Strona główna > Syjonizm i jego zagrożenia > Wybitni żydzi z NKWD i OGPU

Wybitni żydzi z NKWD i OGPU

NKWD ZSRR (ros. НКВД СССР), Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRR (ros. Народный комиссариат внутренних дел СССР, trb. Narodnyj komissariat wnutriennich dieł SSSR, wymowa i) – centralny organ państwowy(ministerstwo) wchodzący w skład Rady Komisarzy Ludowych – rządu ZSRR, istniejący pod tą nazwą w latach 1917-1946. Początkowo NKWD zajmował się sprawami administracyjno-porządkowymi. Od 1934 rola komisariatu wzrosła po reorganizacji polegającej na wcieleniu do jego struktur OGPU i mianowania jego szefa Gienricha Jagody ludowym komisarzem spraw wewnętrznych (szefem NKWD), co było jednym z elementów przygotowań Stalina do Wielkiej Czystki lat 1936-1939. NKWD skupił więc cały aparat represji policyjnych ZSRR – od milicji kryminalnej poprzez wywiad (INO) i kontrwywiad, wojska ochrony pogranicza, administracyjne sądownictwo doraźne (trójki NKWD) po system obozów koncentracyjnych i pracy przymusowej Gułagu. Komisariat nadzorował również lokalne instytucje rządowe, następnie w 1946 przemianowany został na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ZSRR. Na terenie całego kraju NKWD działał zarówno bezpośrednio, jak i przez komisariaty spraw wewnętrznych poszczególnych republik (np. Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych RFSRR), będące jego filiami.

Za: polskojęzyczna Wikipedia

ŻYDOKOMUNA

a

a,a

Od lewej do prawej, poziomo:

1-Słucki Abram, Hajt Aleksander, Alszanski anatol, Hercowski Arkady, Arluk Motel, Dejcz Arnold, Babuszkin Marek

2-Rosenbrandt Abram, Levin Abram, Buzdes Abram, Bielenski Abram, Abugov Oszar, Kossoj Afraam, Burgaft Aleksander

3-Bakoni Andriej, Berdyczewski Borys, Berg Izaak, Berenson Lazar, Berman Matwiej, Brzozowski Ignacy, Passov Selman

a,aa

1-Sulin-Entin Aleksy, Syrkin-Bernardin Albert, Boszczew Timofiej, Krutianski Todres, Jukelson Fedor

2-Feldman Jakub, Fiszer Josif, Furman Ernest, Hejfec Wiktor, Cikanowski Srul, Szawer Mikołaj, Szapiro Izaak

3-Szluger Szolem, Heifec Grigorij, Schneerson Natan, Szerszewski Karpel, Schwartzman Lew, Schwartz Sergiej

aa,a

1-Gerson Beniamin, Wul Jefim, Gendin Siemion, Herzberg Jakub, Herzman Michał, Gershengoren Solomon, Wolfson Abram

2-Ginzberg Samuel, Glina Izrael, Gowbinder Markus, Gordon Borys, Garin Aron, Gorożanin Walery, Kluwgant Grigorij

3-Grafpen Grigorij, Rapoport Grigorij, Gulst Beniamin, Gutzeit Petr, Gunzberg Bertold, Dawidowicz Abram-Aba, Dawydow Michał

aa,aa

1-Saulow Saul, Simanowski Pinchus, Sokołow-Szostak Petr, Bak Solomon, Faktorowicz Solomon, Mazon Solomon, Spektor Mark

2-Rodos Bojs, Rozman Mojżesz, Roszal Michał, Rubinstein Włodzimierz, Rybak Josif, Sapir Abram, Gilman Samuel

3-Rubinstein Naum, Rud Petr, Schlifenson Samuel, Spiegelglass Sergiej, Taubman Siemion, Firin Siemion, Swierdłow Andriej

a10

1-Edelman Eliasz, Einhorn Abram, Engler Arnold, Estrin Josif, Jużnyj Siemion, Lifszyc Jakub, Buchband Jakub

2-Rapoport Jakub, Sieriebrianski Jakub, Weinstock Jakub, Wiesel Jakub, Jakubson Zinowij, Sorenson Jankiel, Jafedow Fedor

3-Reichman Lew, Lehrman Josif, Leichtman Naum, Rosenzweig Liza, Listengurt Rafael, Lorkisz Josif, Łucki Girsz

a11

1-Kagan Mojżesz, Kaminski Arkady, Karucki Wasyl, Kaplan Dawid, Kaminski Jakub, Pauker Karl

2-Katznelson Zimel, Kesselman Siemion, Korol Miron, Krymker Sulamif, Kusznir Michał, Kogan Lazar

3-Kaufman Zalman, Wasilewski Lew, Kagan Lejba, Wul Leonid, Reichman Leonid, Lagman Arkady

a12

1-Luszkow Henryk, Mazo Borys, Majranowski Grigorij, Maklarski Izydor, Małkiewicz Aleksander, Małyszkiewicz Dawid, Sztokland Mark

2-Bernstein Aleksander, Matusow Jakub, Machlis Arkady, Trilisser Meyer, Dejcz Mendel, Messing Stanisław, Migbert Miron

3-Milstein Solomon, Mirkin Siemion, Szejnkman Michal, Schneerson Mojżesz, Gatow Mojżesz, Jamnicki Michał, Miczurin-Rawer Mark

a13

1-Radziwiłłowski Izrael, Dagin Izrael, Insarow-Polak Emmanuel, Josem Jakub, Unschlicht Josif, Ostrowski Josif, Kupczik Izaak

2-Dejcz Jakub, Denotkin Samuel, Dimentstein Michał, Dukielski Siemion, Żukowski Siemion, Zalin Lew, Seligman Naum, Silberman Gutman, Zodow Lejba, Zołotnicki Michał, Jehuda Enoch, Pliner Izrael, Schreider Izrael, Leplewski Izrael

WYRAFINOWANI SADYŚCI – KACI Z NKWD

https://www.youtube.com/watch?v=CzQQYAY7miQ

A1

Za: http://judastruth.livejournal.com/287174.html

Data publikacji: 16.07.2015

Przekład: RX

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.