Strona główna > Notatki na marginesie > Z cyklu: poczytaj mi Mamo, poczytaj mi Tato

Z cyklu: poczytaj mi Mamo, poczytaj mi Tato


Z cyklu: poczytaj mi Mamo, poczytaj mi Tato

The Jewish Encyclopedia, Vol. VIII, str  653, opublikowana w 1904 r., mówi:

„Dlatego faktem obecnie bezspornie akceptowanym przez krytycznych badaczy jest, że w ostatnim okresie królestwa, ludzkie ofiary składano dla Yhwh (Yahu lub Jehowy), jako Króla Opiekuna Narodu, i że Prorocy byli temu przeciwni”.

Yahu jest również nazwą wymienną z Baal, Złotym Cielcem, i szatanem, który uważany jest za mniejszego bożka żydów, a także narzędzie Baala. Dwa tematy historii żydowskiej to krew i złoto, a każda praktyka religijna żydów jest nierozerwalnie połączona z tymi dwoma czynnikami.”

Eksponując zagadnienie mordu rytualnego, Arnold S. Leese opisał je z wielką dokładnością w pracy zatytułowanej My Irrelevant Defense on Jewish Ritual Murder, London, 1938.

Mówiąc o kwestii ofiar, Mr. Leese stwierdza:

Niech sam żyd przemówi do nas: Bernard Lazare, żyd, który powiedział o sobie (Jewish Encyclopedia, 1904, tom VII, str. 650), że „nie ma żadnych religijnych przekonań”, napisał coś, co sam określił jako „bezstronne studium historyczne i socjologiczne żydów”; nazwał swoją książkę L’Antisemitisme; w wydaniu z 1904 r. tomu II z tej serii, na str. 215, pisze najpierw wspominając oskarżenia żydów o popełnianie mordów rytualnych:

„Do tego ogólnego przekonania dodajmy wiele podejrzeń, często usprawiedliwionych, przeciw żydom, którzy są nałogowcami swych magicznych praktyk. W rzeczywistości w Średniowieczu, żyd był uważany przez lud za magika par excellence; można odnaleźć wiele formuł egzorcyzmów w Talmudzie, a demonologia talmudyczna i kabalistyczna jest niezwykle skomplikowana. Nikt nie zna roli, jaką krew zawsze odgrywa i zajmowała w operacjach czarnoksięskich. W magii chaldejskiej miała ogromne znaczenie…Jest więc bardzo prawdopodobne, A NAWET PEWNE, że żydowscy magowie składali dzieci w ofierze; dlatego to jest źródło legend o ofiarach rytualnych”.

W ten sposób Lazare stara się rozgrzeszać żydów za popełnianie zbrodni mordu rytualnego, bowiem mówi, że choć byli winni, to jednak było to czynione z motywów czarnoksięstwa, nie stanowiło to zaś kluczowego elementu praktyk religijnych żydowskiej religii. Najwidoczniej nie czytał on Biblii albo nie dostrzegł słów potępienia Izajasza wobec żydów, gdy Izajasz nazwał żydów czarnoksiężnikami i mordercami dzieci. Oczywiście, że żydzi zabijali dzieci podczas odprawiania swych rytów czarnej magii, jak przyznaje Lazare, ale te horrory były popełnione jako zasadnicza część rytuałów żydowskiej religii.