Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > Wpływ talmudyzmu na judeo-chrześcijaństwo. Płk Gordon „Jack” Mohr

Wpływ talmudyzmu na judeo-chrześcijaństwo. Płk Gordon „Jack” Mohr

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

1. Zapalanie świecy
2. Rozpoznanie wroga
3. Wpływ talmudyzmu
4. Historia judaizmu w nowym świecie
5. Protokoły mędrców Syjonu
6. Biblijna historia Izraela i Judy
7. Talmud Babiloński: instrument do zniszczenia chrześcijaństwa
8. Jaka jest odpowiedź

Płk Gordon "Jack" Mohr
Płk Gordon „Jack” Mohr

WPROWADZENIE

Od czasu kiedy był niemowlęciem, aż do śmierci, nasz Odkupiciel i Zbawiciel, Jezus Chrystus, był nienawidzony przez Żydów. Herod, edomicki król Judei, próbował Go zabić nakazując zabicie wszystkich dzieci w wieku do lat dwóch żyjące w Betlejem i okolicy. (Mat 2:16) Przy różnych okazjach Żydzi próbowali Go złapać zadając Mu pytania, mając nadzieję, że naruszy jakieś prawo. Przed Piłatem zażądali Jego śmierci. Nowy Testament jest świadkiem tej niezaprzeczalnej nienawiści.

Kiedy Chrystus zaczął nauczać o Królestwie Bożym, większość słyszących Go była obojętna. Wierzyła Mu tylko garstka. W Dz 1:15 czytamy, że kiedy przemawiał Piotr zgromadziło się tylko 120 osób. Nawet teraz, choć miliony gromadzą się w Jego imieniu, większość jest obojętna. Niewielu jest takich którzy stosują się do ustanowionych przez Niego zasad by należeć do Jego braci i sióstr. (Mat 15:20 / Jan 15:14)

Ale pomimo ich obojętności i chłodności, ci ludzie nie nienawidzą Jezusa na tyle by chcieć Go zabić, po prostu nie kochają Go na tyle by stosować się do Jego wskazówek. (J 14:15)

W czasie Jego nauczania, najżarliwsza i najbardziej gwałtowna opozycja pochodziła od faryzeuszy i ich towarzyszy, znawców prawa (skrybów)! Ci ludzie znani byli jako ŻYDZI, albo poprawniej JUDEJCZYCY. To ci JUDEJSCY faryzeusze i uczeni w piśmie chcieli zabić Chrystusa (Łuk 22:2, J 5:18). Jest napisane, że spisek stał się tak intensywny, że Jezus nie mógł chodzić po JUDEI, bo Żydzi chcieli Go zabić (Jan 7:1).

Naród który teraz znamy jako ŻYDZI to potomkowie tych starożytnych wrogów Chrystusa, JUDEJCZYKÓW. To czy są czy nie są rasowymi potomkami tych faryzeuszy jest nieważne, tak jak nieważne jest to czy są rasowymi potomkami Abrahama. Chodzi o to, że ci współcześni znawcy prawa i faryzeusze, którzy mówią że są ŻYDAMI, są DUCHOWYMI potomkami starożytnych Żydów, którzy chcieli zabić Jezusa.

Dowody pokazane przez brata Mohra w tej książce wykazują tę nienawiść w cytatach z ich własnej „świętej księgi” – Talmudu Babilońskiego. Brat Mohr przedstawia widoczne fakty. Uważam, że nieuchronne jest by obojętni chrześcijanie zrobili wszystko co mogą by zniekształcić dowody pokazywane przez Mohra i spróbują go zdyskredytować. Ponadto ci którzy nazywają się dzisiaj Żydami rozgniewają się tym i zwiększą ataki na niego i przeciwko Królowi któremu służy. Brat Mohr i ja spodziewamy się tego, więc niech tak będzie! Jesteśmy gotowi.

Niniejsza książka wymaga więcej niż tylko czytania przez chrześcijan. Powinno się ją dokładnie studiować, a jeśli możliwe, dzielić się nią z wypranymi z mózgów braćmi w chrześcijańskich kościołach.

Zanim wejdziesz na pierwszą stronę, przeczytaj SŁOWO naszego Króla. Idź do Jana 15 i przeczytaj bardzo uważnie, wersety 18 do 21: „Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: „Sługa nie jest większy od swego pana”. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał”.

Następnie kontynuuj rozdział 16 werset 4: „Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali o nich, że Ja wam to powiedziałem. Tego jednak nie powiedziałem wam od początku, ponieważ byłem z wami”.

Harry L Werner, Jr.

Asystent redaktor – Christian Patriot Crusader

26 czerwca 1991

Kliknij i pobierz:

Wpływ talmudyzmu na judeo-chrześcijaństwo (PDF)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *