Radzieckiej w wojnie z Finlandia w grudniu 1939 i w styczniu 1940, obozy jeńców polskich, głównie oficerów, w marcu 1940 r., zostały przejęte przez żydowskie NKWD składające się przeważnie z kryptosyjonistów, postanowiło wymierzyć sprawiedliwość „sanacyjnym bandytom”, którzy sprzedali Polskę wraz z Żydami samemu Hitlerowi. Że jest w tym trochę prawdy, trzeba wiedzieć, iż w sanacyjnym Wojsku Polskim 3/4 generałów nosiło niemieckie nazwiska, za wyjątkiem gen. Monda, który był autentycznym Żydem. Syjoniści oskarżali „sanacyjnych bandytów”, że w wyniku ich filtru z Hitlerem (płk Beck i gen. Kasprzycki) ze środkowej Europy dostali się w krwawe łapy Hitlera i ich los już w roku 1940 był przesądzony. Winą za ten los Żydów obarczyli elitę sanacyjną, która dostała się do niewoli sowieckiej; dlatego też ich żądza odwetu skierowała się przeciwko tej elicie, tj. oficerom zawodowym i rezerwowym, sędziom i granatowej policji. Wykorzystują ewakuacje wiezionych oficerów polskich z Kozielska i dwóch innych obozów, kierowali potajemnie transporty do Katynia, gdzie w ośrodku wypoczynkowym NKWD mogli w tajemnicy dokonać zbrodni mordu na wielu tys. więźniów cywilnych i wojskowych. Wszystkie prowadzone śledztwa odnośnie sprawców zbrodni-rozkazodawców i wykonawców, nie mogły ustalić przyczyn chowania zwłok w pełnym umundurowaniu, w tym także nawet w płaszczach, tak jak ich wyciągnięto z wagonów. Otóż (jak się dowiedziałem) przyczyną takiego marnowania dóbr materialnych był fakt, że żadne wyposażenie osobiste tych ofiar nie mogło pozostać nie zakopane, gdyż spowodowałoby to ujawnienie zbrodni i jej sprawców. Dlatego też tak surowo przestrzegano całkowitego zachowania tajemnicy zarówno przed całym światem, jak przed władzami sowieckimi, które przede wszystkim mogły zostać oskarżone o ten masowy mord, choćby z uwagi na zadawnioną nienawiść do Polaków za wyprawę Piłsudskiego na Kijów i przegraną wojnę w 1920 r. prowadzoną przez marszałka Tuchaczewskiego.
 2. Dywersja syjonistów na arenie międzynarodowej. Kierowana przez CIA, Jewish Concil, Mosad i aparat działaczy syjonistycznych na całym świecie i polityka żydowska w Europie zmierzają do wywołania zamieszek w całej Europie, doprowadzenie tzw. gojów do wzajemnej rzezi. Osławiony Hans Dietrich Genscher, wiarołomny sojusznik socjaldemokratów w Niemczech, sprzedał ten sojusz na rzecz CSU Kohla za wiele milionów. Teraz, wywołał wojnę w byłej Jugosławii, aby przy pomocy przekupionego Franio-Tudjmann – również Żyda, wywołać wzajemną rzeź Słowian. W tej grze uczestniczył również inny syjonista – Krzysztof Skubiszewski, który także na wschodzie polski mobilizuje wraz z Michnikiem litewskich Szaulistów przeciwko polskiej ludności na Litwie. Podobnie na Ukrainie działają Michnik z Geremkiem zrzeszając ukraińskich Banderowców, Upowców i innych morderców Żydów do walki z Rosją. Obydwaj ci działacze zaślepieni nienawiścią do Słowian, przywołują do życia najgorsze upiory faszyzmu: Szaulistów na Litwie – mających na swoim sumieniu życie ponad Miliona Żydów litewskich (obóz zagłady w Banarach), morderców z pod znaku Bandery i UPA oraz dywizji ukraińskich na których razem ciąży mord ponad miliona istnień ludzkich. W Czechosłowacji klika żydowsko-syjonistyczna: Havel, Klaus Diensthiar sprzedają cale Czechy i Słowacje w ręce kapitału żydowskiego i niemieckiego zgarniając olbrzymie prowizje za umożliwienie takich transakcji. W Polsce Żydzi syjoniści kierujący Unią Demokratyczną i Kongresem Liberalno-Demokratycznym zorganizowali pełną wyprzedaż majątku polskiego na rzecz Zachodnich spółek kapitalistycznych, w których kapitał żydowski ma zdecydowanie przeważający udział. Mafie żydo-austriackie, żydo-niemieckie i żydo-francuskie wykupują polskie przedsiębiorstwa za 1/10 ich wartości. Aby stało się to możliwe, niszczy się je w sposób formalnie zwierzęcy udzielając wysoko oprocentowanych kredytów 90%, rewidend, popiwków i odsetek skarbowych doprowadzając je na skutek spreparowanego fikcyjnego zadłużenia wobec państwa do zupełnego upadku.

Upadające w ten sposób przedsiębiorstwa, to typowy masowy objaw kryzysu gospodarczego celowo wywołanego przez opętańczo obłąkanych ekonomistów, jak Balcerowicz, Lewandowski, sprzedając obcemu kapitałowi przedsiębiorstwa za minimalne ceny. Urzędujący w polskim Ministerstwach Żydzi i ich agenci, uzyskują za każdą udaną transakcję miliony dolarów USA, które przekazują następnie na szyfrowe konta w bankach szwajcarskich i amerykańskich. Bohaterski Naród Polski ocalił dziesiątki tys. polskich Żydów, dzięki wspólnej walce z Armią Radziecką, także 3 mil. Żydów z terenów Rosji i Ukrainy, z których gdyby władzę w Rosji w roku 1941 r. objął faszystowski gen. Własow, nie ocalał by nikt. Dlatego też ten Naród Polski nie może paść ofiarą żydowskiego spisku zakrojonego na miarę wytępienia przez Anglosasów Indian w Ameryce czy wymordowanie 7 plemion doliny Jordanu przez najeźdźców żydowskich w wiekach XII – VI przed naszą erą.

 1. Obłąkany triumfalizm społeczeństwa żydowskiego. Przebywając ostatnio 8 miesięcy w Izraelu zostałem wprost przerażony obłąkańczym triumfalizmem chasydzkiego, a nawet inteligenckiego odłamu społeczeństwa żydowskiego. Wykarmieni na obłąkańczej biblijnej idei Narodu Wybranego, głoszą wszem i wobec sukcesy żydowskich finansistów, którzy obrabowali gojów wzorem Żydów uciekających z Egiptu, po uprzednim ograbieniu ze złota, srebra i strojów zaprzyjaźnionych z nimi Egipcjan, jakoby za radą ich bożka Jehowy.

A oto niektórzy ci bohaterzy współczesnego świata:

Bagsik Polska – aferzysta giełdowy mający na swoim kacie dokonanie oszustw na sumę 700 milionów dolarów.

Boesky David – USA…
Maxwel I synowie – Anglia
Goldberg – Australia

Podobni aferzyści których oszustwa sięgają sumy 1 miliarda 100 mln. dolarów USA.
Malwersant giełdowy i podatkowy, którego oszustwa przekraczają sumę 700 milionów dolarów.
Malwersant wielobranżowy, oszustwa jego również przekraczają, ale już tylko 600 mln. dolarów USA. Wymienieni wyżej „bohaterzy”, to najzdolniejsi uczniowie Starego Testamentu, który w księdze powtórzonego prawa, daje takie oto wytyczne moralne dla Żydów wobec innowierców, nie Żydów.

 1. Jeżeli Żydowi zdechnie bydło domowe, to mięso należy sprzedać gojowi;
 2. Jeżeli Żyd stosuje lichwę, to tylko wobec goja;
 3. Jeżeli Żyd pożycza pod zastaw to tylko gojowi; 4. Jeżeli obcy naród (w dolinie Jordanu) nie podda się pod władzę Żydów, to należy wytępić go całego wraz ludźmi, kobietami i starcami, oraz wybić nawet jego zwierzęta domowe.

Wszystkie narody zamieszkujące dolinę Jordanu zostały poddane rzezi i zniewoleniu, a następnie użyto ich do niewolniczej pracy tak ciężkiej, że doprowadziła ich do całkowitego wytępienia ( śmiertelnego wyczerpania, wyduszenia z nich życia). Nakazy takiego zbrodniczego postępowania, żydowscy prorocy i kapłani otrzymali podobno, jako Naród Wybrany, od Jehowy, Któremu protoplasta plemienia żydowskiego – Abraham, emigrant z biblijnego miasta Babilonii, z 3-letniej jałówki, 3-letniej kozy i 3-letniej owcy.

Z tej racji, iż w połowie pochodzę z Narodu polskiego (ze strony matki), z Narodu, który nigdy nie splamił się agresja wobec innych narodowości, a przeciwnie: bronił po wielokroć Polski i całego Zachodu przed zalewem Mongołów, Tatarów i Turków, uważam za swój obowiązek przestrzec Naród Polski przed zagrażającym mu zniewoleniem przez kapitał żydowski i zachodni, kapitał i kapitalizm germańsko–anglosaski i żydowski splamiony krwią i grabieżą narodów kolonizowanych i narodów europejskich dławionych międzynarodowym szachrajstwem finansowym, doskonalących się w grabieży i zniewoleniu w czasie gdy Polacy walczyli pod Legnicą i Wiedniem w obronie europejskiej cywilizacji.

Polska zasobna w surowce, samowystarczalna w surowce i pod względem produkcji, energii oraz dysponująca dobrymi warunkami dla uprawy roślin, ma wszelkie warunki ku temu aby być najbogatszym krajem w Europie, by stać się organizmem niezależnym gospodarczo, wolnym od zniewolenia finansowego i ekonomicznego.

Te moje wiadomości przesyłam działaczom politycznym i społecznym, przedstawicielom władzy oraz duchowieństwu polskiemu – dosłownie, a nie tym którzy w duchownym przebraniu udają Polaków. Cale społeczeństwo polskie musi poznać zagrożenia, jakie czyhają na Naród Polski ze strony obłąkanych syjonistów (zwykle we władzach państwowych udających Polaków), kapitalistów, nieproszonych agresorów niemieckich lecz potajemnie zapraszanych przez syjonistów, oraz całej armii płatnych agentów wszelkiego kapitału budującego swoje międzynarodowe imperium mordu, grabieży i zniewolenia.

Rozpowszechniajcie te odezwę do Narodu Polskiego przez powielanie jej i przekazywanie sąsiadom, przyjaciołom i wszystkim Polakom omamionym przez perfidna propagandę syjonistyczno-internacjonalistyczną.

Israel – Tel-Aviv Marek-Finkelstein-Dobrowolski

http://www.jvlradio.com/wwwboard/messages/62.html

Tłum. Ola Gordon.

Udostępnij!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *