Strona główna > Metapedia > Wyjaśnienie źródła pochodzenia terminu “rasizm”/”rasiści”

Wyjaśnienie źródła pochodzenia terminu “rasizm”/”rasiści”

źródło: http://en.metapedia.org/wiki/Racism_(Marxism)

Rasizm (komunizm)metapedia_413x140

Rasizm jest epitetem eurofobicznym (od eurofobia, nienawiść do Europejczyków – przypis) i jest częścią procesu koncepcyjnego kształtowania lub przeinaczania pojęć w trockizmie i wśród trockistów, zwłaszcza w dziedzinie agitacji kulturowej uprawianej przez marksistów. Termin ma na celu zastraszenie osób, znajdujących się po stronie zasypywanej agitacją propagandową i wyperswadowanie im prób badania nauki o realiach rasowych, a także wniosków płynących z tej dziedziny wiedzy. Podstawowym celem funkcjonowania tego epitetu jest jego znaczenie w dziedzinie żydowskiej strategii ewolucyjnej grupy (patrz: http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2013/03/23/strategia-zydowska-ewolucji-grupowej-wg-metapedii/ ), aby  zachować hegemonię przez podkopywanie i demonizowanie swoich najzdolniejszych konkurentów, etnicznych Europejczyków. Zasadniczym celem jest niszczenie w zarodku ich prób organizowania się w celu utrwalania swoich własnych interesów społeczno-politycznych i kulturalnych, zupełnie niezależnych od żydowskiego przywództwa, wpływów lub ideologii.

Chociaż niektórzy prawdziwie wierzący zaprzeczacze spraw rasowych dadzą się odnaleźć wśród użytecznych idiotów, którzy jak papuga powtarzają wyuczoną linijkę „to jest rasistowskie!”, jest mało prawdopodobne, że złośliwie przebiegli, głównie żydowscy, ideologowie stojący za tym epitetem autentycznie wierzyli w genetyczny egalitaryzm między rasami. W swojej pierwotnym użyciu, z 1930 r., przez Lwa Trockiego, ✡ komunistycznego żyda i masowego mordercę, termin „rasiści” został użyty z aroganckim uśmieszkiem wobec czegoś, co nazywał on „Słowianofilstwem”,”mesjanizmem zacofania” [1], a także do określenia „krzyżackie osły”. [1]

180px-Race_denialism
nafaszerowana poczuciem winy negatorka nauki o rasach, sparaliżowana trockizmem w akcji agitacyjnej przeciw odkryciom naukowym

Idzie to równolegle do działań, bezustannego atakowania szczególnie europejskiej idei samostanowienia o sobie, jakie potem rozwijali różni marksistowscy zboczeńcy tacy, jak Magnus Hirschfeld ✡ i Szkoła Frankfurcka.

Kontekst

komunistyczni żydzi wykuwają słowo „rasizm”

230px-The_Jew_Trotsky
piórem umoczonym we krwi Rosjan, kryminalista Trocki skrobie określenie „rasiści” w 1930 r., aby oczernić swoich gospodarzy

Określenie „rasiści” zostało po raz pierwszy wytworzone i pojawiło się w druku przez Lwa Trockiego,✡komunistycznego żyda i masowego mordercy, w 1930 w piśmie p.t. Historia rewolucji rosyjskiej (przetłumaczonej na język angielski w 1932). [2] On ukuł ten termin w podrozdziale, gdzie wyśmiewa to, co nazwał „Słowianofilstwem”, co zdaniem Trockiego jest „mesjanizmem zacofania”. [1] Za jednym zamachem, paragraf ten o tzw. rasistach traktuje  także o „krzyżackich osłach”, [1], czyli w ten sposób od samego początku termin pochodzi z ust komunistycznego żyda w całkowicie eurofobicznym kontekście. Trocki kontynuuje ten proceder w 1933 r., gdy pisze pracę o niemieckim socjalizmie, mówiąc o „rasizmie”. [3] Sam dodatek  -izm został spopularyzowany głównie dzięki Magnusowi Hirschfeld, ✡ osobniku tej samej rasy, co Trocki, agitatorowi seksualnego bolszewizmu w Berlinie, który promował krzyżowanie się ras w pracy z 1934 r., p.t. Rasizm. [4]

Stronniczość

Formułowanie przez neo-marksistów jakiegokolwiek społecznego konfliktu, który ma miejsce między ludźmi różnych ras, którzy zostali zmuszeni do życia razem przez inspirowane egalitaryzmem działania z dziedziny inżynierii społecznej, od zawsze ujmowane jest w ramy rasizmu ze strony etnicznej Europy przeciwko rzekomo uciśnionym członkom grupy stojącej niżej w łańcuchu ewolucyjnym. Na przykład, Murzyni popełniający zbrodnie ludobójstwa na Europejczykach w Rodezji i RPA ujmowani są w kształt pojęcia wyzwolenia narodowego, lecz nawet całkowicie pozbawiony przemocy demokratyczny opór Europejczyków przeciwko demograficznemu ludobójstwu jest określany jako rasizm. Ze względu na fakt, że podstawowymi teoretykami stojącymi za pojęciem rasizmu byli żydowscy komuniści, oraz że Europejczycy wraz z mieszkańcami wschodniej Azji są, zgodnie z odkryciami antropologii rasowej, ich głównymi konkurentami ewolucyjnymi, niektórzy doszli do oceny kształtowania teoretycznego przy użyciu pojęć, jako przejawu żydowskiej walki etnicznej o hegemonię rasową nad swoimi najbliższymi rywalami.

Podczas rządów żydowskiego bolszewizmu, rasizm jest silnie wspierany przez rządzących. Pochodzenie jest sprawdzane przy każdym wniosku składanym o przyjęcie do pracy nawet na podrzędnym stanowisku; jeśli istnieje wielu wnioskodawców, to żydzi są zawsze rozpatrywani w pierwszej kolejności. żydowskość jest kamuflowana pod hasłami „partyzantów”, „bojowników o socjalizm” i tym podobnych, nie ma znaczenia fakt, czy rzeczywistym zajęciem była rola bankiera lub właściciela fabryki.

przypisy:

  1. ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 Leon Trotsky (1930). „The History of the Russian Revolution„.
  2.  Dustin Stanley (6 January 2010). „„Racist” — A Word Invented by USSR’s Leon Trotsky„.
  3.  Leon Trotsky (June 1933). „What Is National Socialism?„.
  4.  Samuel Francis (5 May 1999). „„Racism” – The Curious Beginnings of a Useless Word„.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.