Strona główna > Polska > Wielki sukces dr Ewy Kurek! Wniosek o wznowienie ekshumacji w Jedwabnem złożony w ministerstwie sprawiedliwości!

Wielki sukces dr Ewy Kurek! Wniosek o wznowienie ekshumacji w Jedwabnem złożony w ministerstwie sprawiedliwości!

Pod wnioskiem o wznowienie ekshumacji Żydów, którzy zostali zamordowani w Jedwabnem w 1941 r., podpisało się ok. 12 tys. Polaków z kraju i zagranicy. Podpisy zebrano ramach akcji społecznej, prowadzonej przez historyk Ewę Kurek.

a

O powodach, dla których zrodziła się inicjatywa, profesor mówi: – Z punktu widzenia historyka nie interesowałam się tą sprawą, aż do chwili, gdy wiosną 2014 roku do mojego mieszkania w Lubinie przyjechali Żydzi. Przywieźli egzemplarz kwartalnika „Kolbojnik”, mówili: zrób coś z tym. Według prawa żydowskiego, należy przeprowadzić ekshumację. Stodoła nie jest bowiem dla Żydów grobem, należy przenieść ich w odpowiednie miejsce, którym jest cmentarz żydowski albo ziemia Izraela.

Sprawą zainteresowało się Radio Wnet, które jedną ze swych porannych audycji zrealizowała właśnie w Jedwabnem.

Mówiąc o konieczności ponownej ekshumacji, prof. Kurek wskazuje na konstytucję i Kodeks Karny ( artykuły: 209, 210, 540), które decyzją o wstrzymaniu ekshumacji, zostały naruszone. Mówi też o jej sprzeczności z prawem żydowskim. Na potwierdzenie opinii, że od wielu lat, Jedwabne wykorzystywane jest do ataków na Polskę i wysuwania kłamliwych tez o „polskim antysemityzmie” znalazł się we wniosku do min. Ziobro cytat z „Żydowskiej Biblioteki Wirtualnej”

(jewishvirtuallibrary.org): „Jedwabne, małe miasteczko w północno-wschodniej Polsce, które przez dwa lata znajdowało się pod kontrolą Rosji, wpadło w ręce Niemiec 22 czerwca 1941 roku. Jedno z pierwszych wniosków skierowanych przez Polaków do ich nowych władców nazistów była prośba o pozwolenie wybicia Żydów. (…) Naziści usiłowali przekonać Polaków aby oszczędzili choć po jednej rodzinie żydowskiej z każdego rzemiosła, ale Polacy odpowiedzieli: Mamy wystarczająco swoich własnych rzemieślników i musimy unicestwić wszystkich Żydów, żeby żaden nie został przy życiu. (…)”. Wznowienia ekshumacji domagają się również Żydzi. W piśmie do Ministra Sprawiedliwości cytowany jest stosowny fragment z wydawanego przez warszawską gminę żydowską „Kolbojnika”: „Żyjący Polacy i Żydzi domagają się (…) od Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polski poszanowania żydowskiego i polskiego prawa – z prawami kardynalnymi włącznie – oraz prawa historyków polskich do rzetelnego ustalenia prawdy historycznej. Warunkiem spełnienia tego jest przeprowadzenie w jedwabińskiej stodole zgodnej z polskim i żydowskim prawem oraz metodyką badań historycznych ekshumacji. (…)”.

W akcję zaangażowały się, obok osób prywatnych, również organizacje społeczne. Formularze przeznaczone do zbiórki podpisów drukowała jedynie „Warszawska Gazeta”, co miało duże znaczenie w propagowaniu akcji i pozyskaniu tak wielu podpisów.

Kopie wniosku otrzymało również biuro prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego.

Za: http://warszawskagazeta.pl/kraj/item/4720-wielki-sukces-dr-ewy-kurek-wniosek-o-wznowienie-ekshumacji-w-jedwabnem-zlozony-w-ministerstwie-sprawiedliwosci

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *