Strona główna > NWO > Zakazana modlitwa za wiarołomnych żydów !

Zakazana modlitwa za wiarołomnych żydów !

„Zakazana” modlitwa z okazji Wielkiego Piątku: Za Żydów wiarołomnych, aby Bóg i Pan nasz zdarł zasłonę z ich serc!

Przypominamy wciąż aktualne i obowiązujące w Świętym Kościele katolickim słowa liturgii Wielkiego Piątku dotyczące heretyków i Żydów, które towarzyszyły liturgii setek świętych Kościoła katolickiego, modlących się tymi słowami:
 
Modlitwa za heretyków i schizmatyków:
 
Oremus et pro haereticis, et schismaticis: ut Deus et Dominus noster eruat eos ab erroribus universis; et ad sanctam matrem Ecclesiam Catholicam atque Apostolicam revocare dignetur. (…) Omnipotens sempiterne Deus, qui salvas omnes, et neminem vis perire: respice ad animas diabolica fraude deceptas; ut, omni haeretica pravitate deposita, errantium corda resipiscant, et ad veritatis tuae redeant unitatem. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.
Módlmy się także za heretyków i schizmatyków, aby Bóg i Pan nasz wyzwolił ich z wszelkich błędów i raczył z powrotem przywieść do świętej Matki Kościoła Powszechnego i Apostolskiego (…) Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wszystkich zbawiasz i nie chcesz, aby ktokolwiek zginął; wejrzyj na dusze zwiedzione przez podstęp szatana; niech serca błądzących opamiętają się i porzuciwszy heretyckie błędy powrócą do jedności Twojej wiary. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Modlitwa o nawrócenie Żydów wiarołomnych:
Oremus et pro perfidis Judaeis: ut Deus et Dominus noster auferat velamen de cordibus eorum; ut et ipsi agnoscant Jesum Christum Dominum nostrum. (…) Omnipotens sempiterne Deus, qui etiam Judaicam perfidiam a tua misericordia non repellis: exaudi preces nostras, quas pro illius populi obcaecatione deferimus; ut agnita veritatis tuae luce, quae Christus est, a suis tenebris eruantur. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.
Módlmy się także za Żydów wiarołomnych: aby Bóg i Pan nasz zdarł zasłonę z ich serc, iżby i oni poznali Jezusa Chrystusa Pana naszego. Wszechmogący, wiekuisty Boże, który od miłosierdzia swego nawet wiarołomnych Żydów nie odrzucasz, wysłuchaj modły nasze za ten lud zaślepiony, aby wreszcie, poznawszy światło prawdy, którym jest Chrystus, z ciemności swych został wybawiony. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków.
“Crucifige, crucifige eum”.
Od VII wieku w liturgii Wielkiego Piątku Kościół Święty Katolicki modli się za wiarołomnych Żydów. W 1959 r. antypapież Roncalli („Jan XXIII”, inicjator heretyckiego „Soboru Watykańskiego Drugiego”) usunął z tych modlitw słowo „perfidis”, widząc w nim przejaw „antysemityzmu”. W okresie rewolucji liturgicznej, herezjarcha Montini („Paweł VI”) całkowicie zmienił jej brzmienie w nowym rycie „mszy”, praktycznie uznając w niej trwanie starego przymierza i zbawienie żydów bez konieczności nawrócenia („Módlmy się za Żydów, do których przodków Pan Bóg przemawiał, aby pomógł im wzrastać w miłości ku Niemu i w wierności Jego przymierzu”)… Nową modlitwę, pozbawioną słowa „perfidis”, o wydźwięku wieloznacznym, „ekumenicznym”, nie wzywającym wprost do nawrócenia, ułożył także antypapież Ratzinger („Benedykt XVI”), gdyż domagała się tego strona żydowska po zezwoleniu na tzw. „mszę trydencką” („Módlmy się także za Żydów, ażeby Bóg i Pan nasz oświecił ich serca, by poznali Jezusa Chrystusa, Zbawiciela wszystkich ludzi.”)…
Za: http://tenetetraditiones.blogspot.com/2018/03/zakazana-modlitwa-z-okazji-wielkiego.html
Data publikacji: 30.03.2018

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.