Strona główna > NWO > Wojna przeciwko ludziom. Program Rockefellera dla komunistycznych Chin

Wojna przeciwko ludziom. Program Rockefellera dla komunistycznych Chin

Komentarz: Władze Chin zrezygnowały z polityki jednego dziecka (zastosowanej wyłącznie wobec narodu Han – twórców chińskiej cywilizacji) w ubiegłym roku. Poniższy artykuł wypełnia naszą wiedzę o jej ludobójczej skali i horrorze.

Wiele w przeciągu ostatnich lat dokonano dla zdumiewającego rozwoju gospodarczego Chin.

a

W tym aspekcie Chiny są paradygmatem rozwoju nowoczesnej gospodarki z wysokimi wskaźnikami wzrostu, które nie maleją. Paradoksalnie ten kraj na czele hiperkapitalistycznego wzrostu jest definiowany jako republika socjalistyczna rządzona przez Chińską Partię Komunistyczną. W tym sensie komunistyczne Chiny Mao Tse-tunga jawią się jako rodzaj dialektycznego rozwiązania „konfliktu” pomiędzy kapitalizmem a komunizmem czyli hiperkapitalistyczna wydajność gospodarcza połączona z systemem społecznym, politycznym i kulturalnym marksistowskiego komunizmu. W tym szczególnym chińskim systemie nie istnieją ograniczenia dla produkcji towarów i usług ale istnieje prawie totalny zakaz posiadania dzieci za wyjątkiem sytuacji kiedy państwo „autoryzuje” ich posiadanie.

To o czym nikt nie mówi jest osobliwe małżeństwo globalnej oligarchii finansowej, na czele z jednym z czołowych „rewolucjonistów”, Davidem Rockefellerem, z jednej strony i maoistowskiej Komunistycznej Partii Chin z drugiej strony, pozornie śmiertelnych wrogów ale w rzeczywistości wspólników we władzy nad światem jako że „chińskie” koncerny, które są na czele gwałtownego rozwoju gospodarczego i wykazują się globalną ekspansją, są w rzeczywistości własnością i filiami ogromnych, multinacjonalnych anglo-amerykańskich i europejskich koncernów, których prawdziwymi właścicielami są wielkie banki inwestycyjne pochodzenia żydowskiego (Morgan Chase Corp., Goldman Sachs, etc.). To nie jest zbieg okoliczności, że David Rockefeller po swojej podróży do Chin w 1973 roku, opublikował w prestiżowej gazecie artykuł w którym wychwalał Chińską Rewolucję Komunistyczną, jej osiągnięcia społeczne i przywództwo Mao Tse-tunga, jako „jednego z najważniejszych i pomyślnych wydarzeń w historii ludzkości”.

I nie chodziło o to, że Rockefeller został rewolucyjnym marksistą. W rzeczywistości słowa Rockefellera świadczą dobitnie, że jest on daleki od śmiertelnej wrogości kapitalisty w stosunku do komunizmu.

żałracz ludojad …a może judeo-jad

Komunizm według niego był i jest niezastąpiony do wymiany kapitalizmu ponieważ komunizm dostarcza surową i skuteczną kontrolę społeczną i polityczną nad całością ludności i pozwala właścicielom bogactw zażywać pokoju i cieszyć się z owoców bogactwa. I nie jest tak, że Rockeffeler i jego kumple stali się komunistami, nie. To komunistyczni przywódcy byli i są tak naprawdę pracownikami i menedżerami Rockefellera i spółki. W tym szczególnym przypadku „rewolucyjne” Chiny Mao Tse-tunga otworzyły swoje granice dla anglo-amerykańskich i europejskich koncernów by mogły one stworzyć w Chinach swoje siedziby i mogły rozpocząć hiperkapitalistyczny rozwój gospodarczy zaprojektowany i zaplanowany przez międzynarodową oligarchię finansowo-przemysłową w oparciu o wyznaczone zasady „Masters of the Universe” (Panów Świata), o nowy proces produkcyjny, który osiągnie swoją kulminację w tak zwanej „globalizacji”, która oznacza kontrolę urodzeń na poziomie globalnym ponieważ ta nowa ekonomia globalna nie potrzebuje wzrostu ludności żeby się rozwijać i wzrastać jak dowiodła tego historia ostatnich dekad. A ponadto nie tyle, że nie potrzebuje ta ekonomia wzrostu ludności co właśnie ten wzrost jej tylko przeszkadza i zaburza nowy proces gospodarczy i dlatego dąży się do polityki zerowego wzrostu populacji a nawet do jej zmniejszania. Nikt nie mówi i nie pisze o cenie jaką ludzkość płaci za ten fantastyczny wzrost gospodarczy, który jest niczym innym jak stałym i systematycznym ludobójstwem dziesiątków milionów nienarodzonych dzieci.

Polityka jednego dziecka prowadzona przez komunistyczny rząd chiński doprowadziła w ciągu 30 lat do gigantycznej liczby 300-450 milionów pomordowanych dzieci.

Gao Qiang, który piastował przez 2 lata stanowisko sekretarza Partii Komunistycznej Ministerstwa Zdrowia Chińskiej Republiki Ludowej ds. polityki kontroli populacji powiedział kongresmanowi Huelskampowi na spotkaniu z członkami komisji budżetowej, że populacja chińska jest mniejsza o 400 milionów ludzi dzięki przyjęciu i narzuceniu przez Chińską Partię Komunistyczną polityki jednego dziecka.

„Byłem wstrząśnięty słysząc chińskiego oficjela przyznającego jak wielu ludzi zostało zgubionych w rezultacie polityki jednego dziecka”- stwierdził ówczesny kongresman Huelskamp.

Następnie kongresman powiedział- „Ta liczba ujawnia fakt, że ta polityka w konsekwencji spowodowała utratę większej liczby ludzi niż wynosi całkowita populacja Stanów Zjednoczonych (312 milionów). Pomyślcie o konsekwencjach demograficznych tej polityki, szczególnie w świetle faktu utraty nieproporcjonalnie wielkiej liczby dziewczynek. Ale nawet gdyby ta polityka zakończyła się dzisiaj to jej skutki odczuwalne będą w nadchodzących latach”.

Wyżsi funkcjonariusze Komunistycznej Partii Chin kontynuują głoszenie „wielkiego sukcesu” w odniesieniu do ich brutalnej polityki kontroli urodzeń, która w istocie jest eliminacją ludzi i najwyższą pogardą dla praw ludzkich. Najogólniej mówiąc to te wyniki osiągnięto poprzez zmuszanie młodych kobiet, niektórych w ostatnich miesiącach ciąży, do przeprowadzenia aktu aborcji, który był zakwalifikowany przez Trybunał Norymberski jako zbrodnia przeciwko ludzkości. Ale także ujawniają one fundamentalny chaos jaki komuniści stworzyli w dziedzinie demograficznej czyli inaczej mówiąc gwałtowne starzenie się populacji, która w większości jest męska. Dzięki temu narzuconemu, obłędnemu „planowaniu rodziny” Chiny są krajem gdzie dziewczęta są selektywnie zabijane przed narodzeniem i gdzie młodzi mężczyźni nie mogą znaleźć żony a młode kobiety są przemycane przez granicę żeby zaspokoić popyt.

Potęga pod czerwonym pentagramem Lucyfera

W skrócie: Chiński wzrost gospodarczy oparty jest o skrajny wyzysk i unicestwianie Chińczyków, o bardzo tanią siłę roboczą z jednej strony a z drugiej strony na mordowaniu milionów dzieci. Chińskie produkty, które kupujemy i z których się cieszymy, ociekają strumieniami krwi ale my tego nie widzimy albo nie chcemy tego zobaczyć.

Juan Carlos Noriega

Źródło: http://www.tradicioncatolica.net/la-guerra-contra-la-poblacion-viii-el-proyecto-rockefeller-en-china/#more-8144

Data publikacji: 02.03.2012

Tłum. GREGORIUS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.