Strona główna > Bez kategorii > ZA POLSKI SAMARYTANIZM – ŻYDOWSKI TERROR I BANDYTYZM część II

ZA POLSKI SAMARYTANIZM – ŻYDOWSKI TERROR I BANDYTYZM część II

I część 4-odcinkowego cyklu dostępna pod linkiem: http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2012/07/21/za-polski-samarytanizm-zydowski-terror-i-bandytyzm-czesc-i-10-2/

GŁÓWNA KOMISJA BADANIA ZBRODNI

PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

Ul. Krakowskie przedmieście 25

00-052 Warszawa

POGROM KIELECKI JEST HAŃBĄ  DLA ŻYDÓW

Żydzi, różnymi drogami tą winę chcą z siebie zrzucić i za wszelką cenę obciążyć Polaków. Wydając różne książki, broszury i pisząc artykuły w gazetach nie tylko w Polsce, ale również w Ameryce z wyrachowaniem dążą do oczyszczenia się ze swych zbrodni. Wszyscy Polacy wiedzą, że naród żydowski od zarania wieków oszukiwał i popełniał wielkie przestępstwa – i zawsze zrzucał winę za swe zbrodnie na ofiary, również w przypadku Indian w Północnej Ameryce.

Komisja badająca tą sprawę powinna wziąć pod uwagę następujące okoliczności:

1. Jak wszystkim wiadomo mam na myśli tylko Polaków (bo inne kraje włącznie z Ameryką jeszcze nie wiedzą), że w latach 1944-1945 Polską rządziła Żydo-Komuna, to znaczy Stalin przysłał do Polski żydowskie komando złożone z następujących osób: Bierut, Berman, Różański (Goldberg), Radkiewicz, Minc, Zambrowski, Romkowski i tysiące innych Żydów do stworzenia struktur reżimu – Rządu komunistycznego. Cała ta banda Żydów zorganizowała Polsce rzeź.

Ta przestępcza grupa dla politycznych celów zorganizowała haniebną akcję w Kielcach. Nie wiemy czy Komisja zdaje sobie sprawę, że dyrektorami 10-ciu departamentów UB. Byli ludzie przede wszystkim narodowości żydowskiej i jak podają źródła niezależne, ten krwawy i zbrodniczy Urząd Bezpieczeństwa, jak wszystkie Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego (czytaj zagrożenia Publicznego) w województwach były obsadzone w głównej mierze przez Żydów.

Kielce były jednym z miejsc żydowskiej hucpy i nie przypadkowo zostało wybrane przez ówczesny Rząd na tą inscenizacyjną UBP-cką tragikomedię. Jak wszędzie tak i tutaj w Kielcach Urząd Wojewódzki, Urząd Bezpieczeństwa jak i wszystkie departamenty władzy, włącznie z Policją, były w rękach Żydów. Piszę to, właśnie do Komisji, gdyż niezbicie z tego wynika, że nie może być innej alternatywy, to że Żydzi rządzący w tym „aparacie” terroru zorganizowali ten pogrom swoim Braciom Żydom.

Żaden uczciwy człowiek nie znajdzie innego uzasadnienia tej haniebnie bolesnej sprawy!!!

To właśnie ta „KLIKA – KOMUNISTYCZNO-ŻYDOWSKA” zorganizowała i doprowadziła do tej HANIEBNEJ PROWOKACJI !!! – Gdy podczas tej checy, specjalne żydowskie odziały przebrane za Andersowców tłukli i pałowali Żydów ortodoksyjnych. W Kielcach gdzie to się odbywało w bloku zamieszkiwali w jednym skrzydle Żydzi Komuniści, a w drugim skrzydle znajdowało się kilkanaście żydowskich rodzin z Rosji, a które miały zamiar osiedlić się w Polsce, wbrew planom żydowskiego syjonizmu, który tego nie przewidywał, było zastraszenie części społeczeństwa do przekonania wyjazdu do Palestyny.

Przebrani Żydzi za Polaków-Andersowców i partyzantów podziemia, zgotowali Żydom ortodoksyjnym  pogrom, a raczej lanie, w celu głośnego echa WRZASKU, który musiał być SŁYSZANY NA CAŁY ŚWIAT.  Dzielnie im w tym sekundowały Marks-Media w prasie Krajowej, jak i syjonistycznej prasie zachodniej, które zwielokrotniło to ECHO PO ŚWIECIE o krwawym polskim antysemityzmie.

Jedno jest tylko zastanawiające w tej żydowsko-kieleckiej haniebnej komedii, a mianowicie: cały ten teren wówczas był obstawiony przez przebierańców z KBW i agentów z NKWD, jak i przez specjalne odziały policji oraz wyższych wojskowych z których nikt nie miał zamiaru przerywać tego publicznego „pałowania” przez „rzekomych” kielczan, (czytaj Żydów przebierańców). Nieoczekiwanie, te wszystkie odziały KBW, NKWD i Policji nagle zawarły przymierze i pilnie sekundowały, jak rzekome Podziemie rozprawia się z Żydami ortodoksyjnymi, natomiast żadnego zainteresowania nie było tymi „rzekomymi partyzantami”, którzy, zamieszkiwali w tym samym bloku, lecz w innym skrzydle… Wyjaśnienia te pozostawię już dla pani Histeryczki Krystyny Kiersten, na pewno wymyśli jakieś bardziej prawdziwie zidiociałe kłamstwo….

Szanowna Polsko Komisjo, prosimy o zaprzestanie obciążania grzechami nie popełnionymi przez Polaków!!!….I jest to najwyższy czas, aby ujawnić prawdę w tej sprawie. Jeżeli dziś tej prawdy nie da się powiedzieć, lub nie można jej ujawnić, to napewno powrócimy do tej sprawy wtedy, kiedy Prezydent i Rząd reprezentowany będzie przez obywateli polskich narodowości POLSKIEJ, A NIE ŻYDOWSKIEJ, którzy obecnie reprezentują interesów Polski i nas Polaków. Reprezentują oni interes tylko żydowski, gdyż są jedynie Żydami mówiącymi po polsku i legitymującymi się POLSKIMI DOKUMENTAMI, lecz w rzeczywistości są NARODOWOŚCI ŻYDOWSKIEJ!!

Nie do pomyślenia jest nawet w Mozambiku, aby Przewodniczący powyższej Komisji był Ministrem Sprawiedliwości – Marszałek Kubicki…Wniosek z tego, że komisja jest całkowicie zależna od Tymczasowego Żydowskiego Rządu wynikiem czego jest to smutne i dla nas haniebne!… Jak to nazywać „demokracją”? A może tutaj  chodzi o  żydo-demokrację w polskim robotniczym gettcie wmawiając Polakom, że sądy są niezależne czy niezawisłe!.

2. Pragniemy nadmienić również iż:

A. Jeden z nas był w Philadelphii (USA) na specjalnej prelekcji przeprowadzonej przez Historyków na temat pogromu kieleckiego i dane mi było przeglądać zdjęcia na których byli żywi statyści zamiast trupów…. Dzisiaj, skandal jest niewłaściwym słowem co naprawdę działo sie w tamtych okrutnych czasach, a różne nie wyobrażalne dla normalnego człowieka stawały się prawdziwe, poprzez kłamliwe foto-montaże i nie należy przypuszczać, że była to mistyfikacja Pogromu Żydów w Kielcach, ale PEWNOŚĆ…

B. Podczas tego spotkania powiedziano również, że wyroki śmierci wykonano na niewinnych Polakach (jeżeli faktycznie nie było tego pogromu, to skąd mogli się wziąć zbrodniarze tej zbrodni?!) bez żadnej obrony ze strony prawnej. Nie zezwolono nikomu nic mówić pod groźbą śmierci – o czym Szanowna Komisja, może te czasy zaliczyć do barbarzyńskich żydowskich wyczynów na ziemi polskiej. Nie może tu być mowy o jakiejkolwiek ulgowej taryfie dla Żydów, którzy w tym czasie rządzili Polską wydając tysiące skazujących wyroków za czyny nie popełnione i rządzą ich potomkowie do chwili obecnej czyniąc to podobnie jak ich przodkowie.

Żydzi haniebnie zapisali się w pamięci Polaków i Historii Polski!

3.Pogrom Kielecki od samego początku do końca był przemyślaną żydowską prowokacją, mającą na celu zatajenie żydowskiego fałszu i obłudy na barki niewinnych Kielczan. Równie tak samo jak artykuł z sfałszowanym zdjęciem w gazecie Polityka nr. 23 z dnia 08/06/1996 p.t. „RĘKA POLAKA”.  Jestem przekonany że żaden Polak nie byłby w stanie napisać tego artykułu, a do tego stopnia oszczerstwa posunęłaby się osoba wrogo nastawiona narodowości żydowskiej imieniem Krystyna Kiersten, mająca czelność tytułować  się historykiem.. lecz bardziej wiarygodnie brzmiałoby jeśli nazwalibyśmy ją koszmarną histeryczką koszmarnych szkalujących bajek w jej syjonistycznej gazecie pt: „Polityka”.

Żydzi absolutnie nie mają nic wspólnego z Polską i Polakami… Żyją jak pasożyty kosztem innego Narodu (gdzie pasożyt rodzaju ludzkiego nazywa się paso-ŻYDEM).

Wyżej wymieniona  Żydówka Krystyna Kiersten,  jak przystoi na jej nację, opatrzyła artykuł sfałszowanym (foto-montażowym) zdjęciem, które umieściła na tytułowej stronie. Zdjęcie to zostało wzięte z książki pt. „Jewish Responses to Nazi Persecution Collective and Individual Behavior in Extremis”, gdzie autor tej książki Isaiah Trunk wyd. w 1979 przez Stain And Publisher New York pod którym widnieje napis następującej treści „Litwini w Kownie rozprawiają się z kolaborantami sowieckimi” po wejściu Niemców na Litwę w roku 1941., po sfałszowaniu tego zdjęcia, które po obcięciu  jego lewej strony i w to miejsce umieszczono zdjęcie z żołnierzami Polskimi w czapkach rogatywkach zmieniając napis pod zdjęciem które brzmiało… „Dziesięć osób miało rany kłute, postrzałowe, cztery rany kłute, pozostali zmasakrowani”. Co dziwne to nigdzie nie mogą się Żydzi doszukać zdjęć tych zwłok zmasakrowanych żeby potwierdzić ten fałsz. I tak to również wyglądał żydowski Pogrom w Kielcach w/g „histeryczki” Kiersten z Warszawy.

Co na ten fałsz powiedziała Komisja i jakie zostały wyciągnięte konsekwencje wobec kłamcy historyka profesora z Nominacji Rządu Żydowskiego w Polsce? Jak do tej pory nic nie wiadomo… Samo już zdjęcie jak i ten artykuł zamieszczony w gazecie, było zbrodnią przeciwko Narodowi Polskiemu, nie wpominając już o naszych uczuciach… Kto zechce nas dziś za to przeprosić!? Może choć raz Żydzi w Polsce, a może poza Polską?… Śmiem już wątpić, czy przyjdzie im coś takiego do głowy?.. Absolutnie nie, bo im przepraszać GOI nie przystoi… Przekazujemy tą ulotkę do wiadomości publicznej z nadzieją, że w tej sprawie jednak zwycięży prawda, sprawiedliwość i rozsądek, jeśli takowy ta Komisja posiada. Na ten wyrok czeka cała Polska i Polonia na świecie.

Z poważaniem GROM.

Komunikat konsulatu RP  w Nowym Jorku

OBYWATELSTWO POLSKIE TYLKO DLA ŻYDÓW

(Tymczasowy żydowski rząd w Polsce nie ma zamiaru przyznać obywatelstwa Polakom w Republikach z byłego ZSRR, ponieważ koszule bliższe są im własnemu ciału, czytaj ważniejsze jest przyznanie obywatelstwa Żydom niż umożliwienie Polakom powrotu do Ojczyzny!!!)

W związku z oświadczeniem Prezydenta RP dotyczącego specjalnego trybu rozpatrywania podań o nadanie obywatelstwa polskiego składanego przez osoby, które je utraciły na skutek stosowania uchwały Rady Państwa z dnia 23 stycznia 1953 r. (chodzi o Żydów którzy wyjechali po 1955-56 r. jak również w latach 1968 i 1969 roku przy okazji na własne życzenie zrzekając się polskiego obywatelstwa dobrowolnie) , polska służba  konsularna w USA uprzejmie informuje, że osoby (czytaj Żydzi), które wyraziły wolę nadania im obywatelstwa w tym specjalnym trybie, nie składają żadnych kwestionariuszy, lecz jedynie podanie skierowane do Prezydenta RP z prośbą o nadanie Żydom obywatelstwa polskiego. Natomiast Polakom z racji NARODOWOŚCI POLSKIEJ, a wywiezionym przez NKWD do republik radzieckich obywatelstwa polskiego przewrócić NIE NADA…. Pomimo to, że żaden z Polaków nie wyjechał na Zachód, a tylko był siłą wysiedlony przez NKWD na Wschód pod groźbą karabinów na syberyskie mrozy w związku z tym wiele setek tysięcy Polaków nigdy stamtąd nie powróciło.

Polacy, którzy przeżyli wojnę, lecz obecne żydowskie rządy w Polsce obywatelstwa polskiego przywrócić nie mają zamiaru,  skutkiem czego jest to, że Polacy nie są w stanie powrócić do własnej Polski, z racji iż w Polsce urząd sprawują  tymczasowe żydowskie rządy z Olo Stolzmanem vel Aleksandrem Kwaśniewskim na czele i Krakenbunem, które nie życzą sobie powrotu Polaków ze Wschodniej poniewierki do własnej Ojczyzny.

STOLZMAN Z KLIKĄ RZĄDOWĄ PRZYZNAJE OBYWATELSTWO POLSKIE ŻYDOM, LECZ NIE POLAKOM, A BĘDZIE TO WYKONANE  ŻYDOWSKIM   DEKRETEM.

SALCIE GOLDBERG

New York  03 – 10 – 1998

Szanowny Pan

Maciej Płażyński

Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej

Ul. Wiejska 4/6Warszawa 00-902

Panie Marszałku!

Jestem bardzo zbulwersowana wystąpieniem Prezydenta Kwaśnieskiego, który oskarża Naród Polski za wyrzucenie Żydów z Polski w latach 1968/69. Kiedy Prezydent i Premier zaczną mówić i uczyć się prawdy i służyć Narodowi Polskiemu, a nie nam Żydom. To jest moralnym i konstytucyjnym obowiązkiem wobec Polski i Polaków.

Nie dziwię się Panu Prezydentowi, ale powstały poważne zastrzeżenia wokół osoby Premiera, który kłamie i nie chce znać prawdy ani nie broni Polski. Niezrozumiałe jest zachowanie premiera, który otrzymał rekomendację z AWS-u.

Ja z rodziną wyjechałam w 1968 r. dostając zezwolenie na wyjazd do Izraela. Nasza trasa podróży była następująca: najpierw Wiedeń, później Włochy, gdzie przebywaliśmy około 6 miesięcy, a następnie otrzymaliśmy paszporty na wyjazd do Ameryki i na tym zakończyła się nasza podróż do ziemi obiecanej, która zwie się Ameryką.

Pragnę z całą odpowiedzialnością przekazać informacje, które towarzyszyły tym wydarzeniom:

1. Nikt nas, ani Żydom z naszej grupy liczącej około 250 osób, z Polski nie wyrzucał. Była to nasza dobra i nieprzymuszona wola.

2.  Obywatelstwa polskiego zrzekaliśmy się dobrowolnie. Nie było żadnego przymusu. Postawiono jedynie warunek, na który zgodziliśmy się: chcesz wyjechać z Polski – musisz zrezygnować z obywatelstwa polskiego, lecz robiliśmy to dobrowolnie, nikt nas nie wyrzucał ani nie pozbawiał obywatelstwa, to był nas wyłączny wybór.

3.  Otrzymaliśmy od rządu odprawy finansowe.

4.  Byliśmy wszyscy wdzięczni rządowi polskiemu, że umożliwił tylko i wyłącznie Żydom opuszczenie Polski.

To są główne prawdy tych wydarzeń. Nie będę wnikała i pisała jakie cele polityczne przyświecały tej sprawie.

W imię czego i dlaczego rządzący tym krajem zawsze kłamali i kłamią nadal? Nie wyjaśniając prawdy do końca tym samym podrywają dobre imię Polski i Polaków i pogarszają celowo i tak złą sytuację polityczną Polski w świecie. Tutaj w Ameryce takie zachowanie prezydenta byłoby wielkim skandalem politycznym, a w Polsce od 1944 r. jest bestialską normalnością. Nic się nie zmieniło na lepsze, wręcz przeciwnie, jest jeszcze gorzej.

Jaka to była kara dla wyjeżdżających, jaka to była krzywda, jakie to było poniżenie, jaka to była hańba, jakie cierpienie, że pozwolono tylko Żydom, którzy wyrazili chęć na wyjazd z Polski do USA i Na zachód?!  (co było również marzeniem milionów Polaków aby móc wydostać się spod bestialstwa żydo-komunistycznego). Takie stwierdzenie zakrawa na komiczne szyderstwo, są niepoważne, nieodpowiedzialne, ubliżające prawdzie, jednocześnie szkalujące Amerykę, która w owym czasie była symbolem wolności, krajem marzeń niemal wszystkich Narodów Świata!!! Przecież nas, Żydów nie deportowano do ZSRR!!!

Sądzę, że prezydent nic nie zmienił. Dalej przedstawia Amerykę jako największe zło, jak za dawnych komunistycznych czasów.

Pytam Pana Marszałka jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte przez Sejm w stosunku do tych dwóch, prezydenta i premiera? Obaj panowie złamali przysięgę. Pytam Pana Marszałka kto ma bronić Polski i Polaków przed oszczerstwami i przed kolejnym rozbiorem Polski?!  Pytamy Pana Marszałka kiedy okażecie wolę lub też zbierze się wam na chęć na to co jest waszym bezwzględnym obowiązkiem tj. kiedy Polacy będą mogli wrócić do  Polski swej ojczyzny!!!, a nie my Żydzi w pierwszej kolejności!!! Polska przecież nie jest Ojczyzną Żydów….Na ten cel brak wam pieniędzy!!! Lecz nie brak ich na złodziejstwa i marnotrawienie majątku narodowego. Wiele afer sięgających miliardów dolarów zostało otoczonych ciszą, nawet nie wszczęto postępowania, między innym w sprawie afery FOZZ (Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego). I to Pana marszałka nie interesuje i nie wzrusza?

Na zakończenie przytoczę słowa poety, które do dnia dzisiejszego nie zatraciły sensu:

„KŁAMSTWO KRZYCZY, ABY ZAGŁUSZYĆ PRAWDĘ”

Czekamy na odpowiedź.

z Poważaniem…..Salcie Goldberg.

HELENA FEINBAUM

Marzec 10, 1998 r. Nowy Jork.

Do Pana.

Aleksander Kwaśnieski

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Warszawa – Plac Namiestnikowski

Ul. Krakowskie Przedmieście 48/50

Panie Prezydencie, przyjęłam z wielkim żalem i oburzeniem, kłamstwa i oszczerstwa jakie skierował Pan pod adresem Narodu Polskiego.  To jest odwrotnie, to jest hańba dla rządu i Partii Komunistycznej (PZPR) której Pan był przedstawicielem, a obecnie jej spadkobiercą.  Niech Pan nie mówi, że nie jest to hańba Polski i Narodu Polskiego.  Jest odwrotnie, to jest hańbą dla rządu i Partii Komunistycznej (PZPR), której również Pan jest spadkobiercą.

Rozruchy w 1968 roku były Prowokacją, aby osiągnąć dwa najważniejsze cele:

1. Aby przekonać narody w krajach Europy Zachodniej, Ameryce oraz na świecie, że Polska i Polacy to Naród morderczy i antysemicki.

2.Uzyskać podstępnie zezwolenie na wyjazd, ponieważ światowa organizacja Żydów potrzebowała ludzi w innych krajach aby się umocnić i siać nienawiść do Polski i Polaków.

Pytam się Pana Prezydenta, jaka to była krzywda wyrządzona, że pozwolono nam na wyjazd do Ameryki.  W tym przypadku tak Pan i pańscy poprzednicy rzucaliście wyzwiska pod adresem Ameryki i Demokracji Zachodniej. (Nazywaliście wy Komuniści Amerykę jako zgniły kapitalizm, a może zechciał by Pan ich za to przeprosić, lecz nie w imieniu Polaków, gdyż Polacy zawsze byli i są przyjaźni Ameryce, lecz w imieniu swoim i zbrodniarzy towarzyszy komunistów narodowości żydowskiej?!, również w imieniu swego tatusia, który brał wybitnie czynny udział w zniewalaniu i mordowaniu Polaków patriotów, przeciwników tego zbrodniczego systemu). Czy Pan nie widzi większych i bolesnych krzywd jakie rządy komunistyczne wyrządziły Polsce: zsyłki na Sybir, tortury oraz więzienia dla przeciwników systemu komunistycznego. Pragnę Pana poinformować, że jestem jedną a wielu rodzin które opuściły Polskę w latach 1968-1969.  Czekaliśmy z wielką niecierpliwością, na podjęcie decyzji abyśmy mogli wyjechać z Polski, ale nie z powodu antysemityzmu, którego niegdzie nie doświadczyłam, lecz cały czas był  i jest prowadzony totalny antypolonizm prze nas Żydów w Polsce i na świecie.  Obawialiśmy się, że demonstracje studenckie na uczelniach warszawskich, które nie miały poparcia wśród robotników zostaną przerwane.

Wielka radość zapanowała wśród społeczności żydowskiej kiedy Rząd podjął decyzję dla nas.  Wówczas rozpoczęliśmy starania o wyjazd, złożyliśmy odpowiednie dokumenty, po pewnym czasie poszliśmy do urzędu spraw wewnętrznych, gdzie pytano nas czy w dalszym ciągu podtrzymujemy swoją decyzję o wyjeździe z Polski.  Lecz na propozycje zrzeczenia się obywatelstwa polskiego wyrażaliśmy zgodę, która była warunkiem wyjazdu.  Nikt z nas z Polski nie wyrzucał jak i innych Żydów!…

Po otrzymaniu pozwolenia na wyjazd do Izraela najpierw udaliśmy się pociągiem do Wiednia, gdzie zaopiekowały się nami organizacje Żydowskie.  Po miesięcznym pobycie w Wiedniu otrzymaliśmy dokumenty na wyjazd do Włoch., gdzie przebywaliśmy około pięciu miesięcy i po uzyskaniu paszportów udaliśmy się do Ameryki. W naszej grupie było około 300 Żydów, wszyscy byliśmy bardzo szczęśliwi i zadowoleni, a jednocześnie wdzięczni swoim braciom, którzy w tym czasie rządzili Polską.  Jeszcze raz pragnę podkreślić, że wszyscy wyjechaliśmy dobrowolnie i nikt nie został przymusowo wydalony z Polski. Pytam się Pana Prezydenta dlaczego Pan kłamie, a czynił to Pan niejednokrotnie w przeszłości, a tym samym podsyca Pan nienawiść do Polski na arenie międzynarodowej.  Powinien Pan być pociągnięty do odpowiedzialności konstytucyjnej, ponieważ złamał Pan przysięgę (art. 130).  Jest Pan dziwnym Prezydentem, bo każdy Prezydent na świecie broni swojego kraju i jego honoru, ale nie Pan.  A jeżeli Pan nie czuje się Polakiem i nie Jest nim to dlaczego Pan piastuje to zaszczytne stanowisko?  Czas najwyższy powiedzieć dość kłamstw i opluwanie Narodu Polskiego przez rządy i media w Polsce!. poważaniem…H.Feinbaum

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.