Strona główna > Świat > Wtajemniczony: Protokoły w większości zrealizowane

Wtajemniczony: Protokoły w większości zrealizowane

Harold Rosenthal, po lewej, i Walter Mondale: „Wszczepimy wam nawet ‚kompleks winy’, żebyście bali się otwarcie krytykować żydostwo”.

a

Przyczyną zniewolenia ludzkości jest to, że narody pozwoliły kabalistycznym ban­kierom wykreować środek wymiany (waluta, kredyt) w formie długu wobec nich kiedy ten podstawowy towar łatwo można było wykreować przez same rządy, bezdłużny. Teraz sukces społeczeństwa zależy od współudziału w tym oszustwie i programie jaki przedstawia.

W 1976, wtajemniczony Harold Rosenthal ujawnił, że ten program podległości już poszerzył się na każdy aspekt zachodniego życia.

Zatytułowany Ukryta tyrania [The Invisible Tyranny], ten szokujący 17-stronicowy wywiad równa się rewelacjom Benjamina Freedmana i C G Rakovsky’ego [Benjamin Freedman, i C.G. Rakovskv1 jako przypomnienie o realnym rządzeniu światem: tzn. ekspansji kabali­stycznego monopolu kredytowego na każdy aspekt życia, czyli komunizmie [Cabalist credit monopoly to every aspect of life, i.e. Communism.1.

Protokoły Syjonu

Dr Henry Makow

W 1976 plan dla „żydowskiej dominacji świata” przedstawiony w Protokołach mędrców Syjonu w większości zrealizowano. Harold Wallace Rosenthal, 29, osobisty asystent nowo­jorskiego Senator Jacob Javits czuł, że żydowska siła była tak bezsporna, że mógł zarobić ekstra gotówkę za opowiedzenie tej historii Walter White Jr., redaktorowi konserwatywnego miesięcznika Western Front.

Rosenthal potrzebował pieniędzy na hazard, i jego szczerość kosztowała go życie. 12 sierp­nia 1976 został zabity w rzekomej próbie porwania samolotu izraelskiego w Istambule. Walter White podsumował, że incydent był przykrywką dla mordu Rosenthala.

Walter White
Walter White

Upamiętniający Rosenthala „Fellowship in International Relations” dyskretnie kontynuuje dzieło które on niedyskretnie zdemaskował. Dziwne, na ich portalu nie ma zdjęcia Rosenthala. Według Wikipedii, ukończył Cambridge University i Harvard Graduate School, obie dzięki stypendiom. Po pracy dla kongresmana Hugh Careya (D-NY) przeniósł się do biura sen. Waltera Mondale (D-MN) gdzie kierował jego programem legislacyjnym. Po krótkim zatrudnieniu w Rockefeller Brothers Foundation, Harold wrócił do Senatu jako pracownik sen. Jacoba Javitsa. Na pewno był „insajderem”.

Rosenthal mówi: „Większość Żydów nie lubi się przyznawać, ale naszym bogiem jest Lucyfer… i my jesteśmy jego wybranym ludem. Lucyfer jest bardzo żywy”.

(Przeczytaj koniecznie:Wywiad z H.W. Rosenthalem z 1976 r. opublikowany przez C.H. Weismana w 1992r./Redakcja W-P)

To stwierdzenie odnosi się do nowoczesnej kultury jako całości. Nie lubimy się przyznawać do tego, że nasze „świeckie” społeczeństwo opiera się na kosmicznym buncie przeciwko Bogu. Jego prawdziwy satanistyczny charakter z każdym dniem staja się coraz bardziej widoczny.

TAJEMNA WIEDZA

Rosenthal mówi, że „Żydzi” zbudowali ziemskie imperium po części przez odrzucenie wizji Chrystusa o królestwie duchowym opartym na braterskiej miłości. Oni chcieli wojowniczego króla, a nie Księcia Pokoju. „W czasach Chrystusa Żydzi chcieli materialnego i ziemskiego królestwa, a Chrystus proponował im królestwo duchowe. Tego nie mogli kupić, więc odrzucili Jezusa Chrystusa i doprowadzili do Jego ukrzyżowania”.

Żydowscy bankierzy próbują rządzić światem z Jerozolimy zgodnie z ich interesami. Mówi, że religia żydowska to w istocie przykrywka dla imperatywu rasowego. „Możemy żyć pośród innych narodów i w krajach [poprzez] przekonanie ich, że Żydzi nie są odrębnym narodem a przedstawicielami wyznania religijnego.”

„Żydowską” siłę osiągnięto poprzez zdobycie kontroli nad systemem monetarnym. „Udało się nam podzielić społeczeństwo ustawiając pracowników przeciwko kierownictwu. To może było jednym z największych naszych sukcesów, bo w rzeczywistości jest to trójkąt, choć widać jest tylko jego dwa wierzchołki. W nowoczesnym przemyśle… kapitał, którego siłę reprezentujemy, jest najważniejszy. Zarówno kierownictwo jak i pracownicy stanowią pod­stawę tego trójkąta. Oni ciągle stoją naprzeciw siebie i ich uwagi nigdy nie kieruje się na istotę problemu”.

„Przez nasz bank narodowy, Federalne Rezerwy, rozciągamy kredyt, który utworzyliśmy z niczego na wszystkie lokalne banki, które są bankami członkowskimi. A one, z kolei rozciągają kredyt na przemysł. W ten sposób robimy więcej niż Bóg, gdyż całe nasze bogactwo jest stworzone z niczego. Pan wydaje się zszokowany! Niech Pan nie będzie! To jest prawda, my obecnie robimy więcej niż Bóg.

„Za pomocą tego niby kapitału czynimy naszymi dłużnikami zarówno przemysł, jak i posiadaczy i pracowników. Ten dług tylko wzrasta i nigdy się nie zlikwiduje. Dzięki temu stałemu wzrostowi możemy ustawić właścicieli przeciwko pracownikom, tak że oni nigdy się nie zjednoczą i nie zaatakują nas i nie zapoczątkują wolnej od długów przemysłowej utopii”.

Poprzez kontrolę banków, „Żydzi” zdobyli całkowity monopol w przemyśle filmowym, sieciach radiowych i w rozwijającej się ostatnio telewizji. Opanowaliśmy publikacje wszystkich materiałów szkolnych. Nawet waszą muzykę! Cenzorujemy piosenki wydane do publikacji jesz­cze zanim trafią do wydawców. niedługo zdobędziemy całkowita kontrolę nad waszym sposobem myślenia”. Mówi, że programy TV są starannie wymyślane żeby „apelowały do emocji zmysłowych, nigdy do logicznie myślącego umysłu. Dlatego ludzi programuje się by reagowali zgodnie z naszym dyktatem, a nie rozsądkiem”.

"Goje urodzili się tylko po to żeby nam służyć. Dla nich nie ma miejsca na świecie - tylko służyć ludowi Izraela"
„Goje urodzili się tylko po to żeby nam służyć. Dla nich nie ma miejsca na świecie – tylko służyć ludowi Izraela”

Mówi, że „Żydzi” kontrolują chrześcijańskie kościoły i wykorzystują je do wprowadzania po­mysłu jak równość rasowa.

„Nigdy nie uchwali się żadnego prawa jeśli jego zalet nie nauczano wcześniej z ambon. Przykładem tego jest równość rasowa, która doprowadziła do integracji i w końcu do skundlenia ludności. Łatwowierny kler jednym tchem instruował parafian, ze my jesteśmy narodem specjalnym, wybranym, a drugim tchem głosił, że wszystkie rasy są równe. Ich niekonsekwencji nigdy nie odkryto. Tak więc my Żydzi cieszymy się specjalnym miejscem w społeczeństwie, podczas gdy wszystkie inne rasy są zredukowane do równości rasowej. To właśnie dlatego wyszliśmy z oszustwem równości, degradując wszystkich do niższego poziomu”.

Chwali się, że oni rządzą Amerykanami wykorzystując poczucie winy. „Wasz naród nie ma odwagi. My dyktujemy wam sposób myślenia – my nawet wszczepiamy wam ‚kompleks winy’ co sprawia, że boicie się otwarcie krytykować żydostwo”.

a

„My Żydzi stwarzamy problem po problemie dla Amerykanów. Potem sprzyjamy obu stronom problemu kiedy panuje zamieszanie. Z oczami skupionymi na problemach, nie widzą kto za nimi stoi. My Żydzi bawimy się z Amerykanami jak kot bawi się myszą”.

Rosenthal zaręcza, że społeczeństwo może się wyrwać z tego śmiertelnego uchwytu tylko poprzez działanie siłą, a nie edukację. „Historia jest napisana krwią a nie atramentem. Żaden list, artykuł wstępny czy książka nigdy nie gromadziła ludzi ani nie powstrzymała tyranii. My rozumiemy tę zasadę i zawsze nakłaniamy ludzi do pisania listów do prezydenta, do Kongresu…Biada nam, jeśli oni kiedykolwiek dojrzą tego próżność, odłożą pióro i użyją miecza”.

Ale Rosenthal się nie martwi. Nawiązując do promowania feminizmu i homoseksua­lizmu, mówi:

„Wykastrowaliśmy społeczeństwo poprzez strach i dręczenie. Jego męskość istnieje tylko w kombinacji z kobiecym wyglądem. Będąc tak bezpłciową, ludność staje się potulna i łatwo nią rządzić. Jak wszystkich wykastrowanych. ich myśli nie są zwią­zane z troskami o przyszłość i ich potom­stwo, a tylko z teraźniejszością i następ­nym posiłkiem”.

Rosenthal mówi o tym jak „żydowski” niewidzialny rząd też kontroluje ZSRR. „W Rosji są dwa różne rządy – jeden widoczny, drugi niewidoczny. Widoczny składa się z osób o różnych narodowościach, zaś niewidoczny składa się W CAŁOŚCI Z ŻYDÓW. Potężna Sowiecka Tajna Policja przyjmuje rozkazy od niewidocznego rządu. Jest około 6-10 mln komunistów w Rosji Sowieckiej, 50% to Żydzi i 50% Goje, ale Gojom się nie ufa. Żydzi- komuniści są zjednoczeni i mają do siebie zaufanie, a ci drudzy szpiegują na siebie. Mniej więcej co 5-6 lat tajny żydowski zarząd wzywa do czystek w partii i wielu się likwiduje.

Zapytany „dlaczego?” powiedział: „Bo oni zaczynają zbyt dobrze rozumieć o żydowskim tajnym rządzie. Rosyjscy komuniści mają Tajną Grupę składającą się tylko z Żydów. Oni rządzą wszystkim co odnosi się do widocznego rządu. To ta potężna organizacja odpowia­dała za tajne przeniesienie ośrodka komunizmu do Tel Awiwu, skąd pochodzą teraz wszystkie instrukcje”. Mówi, że Żydzi rządzą ONZ która jest „niczym jak tylko drzwiami- pułapką do ogromnego obozu koncentracyjnego Czerwonego Świata”. Mówi, że ta nie­widzialna siła odpowiada za wojny i rewolucje w ostatnich 200 latach.

WIARYGODNOŚĆ

Czasami wywiad wydaje się prawie zbyt krytyczny, i zastanawiamy się czy jest autentyczny. Dlaczego ktoś kto chce osiągnąć krajowe uznanie nagrywa taki wywiad? Czy nie mógł być szantażowany? On wypowiada wiele niepochlebnych i nieprawdziwych uogólnień o Żydach,

co wydaje się nieprawdopodobne. Czasami skręca z arogancji do niepewności. W pewnym momencie mówi, że Żydzi poczynili plany spakowania się i ucieczki.

29 listopada 2005 rozmawiałem przez telefon ze znanym badaczem Desem Griffinem, autorem Czwartej Rzeszy bogatych [The Fourth Reich of the Rich]. Griffin powiedział mi, że został zaproszony do domu Waltera White’a w CA i słuchał taśmy z wywiadem. Charakter Rosenthala w wywiadzie wyglądał jak zły aktor czytający scenariusz. Pewne słowa się powtarzały. Mówi, że informacje są zupełnie wiarygodne, a spisek jest prawdziwy i nie musi być upiększany oszustwem.

"Żeby dowiedzieć się kto tobą rządzi, dowiedz się kogo nie wolno ci krytykować" - Voltaire.
„Żeby dowiedzieć się kto tobą rządzi, dowiedz się kogo nie wolno ci krytykować” – Voltaire.

(Powiedzenie Voltaire’a wydaje się bardziej odnosić do masonerii)

Nie potrafię wyjaśnić tej sprzeczności. Ostatecznie musisz sam o tym zdecydo­wać. Wywiad zawiera wiele tajemnic jakie mógł znać tylko insajder, np. wzmianki o Lucyferze, religii/rasie i gwałtownej zmia­nie. Wątpię czy chrześcijański konserwa­tysta jak White mógłby wymyślić takie oszustwo za które potępia Żydów.

Ton rasowej arogancji też brzmi prawdziwie. Rozenthal wyraża niedowierzanie z powodu braku kręgosłupa i naiwności amerykańskiego narodu. Mówi, że Żyd pozostaje Żydem czy przejdzie na inną religię czy nie. Według mnie prawda nigdy nie jest oszustwem.

PODSUMOWANIE

Przekazując te informacje, próbuję zainspirować Żydów i nie-Żydów do usunięcia opaski z oczu mediów i uznania, że kabaliści (sataniści) porwali ludzkość. Współczesna kultura w większości to odzwierciedla. To staje się z każdym dniem coraz bardziej widoczne.

Prawdziwa kultura opiera się na religii, czyli zbiorowe zobowiązanie do ideałów duchowych takich jak absolutna sprawiedliwość, miłość, piękno i prawda. „Bóg jest duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie” – powiedział Chrystus. (Jan 4:24)

Żyjemy w zmierzchu chrześcijańskiej kultury. Nie mamy żadnych prawdziwych ideałów które by je zastąpiły. Orwellowski wieloznaczny język elity (selektywnie odnoszący się do „wolno­ści”, „tolerancji”, „różnorodności”, „praw człowieka” i „równości”) jest narzędziem kontroli umysłu i wywłaszczania. Ale jeśli zrozumiemy masoński żydowski matrix, to będziemy mogli uciec przed zniewoleniem.

Dr Henry Makow

Tłum. Ola Gordon

Źródło: https://www.henrymakow.com/000334.html

P.S. Obejrzyj:

Dr Henry Makow – Iluminaci, Masoneria, Kabała i Satanizm

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *