Strona główna > Zdrowie > Wstrząsające ostrzeżenie w sprawie bezpieczeństwa szczepionek

Wstrząsające ostrzeżenie w sprawie bezpieczeństwa szczepionek

Nigdy przedtem Amerykanie nie byli dotknięci tak poważnymi proble­mami zdrowotnymi, jak borelioza, ze­spół przewlekłego zmęczenia, autyzm, nowotwory i demencja, o których zaled­wie kilka pokoleń wcześniej praktycznie nie słyszano. Dlaczego? Jedni mówią, że to genetyka, drudzy, że zanieczyszczenie środowiska, a jeszcze inni, że to z powo­du obecnego (cały czas rozszerzanego) programu szczepień.

dr Judy Mikovits

Badaczka i biochemiczka dr Judy Mikovits oskarża o te wszystkie współczesne problemy zdrowotne niemal wyłącznie retrowirusy, którymi zarażonych jest jej zda­niem nawet 20 milionów Amerykanów. Chociaż te wirusy mogą czasami pozostawać w uśpieniu, dr Mikovits utrzymuje, że zwykłe zaburzenie odporności w postaci szczepionki może pobudzić je do działa­nia z takimi konsekwencjami, jak choroby, niepełnosprawność, a nawet przedwcze­sna śmierć.

Dr Mikovits twierdzi, że ma dowody na to, iż 20 milionów Amerykanów nosi w sobie wirusa, który może rozwinąć się w zespół nabytego niedoboru odporno­ści (AIDS). Należy zwrócić uwagę, że to nie jest AIDS powodowany przez HIV, ale zespół niedoboru odporności zwią­zany z innymi retrowirusami. To właśnie te retrowirusy odpowiadają za dziesiątki przewlekłych chorób, w tym za pewne nowotwory, syndrom przewlekłego zmę­czenia i autyzm.

Zdaniem dr Mikovits retrowirusy tra­fiły do krwi ludzi poprzez zanieczyszczo­ne szczepionki i sięga to okresu prób ze szczepionką przeciwko polio w latach 1930. (to właśnie wtedy zarejestrowano pierwsze przypadki zespołu przewlekłe­go zmęczenia i autyzmu).

Problem retrowirusów nasilił się w latach 1970. wraz z rozwojem nowych szczepionek i lekarstw. Wprowadzenie GMO również mogło odegrać w tym rolę. Retrowirusy pozostają uśpione, dopóki nie zostaną uaktywnione przez zaburzenie odporności, do czego może dojść wskutek zakażeń, szoku, traumy, rozregulowania gospodarki hormonal­nej, a także kontaktu z GMO, glifosatem i innymi toksynami środowiskowymi.

Dr Judy Mikovits – Odwrotna Transkryptaza w szczepionkach MMR

Konferencja o szczepieniach – dr Judy Mikovits – Warszawa 20.11.2017 r.

Tłum. Nexus

Na podstawie: circleofdocs.com/shocking-interview-with-dr-judy-mikovits-phd-on-vaccines-autism-chronic-illness-and-the-billion-dollar-corruption-that-surrounds-it-all/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *