Strona główna > NWO > Zachód wprowadza ostateczny system kontroli psychorozwoju

Zachód wprowadza ostateczny system kontroli psychorozwoju

Wprowadzany od dekad przez anglo-amerykański establishment plan kompletnej zmiany psyche człowieka dla dostosowania go do nadchodzącej ery postindustrialnej zawiera w sobie niemalże pełne zniszczenie instynktów samozachowawczych i kultury formującej pozytywne społecznie postawy.

Aby tego dokonać, nie tylko wykorzystuje się rynek rozrywki, propagandę ale obecnie rząd wchodzi bezpośrednio w obszar rodziny, aby manipulacja i korekcja zachowań rozpoczęła się na dostatecznie wczesnym etapie rozwoju.

Monitorowanie rodzin

W 2013 roku rząd rozpoczął na terenie Szkocji program pilotażowy stałego państwowego nadzoru nad dzieckiem w rodzinie o nazwie GIRFEC. Program rozpoczyna się od urodzenia dziecka i obejmuje przypisanie mu kuratora, który przychodzi do domu i stale dogląda „dobrostanu” dziecka wdrażając rekomendowane przez rząd działania korekcyjne. Oprócz tego kurator infiltruje rodzinę, zbiera na jej temat informacje oraz statystyki przekazywane następnie do scentralizowanych baz danych.

Program ma oczywiście wymiar globalny i w 2016 pojawiły się jego elementy w USA. Departament Edukacji stworzył projekt „monitorowania celów dzieci w domu i w szkole”, które przy braku działań rodziców będą wspierane przez „interwencje wychowawcze”, by „zapewnić spełnienie społecznych, emocjonalnych, behawioralnych potrzeb dzieci.” I tu ponownie cele dziecka wyznaczane są przez rząd a nie przez rodzinę, wprowadzając nowe pojęcie „równorzędnych partnerów” w odniesieniu do rodziców i pracowników państwowych.

W obu programach oczywiście nie mówimy o patologicznych przypadkach ale o stałym rządowym nadzorze nad wszystkimi dziećmi od urodzenia.

Amerykański program rozszerzany jest również o interwencje psychologiczne i przypisywanie dzieciom terapii oraz środków medycznych. To samo obecnie wprowadził rząd Theresy May gdzie dzieci od 4 roku życia mają już być poddawane interwencjom psychologicznym.

Jak podaje gazeta „Daily Mail”: „Jak stwierdziła dziś Theresa May uczniowie mają otrzymać rutynowe kontrole zdrowia psychicznego. Szkoły podstawowe i średnie przeprowadzą ocenę „dobrego samopoczucia”, aby wykryć potencjalne problemy. Problemy ze zdrowiem psychicznym wśród młodzieży wzrosły przez ostatnie dwie dekady sześciokrotnie, gdzie obecnie jedno na dziesięcioro dzieci ma zdiagnozowaną chorobę. Najbardziej zagrożone są dziewczęta, gdzie samookaleczenie wynosi jedną piątą osób w wieku 14 lat. May powiedziała, że połowa wszystkich problemów psychicznych powstaje przed 14 rokiem życia​, z czego tylko jedno na trzy otrzymuje właściwe leczenie. Sumą 1,9 miliarda planuje się przekształcenie usług w zakresie zdrowia psychicznego w szkołach. […] Nowe oceny zdrowia psychicznego będą dostępne dla wszystkich szkół, jako część nowych lekcji dotyczących „odporności psychicznej”, które będą częścią programu nauczania od 2020 r. Downing Street podkreśliło, że mimo, iż zajęcia będą obowiązkowe, to szkoły będą same decydowały czy je wprowadzić. Niemniej jednak wszyscy nauczyciele będą zachęcani, aby móc lepiej ukierunkować swoje nauczanie. Urzędnicy chcą, by większość uczniów było corocznie badanych już od ukończenia czwartego roku życia.”

Masowa modyfikacja psyche

Te same rządy, w tym samym czasie gdy promują system psychokontroli, promują również polityki kompletnego niszczenia psyche poprzez wdrażanie planów Szkoły Frankfurckiej obejmującej pedofilię, sadomasochizm, zmiany płci, promocję pornografii w mediach głównego nurtu, edukację śmierci, promocję nekrofilii (podawanie narkotyków i gwałty na nieprzytomnych ludziach), zoofilii i kanibalizmu, promocje eutanazji, aborcji do kilku lat po urodzeniu, legalizacji masturbacji publicznej, minimalizację języka (głównie przez systemy komunikacyjne), i wiele innych. Obecnie krajowe kliniki psychologiczne na Zachodzie przeprowadzają programy zmiany płci u dzieci, nawet wbrew woli rodziców, wytwarzając nowe kompletnie dysfunkcjonalne pokolenie.

Szerzej działania Szkoły Frankfurckiej w kontekście przejścia w system postindustrialny zostały opisane w książce „TECH. Krytyka rozwoju środowiska technologicznego.” ; w niej czytamy: „Istnieje dynamiczny proces funkcjonujący pomiędzy rozwojem nauki i wykorzystaniem wynikających z niej technologii a kulturowym kontekstem wdrażanych technologii. Gdy nowa wiedza generuje nowe technologie, a te z kolei są wykorzystywane kształtując fizyczne i społeczne środowisko, to wpływa to na kulturowy kontekst. To z kolei oddziałuje na rodzaj, formę i zastosowania nowej wiedzy. W ten sposób narasta konflikt pomiędzy celami kulturowymi a konsekwencjami stosowania technologii, rzucając wyzwanie założeniom aktywności naukowej. Do niedawna system naukowy kontrolowany był przez chrześcijańską etykę blokującą rozwój nauki (konflikt pomiędzy celami kulturowymi a konsekwencjami stosowania technologii). Aby system naukowy mógł obecnie ekspandować realizując postindustrialne, drastycznie badania nad człowiekiem, będzie on musiał znieść społeczne normy i tabu, aby usunąć lęk związany z ich naruszaniem w relacji do człowieka i kultury. Przy wdrażaniu industrializacji stosowano tą samą technikę niszczenia tabu tzw. zacofanych społeczeństw aby były otwarte na zmiany.”

„Po zniszczeniu tych barier nauka wyrwana z jakichkolwiek ograniczeń kulturowych zdominuje człowieka. W odniesieniu do obrazu człowieka najważniejszymi tabu są: sny, hipnoza, śmierć, samobójstwo, homoseksualizm, pedofilia, kanibalizm, parapsychologia, podświadoma percepcja i psychodeliczne narkotyki. Zaplanowano, iż te rodzaje tabu zostaną zniesione dezintegrując obraz człowieka i zachodniej kultury, pozwalając na nieograniczoną ekspansję systemu naukowego” – czytamy dalej.

W takim kontekście widać wyraźnie, że wprowadzane na Zachodzie programy „pomocy psychologicznej” czy „psychologicznego dobrostanu” mają dokładnie odwrotny cel od zapowiadanego. W samych tylko stanach zjednoczonych po wprowadzeniu lekcji „edukacji śmierci”, gdzie mówiono o tym żeby się nie zabijać i jak wygląda odbieranie sobie życia, samobójstwa wśród amerykańskiej młodzieży wzrosły lawinowo.

Czy możliwym jest by rządowe programy normalizujące nienormalność i dysfunkcjonalność, oferowały jednocześnie pomoc? Jedynie sensowna odpowiedź to, że są one jedynie dopełnieniem całego procesu, by upewnić się, że masowa modyfikacja psyche nikogo nie pominie, jakikolwiek opór będzie w porę ograniczony a jakikolwiek indywidualistyczny wpływ rodziny zdegradowany.

Postindustrialny chaos

Cywilizacyjny szok związany z przejściem na system postindustrialny będzie narastał z każdą kolejną dekadą gdzie do 2030 roku 50% zawodów ulegnie mechanizacji, a w kolejnych dekadach proces ten będzie się jedynie pogłębiał wypierając człowieka z jakiegokolwiek wpływu na nowo kształtujące się środowisko technologiczne.

Wszechobecna niepewność i stres już dziś jest odzwierciedlany w popularności technik relaksacyjnych, od jogi do relaksacyjnych kolorowanek, leków uspakajających czy narkotyków pozwalających na zminimalizowanie bólu związanego z procesem dostosowywania do nowych realiów. Niedawno rządy Kanady i Kalifornii zalegalizowały sprzedaż na wolnym rynku miękkich narkotyków. Coś co było nie do pomyślenia w Zachodnim świecie obecnie jest promowane i wspierane przez wielomiliardowe inwestycje.

Przy takich trendach, w niedalekiej przyszłości pytanie „Kim jesteś i dokąd zmierzasz?”, będzie zupełnie bez znaczenia. Wydaje się, że w społeczeństwie, które postradało dzięki programom rządowym zmysły, a którego istnienie będzie bezcelowe, odnajdzie jedynie swój sens istnienia w odmiennych stanach świadomości i bezproduktywnych programach psychologicznego dobrostanu.

Bibliografia

1. https://www.dailymail.co.uk/news/article-6258355/EVERY-schoolchild-Britain-routine-mental-health-checks.html

2. https://www.thenewamerican.com/reviews/opinion/item/11628-teen-suicide-is-death-education-a-cause

3. https://www.independent.co.uk/news/world/americas/canada-marijuana-legal-drug-cannabis-reform-justin-trudeau-a8409046.html

4. https://www.nytimes.com/2018/01/01/us/legal-pot-california.html

Źródło: http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/zachod_wprowadza,p661153230

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *