Strona główna > Bez kategorii > ZA POLSKI SAMARYTANIZM – ŻYDOWSKI TERROR I BANDYTYZM część IV ostatnia

ZA POLSKI SAMARYTANIZM – ŻYDOWSKI TERROR I BANDYTYZM część IV ostatnia

Część I pod linkiem: http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2012/07/21/za-polski-samarytanizm-zydowski-terror-i-bandytyzm-czesc-i-10-2/

Część II pod linkiem: http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2012/07/23/za-polski-samarytanizm-zydowski-terror-i-bandytyzm-czesc-ii-4/

Część III pod linkiem: http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2012/07/26/za-polski-samarytanizm-zydowski-terror-i-bandytyzm-czesc-iii-10-2/

Powyższy Program całkowicie eliminuje LICHWĘ (odsetki) bankową jak również INFLAJĘ. JEST TO jeden z najlepszych i najuczciwszych Programów od zakonczenia I Wojny Światowej.

DURNIU Z NADWIŚLAŃSKIEGO KRAJU!!!

(z samego Centrum Europy Środkowej).

Poznaj upadek swego Państwa przy kolejnych tymczasowych paso-Żydowskich rządach pod przewodnictwem wykładowcy zawsze dobrze zorientowanego – tow. Balcerowicza….

– sprzedano 50% najlepszego majątku narodowego wypracowanego przez Polaków o wartości ponad 200 mld. $, a wpłyneło aż 7,5 mld. $, co zdaniem „ELIT”, które rządzą i tak za dużo, DLACZEGO?.., BO NICZYJE!!!

– zadłużenie wewnętrze sięga 25 mld. $, ale tylko na papierze, wzięte z powietrza.

– zadłużenie zewnętrzne – pomimo dwukrotnej redukcji przez Kluby; Paryski i Londyński wynosi 46 mld. $, ( chyba coś dodawali, a nie odejmowali….), przcież to liczyli Żydzi, więc proszę o wyrozumiałość…, aj waj

– 40% Polaków żyje w nędzy, ale ani jeden Żyd!!!. (A może ktoś zna biednego Żyda w Polsce?), oooo….o Matkoooo Boska!!!

– 5 mil. hektarów polskiej ziemi leży odłogiem? („ELITY” nazywają to sukcesem).

– 4 mil. bezrobotnych to również „ELITY” nazywają sukcesem gospodarczym.

– 3 mil. Polaków nie ma prawa własności na ziemiach odzyskanych, a po co?, to ma być dla Niemców i Żydów. Niemcy mają hipoteki. Po wejściu do UE – chyba jasne kto będzie właścicielem ziem odzyskanych (czytaj ponownie straconych), dlaczego?!…, bo ty Polaku masz to wszystko w dupie, ale nie Niemcy i Żydzi…., więc będziesz ich niewolnikiem, pastuchem i służącym.

– nadwyżka importu nad exportem wynosi 40 mld. $?

– kwartalnie zwiększa się bezrobocie o 100 tys. Ludzi, (czytaj Polaków).

– umieralność mężczyzn w Polsce jest najwyższa w Europie

– w Polsce nie jest “rentowna służba zdrowia, oświata, zadłużony ZUS (a to taka heca – żydowska, SAMA W SOBIE?!), polski przemysł zbrojeniowy, stoczniowy, górniczy, hutniczy, miedziowy, włókienniczy, URSUS, oraz rolnictwo – niedochodowe!!!, ale….. paso-Żydy bankiery i komornicy żyją z zyskiem, a “ITELEKTUALIŚCI”, dorabiają się z “NICZEGO” – dziwnie jakoś im się rozmnaża, kiedy goje produkują i wytwarzają to ze stratą pod ich chciwie natchnionym okiem.     Kilka przykładów szubrawca  bolszewika-marksisty  tow. Balcerowicza:– w styczniu 1990 r. minister finansów L. Balcerowicz podpisuje kontrakt z firmą “BULL” na skomputeryzowanie Urzędu Ministerstwa Finansów o wartości 200 mil. $. Do dnia dzisiejszego Urząd nie został skomputeryzowany, a kasę Żydy “francuskie capnęli za przyzwoleniem Leszka”, aj waj…

– dofinansowanie w 1990 roku lewej firmy “FOZZ” kwotą 9 bil. st. zł.

– w latach 90-93 tow. Osiatyński i Balcerowicz zwolnili (sprezentowali) firmy zagraniczne z podatków na kwotę blisko 20 bil. st. zł.

– Ministerstwo Finansów zwolniło (podarowało) firmy zagraniczne i prywatne z podatków na kwotę 7 bil. st. zł. ąle tylko dla swoich…

– NBP dofinansował (darowizna) prywatne banki (dla swoich) kwotą 20 bil. st. zł.

– tuba propagandowa bolszewików-INTELEKTUALISTÓW “GAZETA WYBORCZA” (wybitnie wybiorcza) dostaje (przyznaje sobie tj. syjonistom) kredyt 0%, gdy koszt kredytu wynosi 30% w skali miesiąca. To są właśnie te żydowskie cuda…, aj waj…

– decyzją z dnia 23/12/97 r. o zwolnieniu firmy “PROGAZ QUEENS CASINO” od zapłacenia 10 mild. zł. podatku, podatki.., tyko dla goi…

– w okresie od 19/12/97 do 12/02/98 r. wprowadzono rozporządzeniem Ministra Finansów zerową stawkę celną na import alkoholu (ale tylko dla swoich). Spowodowało to straszliwe straty w budżecie.

– wydanie zlecenia dokonania audytu PZU firmie zagranicznej (chrzanią-pejsaci!!!) “ARTUR ANDERSEN”, która finansowała kampanię “wybiorczą” UW i SLD (sami swoi ze Wzgórz tych tam, no wiecie państwo…).

Czy wiesz jak działa zaraza bankowa (czytaj żydowska lichwa…. ob-Żydła?!).

– tow. bolszewik Balcerowicz pożycza pieniądze u różnych zagranicznych (swoich-pejsatych) instytucjach finansowych, średnio na 12% w skali roku – zamiast w NBP. Tylko w 1999 r. Polska będzie musiała spłacić żydo-lichwiarzom 8 mild $ odsetek od zaciągniętych kredytów zagranicznych, a w latach 2001 – 2009 musimy spłacić 58 mild $ odsetek. Tak działa syjonistyczny bolszewicki agent dbający o interesy lichwiarzy z finansjery światowej (sami swoi ze Wzgórz

tych tam).

– NBP (czytaj agentura żydowska) zdeponował 22,7 mld $ (bo niczyje) w żydowskich bankach na 2-3%, a tow. bolszewik Balcerowicz pożycza pieniądze na 12% (i znów im się {pejsatym} rozmanaża z “niczego”, no nie?!, o jej…)  Tak działają te cuda lichwiarskie, proste no nie, pieniądze biorą się z niczego?!, ale tylko dla swoich, nie zapomnij o tym, głupi goju…

– wysoka stopa procentowa kredytów w NBP służy do prania brudnych pieniędzy przez kapitał spekulacyjny, oraz nakręca inflację.

– banki komercyjne wpędzają durny Naród polski (tak tak to prawda) w sieć zadłużeń zawłaszczających dla siebie procenty,….. ukradzione – społeczeństwu jako dewidenda

– praktycznie wszystkie pieniądze pożyczane wchodzą w obieg jako długi wobec jakiegoś banku

– podstawowy dług Meksyku 80 mld $ w 10 lat oprocentowania spłacono 418 mld $ samych odsetek, a dług 80 mld. $ pozostał do spłacenia, całkiem lukratywwny YNTERES, aj waj…

Czy wiesz, że w polskie zadłużenie zagraniczne w 1980 r. wynosiło 23,4 mld $. W latach 81 – 89 Polska spłaciła w formie odsetek 19,2 mld $, a mimo to dług zagraniczny wzrósł do 1989 r. do 41,6 mld $. LICHWY.

Obalić ją może tylko pełna świadomość Polaków. I my Polacy zastanawiamy się, czy dalej mamy tolerować zdrajców ( żydo-BOLSZEWIKÓW) w najwyższych Urzędach Państwowych? Pomylście kim będziecie Wy i wasze dzieci za 5-20 lat przy mafijno-lichwiarsko-liberalnej gospodarce?

DURNY POLAKU! – Ty, którego nie interesuje Polski Narodowy Interes, wysługuj się dalej grupce mafijno-przestępczej Unii Wolności (GOSPODARCZO-MAFIJNEJ SWAWOLI) i AWS-owi (KOŃ TROJAŃSKI), która wspólnie z bolszewikiem Stolzmanem (w przyszłości Krakenbaunem) i SLD niszczą i czynią sabotaż gospodarczy, ekonomiczny, finansowy i polityczny wobec Polski. To my zdurniali Polacy staniemy się rezerwuarem taniej siły roboczej (białe murzyny), oraz skansenem technologicznym RWPG-BIS czyli Unii Jew-Ropejskiej.

Skopiuj i przekaż dalej STANCZYK.

Referat Jakuba Bermana:

Sekretarza Rady Ministrów i Członka Biura Politycznego PPR. Członka Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej, oraz Sekretarza Poalej – Syjon. Wygłoszony w kwietniu 1946 roku 1946r., na posiedzeniu egzekutywy Komitetu Żydowskiego (według Stenogramu).

Żydzi mają okazję do ujęcia w swoje ręce całości życia państwowego w Polsce i roztoczenie nad nim swojej kontroli. Nie pchać się na stanowiska reprezentacyjne w Ministerstwach i Urzędach… (fragment wstępu J.Bermana)

Na podstawie danych tajnych kartoteki ludnosci Polski przy Centralnym Biurze Adresow  w MSW/nr., arh. 1/6526/1, data archiwizacji 09.07.1984r., nr., rejestracyjny 14750-99, data rejestracji 29.08.1969r./ organ rejestracji Wydz. III – 2 SUSW – Warszawa.

Obecna agentura Żydo-Masonów spod znaku gwiazdy Dawida we władzach Rządowych i Kościelnych w Polsce

  1. Robert Berman – Leszek Moczulski

2.   Izaak Cukerman – Jacek Kuroń

3.   Icek Dikman – Tadeusz Mazowiecki

4.   Izaak Stolcman – Aleksander Kwaśniewski

5.   Lejba Kohne – Lech Wałęsa

6.   Berela Lewartow – Bronisław Gieremek

7.   Haike Silberstein – Hanna Suchocka

8.   Aaron Szechter – Adam Michnik

9.   Izzak Blumenfeld – Jan K. Bielecki

10. Jakub Kleiman – Mikołaj Kozakiewicz

11. Aaron Buchholz – Leszek Balcerowicz

12. Szymon Knopstein – Wacław Chrzanowski

13. Jakub Windman – Mieczysław Wachowski

14. Haim Kromer – Piotr N. Konopka

15. Szymon Schimel – Krzysztof Skubiszewski

16. Aaron Fleisman – Lech Falandysz

17. Izaak Zemler – Janusz Ziółkowski

18. Dawid Machonbaum – Jerzy Milewski

19. Samuel Mandel – Karol Modzelewski

20. Jakub Leman – Jan Lityński

21. Fajwisch Berenstrin – Ryszard Bender

22. Dawid Cnajbaum – August Chełkowski

23. Samuel Nelken – Jacek Merkel

24. Jakub Bauer – Michał Boni

25. Dawid Goldstein – Włodzimierz Cimoszewicz

26. Rebeka Sommer – Izabella Sierakowska

27. Aaron Aksman – Jerzy Jaskiernia

28. Szymon Weinbach – Jerzy Osiatyński

29. Salome Stein – Ewa Spychalska

30. Symeon Sztajnman –Marian Starownik

31. Dawid Eizentarl – Dariusz Wójcik

32. Samuel Moritz – Marek Markiewicz

33. Baruch Steinberg – Michał Strąk

34. Dawid Ginsebrg – Andrzej Kern

35. Aaron Rosenbaum – Krzysztof Król

36. Jakub Glikman – Henryk Goryszewski

37. Izaak Rozental – Jan Olszewski

38. Aaron Nusselbaum – Stefan Niesiołowski

39. Robert Ceimer –Piotr Kołodziejczyk

40. Ozjasz Goldberg – Janusz K. Mikke

41. Izzak Singer – Antoni Maciarewicz

42. Aaron Langman – Janusz Lewandowski

43. Dawid Golsmith – Piotr Ikonowicz

44. Szymin Bauman – Ryszard Setnik

45. Abraham Engel – Andrzej Drzycimski

46. Izaak Zihmerman – Zenon Smolarek

47. Aaron Edelman – Andrzej Milczanowski

48. Jojne Grynberg – Janusz Onyszkiewicz

49. Dawid Zimmerman – Marian Krzaklewski

50. Izaak Goldwicht – Jan M. Rokita

51. Aaron Cigenbaum – Adam Cichocki

52. Jakub Golsmith – Aleksander Małachowski

53. Sara Lankamer – Teresa Liszcz

54. Benjamin Kalkstein – Jarosław Kaczyński

55. Szymon Tanenbaum – Marek Borowski

56. Icek Baumfeld – Ryszard Bugaj

57. Dawid Lachman – Aleksander Łuczak

58. Haim Pufahl – Jan Parys

59. Miron Hurman – Aleksander Hall

60. Jakub Bauman – Janusz Zaorski

61. Samuel Hanerman – Grzegorz Kołodko

62. Mosze Brandwein – Andrzej Olechowski

63. Izaak Frejnkel – Lesław Podkański

64. Hirsz Gelpern –Andrzej Wieczorkiewicz

65. Szymon Buchwio – Józef Oleksy

66. Hajka Grundbaum – Hanna Gronkiewicz Waltz

Poznajmy zatem narodowość członków kierowniczej części Episkopatu, a co za tym idzie, dowiedzmy się, jaki naród w rzeczywistości reprezentują:

Arcybiskup Metropolita Białostocki – Edward Kisiel – narodowość żydowska.

Biskup Ordynariusz Drohiczyński – Władysław Jędruszów – narodowość ukraińska.

Biskup Ordynariusz Łomżyński – Juliusz Paetz – narodowość żydowska.

Biskup Metropolita Częstochowski – Stanisław Nowak – narodowość żydowska.

Biskup Ordynariusz Radomski – Edward Materski – narodowość żydowska.

Biskup Ordynariusz Sosnowiecki – Adam Śmigielski – narodowość polska.

Biskup Pomocniczy Sosnowiecki, Zastępca Sekretarza Generalnego Episkopatu Polski – Tadeusz Pieronek – narodowość polska.

Arcybiskup Metropolita Gdański – Tadeusz Gocławski – narodowość żydowska.

Biskup Ordynariusz Pelpliński – Jan Szlaga – narodowość niemiecka.

Biskup Ordynariusz Toruński – Andrzej Suski – narodowość żydowska.

Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński – Henryk Muszyński – narodowość żydowska.

Biskup Pomocniczy Gnieźnieński, Delegat Prymasa Polski ds. Duszpasterstwa Poloni – Szczepan Wesoły – narodowość żydowska (Usilnie chce wprowadzić Polskę do Unii Europejskiej – osobiście zadał mu kilka pytań – /jasiek z toronto/)

Biskup Ordynariusz Włocławski – Bronisław Dębowski – narodowość żydowska.

Biskup Pomocniczy Włocławski, Kierownik Duszpasterstwa Rolników – Roman Andrzejewski – narodowość żydowska.

Arcybiskup Metropolita Katowicki – Damian Zimoń – narodowość żydowska.

Biskup Ordynariusz Gliwicki – Jan Wieczorek – narodowość żydowska.

Biskup Ordynariusz Opolski – Alfons Nossol – narodowość niemiecka.

Arcybiskup Metropolita Krakowski – Kardynał Franciszek Macharski – narodowość żydowska.

Biskup Ordynariusz Bielko-Żywiecki – Tadeusz Rakoczy – narodowość żydowka.

Biskup Ordynariusz Kielecki – Stanisław Szymecki – narodowość polska.

Biskup Ordynariusz Tarnowski – Józef Życiński – narodowość żydowska.

Arcybiskup Metropolita Lubelski – Bolesław Pylak – narodowość żydowska.

Biskup Ordynariusz Sandomierski – Wacław Świerzawski – narodowość polska.

Biskup Ordynariusz Siedlecki – Jan Mazur – narodowość polska.

Arcybiskup Metropolita Łódzki – Władysław Ziółek – narodowość żydowska.

Arcybiskup Metropolita Poznański – Jerzy Stroba – narodowość żydowska.

Biskup Ordynariusz Kaliski – Stanisław Napierała – narodowość polska.

Arcybiskup Metropolita Przemyski – Ignacy Tokarczuk – narodowość ukraińska.

Biskup Ordynariusz Rzeszowski – Kazimierz Górny – narodowość ukraińska.

Biskup Ordynariusz Lubaczowski – Jan Śrutwa – narodowość ukraińska.

Arcybiskup Metropolita Szczeciński – Marian Przykucki – narodowość żydowska.

Biskup Ordynariusz Koszalińsko-Kołobrzeski – Czesław Domin – narodowość żydowska.

Biskup Ordynariusz Zielonogórski – Józef Michalik – narodowość żydowska.

Arcybiskup Metropolita Warmiński (Olsztyński) – Edmund Piszcz – narodowość żydowska.

Biskup Ordynariusz Elbląski – Andrzej Śliwiński – narodowość żydowska

Biskup Ordynariusz Ełcki – Wojciech Zięba – narodowość żydowska.

Biskup Pomocniczy Ełcki – Edward Samsel – narodowość żydowska.

Arcybiskup Metropolita Warszawski, Prymas – Polski Kardynał Józef Glemp – narodowość żydowska.

Arcybiskup Pomocniczy Warszawski, Sekretarz Generalny Episkopatu Polski – Bronisław Dąbrowski – narodowość żydowska.

Biskup Ordynariusz Warszawsko-Praski – Kazimierz Romaniuk – narodowość żydowska.

Biskup Ordynariusz Łowicki – Alojzy Orszulik – narodowość żydowska.

Biskup Ordynariusz Płocki – Zygmunt Kamiński – narodowość polska.

Arcybiskup Metropolita Wrocławski – Kardynał Henryk Gulbinowicz – narodowość żydowska.

Biskup Ordynariusz Legnicki – Tadeusz Rybak – narodowość żydowska.

Biskup Polowy Wojska Polskiego Generał – Sławoń Leszek Głódź – narodowość żydowska.

Ksiądz Kapelan i Spowiednik w Kancelarii Prezydenta – Franciszek Cybula – narodowość żydowska.

Ksiądz Spowiednik Prezydenta – Henryk Jankowski – narodowość niemiecka.

Arcybiskup Nuncjusz Apostolski w Polsce – Józef Kowalczyk – narodowość żydowska.

POSŁOWIE DO POLSKIEGO SEJMUZIDENTYFIKOWANI JAKO ŻYDZI, PÓŁŻYDZI I MASONI DZIAŁAJĄCY NA SZKODĘ PAŃSTWA POLSKIEGO

(dane z sierpnia 1991r.)

1) Ambroziak Jacek         UD – W-wa Wola

2) Balasz Artur                 UD – Stargard

3) Barańczyk Jarosław     M. OKP – Zielona Góra

4) Bormecki  Ludwik       PZPR

5) Bielecki Jan Krzysztof  OKP – Gdańsk

6) Blida Barbara               UD – Chorzów

7) Będkowski Aleksander  Rzeszów

8) Bratkowski Andrzej    PUS – W-wa Śródm.

9) Braun Jul. Jan   ROAD – Kielce

10) Bugaj Ryszard           ROAD – W-wa Praga

11) Bujak Jacek                ROAD – Tarnobrzeg

12) Chełoński Michał       ROAD – Skarżysko K.

13) Cieśla Stanisław         OKP – Sieradz

14) Czyżyk Ignacy           OKP – Puławy

15) Dołgiewicz Jan          PZPR – Wrocław

16) Danowska Adela       ROAD – Leszno

17) Dąbrowski St.            OKP

18) Derwich Bogdan       ROAD – Grudziądz

19) Dmochowska Maria   ROAD – Łódź

20) Dobielińska E.T         SD – W-wa Praga Połud.

21) Dowgieło Krzysztof  ROAD – Gdynia

22) Dziubak Marek          Centr. Lubliniec

23) Fiszbach Tadeusz       PUS – Gdańsk

24) Gajewski Józef          PZPR

25) Gawlik Radosław      ROAD – Wrocław

26) Geremek Bronisław   UD – Suwałki

27) Gil Mieczysław          OKP – N.Huta

28) Grabowska Danuta    OKP – Radom

29) Grobarkiewicz M.      SD

30) Henelowa Józefa       ROAD – Kraków

31) Janas Zbigniew          W-wa Ochota

32) Janicki Czesław

33) Janicki Marek PZPR

34) Kaczmarek Wiesław  PUS – W-wa Ochota

35) Korpacz Jerzy            PKLD – Skarżysko K.

36) Krzysek Anna            PZKS – Chorzów

37) Kijonka Tadeusz        PZPR – Bytom

38) Kozakiewicz Mikołaj ZSL

39) Kołodziejczyk Piotr   ROAD – Gdynia

40) Komar Henryk           UD – Piotrków

41) Koralewski Jerzy Jan UD – Ostrów Wlkp.

42) Kosmalski Andrzej    ROAD – Lublin

43) Kowal Marian            ROAD – Swidnica

44) Kozaczko Lech          OKP – Piła

45) Krajewski Włodzimierz  ZSL

46) Król Jan                     UD – Nowy Targ

47) Krzyżanowska Olga  OKP – Tczew

48) Kuroń Jacek               ROAD – W-wa Żoliborz

49) Labuda Barbara         ROAD – Wrocław

50) Lityński Jan               ROAD – Świdnica

51) Łapicki Andrzej         ROAD – W-wa Śródm.

52) Łączkowski Paweł Julian      ROAD – Poznań

53) Mackiewicz Zbigniew Wł.    ZSL – Legnica

54) Małachowski Aleksander      ROAD – Ostrołęka

55) Matuszczak Adam     OKP

56) Michalak Henryk       OKP

57) Michnik Adam           UD – Bytom

58) Modrzejewski Jerzy

59) Mokry Włodzimierz   OKP – Chorzczno

60) Okrzesik Janusz         OKP – Bielsko Biala

61) Onyszkiewicz Janusz   Centr. Przemyśl

62) Orzechowski Marian  PUS – Koszalin

63) Orzeł Jerzy                 Centr. Tarnów

64) Osiatyński Jerzy         ROAD – Krosno

65) Osiński Jerzy  SD

66) Osiński Bogdan         SD

67) Pałka Bogusław         ROAD Szczecinek

68) Polak Wojciech          PZKS – Warszawa

69) Pieniążek Antoni       PZPR

70) Pilarski Bogdan         ROAD – Kępno

71) Puzewicz Zbigniew   PZPR – Koszlin (płk. WP)

72) Robakowski Czesław OKP – Dąbrowa Górnicza

73) Rokita Jan                  ROAD – Kraków

74) Rzepka Edward         ROAD – Kielce

75) Sak Franciszek           ROAD – Koszlin

76) Sałata Józef                ROAD – Kalisz

77) Sefjrowicz Elżbieta    ROAD – Gliwice

78) Sekuła Ireneusz          PZPR – Sosnowiec

79) Sobierajski Czesław   ROAD – Rybnik

80) Staniszewska Grażyna  OKP – Bielsko Biała

81) Stępniak Maria           ROAD – Płock

82) Stolcman M. Janina   UD – Pińczów

83) Szymanderski Jacek   ROAD – Bielsko-Podl.

84) Siaśko Tadeusz          ROAD – Płock

85) Śliwa Lucjan              ROAD – Mielec

86) Święcicki Mar            PZPR – Warszawa

87) Świtka Jan                 SD – Rzeszów

88) Sierakowska Izabela  PZPR – Lublin

89) Skalski Władysław    OKP – Nowy Targ

90) Szymański Leonard J. OKP – Poznań

91) Ujas Eugeniusz          OKR – Chełm

92) Urbanowicz Anna      ROAD – Skierniewice

93) Wilczyńska Zofia       PUS – Szczecinek

94) Wilk Bronisław          OKP – Opole

95) Wnuk Jan                   PZPR – Bielsko B.

96) Woźniak Teresa         PZPR

97) Wójec Henryk            ROAD – Zamość

98) Zajączkowski Wiesław  OKP

99) Zdrada Jerzy              UD

100) Zimowski Jerzy        UD – Szczecin

101) Ziółkowska Wiesława  PUS – Poznań

102) Zambrzycki Zdzisław

103) Zieliński Ryszard

ŻYDZI I MASONI W SENACIE

1)         Andrzejewski Piotr

2)         Bogucka-Skowrońska Anna

3)         Celiński Andrzej Bartłomiej

4)         Ciesielski Roman

5)         Chrzanowski Wiesław

6)         Dietl Jerzy Jan

7)         Findejsen Włodzimierz

8)         Holubek Gustaw

9)         Janowski Gabriel

10)       Józefiak Cezary

11)       Kaczyński Jarosław Aleksander

12)       Kaczyński Lech

13)       Kozioł Lech

14)       Kozłowski Jan

15)       Kozłowski Krzysztof

16)       Kruk Erwin

17)       Krzanowski Maciej

18)       Kuratowska Zofia

19)       Lipski Jan Józef

20)       Lis Bogdan

21)       Machulski Andrzej

22)       Modzelewski Karol

23)       Obertaniec Stanisław

24)       Parzyński Aleksander

25)       Pawłowski Krzysztof

26)       Fiosiak Andrzej

27)       Piotrowski Lech

28)       Piotrowski Walerian

29)       Pysiołek Edward

30)       Radziwił Anna

31)       Reif Ryszard

32)       Regulski Jerzy

33)       Rokicki Zbigniew

34)       Romaszewski Zbigniew

35)       Stolmachowski A. Stanisław

36)       Stomma Stanisław

37)       Szczepkowski Andrzej

38)       Szczypiorski Andrzej

39)       Simonidas Dorota

40)       Skowrońska Bogusława Anna

41)       Tomasiewicz Ant. Konst.

42)       Trofimiak Mieczysław

43)       Trzeciakowski Witold

44)       Wojda Andrzej

45)       Wenda Joachim

46)       Wielowiejski Andrzej

47)       Wilk Henryk Zbigniew

48)       Zielinski Tadeusz

49)       Żak Stanisław Józef

LOŻA MASOŃSKA „POROZUMIENIE PONAD PODZIAŁAMI”

1)         Maciej Bednarkiewicz–ul. Kozlewskiego (W-wa)

2)         Czesław Bielecki – ul. Wilcza 8 m 6a (W-wa)

3)         Anna Bogucka – Skowrońska (Słupsk) ul: Morcinka 4 m 45 tel:

4)         Włodzimierz Bojarski W-wa ul: Puławska 12a m 10

5)         Bolecki Włodzimierz (W-wa) Kulczyńskiego 1 m

6)         Cwojdzińska Gabriela (Koszalin) ul: Armii Czerwonej 46 m 1

7)         Cybura Witold (W-wa) Hoża 59 m 30a tel

8)         Dudkiewicz Marek (W-wa) Sycylijska 2 m 27

9)         Dymarski Lech (Poznań) Łukaszewicza 10 m 5

10)       Falkowska Wanda (W-wa) Bracka 20 m 19

11)       Franklewicz Maciej (Poznań) Gromadzka 23

12)       Gledroyć Jerzy (Le Mesnil) 91 Avenue

13)       Głowacki Janusz(NY- USA) 57 East, 7th. Street apt. 9

14)       Grabowska Mirosława (W-wa) Sosonowickiego 6

15)       Grupiński Rafał (Poznań) Mikstacka 36

16)       Hamera Mirosław – ul. Miklaszewskiego 6 m 55

17)       Herbert Zbigniew (adres nieczytelny)(Paryż)

18)       Gerling Grudziński Gustaw

19)       Halewiński Wacław (W-wa) Al Ujazdowskie 16 m 49

20)       Jacki Jerzy (W-wa) Mostowa 4 m 4

21)       Karpiński Jakub (Paryż)

22)       Kern Andrzej (Łódź) Piotrkowska 182 m 349

23)       Kiepurski Andrzej (W-wa) Saska 50 m 20

24)       Kisielewski Stefan (W-wa) Al.I Armii WP 16 m 11

25)       Klimczak Aldona (W-wa) Dziennikarska 18

26)       Komar Michał (W-wa) Dąbrowskiego 33 m

27)       Koniek Tadeusz (VA-USA) 2621 De Paul Or.

28)      Kopczyński Krzysztof (W-wa) Opoczyńska 3 m 2

29)       Maciej Strzembosz (W-wa) Mickiewicza 16 m 30

30)       Szczypiorski Andrzej (W-wa) Parkowa 13 m 141

31)       Szermietlew Romuald (Leszno) Sutkowskiego 16 m 3

32)       Szczepański Janusz (W-wa) Nowolipie 15 m 14

33)       Śpiewak Paweł (W-wa) Litewska 10 m 15

34)       Torgalski Jerzy (adres nieczytelny)

35)       Tomkiewicz Stanisław (Stronie Śląskie)

36)       Turiejski Krzysztof(W-wa)Al. Jerozolimskie 147 m 2

37)       Twardowska Maria (W-wa) Uniwersytecka 1 m 71

38)       Waszkiewicz Jan (Wrocław) Witeona 3a

39)       De Viron Tadeusz (W-wa) Zakopiańska 17 m 1

40)       Włodarczyk Wojciech (W-wa) Skrzetuskiego 27

41)       Wonl Paweł (W-wa) Kazury 11 m 64

42)       Wawczuk Włodzimierz (W-wa) Al. Jerozolimskie 159 m 22

43)       Wuttke Jerzy (Katowice) Rybnicka 6 m 5

44)       Zalewski Maciej (W-wa) Amundsena 4 m 27

45)       Zieliński Marek (W-wa) Kopińska 24 m 3

46)       Kostrzewa Robert (NY.)260 West 72nd

47)       Kozioł Lech (Łomża) Sikorskiego 251 m 2

48)       Krańca Joanna (NY-USA) 25, 5th Avenue lub (W-wa) Różana 63a

49)       Krawczyk Marek (W-wa) Żwirki i Wigury 51 m 19

50)       Król Krzysztof (W-wa) Lumumby 14 m 26

51)       Kubiak Jacek (Poznań) Przemysłowa 51 m 20

52)       Lawina Anatol (W-wa) Zamiany 11 m 9

53)       Libera Antoni (W-wa) Dygasińskiego 20 m 3

54)       Lipiec Edward (68-200) Żary- Zielonogorskie – Drażków 16

55)       Małachowski Aleksander (W-wa) Wodyńska 2

56)       Mazur Eligiusz (Ożarów Mazowiecki) Obrońców W-wy 27 m 29

57)       Mietkowski Andrzej (Paryż) 8 Alee Louise Labe

58)       Mietkowski Wadim (W-wa) Puławska 43 m 25

59)       Mentzel Zbigniew (W-wa) Slemiradzkiego 9 m 6

60)       Moczulski Leszek (W-wa) Jaracza (?) m 48

61)       Myślecki Wojciech (Wrocław) Śniegockiego 29,

62)       Niesiołowski Stefan (Łódź) Świerczewskiego 17 m 6

63)       Olszewski Jan (W-wa) Marchlewskiego 35 m 44

64)       Ostaszewski Zbigniew (W-wa) Skalbmierska 1 m 26

65)       Piesiewicz Krzysztof (W-wa) Gdańska 2 m 151

66)       Polkowski Jan (Kraków) Chrobrego 29 m 43

67)       Pruchniewicz Ewa (W-wa)Al. I Armii WP 16 m 28

68)       Rokita Jan (Kraków) 1 Maja 6 m 23

69)       Romaszewska Zofia (W-wa) Kopińska 36a m 57

70)       Romaszewski Zbigniew (W-wa) Kopińska 36a m 57

71)       Rysiewicz Adam (W-wa) Kazury 7 m 34

72)       Skaradziński Bohdan (Podkowa Leśna Wschodnia) Waryńskiego 20,

73)       Stanosz Barbara (W-wa) Waryńskiego 6 m 75,

74)       Stępiński Zygmunt (W-wa) Chłodna 11 m 815

75)       Strzembosz Adam (W-wa) Prosta 2/14 m 114

R A D A  P P P

(Loża Masońska) Roman Zimand

Ul: Śniadeckich 12/16 m 45 00-656 Warszawa

1.         Bielecki Czesław

2.         Dymarski Lech

3.         Jackl Jerzy

4.         Król Krzysztof

5.         Moczulski Leszek

6.         Niesiołowski Stefan

7.         Olszewski Jan

8.         Piesiewicz Krzysztof

9.         Romaszewski Zbigniew

10.       Rokita Jan

11.       Śpiewak Paweł

12.       De Virlon Tadeusz

13.       Woszkiewicz Jan

Parę słów tytułem podsumowania od Staszka

 

Gwoli wspomnienia – wymieniony w tym tekście śp. Antoni Heda ps. Szary, dostał stopień generała i był aż do śmierci Przewodniczącym Światowej Federacji Polskich Kombatantów. Pamiątkowa tablica jemu poświęcona jest wmurowana m. in. w kościele na Kamionku w Warszawie. Jego zastępcą w Federacji jest pisarz, poeta i historyk Jan Marszałek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.