Strona główna > Bez kategorii > Wykreowane przez rząd choroby (Government Created Diseases)

Wykreowane przez rząd choroby (Government Created Diseases)

Źródło: http://www.israelect.com/reference/WillieMartin/AIDS.htm

Willie Martin, tłumaczenie Ola Gordon

Joyce Riley (R.N.), weteranka wojny w Zatoce Perskiej i Peter Kawaja, właściciel firmy zajmującej się systemami bezpieczeństwa, ujawniają w programach radiowych to, co wiedzą na temat tzw. choroby Zatoki Perskiej. Ujawnione przez nich informacje na temat celowego użycia broni bakteryjnej przeciwko amerykańskim żołnierzom zaszokowały wielu Amerykanów.

Według Joyce Riley, obecnie choruje 200.000 Amerykanów, a 7.000 już zmarło w wyniku tych chorób. Administracja Weteranów (VA) usiłuje ukryć ten “problem”, ale przyznaje, że ich liczby pokazują zgony 5.200-6.400 osób. W faksie z 18.08.1995 przyznaje się do udzielania pomocy medycznej 489.400 weteranom tej wojny.

Używane w tej wojnie substancje chemiczne przetransportowały Stany Zjednoczone.

Żołnierze biorący udział w ‘pustynnej burzy’ zostali zaszczepieni i spryskani tą bakterią, przenoszoną na członków rodziny i zwierzęta domowe. Na tę chorobę chorują miliony ludzi na świecie, już 300.000 osób zmarło.

Lekarze Garth i Nancy Nicholson sami i na własny koszt badają tę chorobę. Odkryli, że tę broń bakteryjną sprawdzono na skazanych na śmierć w więzieniu Huntsville, Alabama. Nicholsonowi oraz innym lekarzom pracującym nad metodami jej leczenia grożono odebraniem licencji lub finansowania ich pracy.

Oni mają dowody na to, że wszystkie te wirusy były wytworzone przez człowieka, jest

metoda ich leczenia, ale nie udostępnia się jej VA i urzędnikom rządowym. Agenci rządowi, a

nawet wydawca Reader’s Digest wiedzieli o tym, że weterani ‘pustynnej burzy’ wrócili z

EBOLA II, która jest formą nosiciela choroby, a nie jej nieuleczalną formą. Ci nosiciele

zakażają innych. Dzieci urodzone w rodzinach tych weteranów umierają z powodu różnych

nowotworów, częściej niż inne dzieci.

9 lutego 1994 roku senacka Komisja ds. Bankowości, Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

wydała informację prasową zatytułowaną “Riegle uncovers U.S. shipments of biological

warfare related material to Iraq prior to the Gulf war: Wants investigation of link to Gulf War

Syndrome” [Riegle ujawnia dokumenty dotyczące amerykańskiego transportu broni

biologicznej do Iraku PRZED wojną w zatoce: domaga się śledztwa wiążącego tę broń z

syndromem wojny w Zatoce].

Schwartzkoff uzyskał pozwolenie na użycie substancji GF działającej na system nerwowy.

Zmarła pewna ilość osób którzy uczestniczyli w transporcie tej substancji. Istnieją złożone

pod przysięgą zeznania i one wiążą to z aferą Iran-Contra.

Firma Petera Kawaja, International Security Group, otrzymała kontrakt wartości 1 miliona

dolarów na system komputerowy PIT (Product Ingredient Technology). Podpisano go (z

rządem) w Boca Raton, Floryda.

Kawaja dowiedział się, że amerykański rząd produkował broń bakteryjną. Główne

finansowanie tego projektu pochodziło od Amerykanów Busha, Bakera i Jima Deutcha. Jego

architektem i sponsorem finansowym był dr Ishan Barboodie, który w Rabta, Libia, zbudował

ośrodek chemiczno-biologiczny Pharma-150.

Kawaja odkrył dowody na to, że IBI (Ishan Barbouti International) pracował z FBI i PIT.

Kazano mu zainstalować system wykrywania cyjanowodoru dla PIT. (Masową penetrację

szczepu cyjanowodoru zwanego “błękitem pruskim” testowano na filtrach masek gazowych)

Za testowaniem/wykorzystaniem tego szczepu stali: prezydent Bush, Brent Snowcroft (NSC)

i amerykański wywiad, co najmniej 2 lata przed rozpoczęciem wojny w zatoce, którą w tym

celu zaplanowano.

Zaniepokojony PIT-em zwrócił się do CIA, FBI i Urzędu Celnego. Zatrudnili go jako

pracującego dla nich tajnego agenta, powiedzieli mu, że FBI to międzynarodowi terroryści i

rząd będzie ich oskarżał. Ale zbierając informacje, Kawaja odkrył, że rząd amerykański

współpracował z tymi “terrorystami”.

28 marca 1990 roku, The Tampa Tribune doniosła, że “dwie amerykańskie firmy chemiczne

odmówiły sprzedaży dla armii środka służącego do produkcji trującego gazu”.

Kiedy Peter opowiedział tę historię w wywiadzie dla programu ABC “Nightline”,

zamordowano jego żonę. Otrzymał ostrzeżenie od Dave McMichaels z Pentagonu, że już

przygotowano przeciwko niemu dokumenty i w procesie będą zeznawać wiarygodne osoby.

McMichaels stał się ofiarą ataku, podczas którego zadano mu wiele ran kłutych i

prawdopodobnie zmarł. Zaginął każdy z pracowników Kawaja. Być może nie żyją. Peter

założył proces przeciwko agentom federalnym za zdradę i zbrodnie wojenne. Rząd mówi, że

ma immunitet, gdyż chodzi tu o “krajowe bezpieczeństwo”.

Przeciwko jego firmie zastosowano przeszukiwania na podstawie War Powers Act (nakazany

przez George’a Busha), kiedy 12 lipca 1990 roku wysłał dokumenty do NSA, i wydano

ostrzeżenie o irackich agentach działających w USA. Peter postawił dwa pytania: (1). Czy

nasze wojsko współpracuje z IBI w produkcji broni chemicznej i biologicznej? i (2). Czy

prezydent o ty wie? Odpowiedzi na te pytania były “tak”. W wyniku tego Petera odwiedziło 8

mężczyzn z bronią automatyczną, odosobnili go na 4 godziny i usunęli wszystkie dowody,

zgodnie z War Powers Act. Kazali mu “zamknąć się”, gdyż wie kto wyprodukował,

transportował i użył broni biologicznej na żołnierzach podczas pustynnej burzy.

Joyce Riley była pielęgniarką, zajmowała się transportem do USA chorych i rannych

żołnierzy podczas wojny w zatoce. Oświadczyła, że VA odwróciła się od 500.000 chorych

weteranów. Zostali oni spryskani, zaszczepieni lub podano im tabletki przed rozpoczęciem

leczenia, co spowodowało ich chorobę. Ci którzy nie połknęli tych tabletek, nie zachorowali

na tę samą chorobę.

Weterani pustynnej burzy krwawią ze wszystkich części organizmu, są poważnie chorzy lub

zmarli, a VA mówi, że to wszystko jest tylko w ich głowach. Choroby te atakują system

odpornościowy i ostatecznym rezultatem jest śmierć na nowotwory.

Wirusy AIDS i EBOLA są wytworzone przez człowieka i wracają z tymi żołnierzami do

kraju. Peter ma na to dowody. Uważa się, że Fort Detrick jest miejscem składowania

wszystkich przeciwciał na AIDS, EBOLA i syndrom pustynnej burzy.

Jest to epidemia zakażająca wszystkich, łącznie ze zwierzętami. Chore są i umierają

pielęgniarki, które opiekowały się chorymi weteranami, a także ich dzieci i zwierzęta. Mogą

zachorować pasażerowie linii lotniczych, którzy podróżowali z chorymi weteranami.

Potwierdziła to zagraniczna linia lotnicza. Joyce niepokoi się tym, że to może być światowy

holokaust, nie tylko amerykański.

Joyce zaprowadziła rejestr weteranów wojny w zatoce. Jej telefon (713) 587-5437. Proszę

cierpliwie do niej dzwonić. Peter i Joyce mówią, że rząd wiedział o użyciu broni bakteryjnej

przeciwko żołnierzom 2 lata przed pustynną burzą, kiedy szefów sztabu zaszczepiono na

botulizm (jad kiełbasiany). W końcu stali się oni tak odporni, że byli w stanie przeżyć dawkę

śmiertelną dla 1.000 koni. W celu otrzymania anty-serum dla tych szefów sztabu, w Forcie

Detrick pasło się 100 koni.

Riley i Kawaja wypowiedzieli się na temat syndromu wojny w zatoce 29 sierpnia 1995 w

Kansas City, Missouri. Podczas 3 dni spędzonych w tym mieście byli pod ciągłym nadzorem,

Joyce miała ranę na głowie po oparzeniu laserowym. Przed tym spotkaniem, 5 sierpnia, na

sympozjum w waszyngtońskim hotelu rozproszono opary [?].

W końcu informacje VA w sprawie syndromu wojny w zatoce, jak również zgromadzone

dokumenty schowano w Murrah Federal Building w Oklahoma City, i doniesiono o ich

zniszczeniu 19 kwietnia w wybuchu w którym zginęło 168 osób!

Wirus AIDS umieściła Światowa Organizacja Zdrowia w szczepionce, żeby osłabić i

zniszczyć Murzynów w Ameryce i na całym świecie. Teraz większość Amerykanów wie, że

nie ma lekarstwa na AIDS. Niektórzy z naszych medyków szczerze przyznają, że nigdy nie

będzie na nią lekarstwa, z wyjątkiem odizolowania. Wykryli, że wirus AIDS jest tak mały,

że może przedostać się przez prezerwatywę. I na tyle silny, że przez 6 godzin może żyć

na kuchennym stole!

Ale najbardziej zdumiewające jest to, że lekarze odkryli, iż wirus AIDS został spreparowany

szczególnie dla Afrykańczyków przez komunistycznych agentów pracujących jako naukowcy

dla Światowej Organizacji Zdrowia [Przydatność Murzynów się skończyła, zrealizowali swój

cel – zniszczyli prawa obywatelskie i inne, które nie podobały im się w Ameryce. Murzyni

nigdy nie podejrzewali, że odgrywali tylko rolę kiedy niestrudzenie pracowali na rzecz

równości, nigdy wcześniej, a nawet teraz, tego nie rozumieją; że zamiast osiągnięcia tego co

najbardziej chcieli, tracili swoją pozycje, obecnie ich życiowa sytuacja nie jest lepsza, lecz

ciągle się pogarsza. Dlatego tzw. czarni przywódcy jak Jessie Jackson i pastor Sharp

doprowadzą ich do całkowitego unicestwienia, jak 'kozioł Judasza', bo teraz nadszedł czas

usunięcia ich, ponieważ stają się coraz trudniejsi w kierowaniu]. Zdecydowali, że nasz

podbój AIDSem będzie łatwiejszy i skuteczniejszy niż holokaust nuklearny.

Doktor William Campbell Douglass napisał artykuł opublikowany we wrześniowym wydaniu

“Health Freedom News”, czasopiśmie Krajowej Federacji Zdrowia, zatytułowany Who

Murdered Africa? [Kto zamordował Afrykę?] To nie jest pytanie, lecz twierdzenie. Światowa

Organizacja Zdrowia (WHO) zamordowała Afrykę wirusem AIDS. Napisał dalej: inni

podejrzani – homoseksualiści, zielone małpy i Haiti, byli tylko pionkami w tym

wirusobójczym ataku na nie-komunistyczny świat.

W organizmach ludzkich i zwierzęcych rozwijają się liczne wirusy, ale większość wirusów

działających na człowieka nie działa na zwierzęta. Są wyjątki – żółta febra i ospa.

W opublikowanych artykułach WHO wezwała naukowców do pracy nad tymi śmiertelnymi

wirusami i próbą wyprodukowania hybrydowego wirusa śmiertelnego dla Murzynów.

(Allison, Bulletin, WHO 1972, 47:257 63) W biuletynie WHO, t. 47, s. 251, 1972 jest

napisane: “Powinno się podjąć próbę zbadania czy wirusy mogą faktycznie mieć selektywny

wpływ na układ odpornościowy. Powinno się zbadać możliwość, czy reakcja systemu

odpornościowego może zostać osłabiona, jeśli zakażający wirus osłabia, mniej lub bardziej

selektywnie, komórkę reagującą na ten wirus”.

Taka jest AIDS. Prostym językiem angielskim WHO mówi: “Spreparujmy wirus, który

selektywnie zniszczy system komórek T (limfocyty) człowieka, Nabyty Brak Odporności

[Acquired Immune Deficiency – AID]“.

Dlaczego ktoś chciałby to zrobić? Jeśli zniszczy się system komórek T człowieka, niszczy się

człowieka. Czy to w ogóle jest możliwe, by WHO chciała stworzyć wirusa, który wymaże

rasę czarną? Gdyby ta nowa kreacja zadziałała, powiedziała WHO, to wiele okropnych i

śmiertelnych zakaźnych wirusów może stać się jeszcze straszniejsze i złośliwsze. Czy to nie

jest dla ciebie bardzo dziwnym celem, jak na organizację ZDROWIA?

A co z zieloną małpą? Niektórzy z najlepszych wirusologów na świecie i wielu z tych

zajmujących się badaniem AIDS, tacy jak Robert Gallo i Luc Montagnier, powiedzieli, że

winowajcą może tu być zielona małpa. Znasz tę historię: zielona małpa gryzie tubylca w d. . .

i bam – AIDS w całej Afryce środkowej. Ale tu jest fatalny błąd. Gallo, Montagnier i ci inni

wirusolodzy wiedzą, że wirus AIDS u małp nie występuje w sposób naturalny.

Faktycznie, on nie występuje naturalnie u żadnych zwierząt! AIDS rozpoczęła się praktycznie

jednocześnie w USA, na Haiti, w Brazylii i Afryce środkowej. Można się zastanawiać – czy

była to zielona małpa, czy pilot samolotu? Badanie budowy genetycznej komórek zielonej

małpy pokazuje, że genetycznie nie jest możliwe przeniesienie wirusa AIDS z małpy na

człowieka drogą naturalną.

Badania dr Theodore Streckera wykazują, że Państwowy Instytut Raka we współpracy z

WHO sfabrykował wirusa AIDS w ich laboratorium w Ft. Derick (teraz NCI). Wymieszali

śmiertelne retrowirusy, wirus białaczki bydlęcej i owiec visna, i wstrzyknęli je w kultury

tkanek ludzkich. Rezultatem tego był wirus AIDS, pierwszy ludzki retrowirus znany

człowiekowi i teraz wiadomo, że jest na 100% śmiertelny dla tych którym go zaaplikowano.

Tę ogromną plagę przed którą stoi świat, stworzyła Państwowa Akademia Nauk (NAS) w

1974 roku, kiedy zaleciła, żeby “naukowcy na całym świecie dołączyli do członków tej

komisji w dobrowolnym opóźnieniu eksperymentów (łączenia) wirusów zwierzęcych”.

Co mówi NAS w starannie dobranym angielskim jest: “Na litość boską, skończcie z tym

szaleństwem!”

Teraz wybawiliśmy z opresji zielone małpy. Co z komunistami (czytaj międzynarodowymi

syjonistami)? Cóż, komuniści mówią, że AIDS to “spisek kapitalistów”.

To powinno wzbudzić podejrzenia, bo jak każdy kto bada syjonistyczne spiski wie, Oni

(Żydzi) zawsze za wszystko co robią, obwiniają innych. A to co robią – to z Fortu

Detrick, Maryland i z Tel Awiwu, Izrael, prowadzą wojnę bakteryjną z wolnym

światem, a zwłaszcza z USA, wykorzystując nawet zagranicznych agentów

komunistycznych wewnątrz amerykańskiego oddziału broni bakteryjnej, eufemistycznie

nazywanego Wojskowym Oddziałem Chorób Zakaźnych.

Carlton Gajdusek, funkcjonariusz NIH w Fort Detrick, przyznaje: “W ośrodku mam budynek

w którym pracuje więcej naukowców komunistycznych z ZSRR i Chin (z przepustkami do

wszystkich laboratoriów), niż Amerykanów. Nawet Wojskowy Oddział Chorób Zakaźnych

jest pełen zagranicznych pracowników, nie zawsze o przyjaznych narodowościach”.

Czy można sobie to wyobrazić? ONZ – WHO komunistycznym koniem trojańskim w naszym

ośrodku broni biologicznej. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że stworzenie wirusa AIDS

przez WHO nie było tylko ćwiczeniem naukowym, które wymknęło się z ręki.

Była to wykalkulowana, szatańska i udana próba stworzenia śmiertelnego zabójcy, który

później wykorzystano w udanym eksperymencie w Afryce. Był on tak bardo udany, że może

zostać wymazana większość Afryki środkowej, 700.000 zgonów w następnych kilku latach.

To nie był przypadek. To było celowe. W Sprawozdaniu Federacji USA w 1972 roku, WHO

powiedziała: „Jeśli chodzi o reakcję w kwestii odporności, można sobie wyobrazić kilka

pożytecznych aspektów eksperymentalnych”.

Zasugerowano, że dobrym tego sposobem będzie umieszczenie ich nowego śmiertelnego

wirusa (AIDS) w programie szczepionkowym, usiąść i obserwować rezultat. „To byłoby

szczególnie odkrywcze w pod-państwach”, powiedzieli.

To znaczy: daj braciom i siostrom wirus AIDS i zobacz czy będą umierać, kto i na co, tak jak

wykorzystuje się szczury w laboratorium. Na nośnika wybrali szczepionki przeciwko ospie i

zapaleniu wątroby, a na tereny geograficzne wybrano w 1972 roku Ugandę i inne kraje

afrykańskie, jak również Haiti, Brazylię i Japonię.

Dr Strecker zwrócił uwagę na to, że nawet gdyby afrykańska zielona małpa mogła przekazać

AIDS człowiekowi, obecnie znana liczba infekcji czyni to niemożliwym statystycznie, żeby

jeden przypadek, taki jak ugryzienie kogoś w tyłek, mogło wywołać epidemię na obecną

skalę. Okres podwajający liczbę zainfekowanych osób – około 14 miesięcy, kiedy weźmie się

pod uwagę pierwszy znany przypadek i liczbę teraz znanych – pokazuje bez żadnych

wątpliwości, że musiała zostać zakażona duża liczba osób w tym samym czasie. Od roku

1972 do 1987 jest 15 lat. W ciągu tych 15 lat od jednego źródła infekcji byłoby około 8.000

zachorowań w Afryce, a nie 75 milionów.

Dochodzimy do danych statystycznych, jak z II wojny światowej. Dr Theodore A Strecker

jest odważnym lekarzem, który rozwikłał tę zagadkę, „Największą tajemnicę mordu

wszechczasów” (tajemnicę dla większości Amerykanów, których oszukano po to, by

uwierzyli, że nie ma żadnego spisku wymazania chrześcijaństwa i chrześcijan z powierzchni

ziemi). On powinien dostać Nagrodę Nobla, ale będzie miał szczęście jeśli nie zostanie

poddany samobójstwu na atak serca, lub jakiemuś wypadkowi.

Strecker odkrył, że epidemia AIDS według wszelkiego prawdopodobieństwa doprowadzi do

bakructwa państwowy system opieki zdrowotnej. Zafascynowały go pokazujące się dziwne

anomalie naukowe dotyczące AIDS. Dlaczego „eksperci” wciąż mówili o zielonych małpach

i homoseksualistach jako winowajcach, podczas gdy było oczywiste, że wirus AIDS był

stworzony przez człowieka? Dlaczego mówili, że to choroba homoseksualistów i

narkomanów, skoro w Afryce była to choroba heteroseksualistów?

Jeśli zrobiła to zielona małpa, to dlaczego AIDS wybuchła praktycznie równocześnie w

Afryce, na Haiti, w Brazylii, USA i południowej Japonii? [To stało się w jedyny sposób:

ponieważ wirus został celowo umieszczony, żeby zniszczyć naród, który stał się zbyt

niebezpieczny by pozwolić mu żyć.]

Już w roku 1970 WHO na kulturach tkanek ludzkich hodowała śmiertelne wirusy owcze i

wołowe. W artykule opublikowanym w 1981 roku Cedric Mims powiedział, że wirus wołowy

zanieczyścił kultury WHO. Czy był to wypadek? Jeśli to był wypadek, to dlaczego WHO

nadal wykorzystuje tę szczepionkę?

Tę śmiertelną bombę wirusową i genetyczną – AIDS, w końcu wyprodukowano w roku 1974.

Podano ją zielonym małpom i zmarły na grzybicze zapalenie płuc (pneumocystis carni), która

jest typowa dla AIDS. Dr R J Biggar napisał w Lancet: “…czynnik AIDS … nie mógł

powstać de novo”. Oznacza to, że nie wziął się z powietrza. AIDS wyinżynierowali

wirusolodzy w laboratorium.

Jest 9.000 do potęgi czwartej możliwych wirusów AIDS. Jest 9.000 podstawowych par

genomów. Czyli zabawa dopiero się rozpoczęła. Niektóre spowodują gnicie mózgu podobne

do wirusa owczego, niektóre choroby podobne do białaczki krowiego wirusa, a inne nie

zrobią nic. A zatem wirus ciągle będzie się zmieniał i próbował nowe ezoteryczne choroby na

nieszczęśliwym człowieku. Jesteśmy dopiero na początku tego etapu.

Ponieważ możliwe są miliardy kombinacji genetycznych, nigdy nie będzie szczepionki

przeciwko niej. Gdyby mogli wyprodukować szczepionkę, niewątpliwie daliby nam coś tak

samo złe, jak w przypadku szczepionki przeciwko polio (raka mózgu), szczepionki przeciwko

świńskiej grypie (chorobę podobną do polio), szczepionki przeciwko ospie (AIDS), oraz

przeciwko zapaleniu wątroby (AIDS).

To nie pierwszy raz wirusolodzy sprowadzili na nas katastrofę. Wirus SV-40 z kultur

komórkowych małpy zanieczyścił kultury polio. Większość 40-latków teraz nosi w sobie ten

wirus poprzez skażone szczepionki przeciwko polio aplikowane na początku lat 1960.

Wiadomo, że one wywołują nowotwór mózgu, co tłumaczy wzrost zachorowań na tę chorobę

zaobserwowany w ciągu ostatnich 10 lat.

Takie jest pochodzenie teorii o zielonej małpie. Szczepionkę przeciwko polio wyhodowano

na komórkach nerkowych zielonej małpy. Pomimo, że polio gwałtownie znikało bez żadnej

interwencji medycznej, 64 miliony Amerykanów zaszczepiono zanieczyszczoną SV-40

szczepionką w latach 1960, powodując zwiększenie liczby zachorowań na raka mózgu.

Homoseksualistom, którym dano AIDS poprzez szczepionkę przeciwko zapaleniu wątroby

typu B, dodano leukoencefalopatię postępującą wieloogniskową [multifocal

leukoencphalopathy (PML)], gnicie mózgu.

Wirus AIDS nie istniał w USA przed rokiem 1978. Co wydarzyło się w roku 1978 żeby

wywołać eksplozję i zdewastować homoseksualny i murzyński sektor amerykańskiej

populacji? Było to wprowadzenie szczepionki przeciwko zapaleniu wątroby typu B, który

pokazuje dokładnie epidemiologia AIDS.

Żydowski lekarz W Schmugner, urodzony w Polsce i wykształcony w Rosji, przybył do tego

kraju w roku 1969. Z niezrozumiałego powodu został szefem nowojorskiego Banku Krwi. Jak

żydowski, wykształcony w Rosji lekarz, został szefem jednego z największych banków krwi

na świecie? Czy to nie jest dziwne?

To on opracował zasady badań nad szczepionką przeciwko zapaleniu wątroby. W tych

badaniach będą mogli uczestniczyć tylko nie-monogamiczni mężczyźni w wieku 20-40 lat.

Czy można wymyślić jakiś inny powód, poza zamiarem szerzenia czegoś wśród populacji,

żeby nalegać, iż wszyscy na których dokonuje się eksperymenty powinni prowadzić

rozwiązłe życie? Schmugner już nie żyje i jego szatańska tajemnica odeszła razem z nim.

Szczepionki przeciwko zapaleniu wątroby, odwrotnie do AIDS, nie wyhodowano na kulturze

tkanki ludzkiej. A zatem nie miało miejsca przypadkowe zanieczyszczenie. Wirus AIDS

został umieszczony w szczepionce celowo. To nie był żaden błąd. On atakuje, niemal

wyłącznie, homoseksualistów, Murzynów, Żydów i osoby z rasy mieszanej. Ośrodki Kontroli

Chorób (CDC) doniosły w roku 1981, że 4% zaszczepionych przeciwko zapaleniu wątroby

zainfekowano AIDS.

W roku 1984 przyznali się do 60%. Teraz w ogóle odmawiają podania liczb, gdyż nie chcą

przyznać, że 100% zaszczepionych przeciwko zapaleniu wątroby choruje na AIDS.

Gdzie są dane dotyczące badań nad szczepionką przeciwko zapaleniu wątroby? FDA? CDC?

Rząd federalny zakopał je byśmy nigdy ich nie zobaczyli.

(Fragmenty from The Fact Finder – Phoenix, Arizona)

http://marucha.wordpress.com/2012/10/06/wykreowane-przez-rzad-choroby/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.