Strona główna > Polska > Z dawna Polski Tyś Królową!

Z dawna Polski Tyś Królową!

Wiadomość z redakcyjnej poczty od polskich narodowców z Ruchu Christus Rex. Dziękujemy i serdecznie pozdrawiamy. Redakcja W-P:

Piszę w sprawie rozpowszechnienia artykułu ks. Rafała Trytka pt. „Z dawna Polski Tyś Królową!”: http://www.legitymizm.org/aktualnosci-poswiecenie-sercom i widocznej na samym dole strony broszury w pdf związanej z odnowieniem aktu poświęcenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski i 360. rocznicy ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza. Byłabym bardzo wdzięczna za zamieszczenie i rozpropagowanie tej informacji na Państwa stronie, jeśli oczywiście istnieje taka możliwość. Plik jest gotowy do pobrania także na poniższej stronie: http://www.owp.org.pl/index.php?option=com_remository&Itemid=27&func=fileinfo&id=55

A tutaj z kolei jest widoczny porządek nabożeństw: http://sedevacante.pl/porzadek.php

Poza tym być może zainteresują Państwa następujące artykuły:

https://pelagiusasturiensis.wordpress.com/2016/03/21/wielki-tydzien-reforma-i/

https://pelagiusasturiensis.wordpress.com/2016/03/26/wielki-tydzien-reforma-ii/

na temat zmian wprowadzonych przez masona Bugniniego do obrzędów Wielkiego Tygodnia, które należało odrzucić, mimo że zostały podpisane przez papieża Piusa XII (wyjaśnienie w tekście).

W Oktawie Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzę wszystkiego najlepszego, wszelkich łask i błogosławieństwa Bożego od naszego Pana Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego!

Pozdrawiam serdecznie,

Natalia Guziejko

***************************************

1 kwietnia AD 2016 przypada 360. rocznica ogłoszenia przez króla Jana Kazimierza Matki Bożej Królową Korony Polskiej. Kilkanaście dni później przypada 1050. rocznica chrztu Mieszka I i chrystianizacji jego państwa. Nie bez przyczyny wspomniałem o tych dwóch datach w tej kolejności. Możemy bowiem być pewni, że już u zarania Polski katolickiej Najświętsza Maryja Panna szczególnie się nami opiekowała i to Ona wyprosiła nam łaskę chrztu świętego.

Decyzja księcia Mieszka włączyła Polskę do kręgu narodów katolickich obrządku łacińskiego. Staliśmy się lennem świętego Piotra: przez tysiąc lat naszych dziejów życie narodowe i społeczne Polaków było życiem podporządkowanym zasadom Świętej Wiary, nauczanym przez Namiestników Chrystusa na ziemi, czyli papieży. Polska jako państwo przez osiemset lat istnienia nigdy nie odstąpiła od wyznawania religii katolickiej, a jej zasady przenikały do praw i obyczajów Królestwa Polskiego. Również jako naród pozbawiony państwowości staliśmy wiernie przy religii Chrystusowej, broniąc jej przed atakami schizmatyków i heretyków. Te tysiąc lat było pasmem nieustannych zmiłowań Pańskich nad grzesznym narodem. Dzisiaj, gdy brakuje prawdziwych Pasterzy na tronie świętego Piotra i stolicach biskupich, nie mamy już jako naród nieomylnej busoli wskazującej właściwy kierunek ziemskiej wędrówki i pozwalającej uniknąć skał i mielizn współczesnej antycywilizacji. Tutaj szukać należy źródeł naszej narodowej słabości, zagubienia duchowego oraz triumfu najgorszych błędów i herezji. Polska jest jedynie w takim stopniu zdrowa, w jakim korzysta z nagromadzonych przez wieki skarbów mądrości i dobrych narodowych obyczajów, a także zdrowego rozsądku wyćwiczonego przez lata okupacji niemieckiej i sowieckiej oraz zniewolenie czasu PRL – jedynego okresu w naszej historii, kiedy państwo odwołujące się do polskości głosiło oficjalnie doktrynę materialistyczną i ateistyczną. Lecz nawet wtedy znakomita większość Polaków pozostała wierna Bogu.

Ponieważ widzimy beznadziejność wszelkich czysto ludzkich wysiłków dla ratowania Ojczyzny, chcemy się z tym większą siłą i zdecydowaniem zwrócić o pomoc do Matki Bożej Królowej Korony Polskiej. 1 kwietnia AD 2016 w naszym oratorium w Krakowie odnowimy śluby króla Jana Kazimierza sprzed 360 lat. Coroczne odnowienie ślubów było zresztą życzeniem monarchy. Jako przedstawiciele Polski królewskiej chcemy być szczególnie wierni zobowiązaniom naszych władców wobec Majestatu Króla Królów.

Następnego dnia, 2 kwietnia, w pierwszą sobotę miesiąca, w oktawie Zmartwychwstania Pańskiego, odnowimy natomiast poświęcenie Polski Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny z 8 września AD 1946, które odbyło się na Jasnej Górze pod przewodem x. prymasa Augusta Hlonda.

Te dwa akty będą przygotowaniem do obchodów 1050-lecia chrztu Polski, które odbędą się w krakowskim oratorium NMP Królowej Polski w niedzielę Dobrego Pasterza – 10 kwietnia AD 2016. Główną ich treścią będzie odmówienie aktów poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa: jasnogórskiego z 27 lipca AD 1920, krakowskiego z 3 czerwca AD 1921 i wreszcie wszechpolskiego z 28 października AD 1951.

Aby odnowienie aktu przyniosło oczekiwany skutek, należy najpierw osobiście się poświęcić Najświętszej Maryi Pannie – najlepiej aktem św. Ludwika Marii Grignion de Montfort (28 kwietnia przypada trzechsetna rocznica jego śmierci) – oraz Najświętszemu Sercu Jezusa. By akty te były skuteczne, należy postarać się o skruchę i szczere postanowienie poprawy, a najlepiej odbyć również spowiedź świętą. Jako naród, który jako pierwszy (w 1765 roku) otrzymał papieski przywilej odprawiania mszy świętej i oficjum brewiarzowego ku czci Najświętszego Serca Jezusa, mamy szczególne zobowiązanie, by to królewskie i kapłańskie Serce czcić i wynagradzać mu zniewagi – własne, narodu i całej ludzkości.

Chcemy, by intronizacja Najświętszego Serca Jezusa w naszym kraju oznaczała mistyczne i realne odnowienie obietnic chrztu świętego, które w imieniu naszego królewskiego szczepu piastowego złożył Mieszko I w roku Pańskim 966.

Vivat Christus Rex et Maria Immaculata Poloniae Regina!

Poświęcenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi – kliknij aby pobrać broszurę

Ks. Rafał Trytek

Źródło: http://www.legitymizm.org/aktualnosci-poswiecenie-sercom

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *