Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > Zamach na cara Aleksandra II dokonany przez żyda Apfelbauma a nie przez Polaka Hryniewieckiego

Zamach na cara Aleksandra II dokonany przez żyda Apfelbauma a nie przez Polaka Hryniewieckiego


Zamach bombowy na cesarza Wszechrusi, króla Polski i Wielkiego Księcia Finlandii, Aleksandra II,  w dniu 13 marca 1881 roku w Petersburgu, dokonany został przez żyda Apfelbauma, który miał fałszywy dowód tożsamości na nazwisko Polaka Ignacego Hryniewieckiego.

Cesarz Imperium Rosyjskiego, król Polski i wielki książę Finlandii Aleksander II
Cesarz Imperium Rosyjskiego, król Polski i wielki książę Finlandii Aleksander II
Współczena rycina przedstawiająca zamach żydowskich terrorystów na cesarza Aleksandra II.
Współczena rycina przedstawiająca zamach żydowskich terrorystów na cesarza Aleksandra II.

„Za panowania Aleksandra II nastąpiła w Rosji eksplozja demograficzna społeczności żydowskiej. Dla Żydów wyjątkowo niekorzystne okazało się wyzwolenie przez cara chłopów z pańszczyzny w 1861 roku. Wyzwoleni chłopi przestali być uzależnieni od Żydów. W latach sześćdziesiątych XX wieku nastąpiła kulturowa modernizacja społeczności żydowskiej. Podczas powstania styczniowego Żydzi z zaboru rosyjskiego aktywnie wspierali Rosję w walce z polskimi powstańcami (podobnie jak na początku XIX wieku kiedy wspierali Rosję w walce wojskami polskimi walczącymi z Rosją u boku Napoleona). Liberalne panowanie Aleksandra II zakończyli w 1881 roku pro żydowscy terroryści z Narodnaja Wola – Woli Ludu.

W odwecie za zamordowanie cara miały miejsce w Rosji liczne spontaniczne ludowe pogromy antyżydowskie. Pogromy były bezwzględnie pacyfikowane przez rosyjską armie. Pogromy inicjowała Narodnaja Wola licząc, że przerodzą się one w rewolucje. Lud rosyjski jednak nie był zainteresowany rewolucją tylko zemstą na żydowskich wyzyskiwaczach.

Lata sześćdziesiąte XIX wieku były czasem rozwoju organizacji terrorystycznych w Rosji. Członkostwo w organizacjach terrorystycznych było niezwykle popularne wśród młodych bogatych Żydów. Ich drogę życiową wspierali hojnie bogaci rodzice. Najpopularniejszym ugrupowaniem była Narodnaja Wola, ugrupowanie nihilistyczne, antypaństwowe i antyreligijne. Już na przełomie XIX i XX wieku Żydzi stanowili większość rewolucjonistów w Rosji. Żydzi w ruchu rewolucyjnym nie wyrzekali się swego żydostwa, działalność rewolucyjną traktowali jako działalność na rzecz Żydów….

Bandyta żydowskiej organizacji terrorystycznej "Narodnaja Wolia", Apfelbaum, podszywający się pod polskiego szlachcica Ignacego Hryniewieckiego.
Bandyta żydowskiej organizacji terrorystycznej „Narodnaja Wolia”, Apfelbaum, podszywający się pod polskiego szlachcica Ignacego Hryniewieckiego.

W 1887 roku car Aleksander II postanowił podjąć walkę z ekstremizmem lewicowym Żydów. By ograniczyć napływ Żydów lewaków na uniwersytety i liceach wprowadził akcję afirmacyjną. Parytet Żydów w szkołach miał odpowiadać ich odsetkowi w lokalnej społeczności. Decyzja ta otworzyła gojom drogę do wykształcenia, i realizowała ideę sprawiedliwości społecznej – szkoły utrzymywane były z podatków wszystkich a głównie Żydzi z nich korzystali. Car troszczył się żeby warstwa inteligencka pojawiła się w społeczności wszystkich narodów znajdujących się pod jego panowaniem. Interwencja państwa nie dotyczyła licznych szkół prywatnych i egzaminów eksternistycznych w szkołach państwowych. Dodatkowo ograniczono Żydom bierne prawa wyborcze do samorządy terytorialnego. Korupcja sprawiała, że przepisy te jednak były powszechnie ignorowane. W odwecie za niewygodne dla Żydów przepisy globalna diaspora żydowska zaczęła na forum międzynarodowym zwalczać carską Rosję. Ustawodawstwo anty żydowskie miało na celu ochronę interesów mas ludowych, które znajdowały się w szoku kulturowym wywołanym przejściem z feudalizmu do nowoczesnego kapitalizmu. Wyzwaniami do których lud nie był przygotowany. Także i kolejne reformy były sprzeczne z interesem społeczności żydowskiej: uwłaszczenie chłopów, wprowadzenie państwowego monopolu alkoholowego…” (Czytaj wszystko http://www.bibula.com/?p=67529)

Grigorij Klimow omawia działalność żydów w terrorystycznej ofensywie przeciwko Imperium Rosyjskiemu i carom rosyjskim.

Info o Grigoriju Klimowie ( https://pl.wikipedia.org/wiki/Grigorij_Klimow )

UWAGA! Zaleca się włączenie tłumaczenia video za pomocą automatycznego translatora.

Nadesłał i opracował Borys


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *