Strona główna > NWO > Apokalipsa > Wywiad z Hugh Akinsem autorem książki „Synagoga potężnieje”

Wywiad z Hugh Akinsem autorem książki „Synagoga potężnieje”

Dzień Wszystkich Świętych 2017.  Ostatnio przeprowadziłem wywiad z Hugh Akinsem na temat syjonizmu i NWO, zobacz co powiedział…

a

Powiedz nam trochę o sobie, swoim pochodzeniu i jak doszło do tego, że zaangażowałeś się w badanie NWO.

Miałem 21 lat kiedy wyszedłem z wojska, nauczyłem się odmawiać Różaniec i zacząłem wgłębiać się w politykę, politykę zagraniczną, sprawy światowe itp. jak i szukanie odpowiedzi na pytania o znacze­niu życia, moim celu na tym świecie, złu czynionemu przez ludzi, dlaczego musi być tyle cierpienia i bólu itd. To głębokie zastanowienie, jak to było, było wynikiem dwóch lat ciężkich walk w wojnie wietnam­skiej, gdzie widziałem mnóstwo przypad­ków masowego mordu i okrucieństw niewyobrażalnej grozy, i choć te same doświadczenia odsunęły niektórych ludzi od Boga, mnie doprowadziły do przyjęcia wiary katolickiej, jej prawd, tradycji i świętej wojowniczości. Jedni będą obwiniać Pana Boga za dozwolenie takiego zła, inni zobaczą to samo zło jako rezultat wykroczeń człowieka przeciwko Jego boskiemu prawu.

Podkreślam słowa „święta wojowniczość”, bo wielu w Kościele dzisiaj nigdy nie wchodzi w pełnię wiary do tego stopnia, choć akceptują jego naukę i duchowość, oni wszyscy zbyt często unikają jego wojowniczości. Ale to czyni ich tylko pół-katolikami. Szczególnie męż­czyzn. Oni uznają katolicką prawdę i tradycję z zasady, ale bez koniecznego i najpełniej­szego stosowania, jakby posiadało się miłosierdzie a się go nie praktykowało; jakby miało się bogate życie wewnętrzne bez działania jakie musi z tego wypływać. Pół-katolicy odrzucają tez politykę która idzie ręka w rękę z wiarą i jej praktykowaniem.

Tylko protestanci i liberalni katolicy uznają oddzielenie Kościoła od państwa, i którzy wyrze­kają się unii religii i polityki rozumianej w katolickim sensie. I jest wielu konserwatywnych i tradycyjnych katolików, którzy w rzeczywistości byli mniej katolikami niż byli protestantami i liberałami fałszywej koncepcji mówiącej, że Chrystus Król nie ma prawa i suwerenności nad życiem publicznym i politycznym narodów i krajów. To jest herezja – herezja współczesnych republik i demokracji, here-zja cezaropapizmu, herezja amerykanizmu.

To dlatego tak wielu z nich, prawdopodobnie większość tradycyjnych katolików, neguje kato­licka naukę społeczną, która zajmuje się takimi poważnymi problemami społecznymi jak: sytuacja biednych i klas pracujących, dra-pieżny kapitalizm i apostazja społeczna, państwo­wy socjalizm i tyrania państwa policyjnego, lichwa i grabież gospodarcza przez wielkie banki i korporacje, tajne organizacje posiadające władzę nad większością machinerii politycznej, czy to lewicą czy prawicą, ludobójcze agresywne wojny pod pozorem kampanii humanitar­nych w walce z terroryzmem, i – wracając do twojego pytania – spisek antychrysta, którego ostatecznym celem jest New World Order itd.

Życie katolickie musi składać się z modlitwy (wewnętrzne życie łaski), nauki (znajomość wiary, znajomość tego co z nią walczy) i działania („wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami”). Nie wystarcza znać i kochać Pana Boga, Jemu trzeba też służyć.

Wszystkie drogi prowadzą na Golgotę i do Rzymu. Dla mnie stojącego twarzą w twarz w wietnamskiej dżungli z tym co postrzegałem jako zło wcielone – a później odkrywającego iż jest to komunizm tajnego judeomasońskiego pochodzenia i władzy – widzącego to przera­żające zło „z bliska i osobiście”, postanowiłem poświęcić dobrą część swojego życia na demaskowanie go („I nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności, a raczej piętnujcie…” (Ef 5:11)

Szukając takich wyższych prawd i wyższego powołania, wcześnie otrzymałem katolicki światopogląd o złu i mrocznych wydarzeniach które w dużym stopniu wpłynęły na moje życie i życie milionów innych, poznałem po raz pierwszy, kiedy jeszcze byłem w wojsku, wspaniałe papieskie encykliki, i większą walkę o triumfujące powszechne Panowanie Chrystusa nasze­go Króla, i wiążącą się walkę skupiającą się na walce Panny Najświętszej z wężem.

Dokładne badanie tych rzeczy kiedy miałem lat 20+ dało mi, jako początkującemu, dobre zrozumienie NWO i jego diabolicznych celów i morderczych strategii działania. NWO to sy­nonim Panowania Szatana, nadchodzącego Panowania Antychrysta i Powszechnej Szatańs­kiej Republiki – Judeomasońskiego Totalitaryzmu na globalną skalę, żeby doprowadzić do, przede wszystkim, powszechnej detronizacji Chrystusa Króla.

Nic nie oddala nas dalej od tej drogi samozniszczenia niż II Sobór Watykański, z jego szalo­nym programem mającym na celu laicyzację i dechrystianizację – a tym samym użydowienie – każdego wcześniej chrześcijańskiego państwa. Ten II SW, poprzez herezje o wolności religijnej, demokracji, osiągnął to, że prawa człowieka zastąpiły Prawa Boże.

Z powodu ogromu zła jakiego osobiście byłem świadkiem jako młody człowiek w mundurze, od początku wiedziałem, że to zobowiązanie przybierze formę życiowej misji albo apostolatu. Odmawiam Różaniec, badam papieskie encykliki i w najlepszy sposób, cały czas, wykorzy­stuję te modlitwy i badania na polach walki Akcji Katolickiej.

Co oni, zwolennicy NWO, próbują osiągnąć?

Czego oni chcą jest tym samym do czego jeszcze dąży i czego pragnie Lucyfer – absolutne obalenie Pana Boga i potępienie każdej stworzonej duszy; całkowite wymazanie katolicyzmu i całkowite zniszczenie chrześcijaństwa, państw katolickich, katolickiego kapłaństwa i liturgii, katolickiej rodziny i domu, katolickiej edukacji i kultury, katolickiego chrześcijaństwa i Katolickiego Ładu Światowego. Krótko mówiąc, zakopania Kościoła i Miasta Boga po tej stronie Nieba.

Oni sami wielokrotnie i w różnych miejscach otwarcie przyznawali się do takich mrocznych planów, więc mówienie o takich rzeczach nie jest żadną „teorią spiskową”. Ale Kościół, będąc zasadniczo nadprzyrodzonym, nigdy nie może zostać obalony. Dlatego wróg przeszedł długą drogę w tym diabolicznym planie i wściekłej opozycji do Boskiego Planu. Wielu wtajemniczonych w ten ogromny światowy Spisek Antychrześcijański przez ostatnie 100-150 lat uważało – i mówili to otwarcie – że realizacja ich odwiecznego spisku NWO przeciwko Chrystusowi zakończy się za ich życia.

Co do Wojującego Kościoła, to zależy od jego lojalnych synów – ludzi wiary, modlitwy, łaski, wiedzy, żarliwości i odwagi – złapać za duchową broń przeciwko tej złej pladze, żeby bronić tego co wróg chce zniszczyć, i przywrócić i odbudować to co już zniszczono.

Kim według ciebie są główni gracze dzisiaj?

Natychmiast przychodzi mi do głowy kilku: B’nai B’rith, Chabad Lubavitch, Amerykański Kongres Żydów, AIPAC, Goldman Sachs, Projekt dla Nowego Amerykańskiego Wieku, Inicjatywa Polityki Zagranicznej, Rada Stosunków Międzynarodowych, Rothschild, Soros, Silverstein, rabin Schneerson, Clinton, Bush, Obama, Trump ze swoim żydowskim zięciem- treserem, Gerardem Kuschnerem, Netanyahu z Izraela i wielu innych.

Są niektórzy z głównych graczy którzy kierują wszystkim, albo działają jako słupy dla tych kierujących. Główni gracze to nie zwykli Żydzi czy masoni, wśród których są uczciwi i przy­zwoici ludzie, ale jest tam rabiniczna, talmudyczna elita i syjonistyczna kabała spośród zwykłych żydów i masonów siedząca na szczycie świata i kontrolująca za kulisami większość ośrodków władzy na ziemi, w tym większość krajów, nawet superpotęg (wszystkie oprócz Rosji), demokracji, krajów kapitalistycznych, muzułmańskich i komunistycznych, szczególnie zsekularyzowanych i użydowionych krajów zachodnich, wcześniej chrześcijańskich – jak i większość globalnych mega korporacji, często potężniejszych niż same rządy krajów-gospo- darzy, najwyżsi przywódcy wojskowi i policji z ich ogromnymi super-cyber-wyrafinowanymi armiami, bronią nuklearną i złowrogo zmilitaryzowanymi krajowymi siłami policyjnymi; ogrom­nymi bankami centralnymi i innymi instytucjami finansowymi; głównymi organizacjami specja­lizującymi się w (fałszywych) wiadomościach i (dez)informacją, nie wykluczając większość z nich uważającą się za byty niezależne czy media alternatywne, te „konserwatywne” prawi­cowe, nie mniej niż ich bardziej rewolucyjne odpowiedniki lewicowe (Fox News, National Review, nie mniej niż CNN, New York Times, etc.). Oni kontrolują wszystkie religie świata i hierarchie religijne, nawet nie wykluczając jednej prawdziwej religii boskiego pochodzenia – Kościoła Katolickiego. Rzym jest ich twierdzą nie mniej niż Waszyngton DC, Londyn, Paryż, Berlin, Zurych, Bruksela, Rijad (Arabia Saudyjska) i oczywiście Nowy Jork i Tel Awiw.

Jedyną główną potęgą której rne kontrolują jest Rosja Władmira Putina. Ważne jest rozróż­nianie między dzisiejszą Rosją i wczorajszą. Dzisiaj Rosja wyraźnie odwróciła się od komu­nizmu i wraca w kierunku chrześcijaństwa, odrzucając judeomasońską Rosję z pierwszej połowy XX wieku, i opiera się, dzięki Putinowi, judeomasońskiemu zachodowi ze wszystkimi agresjami wojskowymi i systematycznym ludobójstwem w imię terrorystycznego reżimu Izraela. Katolicy wydaja się być szczególnie zdezorientowani, nie mówiąc celowo wprowa­dzani w błąd, w tej gorącej sprawie Putina i Rosji, pomijając istotną część tego przed czym Panna Najświętsza ostrzegła w Fatimie.

Nikt nie neguje iż błędy Rosji nadal szerzą się po świecie dzisiaj tak jak wczoraj; faktycznie zachód prawie całkowicie przyjął te fatalne błędy. Ale one pochodziły z judeomasońskiej bolszewickiej Rosji, nie z dzisiejszej chrześcijańskiej Rosji. Każdego czytającego ten wywiad może zainteresować to, że opisałem ten temat dogłębnie w Nr 12 naszego czasopisma Oportet Christum Regnare (łaciński: Chrystus musi panować), jak i w mojej książce z 2012, Synagoga potężnieje – Katolicki światopogląd na antychrześcijański judaizm i kontrrewo­lucyjny opór / Synagogue Rising – A Catholic Worldview of Antichristian Judaism and Counterrevolutionary Resistance – oba dostępne tutaj www.ca-rc.com.

Wszystkie nazwiska tych kluczowych i ich głównych instytucji należą do jednej z następu­jących dwóch kategorii: (1) źli ludzie na samej górze, wyższa warstwa władców świata, z których wielu jest satanistami – nazwiska podobne do przeciętnej osoby zaś ich ukryte plany i mroczne cele w większości ukrywa się przed ludźmi których bardzo wykrwawiają, ubożeją i zniewalają… Rothschild, Soros, Warburg, Schneerson, Schiff, Silverstein, Rockefeller, Eisenhower, Javits, Kissinger, Krystol, Lieberman – nie każdy z nich jest Żydem, ale każdy jest zatwardziałym syjonistą mocno trzymającym się talmudycznego planu; (2) wielu mniejszych „pożytecznych idiotów”, z których nieliczni są ideologicznie oddani napędzanemu przez żydów NWO dla korzyści osobistych – bogactwo, sława, władza; niemal każdy przewo­dniczący i członek Kongresu i prominentny spiker radiowy i TV i dowódca wojskowy zalicza się do tej kategorii pozbawionych zasad mężczyzn i kobiecych chętnie odrzucających wszel­kie względy moralne dla kariery; oraz (3) kontrolowana opozycja, niektórzy w tym obozie wyznają tę samą ideologię jak Mędrcy Syjonu, inni nie, ale są napędzani jak inni „pożyteczni idioci” by grać według zasad tych ponad nimi. Toakjest nawet kiedy udają twardych przeciw­ników tych samych Mistrzów, jak robi wielu czołowych konserwatystów, religijnych prawico­wych ewangelistów i/lub republikańskich liderów – Nixon, Buckley, Reagan, Bush, Trump i fałszywi pasterze jak soborowi papieże i kilku kardynałów i syjonistycznych „chrześcijańskich pastorów” jak John Hagee i jemu podobni, jak i inni, którzy znowu są niewiele więcej niż samozwańcami – Alex Jones, Rush Lumbaugh, Glenn Beck, wielu watykańskich, europej­skich i amerykańskich biskupów i kościelnych biurokratów. W tej ostatniej grupie (jest tu znaczne nakładanie się kategorii 2 i 3), smutne a prawdziwe, jest wielu czołowych trady­cyjnych katolików, którzy podobnie, odłożywszy dobre intencje, celowo czy tchórzliwie powtarzają linię syjonistycznej partii. Oni robią to albo wyolbrzymiając zagrożenie isla­mem kiedy całkowicie cenzorują tę ogromną ilość bezspornych danych obwiniających dużo większe niebezpieczeństwo zorganizowanego i fanatycznie antychrześcijańskiego żydostwa – albo – nalegając, że jeśli chodzi do wyrzeczenia się dzieł szatana tego niebiańskiego nakazu się nie stosuje wobec tych najbardziej nachalnych dzieł wyklutych w synagogach i organizowanych przez świątynnych demagogów i despotów – albo – (w końcu) otwarcie wyznających syjonistyczną propagandę, jaką mamy w ostatnich latach w każdym tradycyj­nym czasopiśmie głównego nurtu, bez wyjątku. Po zrobieniu wiele dobrego w minionych latach, te tradycyjne czasopisma jednak poszły w kierunku liberalizmu i judaizmu, a zatem zdradziły świętą i pilną sprawę Króla Królów i Panny Fatimskiej.

Te tradycyjne czasopisma, już nie noszące światła katolickiej wiary, stały się czymś w ro­dzaju dywersji, na pewno nie mając takiego zamiaru, a niezaprzeczalnie pozwalając wrogom Chrystusa na odważniejsze postępy trzymając swoich wielu czytelników skupionych na znacznie mniejszych ważnych graczach np. liberałach, modernistach i muzułmanach, jedno­cześnie zniechęcając i osłabiając każdą próbę braci katolików zdarcia maski z dużo groźniej­szego i potężniejszego wroga – tych z talmudycznej formacji czy wpływu, wybrańców szatana.

Z wielu powodów tego, że my z Ligi Chrystusa Króla postanowiliśmy wznowić naszą oficjalną publikację Oportet Christum Regnare, którą wiele lat temu musieliśmy przestać wydawać, w dużej części ze uwagi na gwałtownie szerzący się liberalizm w szeregach kleru i zwierzchni­ków SSPX, jednym z powodów ponownego wprowadzenia w obieg była smutna realizacja tego przerażającego kompromisu i zdrady wychodzących z głównego nurtu tradycyjnego katolicyzmu; resztka kiedyś wierna i mocno trzymająca się katolickich tradycji, a która gdzieś po drodze sprzedała swoją duszę.

Wierni katolicy potrzebują i zasługuja na publikacje, które nie wybielają głównych problemów i nie ukrywają większych zagrożeń, co coraz bardziej robiły tradycyjne publikacje głównego nurtu. Oportet Christum Regnare wyróżnia się od innych publikacji jako głos wojującego katolicyzmu nie ma żadnego innego katolicyzmu jak wojujący – każdy mniejszy katolicyzm byłby automatycznie liberalny, nawet jeśli oszukańczo nosi maskę tradycyjnego katolika).

Dlaczego tak wielu nie wie o okrucieństwach Izraela?

Zło niezmiennie wykonuje swoją brudna robotę w ciemności i poza światłem prawdy. Oni nienawidzą światła (prawdy), które ujawnia ich tożsamość, i ich najtajniejsze i najgorsze programy i mnóstwo frontów służących ich szatańskiej sprawie. Masmedia są w ich rękach i pod ich kontrolą albo silnym wpływem, łącznie z dużą liczbą „alternatywnych” źródeł wiado­mości, informacji, komentarzy.

Masowe okrucieństwa Izraela, żydów i syjonistów są bezprecedensowe w całej ludzkiej historii, obejmuja niemal każdą rewolucję i wojnę na przestrzeni ponad 200 lat, a nawet wcześniej. Taka lista na pewno uwzględniłaby rewolucje amerykańską, francuską i rosyjską, inwazję i gwałt Ziemi Świętej przez syjonistycznych terrorystów tak samo myślących jak współczesni terroryści ISIS, I i II wojnę światową, i przygotowywaną III wojnę światową; również w naszych czasach, to straszne masowe okrucieństwo błędnie nazwane wojną z terrorem; i nie pominęłaby najbardziej niszczącej rewolucji ze wszystkich – tej która pojawiła się jako diaboliczny atak na Kościół Chrystusa z okazji II Soboru Watykańskiego, antychrześ- cijańskiej roboty wywrotowej w apogeum – na pewno pakt z diabłem współczesnych ducho­wnych. Krótko mówiąc, ta zbiorowa ignorancja o tak licznych żydowskich okrucieństwach i zbrodniach przeciwko ludzkości muszą zostać złożone u stóp całkowicie skorumpowanych i kontrolowanych masmediów, i przez tchórzliwie tradycyjną katolicką prasę.

Które źródła mogą pomóc badaczowi syjonizmu i jego NWO?

Najpierw gdzie nie szukać wiarygodnych źródeł które demaskują niektóre aspekty pełnego obrazu światowego żydostwa i jego NWO: wszystko publikowane przez wydawnictwa głów­nego nurtu, portale jak Amazon.com, powinno się uznać za wysoko podejrzane i wątpliwe źródła prawdy. Są wyjątki, ale niewiele. Tę sama czujność, znowu, powinno się stosować wobec każdych konserwatywnych albo tradycyjnych katolickich mediów, które wszystkie, do pewnego stopnia, porzuciły walkę ze zorganizowanym złem, zwłaszcza co pokazało się przez synagogę szatana, nawet kiedy dalej publikują pod cienkim fornirem tradycyjnego katolicyzmu.

Które źródła są wiarygodne? Na szczęście jest ich kilka, i te kilka mają ogromne znaczenie: wszystkie prace ks. Fahey’a, na przykład Królestwo Chrystusa i nawrócenie narodu żydow­skiego / The Kingship of Christ and the Conversion of the Jewish Nation, i ks. Cahilla Maso­neria i ruch antychrześcijański / Freemasonry and the Antichristian Movement; te Count de Poncins – Siły za rewolucją / The Powers Behind Revolution i Judaizm i Watykan*; Vatican; Msgr. Delassus, – Amerykanizm i spisek antychrześcijański / Americanism and the Anti­christian Conspiracy, i Msgr. Juoin, O papiestwie, żydach i masonach / On the Papacy, Jews and Masons; podobnie prace bpa Siguarda – Ekshortacja biskupa / A Bishop’s Exhortation, i Maurice Pinaya Spisek przeciwko Kościołowi* / The Plot Against the Church.

Książki zajmujące się Protokołami Syjonu są też najważniejsze dla lepszego zrozumienia tego czym jest NWO: Woda płynie na wschód – wojna z Królestwem Chrystusa / Waters Flowing Eastward – The War Against the Kingship of Christ – L. Fry i poprawiona przez ks. Faheya jest najlepsza. Przyczyna światowego niepokoju / The Cause of World Unrest H.A. Gwynne’a też jest dość dobra. Wspaniała praca Christophera Bollyna Rozwiązanie 11 IX, oszustwo które zmieniło świat / Solving 9/11, The Deception That Changed the World to lektura obowiązkowa, razem z ostatecznym badaniem Arthura Butza o rzekomych 6 mil­ionach, zatytułowane Oszustwo XX wieku – sprawa przeciwko domniemanej zagładzie europejskiego żydostwa / The Hoax of the Twentieth Century – The Case Against the Presumed Extermination of European Jewry.

Poleciłbym też niektóre książki Michaela Collinsa Pipera: Nowa Jerozolima / The New Jerusalem, Kozy Judasza / The Judas Goats, Arcykapłani wojny / The High Priests of War, i Golem, piekielna bomba atomowa Izraela i droga do globalnego Armagedonu / The Golem, Israel’s Nuclear Hell Bomb and the Road to Global Armegeddon. Bylibyśmy też w nieko­rzystnej sytuacji gdybyśmy nie oglądali krótkich komentarzy byłego żyda, Nathanaela Kapnera, umieszczanych mniej więcej co tydzień na Youtube. Wychowany jako żyd i uczony

Talmudu, Kapner posiada wyjątkowe zrozumienie żydowskiego niebezpieczeństwa i przeka­zuje bardzo ważne 5-minutowe informacje pokazujące, że syjoniści stoją za większością tego co pokazują jako nagłówki.

I na koniec, jako inne źródło materiałów badawczych do dalszych badań jak i mobilizacji przeciwko tej antychrześcijańskiej elicie władzy, dajemy pod uwagę czytelników dwie nasze prace: Synagoga potężnieje, katolicki światopogląd o antychrześcijańskim judaizmie i kontr­rewolucyjnym oporze / Synagogue Rising, a Catholic Worldview of Antichristian Judaism and Counterrevolutionary Resistance, licząca prawie 800 stron, która zajmuje się żydowską ręką we wszystkim od rewolucji francuskiej do II SW, od 11 IX do fałszywej wojny z terrorem, od Bezpieczeństwa Krajowego do totalitarnej tyranii, od Protokołów Syjonu do mitu holokaustu. Druga to nowe wydanie kwartalnika Oportet Christum Regnare, ze stałymi felietonami takimi jak Tocząca się apostazja, Soboryzacja SSPX, Poznaj swojego wroga, Strefa wojenna Ame­ryka, III wojna światowa i inne ważne wpisy, każdy z komentarzem integralnie wojowniczego katolickiego światopoglądu.

Dlaczego nie możemy ufać narracjom głównego nurtu o wydarzeniach przeszłych i teraźniejszych ?

I znowu, narracja głównego nurtu promowana przez zarówno media oficjalne jak i alterna­tywne, przez lewicę i prawicę niemal bez znaczących różnic nie licząc oszukańczej retoryki, jest przeważająco wymyślana i propagowana przez żydów wszelkimi środkami komunikacji i masową indoktrynacją pod ich kontrolą. Syjonistyczną sprawę promuje się czy promotora uznaje się za wysokiego liberała szy wysokiego konserwatystę, obaj tak samo oddani syjo­nizmowi i jego satanistycznemu programowi, niezależnie od ich podejścia do debaty z róż­nych punktów widzenia. Syjonistyczny NWO idzie do przodu bez względu na to czy rządzą konserwatyści, liberałowie czy niezależni. Prowadzi się go jak rower, który potrzebuje obu nóg, lewej i prawej, żeby kręcić pedałami i jechać wytyczoną mu ścieżką. Lewica czy pra­wica, one podążają w tym samym kierunku – do światowego żydostwa i śmierci chrześci­jaństwa, świadome czy nieświadome co do mrocznych sił jakimi naprawdę są.

Jak blisko, według ciebie, jesteśmy od upadku ekonomicznego i III wojny światowej?

Niewiarygodne jest to, że gospodarka Ameryki do tej pory nie upadła, i że III wojna jeszcze nie wybuchła na światowej scenie. Bądź pewien, te katastrofy szybko nadchodzą. Obie od dawna zaplanowali ci sami Mędrcy Syjonu pociągający za większość światowych sznurków – politycznych, finansowych, kościelnych, kulturowych i wojskowych. Dlatego – tak, odważę się poiwedziec, że obie katastrofy są nieuchronne, i wybuchną w bardzo bliskiej przyszłości. Żadne prognozy, a tylko trzeźwe spojrzenie na światowe trendy i całą obecną zmienną sytu­ację. Na pewno jest to czas żeby przygotować się na najgorsze, nawet kiedy oczekujemy, modlimy się i pracujemy nad odwróceniem takich katastrof, które szybko na nas schodzą.

Rozważmy ostrzeżenia uczciwych ekspertów jak Paul Craig Roberts i Ron Paul – zwłaszcza Ron Paul, który dawno ostrzegał, że nasza lekkomyślna i samobójcza polityka w kraju i poza, wszystkie wiążą się razem i mogą zakończyć tylko nadchodzącymi mrocznymi czasami. Dr Paul wiele razy zapowiadał to co staje się bardziej oczywiste w każdym miesiącu, z każdą nową eskalacją działań militarnych, z każdą nową falą wydatków i długu, który zżera naszą walutę i destabilizuje naszą gospodarkę 10-krotnie, jeśli nie 100-krotnie. To jest zdrowy roz­sądek, że wiele kosztownych i zbrodniczych wojen które toczymy, i tryliony jakie one kosztu­ją już przeciążonych obywateli-podatników, i tym więcej terroryzmu rodzą nasze zmieniające rządy interwencje i ludobójcze wojny, faktycznie w końcu doprowadzą do całkowitego rozto­pienia gospodarki, katastrofy o nieporównywalnej ruinie i utraty nieuchronnie prowadzącej do totalitaryzmu „ciężkiej ręki” spadającej na ten „kraj wolnych”, jak ogromny żelazny but miaż­dżący życie ofiar, którym nie udało się podjąć się obrony.

Ale ten straszny scenariusz to nie ostatni rozdział. Ostatni rozdział dla wszystkich tych którzy mocno trzymają się Wiary i są w stanie łaski i trwają do końca, jest taki, że Jezus Chrystus i Matka Boża – na pewno – doprowadzą do ostatecznego triumfu Dobra nad Złem. Pięta Panny Najświętszej zmiażdży głowę węża, a tym samym doprowadzi do błyskawicznej, bez­warunkowej klęski i obalenia obecnego panowania szatana.

Tłum. Ola Gordon

Źródło: http://tradcatknight.blogspot.com/2017/11/tradcatknight-interviews-author-hugh.html#more

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *