Strona główna > NWO > Apokalipsa > Z redakcyjnej poczty: Wezwanie do pokuty dla polskich biskupów i księży (+ wideo)

Z redakcyjnej poczty: Wezwanie do pokuty dla polskich biskupów i księży (+ wideo)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Drodzy redaktorzy!

W Polsce został nakręcony dokumentalny film o przemocy seksualnej wewnątrz Kościoła. Współczesna inwazja homoseksualizmu i nadużyć w Kościele jest owocem herezji i synkretyzmu. Sytuacja dojrzała do tego, że biskupi i księży dzisiaj muszą publicznie wyznać naukę prawowierną i wyrzec się współczesnych herezji.

Dlatego wysyłamy Wam wezwanie Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu do pokuty i wyznania wiary. Bez tego kroku nie nastąpi duchowe odrodzenie ani w Polsce, ani w Kościele!

Wideo: http://vkpatriarhat.org/pl/?p=16928  https://youtu.be/FKrcfJXU8lA 

Również, wysyłamy list o niebezpieczeństwie zmiany, której dokonał Franciszek w Modlitwie Pańskiej, jak również o jego innych zbrodniach. W związku z tym dzisiaj najbardziej aktualną i konieczną zmianą jest przestać wspominać Franciszka w liturgii!

Wideo: http://vkpatriarhat.org/pl/?p=16925  https://youtu.be/Vp1hev-anQE 

Uprzejmie prosimy o ich opublikowanie. Bardzo dziękujemy.

Biskupi-sekretarze Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

vkpatriarhat.org, uogcc.org.ua, [email protected]

—————————————————————————————–

Wezwanie do pokuty dla polskich biskupów i księży

wideo: http://vkpatriarhat.org/pl/?p=16928

https://youtu.be/FKrcfJXU8lA

Szanowni polscy biskupi i księży!

W Polsce został nakręcony dokumentalny film o przemocy seksualnej wewnątrz Kościoła. Wyszło na jaw i to, że Jan Paweł II jest winny w ukrywaniu tych przestępstw. Współczesna inwazja homoseksualizmu i nadużyć w Kościele jest owocem herezji i synkretyzmu. Świadczy o tym Pismo Święte. Cytat z Listu do Rzymian (1, 25-26): “Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy… Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności… mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd…” Krótko mówiąc: herezje + neopogaństwo = homoseksualizm.

Sobór Watykański II milczał na herezje neomodernizmu i tym samym faktycznie je zatwierdził. Niedługo po tym, przenikły one na wszystkie kierunki teologiczne. Jak świadczy Pismo Święte, “Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo“.

Nostra aetate (1965) i duch Asyżu (1986, ….) otworzyli pogaństwu drzwi do Kościoła. Pismo Święte świadczy: “Ależ właśnie to, co ofiarują poganie, demonom składają w ofierze, a nie Bogu” (1 Kor. 10, 20). Pismo Święte również świadczy, że poganie “stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy” (Rz.1,25).

Owocem jest kara Boża — masowe rosprzestrzenianie się homoseksualizmu  w Kościele! Przywódcy kościelni odrzucili prawdziwą skruchę za grzechy przeciw Pierwszego Przykazania, czyli za herezje i bałwochwalstwo! Jest to winą tej hierarchii apostatycznej, że księży, biskupi oraz kardynałowie zatwierdzają homoseksualizm i zboczenia seksualne oraz sami to uprawiają.

Na koniec filmu dokumentalnego podany był fakt, że Jan Paweł II nie tylko milczał o nadużyciach wewnątrz Kościoła, ale nawet wydał tajny dekret, przez który zobowiązał biskupów o nierozgłaszanie o nadużyciach popełnionych przez księży lub biskupów! Tym samym on faktycznie  wspierał masowe szerzenie się tej duchowej epidemii oraz antyskruchy w Kościele. Autorzy filmu zadają pytanie: jak Jan Paweł II mógł zostać ogłoszony świętym?

W zeszłym roku, gdy arcybiskup Vigano wystąpił z żądaniem dymisji Franciszka, to argumentował właśnie tym poważnym faktem, że Franciszek był obeznany z przestępstwami homoseksualizmu i pedofilii w Kościele na najwyższych stanowiskach i tuszował je.

Poważne fakty na temat winy Jana Pawła II zaprzeczają jego kanonizację i wskazują na rzeczywistość jego pośmiertnej ekskomuniki. Jeżeli tę rzeczywistość nie brać pod uwagę, to w Kościele nie może nastąpić prawdziwe odrodzenie. Tak samo mają zostać potępione herezje Soboru Watykańskiego II wraz z jego inicjatorami Janem XXIII i Pawłem VI.

Kilka argumentów o nieważności kanonizacji Jana Pawła II:

1) Będąc jeszcze młodym teologiem, Jan Paweł II wydał heretycką książkę, która została wydrukowana w Niemczech, a nie w Polsce. Herezji, znajdujących sie w książce on nigdy się nie wyrzekł.

2) Jan Paweł II w swojej pracy habilitacyjnej kierował się filozofią Maxa Schellera i fenomenologii. W korzeniu on był zainfekowany duchem, zaprzeczającym prawowiernej nauce Kościoła.

3) Jan Paweł II powinien był uświadamiać, że przyjmując urząd papieża, bierze na siebie odpowiedzialność bronić przede wszystkim prawowierną naukę od herezji neomodernizmu, które znajdują się w metodzie historyczno-krytycznej. Herezje te w istocie swojej zaprzeczają Boskość Jezusa Chrystusa, Jego zbawczą ofiarę na krzyżu, prawdziwe i historyczne zmartwychwstanie, Boskie natchnienie Pisma Świętego. Przez milczenie w sprawie herezji został on winny w masowym szerzeniu się tej śmiertelnej infekcji.

Potem ona poszerzyła się na wszystkie kierunki teologiczne. Papież Honoriusz I przez to, że milczał na temat herezji monoteletyzmu, został pośmiertnie wyłączony (ekskomunikowany) z Kościoła jako heretyk. Bardzo wiecęj destrukcyjny wpływ na Kościół niż herezja monoteletyzmu mają herezje neomodernizmu i synkretyzmu. Właśnie te osiągnęli szczyt w okresie 26-letniego pontyfikatu Jana Pawła II. Przynieśli owoce wypędzenia Ducha Świętego z Kościoła i infekowanie homoseksualizmem.

4) Jan Paweł II był zobowiązany od razu na początku swojego pontyfikatu wystąpić przeciwko herezjom II Soboru Watykańskiego, w szczególności przeciwko dekretu Nostra aetate o tzw. szacunku do innych religii oraz naprawić to dokumentem papieskim. On postąpił wręcz przeciwnie. Konkretnym gestem wcielił tę herezję w Kościele w Asyżu w 1986 roku. Przed tym cała papieska kuria ostrzegała go, że tu chodzi o destruktywny synkretyzm, który przeczy nauce Kościoła. Był w pełni świadomy, że tym gestem wcieli heretycki przewrót duchowy! W ten sposób nadużył autorytetu papieskiego w straszny sposób. Duch Chrystusa został zamieniony w ducha antychrysta! Synkretyczny gest w Asyżu był zbrodnią przeciw Bogu i przeciw Kościoła. W Asyżu, szanując pogan, on rozkazał usunąć krzyże w świątyniach. Wtedy poganie zbezcześcili świątynie swoimi mantrami – przywoływaniem demonów. Buddyści nawet postawili Buddę na tabernakulum і czcili go. Razem z Dalajlamą oraz innymi poganami Jan Pawel II modlił się do tzw. jednego boga, którego poganie czcili. Ale tym samym modlił się do diabła.

5) Oprócz Asyżu, on uczynił także inne gesty synkretyczne. Naprzykład, przyjął na czoło znak boga Śiwy od hinduskiej kapłanki oraz pozwolił ukoronować siebie rytualnym pogańskim wieńcem. On z poszanowaniem przyjął Dalajlamę, który uważa siebie wcielonym bogiem, tym samym podając zgubny precedens do synkretyzmu. Jan Paweł II nie tylko jest winien w inwazji neopogaństwa na terytoriach chrześcijańskich, on również zmienił myślenie katolików. Oni przyjęli synkretyzm jak gdyby to było nauką Kościoła. To w zasadzie zlikwidowało prawdziwą misję i otworzyło drzwi do antymisji pogaństwa. Za ten rozkład duchowny on niesie pełną odpowiedzialność.

Również przez niekrytyczną poszanę do Gandhi on spopularyzował tego ojca New Age.

Gest całowania Koranu dał wielkie zgorszenie, jak gdyby nasz Trójjedyny Bóg, Ojciec Syn i Duch Święty byli identyczni z islamskim Allahem. To jest herezja!

To, że on napisał różne adhortacje o moralności katolickiej nie zmienia faktu, że przez herezje on w zasadzie przygotował grunt dla stopniowej legalizacji amoralności w Kościele.

Bez niego Franciszek i niemieccy heretyccy teologowie i biskupi pod przewodnictwem kardynała Marksa nie mogli pozwolić sobie na nadużywanie dzisiaj najwyższych władz kościelnych do likwidacji Bożych praw.

6) Jan Paweł II otworzył drzwi do Kościoła antychrześcijańskiej organizacji masonów. Wprowadzając nowy Kodeks, on skasował karę ekskomuniki dla masonów. W rezultacie w Watykanie zapanowal duch tej półtajnej organizacji.

7) Jan Paweł II odrzucił skruchę i został w takim stanie aż do śmierci. Kontemplacyjne siostry-bazylianki z Albano w 2003 roku zwróciły się do niego przez kard. Dziwisza z ważnym listem. One prosiły go, żeby przed końcem swojego życia uczynił publiczną pokutę i wyznał, że na spotkaniu w Asyżu nie chodziło o pokój, ale w rzeczywistości o zgubny synkretyzm. On odmówił zrobić tę pokutę publiczną i zmarł w herezjach. O tym je swiadkem również kard. Dziwisz.

8) O szacunku Jana Pawła II do Dziewicy Maryi według Grignion de Montforta i o hasłe „Totus Tuus”. Święty Grignion mówi o prawdziwym i fałszyłym szacunku do Dziewicy Maryi.

Prawdziwy szacunek przejawia się tym, że jej duchowi synowie i córki przede wszystkim pełnią prawdziwą pokutę. Niestety Jan Paweł II ani nie głosił, ani nie był przykładem prawdziwej pokuty, lecz robił przeciwnie. Pobożność bez prawdziwej pokuty jest co najmniej wątpliwa.

9) Podróże apostolskie Jana Pawła II w rzeczywistości nie były ani apostolskimi, ani ewangelizacyjnymi. Gdyby w jego autorytecie i obecności prowadził re-ewangelizację kaznodzieja pokuty, to w państwach, do których przyjeżdżał, rzeczywiście nastąpiłoby przebudzenie. Owocną misję, choć z dużo większymi przeszkodami, prowadzi protestancki kaznodzieja Bonnke w Afryce. Jan Paweł II jednak nie stawił przed sobą cel nawrócenia i zbawienia nieśmiertelnych dusz. Dlaczego? Ponieważ miał ducha synkretyzmu – ducha Asyżu, który likwiduje prawdziwą misję.

10) Ciśnienie do beatyfikacji Jana Pawla II było tworzone poprzez manipulacyjne hasło „Santo subito”. Światowe media i ci, którzy przez nie formuje opinię publiczną, celowo wspierali kanonizacje Jana Pawła II i tym samym kanonizacje procesu apostazji w Kościele.

Drodzy polacy! Czy jesteście chętni rozpocząć odrodzenie Kościoła i dzisiaj wystąpić za Pana Jezusa Chrystusa, za Jego Ewangelię i za zbawienie nieśmiertelnych dusz? Jeżeli tak, to musicie odrzucić cały heretycki napływ wprowadzony do Kościoła przez waszego rodaka Karola Wojtyłe. Nie odkładajcie i zróbcie to, dopóki jest jeszcze czas!

Podsumowanie:

Polska z prymasem Wojciechem Polakiem i episkopatem musi pokutować! Bo inaczej masowy odpad od Kościoła nie przestanie.

Szanowny Wojciechu Polak! Czy uświadamiasz, że jako prymas zostałeś odstraszającym przykładem kościelnego kleru? Nadużywasz autorytet Kościoła dla likwdacji prądów odrodzenia i dla promocji islamizacji i ducha rozkładu do Kościoła i narodu. Gdy urząd polski odrzucił kwoty UE i tym samym islamizację własnego narodu, to właśnie Ty kontynuowałeś promocję islamizacji wbrew woli narodu. Swoim milczeniem również zatwierdzasz coroczną paradę gejów! Nigdy nie wzywałeś do ogólnopolskiej manifestacji dla ochrony rodziny i dzieci, których porywa juwenalna justycja! Heretykom, takim jak Kobyliński, nie grozisz żadnymi sankcjami. Natomiast aktywnych księży, którym leży na sercu zbawienie Kościoła i narodu od islamizacji Ty zastraszasz karą suspensy! Biada temu, kto wspiera modlitwe różańcową za ochronę polskich granic od islamizacji! Nadużywasz autorytet kościelny przeciw Bogu, przeciw Kościołowi i przeciw narodowi!  Jest to obrzydliwy klerykalizm judasza! Oprócz tego, jest to przestępstwo zdrady stanu.

Szanowny Wojciechu Polak! Jeżeli nie chcesz skończyć tak, jak apostoł Judasz, to musisz publicznie okazać pokutę za zbrodnie przeciw Chrystusa i Jego Mistycznego Ciała – Kościoła oraz narodu polskiego. Odejdź z urżędu i przyjmij sprawiedliwą karę. Możliwe, że nie wieżysz w piekło i nawet tego się nie boisz, ale z duchem faryzeizmu i apostazji już jedną nogą w nim się znajdujesz.

Odnośnie ukrywania pedofilii, to to również masz na sumieniu. Biskup, który ukrywa przestępczą pedofilię, jest winny współudziału i powinien być sprawiedliwie ukarany jako wspólnik przez sąd świecki. Prawa obowiązują przecież wszystkich obywateli polskich. Przestępczość jest przestępstwem i musi być sprawiedliwie ukarana. Kler nie jest wyjątkiem. Czy może oni są jakąś nietykalną kastą przestępczą, która może bezkarnie popełniać zbrodnie?

Sytuacja dojrzała do tego, że biskupi i księży dzisiaj w swoich świątyniach muszą publicznie przyznać naukę prawowierną i wyrzec się współczesnych herezji i heretyckiego ducha. Wierzący, w interesie własnego zbawienia, muszą wymagać od nich ten krok prawdziwej pokuty:

1) Czy wyrzekasz się metody historyczno-krytycznej w teologii, czyli neomodernizmu i ducha ateizmu, który jest za tym?

Odpowiedź: (Wyrzekam się)

2) Czy wyrzekasz się ducha, który jest za deklaracją „Nostra aetate” i tzw. ducha Asyżu, który z niej wychodzi – ducha antychrysta?

Odpowiedź: (Wyrzekam się)

3) Czy wyrzekasz się ducha ideologii gender, która promuje wszyskie formy zboczeń seksualnych LGBTQ?

Odpowiedź: (Wyrzekam się)

4) Czy wyrzekasz się ducha satanizmu, który stoi za porywaniem i tyranią dzieci poprzez mechanizmy juwenalnej justycji?

Odpowiedź: (Wyrzekam się)

5) Czy wyrzekasz się szatana i demonów, a przede wszystkim tych, które dzisiaj działają przez różne ukryte formy magii, wróżenia, spirytyzmu (homeopatia, akupunktura, hipnoza, wróżenia przez wahadło…) i ducha New Age?

Odpowiedź: (Wyrzekam się)

6) Czy wyrzekasz się ducha masonerii i Nowego Porządku Świata, który programuje moralne, duchowe i fizyczne ludobójstwo twojego narodu i ludzkości?

Odpowiedź: (Wyrzekam się)

7) Czy wierzysz, że za Ciebie i Twoje grzechy Pan Jezus Chrystus zmarł na krzyżu i trzeciego dnia zmartwychwstał – prawdziwie i historycznie?

Odpowiedź: (Tak, wierzę)

8) Czy przyjmujesz Pana Jezusa jak swojego Zbawiciela i oddajesz Jemu swoje życie?

Odpowiedź: (Tak)

9) Czy przyjmujesz testament z krzyża, wyrażony słowami Jezusa do ucznia: „Oto Matka twoja” ?

Odpowiedź: (Tak)

10) Czy przyjmujesz w pełności Ducha Świętego, żeby być Chrystusowym martyrem, tak jak apostołowie?

Odpowiedź: (Tak)

Bez tego kroku nie nastąpi duchowe odrodzenie ani w Polsce, ani w Kościele!

Szanowni polscy biskupi, Wy jesteście zobowiązani wezwać kapłanów, żeby usunęli ze swoich świątyń posągi i obrazy Jana Pawła II, bo jego kanonizacja jest nieważna! O tym świadczą obiektywne fakty oraz to, że został on kanonizowany przez jawnego heretyka. Nieważność ustawia bulla Pawła IV Cum Ex Apostolatus Officio i słowo Boże Ga.1,8-9.

Czy teraz też klerykalny prymas Polak będzie suspendować polskich księży za prawdziwą skruchę i pragnienie uratować naród polski?

+ Eliasz

Patriarcha Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

+ Metody OSBMr                  + Tymoteusz OSBMr

Biskupi-sekretarze Patriarchatu

4.06.2019

———————————————————-

Franciszek zmienił Modlitwę Pańską

wideo: http://vkpatriarhat.org/pl/?p=16925

https://youtu.be/Vp1hev-anQE

Franciszek dokonał zmiany w Modlitwie Pańskiej w błaganiu: „nie wodź nas na pokuszenie”. Twierdził, że sformułowanie było niedokładne i sprawiało wrażenie, że Bóg prowokuje człowieka do grzechu. Ciekawe, że o czymś takim nie myśleli apostołowie, męczennicy i święci przez wieki. Żaden z nich nie pomyślał o tym, że Modlitwę Pańską lepiej określi jak sam Pan Jezus.

Dzięki tej pseudoredakcji Franciszka ujawnia się, że w ogóle nie zna podstaw walki o zbawienie nieśmiertelnych duszy. Jest to walka ze złem, które jest w człowieku, nawet z duchem zła – diabłem. Sama pokusa nie jest zła. Jest nam dana do oczyszczenia. Pismo Święte mówi: „Bóg z pokuszeniem wskaże sposób jego pokonania i da Wam sile abyśće mogli przetrwać“ (1Kor 10,13). W próbie – w pokuszeniu – człowiek uczy się zwyciężać, a tym uzyskuje miłosierdzie. Istnieje tu ale ryzyko, że nie wytrwa. Dlatego  może uzyskać miłosierdzie w inny sposób a to poprzez modlitwę. Jezus uczy nas prosić: „nie wodź nas na pokuszenie, ale  zbaw nas ode złego!”

Franciszek bojkotuje rzeczywistość, że w Piśmie Świętym są pewne prawdy, które tylko wydają się być sprzeczne.

Bojkotuje również, że Bóg objawia tajemnicę tylko tym, którzy pokutują i idą za Chrystusem. Franciszek unika pokuty, tylko o niej mówi, ale robi odwrotnie. Jeśli podczas zmiany Modlitwy Pańskiej odnosi się do tych ekspertów, którzy nie mają wiary i anulują Słowo Boże, są to eksperci od herezji.

Jaki jest  praktyczny wpływ wprowadzonych zmian Franciszka?

1) Przez zmianę nastąpi chaos a przy wspólnej modlitwie, kłótnie, przekrzykiwanie i wrogość wobec siebie.

2) Przez zmianę Modlitwy Pańskiej nastąpi precedens umożliwiający dalsze zmiany, które będą głębiej i głębiej likwidować pozostałości wiary i tradycji.

3) Swoją fałszywą zmianą Franciszek odwraca uwagę od potrzeby podstawowej zmiany, tą jest prawdziwa pokuta,  prowadząca do odrodzenia Kościoła, do której wyzwał arcybiskup Carlo Maria Viganò.

W szczególności dzisiaj Franciszek jest zobowiązany do:

1) potępiania herezji neomodernizmu i synkretyzmu, które niszczą Kościół;

2) odwołania swojej herezji w Amoris laetitia;

3) skruszonego przyznania się do ukrywania przestępstw homoseksualnych a nie kłamać publicznie;

4) zniszczenia całej sieci homoseksualnej w najwyższych miejscach Kościoła.

Następnie Franciszek musi zrezygnować z urzędu.

Odwraca uwagę od tego swojego największego obowiązku, zmieniając Modlitwę Pańską. To szczyt hipokryzji. Franciszek działa jako pseudo-lekarz, który zamiast pomagać pacjentowi zagrożonemu krwawieniem, przyspiesza śmierć eutanazją.

Dzisiaj jest w liturgii naprawdę potrzebna zmiana, ale nie w Modlitwie Pańskiej. Konieczne jest pominięcie imienia Franciszka w modlitwach liturgicznych. Jako heretyk utrzymuje urząd papieski niepłatnie! Jego nieważność znajduje potwierdzenie w Piśmie Świętym, Gal 1: 8-9 i bulla Pawła IV.

Najbardziej aktualną i konieczną zmianą dzisiaj jest przestać wspominać Franciszka w liturgii!

+ Eliasz

Patriarcha Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.