Strona główna > Świat > Wydarzenia w świecie i w Rosji – zakończenie już blisko cz.1

Wydarzenia w świecie i w Rosji – zakończenie już blisko cz.1

Transkrypt audycji radiowej wygłoszonej przez rosyjskiego pisarza prawosławnego, Walierija Pawłowicza Filimonowa w „Radio Słowo” dnia 11 lipca 2015 roku.

a

Witajcie ukochani w Jezusie Chrystusie, Panu Naszym, ojcowie, bracia i siostry!

Przy mikrofonie Walierij Pawłowicz Filimonow, rosyjski pisarz prawosławny. Kontynuujemy cykl naszych audycji „Współczesność w świetle nauki Słowa Bożego”. I oczywiście można znowu skonstatować, że świat rzeczywiście zbliża się do swojego przerażającego i nieodwracalnego końca. Ludzkość gubi sama siebie, gubi siebie, co jest przede wszystkim najstraszniejsze, w sferze duchowej. I z tego więc wyciągamy wnioski, wyciagamy wnioski albowiem Pan już bardzo dawno  powiedział nam wszystkim, że kiedy osłabnie miłość to będzie pierwszym znakiem nadejścia czasów ostatecznych.

I dzisiaj to widzimy. Absolutnie jasno to widzimy. Ja nie będę dzisiaj wyliczał licznych przykładów działalności różnych urzędników, działalności tych lub innych polityków, nie będę opowiadał o tym jak ludzie dosłownie nienawidzą się wzajemnie przy czym najbliżsi sobie ludzie. Można tyle przytoczyć przykładów, że to co powiedziałem, jest nie do zaprzeczenia.

Ludzie, niestety, nie zastanawiają się nad sensem swojego ziemskiego życia, nad tym, że to życie jest nam dane ażeby, przede wszystkim, przygotować swoją duszę dla Królestwa Niebieskiego. Że całe to życie to tylko „wędrówka” poprzez ten grzeszny świat ku tym niebieskim dziedzinom gdzie już radują się liczni święci, gdzie jest Nasza Przenajświętsza Władczyni, Pan Nasz Jezus Chrystus, i niestety nikt, praktycznie, nie chce o tym myśleć, nawet ludzie, którzy uważają siebie za chrześcijan, zajmują się głównie jakimiś ziemskimi sprawami, rozwiązują ziemskie problemy i najmniej, ze wszystkiego, myślą o zbawieniu swojej nieśmiertelnej duszy.

A w świecie wydarzenia stają się coraz bardziej zrozumiałe, wydarzenia, które mówią o tym, że cały ten świat praktycznie powstał przeciwko Rosji i prawosławiu. A oto ostatnie przykłady, które ja już przytaczałem i w naszym „Radio Słowo” i w „Radio Radoneż”, które konkretnie pokazują, że Zachód wypowiedział wojnę Rosji już bez żadnych kamuflaży. Mówiliśmy o tym, że Biały Dom opublikował strategię narodową USA gdzie Rosja, razem z ISIS, nazywana jest głównym przeciwnikiem Stanów Zjednoczonych i mówi się o tym, że USA powinny współdziałać z sojusznikami z NATO ażeby powstrzymywać i przy sprzyjających warunkach zadać cios amerykańskiemu przeciwnikowi.

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy oficjalnie ogłosiło Rosję agresorem. Całkiem niedawno Finlandia odmówiła przewodniczącemu Dumy Państwowej, Siergiejowi Naryszkinowi, wjazdu do kraju w celu wzięcia udziału w sesji Organizacji ds. Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, masa jest takich doniesień.

W Donbasie, tak jak poprzednio, trwa ludobójstwo Rosjan prowadzone przez banderowską juntę przy wsparciu, w nawiasie, cywilizowanego Zachodu i nawet już na Kremlu, w administracji prezydenta Rosji, skonstatowali pełne załamanie się mińskich porozumień i jest to już jawny znak.

A na samej Ukrainie zachodzą także niejasne procesy, w szczególności, tak zwany, Prawy Sektor już odmówił podporządkowania się oficjalnym władzom kijowskim, oczywiście oficjalnym dla Ukrainy, dla nas jest to banderowska junta, tym nie mniej już tam zachodzi pełen rozkład, nawet w Kijowie już maszerują uzbrojeni ludzie, w tym z Prawego Sektora, batalionów ochotniczych i tak zwanego majdanu, którzy praktycznie wysuwają ultimatum Walcmanowi-Poroszence, zobowiązując go do wypowiedzenia wojny Rosji.

Wyobrażacie sobie jakie już padają oświadczenia z Prawego Sektora? Tenże Walcman-Poroszenko powinien, w ich opinii, wypowiedzieć wojnę Rosji a w przeciwnym wypadku nastąpią nieprzewidywalne konsekwencje. Rada Najwyższa przyjmuje ustawę o zakazie używania słowa Rosja. W czym to się przejawia? Okazuje się, że już nie wolno używać tego terminu w stosunku do Federacji Rosyjskiej, przy czym mówi się, że nazwa Ruś i pochodząca od niej Rosja, jest ogólnie uznawaną nazwą obecnej Ukrainy a za naruszenie, to znaczy tych ludzi, którzy będą głośno wymawiać to słowo, pisać je, proponuje się wsadzać do więzienia na 12 lat.

Konkretnie, w żadnym wypadku nie wolno tych słów, według deputowanych Rady Najwyższej, używać w jakichkolwiek dokumentach państwowych, w jakichkolwiek urzędach, w środkach informacji masowej i w podręcznikach, a także w ogłoszeniach reklamowych.

A niedawno wyszło na jaw, że 50% deputowanych to są homoseksualiści i lesbijki, oto jaka jest obecnie Rada Najwyższa.

A oto teraz dokument z Odessy. Saakaszwili, który został gubernatorem Odessy, będzie otrzymywał pensję w Waszyngtonie gdzie przeznaczono dla niego roczne wynagrodzenie w wysokości 200 tysięcy dolarów. I tak samo wszyscy członkowie administracji gubernatora Odessy także będą otrzymywać pensje z USA. A dalej Saakaszwili dzieli się swoją informacją, że nowych odeskich policjantów będą szkolić ich koledzy z Kaliforni. Takie oto nowiny z „nezależnej” Ukrainy.

A Stany Zjednoczone kontynuują coraz większy nacisk na Rosję i już pod kątem sprawy Jukosu mogą być aresztowane środki z Funduszu Rezerwowego i Funduszu Narodowego Rosji. Już ambasada Stanów Zjednoczonych przekazała rządowi Federacji Rosyjskiej wezwanie do sądu w sprawie uznania i przymusowego wykonania decyzji Sądu Haskiego, który przysądził byłym współwłaścicielom Jukosu, Chodorkowskiemu i spółce, odszkodowanie w wysokości 50 miliardów dolarów to znaczy, że pieniądze Funduszu Rezerwowego Federacji Rosyjskiej i Funduszu Narodowego Rosji mogą zostać aresztowane na podstawie decyzji sądu jako że są przechowywane na kontach w amerykańskich bankach.

Ileż to razy już o tym mówiliśmy, dziesięć lat a może i więcej. Co to za taka praktyka ażeby dawać wszystkie fundusze rezerwowe do Stanów Zjednoczonych gdzie banki są światowymi lichwiarzami i działają nie w interesie Rosji. Jak to można nazwać? I oto teraz, praktycznie ta groźba w najbliższych dniach może być zrealizowana, mówi się o tym, że w świetle prawodawstwa Stanów Zjednoczonych Rosja ma dwa miesiące żeby odpowiedzieć na powództwo a już 20 sierpnia sądowi komornicy ze Stanów Zjednoczonych mogą przystąpić do zajęcia aktywów, kont i wszystkiego co było lekkomyślnie zostawione przez rosyjskie władze w tak zwanych zamorskich „bankach”.

Rozumiecie? Czyż nie jest to już jasne czyja w tym wszystkim jest wina? Przecież widzimy ten stosunek do Zachodu i stosunek Zachodu do Rosji, dzisiaj jest to już absolutnie jednoznaczne. Zachód już nie ukrywa tego, że od tysiąclecia nienawidzi Rosji, nienawidzi ruskiego ducha. Przypomnijmy sobie wspólną fotografię niemieckich żołnierzy, którzy sfotografowali się w 1941 roku przy szkolnej tablicy po zdobyciu jednej ze szkół na naszym terytorium, z napisem „Ruscy powinni umrzeć żebyśmy my mogli żyć”.

I słowa te nie są przypadkowe dlatego, że my słyszymy te słowa w przeciągu wielu wieków, w różnych interpretacjach. I teraz Rosję obwołano agresorem a w istocie prawdziwi agresorzy prowadzą wojnę przeciwko Rosji. Wielu z naszych współobywateli nie chce tego zrozumieć a przede wszystkim ci ludzie, którzy nazywają siebie rosyjską elitą.

My nawet niejednokrotnie słyszymy jak wyrażają się o Rosji i o Rosjanach liczni znani zachodni politycy. Oto senator MacCain, a tak na marginesie, to co to takiego MacCain, jeżeli to przetłumaczyć, to jest to syn Kaina, i oto ten rozwydrzony senator raz za razem występuje oskarżając Rosję o podcinanie porządku światowego, o to, że jest wrogim krajem w stosunku do interesów Stanów Zjednoczonych i do światowego porządku, który Stany Zjednoczone utrzymują po II Wojnie Światowej.

Takie to są właśnie obłudne, bluźniercze słowa ale niestety bardzo wielu politykom rosyjskim nie jest w smak, że i oni nie są tam nikomu potrzebni nawet jeżeli będą się przymilać swoim zachodnim protektorom. A co na Zachodzie? Przypomnijmy, że Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki podjął decyzję o legalizacji sodomskich małżeństw na terytorium wszystkich stanów i oto już w Unii Europejskiej rozlegają się głosy, że małżeństwa sodomskie powinny być zalegalizowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej, póki co jeszcze nie są we wszystkich, ale wiceprezydent Komisji Europejskiej, to znaczy rządu Unii Europejskiej, Frans Timmermans, nazwał hańbą to, że niektóre kraje europejskie nie uznają sodomskich małżeństw.

Powinny one być zalegalizowane w całej Europie. Cytuję: „Ja uważam, że Komisja powinna osiągnąć bezwarunkowe przyjęcie małżeństw sdomskich we wszystkich krajach Unii Europejskiej”. To są słowa Fransa Timmermansa, holenderskiego dyplomaty, ktory na dzień dzisiejszy jest wiceprezydentem rządu Unii Europejskiej. A oto sygnał z Norwegii. Dzieci w Norwegii będą mogły zmieniać płeć od 7 lat. Oto jaka decyzja. Nowe norweskie prawodawstwo pozwala siedmioletnim dzieciom zmienić płeć bez zgody rodziców i bez ekspertyzy psychiatrycznej. Dziecko osiągnąwszy siódmy rok życia teraz może samo decydować kim ono chce być, chłopcem czy dziewczynką.

I oto minister zdrowia, ja już o tym mówiłem, Bent Hoie, jest bardzo dumny, że Norwegia realizuje tego rodzaju prawo. I teraz, jak mówi minister zdrowia Norwegii, będziemy na czele całej planety. No i oczywiście znowu pojawia się tzw. miłośnik gejów, senator, członek Rady Federacji rosyjskiego parlamentu, Dobrynin (Gutman – tłum.), którego już gazeta „The Washington Post”, amerykańska gazeta, nazwała postępowym politykiem.

C.d.n.

Za: https://yadi.sk/d/93b60F5nhoApm

Przekład: RX

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.