Strona główna > Świat > Wzrasta liczba utajnionych patentów

Wzrasta liczba utajnionych patentów

Amerykańska ustawa o tajności wynalazków z roku 1951 wymaga od rządu nałożenia „nakazu tajemnicy” na wnioski patentowe, które zawierają poufne informacje, ograniczając w ten sposób dostęp do wynalazku oraz wstrzymując przyznanie patentu. Ten wymóg obejmuje również wnioski dotyczące wynalazków będących własnością osób prywatnych lub firm nie korzystających z funduszy lub wsparcia rządu.

Istnieje kilka typów nakazów tajemnicy, które różnią się od siebie stopniem tajności, poczynając od prostych zakazów eksportu, zezwalających jednak na ujawnienie szczegółów w uzasadnionych celach biznesowych, po zakazy, które wymagają przechowywania wniosków w bezpiecznym miejscu oraz odpowiednich uprawnień do zapoznania się z nimi.

Na koniec roku podatkowego 2016 liczba patentów objętych nakazem tajności wynosiła 5680 i była najwyższa od roku 1993.

Stany Zjednoczone posiadają dwustronne umowy dotyczące zgłoszeń patentowych z Wielką Brytanią, Australią, Niemcami, Japonią, Koreą, Francją i innymi krajami UE.

Utajnianie patentów wprowadzono pierwotnie podczas I wojny światowej. Nowe przepisy przyjęte w przededniu II wojny światowej powielały ten model. Aby złagodzić obawy wobec odkryć niezależnych naukowców, zaraz po wojnie Waszyngton wprowadził zakaz uniemożliwiający im staranie się patenty dotyczące szerokiego zakresu badań nad energią atomową.

Co więcej, na mocy ustawy o tajności wynalazków z roku 1951 kongres USA udzielił urzędowi patentowemu stałego upoważnienia do ograniczania dostępu do wniosków patentowych. Zgodnie z tym prawem agencje federalne mogą zwrócić się do urzędu, by objął określone wnioski zakazami, które mogą być odnawiane co roku. Każdy wynalazca, który złamie nakaz milczenia, może stracić prawo do patentu lub zostać ukarany grzywną bądź więzieniem.

Chociaż co roku odtajnianych jest kilka patentów, większość z nich wciąż pozostaje utajniona. Najdłużej trzymane w tajemnicy patenty pochodzą z początku lat 1940.

Tłum. Nexus

Na podstawie:

https://fas.org/sgp/othergov/invention/index.html

https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-08/congratulations-your-genius-patent-is-now-a-military-secret

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *