Strona główna > Polska > XX. Dzień Judaizmu w Lublinie – 15.01.2017

XX. Dzień Judaizmu w Lublinie – 15.01.2017

W niedzielę 15 stycznia 2017 r. o godz 16.00 w auli Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie rozpoczną się diecezjalne obchody XX Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Poprzedzą one centralne obchody, które będą miały tradycyjnie miejsce 17 stycznia, w przeddzień rozpoczęcia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Miejscem tegorocznych ogólnopolskich obchodów, odbywających się pod hasłem: „Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść” (Jer. 20,7), będą Kielce.

A1

Program obchodów XX Dzień Judaizmu w Lublinie

15 stycznia 2017 r.
Aula Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie

16.00 – Nabożeństwo Słowa Bożego

– Śpiew na wejście „Szema Izrael” – kantorzy z neokatechumenatu
– Powitanie – ks. Alfred Wierzbicki
– Czytanie Jr 20, 7-11a.13 – lektor
– Psalm w języku hebrajskim – rabin Boaz Pash
– Komentarz żydowski do Jeremiasza – rabin Boaz Pash
– Komentarz katolicki do Jeremiasza – ks. Mirosław Wróbel
– Modlitwa wiernych – diakon
– Śpiew – kantorzy z neokatechumenatu
– Śpiew – rabin Boaz Pash
– Modlitwa św. Jana Pawła II za naród żydowski (celebrans)
– Błogosławieństwo Aaronowe (celebrans)
– Śpiew „Hawenu szalom” – kantorzy z neokatechumenatu

16.40 – Wokół książki ks. Czesława Krakowiaka „Modlitwa za Żydów w liturgii Kościoła rzymskiego” (Gaudium 2016)

– Ks. Czesław Krakowiak
– Bp Mieczysław Cisło

17.40 – Prezentacja albumu Leszka Dulika i Konrada Zielińskiego „Świat utracony. Żydzi polscy. Fotografie z lat 1918-1939 (Boni Libri 2016)

– Leszek Dulik

17. 50 – Słowo Arcybiskupa Stanisława Budzika Metropolity Lubelskiego

zobacz: Przesłanie Przewodniczącego Komitetu Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem

UWAGA ! SUPLEMENT ! – „NIEBO ŻYDÓW”

Co jest niebo żydów?

Zobaczmy teraz jak wygląda niebo żydów, do którego wzdychają i na które całe życie pracują. Przede wszystkim zapytajmy się żyda chasyda, to jest żyda pobożnego, kto się znajduje w niebie żydowskim? On zaraz odpowie, że tam są wszyscy, których żyd kochał za ży­cia, a nie ma nikogo, kim się żyd brzydził i kogo nienawidził w swym życiu. A więc w niebie żydowskim nie ma Pana Jezusa, ani Matki Bożej, ani św. Józefa, ani żadnych Świętych, których czczą Chrześcijanie. A więc jest to piekło.

W niebie żydowskim nie ma tych ludzi, którzy za życia kochali Pana Jezusa i Najświętszą Pannę Maryję. A więc jest to piekło.

W niebie żydowskim nie ma tych ludzi, którzy słuchali Kościoła, wierzyli Ewangelii i przyjmowali Sakramenty św. A więc jest to piekło.

W niebie żydowskim nie ma żadnego, który żył i umierał w miłości Krzyża Chrystusowego. A więc jest to piekło.

W niebie żydowskim nie ma nikogo, kto żył pobożnie, nosząc Szkaplerz i od­mawiając Różaniec. A więc jest to pie­kło.

W niebie żydowskim nie ma żadnego z tych, którzy słuchali Kościoła i cho­dzili na Mszę św., kazania, katechizm i inne nabożeństwa. A więc jest to piekło.

W końcu w niebie żydowskim nie ­ma nikogo z tych ludzi, którzy, żyjąc pobożnie i trzeźwie, znaczyli się często znakiem Krzyża św. i zginali kolana swoje przed Ukrzyżowanym. A więc jest to piekło.

Wiemy więc kogo nie ma w niebie żydowskim. Teraz przypatrzmy się, czym jest napełnione niebo żydow­skie.

Najprzód są tam wszyscy żydzi, któ­rzy całe życie gardzili Chrystusem, Najświętszą Panną Maryją, Krzyżem i nie chcieli się na­wrócić. A więc to jest piekło.

W niebie żydowskim są wszyscy mi­łośnicy i przyjaciele żydów, którzy ich naśladowali we wszystkich nieprawościach, a o Pana Jezusa i Ewangelię wcale nie dbali; oni słuchali żydów i wiernie im służyli. A więc jest to piekło.

W niebie żydowskim są ci, którzy na Przykazania Boże wcale nie zważali, ale za to na każde skinienie żyda byli gotowi. A więc jest to piekło.

W niebie żydowskim są ci, którzy Kościoła, Mszy św. ani Sakramentów nie cierpieli, za to szynki i pijaństwo bardzo lubili. A więc jest to piekło.

W niebie żydowskim są ci, którzy do cnót Bożych, Różańca, katechizmu czuli wstręt wielki, ale za to za prze­kleństwem i wszelkimi złościami przepadali. A więc jest to piekło.

W niebie żydowskim są ci, którzy sługi Boże nienawidzili, za to sługi diabelskie, żydy, całym sercem ukochali. A więc jest to piekło.

W niebie żydowskim są ci, którzy nie chcieli nosić Szkaplerza św., ale raczej sami obdarci z łaski Bożej i na­dzy, drugich do nędzy moralnej i materialnej przywodzili. A więc jest to piekło.

W niebie żydowskim są ci wszyscy którzy obrazów Świętych Pańskich nie znosili, ale za to wszelkie obrazy pie­kielne i czartowskie wielce cenili. A więc jest to piekło.

W niebie żydowskim są ci, którzy nie chcieli uklęknąć i oddać pokłonu Panu Jezusowi utajonemu w Najświę­tszym Sakramencie, za to kłaniali się i upadali przed tymi, których serce było mieszkaniem czartów. A więc jest to piekło.

Widać więc z tego jasno, że niebo żydowskie, do którego wszyscy żydzi niewierni idą po śmierci, i dokąd pro­wadzą wszystkich ludzi, nie jest nic innego, tylko najgłębsze ogniem siar­czystym gorejące piekło.

Niebo, w którym nie ma Jezusa, ani Matki Bożej, ani Świętych Apostołów, Męczenników i Wyznawców, tylko duchy i ludzie nienawidzący Jezusa, Boga naszego i wszystkiego co Chrystusowe, to jest po prostu piekło. (*)

–––––––––––

Fragment broszury: Christus Deus noster. Chrystus Bóg nasz. [Kraków 1918], ss. 27-34 (całość str. 41).

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono; przypisy od red. Ultra montes).
a0

———————————————————————————————————————————

Za: http://archidiecezjalubelska.pl/blog/xx-dzien-judaizmu-w-lublinie-15-01-2017/

Data publikacji: 13.01.2017

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *