Strona główna > NWO > Wielki mistrz masonerii kontra Patriarchat Bizantyjski – aktualizacja

Wielki mistrz masonerii kontra Patriarchat Bizantyjski – aktualizacja

Na falach czeskiego radio wystąpił wielki mistrz loży masońskiej i powiedział, między innymi, że: „Judeomasoneria jest, mniej więcej, organizacją o charakterze duchowo-charytatywnym„. W świecie istnieją dwa rodzaje duchowości: chrześcijańska, która czci Prawdziwego Boga, i antychrześcijańska, która czci pogańskie bóstwa czyli upadłe anioły-demony.

UWAGA ! Pełne tłumaczenie tekstu wystąpienia patriarchy Eliasza na język polski zamieszczono poniżej video.

Wersja polskojęzyczna !!!

Wersja w anglojęzyczna

Wersja w rosyjskojęzyczna

Bóg stworzył świat widzialny i niewidzialny. Do świata niewidzialnego należą duchy i aniołowie. Podczas próby duża część aniołów zbuntowała się przeciwko Bogu. Butne anioły stały się antybogami, demonami. Akbar, to znaczy największy z demonów, Lucyfer, później nazwany Szatanem.

Bóg z miłości stworzył człowieka a także poddał go próbie. Pierwsi ludzie Adam i Ewa nie zdołali jej przejść pomyślnie. W ten sposób natura ludzka została genetycznie skażona pierwiastkiem zła, co nazywamy grzechem pierworodnym.

Pogańscy kapłani i czarownicy przy pomocy czarów i magii podtrzymywali duchową łączność z demonicznymi siłami, którym składali różne ofiary, nawet także z ludzi. Owocem była duchowa ciemność, która trzymała w swej władzy wszystkie ludy.

Bóg zdecydował się uratować ludzkość i przygotowywał ją do tego poprzez Abrahama, Mojżesza i proroków. „Skoro jednak przyszła pełność czasu, zesłał Bóg Syna swego uczynionego z niewiasty” (List Św. Pawła Apostoła do Galatów 4) ażeby odkupić ludzkość swoją śmiercią na krzyżu.

Na czym polega istota antychrześcijańskiej duchowości ?

Pogańskie kulty duchowe od niepamiętnych czasów związane są ze składaniem demonom albo Szatanowi rytualnych, nawet z ludzi, ofiar. Z pogaństwa wywodzą się fałszywe doktryny o reinkarnacji i nirwanie, różne ideologie czy filozofie, które zwodzą i zaciemniają rozum człowieka. Ani jeden twórca tych kultowych ideologii nie uwalnia nas od grzechu, ani jeden nie umarł za nas i nie zmartwychwstał, tak jak Jezus Chrystus.

Na czym polega duchowość judeomasonów ?

Judeomasoni i iluminaci rytualnie, tak jak i poganie, oddają cześć upadłym aniołom-demonom, i poświęcają się im. Na 33 stopniu wtajemniczenia oni poświęcają się Lucyferowi-Szatanowi.

Czy judeomasoneria była potępiona przez Kościół ?

Tak, kilkakrotnie pod postacią papieskich dokumentów ?

Czy w dzisiejszych czasach judeomasoni są duchowo zjednoczeni z wyższymi hierarchami kościelnymi ?

Dzisiaj, tak. Duchowy przełom „aggiornamento” miał miejsce na II Soborze Watykańskim.

Jaki stosunek powinni mieć ludzie do judeomasonów ?

Judeomasoni promują i popularyzują satanizację ludzkiej natury za pośrednictwem wprowadzania anty-prawa, amoralnego genderu, porywania dzieci od rodziców, ich tyranizowanie i wprowadzanie w rozpustę, a w ostatecznym wyniku realizują eksterminację ludzkości dążąc do osiągnięcia tzw. „złotego miliarda”. Mowa jest o planowych i masowych zbrodniach przeciwko ludzkości. Koniecznym jest ażeby ta na pół tajna organizacja stanęła przed sprawiedliwym trybunałem międzynarodowym i została zlikwidowana dopóki nie jest jeszcze za późno.

Bizantyjski Patriarchat Ekumeniczny wzywa wszystkich chrześcijan, którzy wpadli w sieci judeomasońskich lóż, zakonów i klubów: WYJDŹCIE STAMTĄD ! Nie odkładajcie i nie czekajcie, śmierć nadejdzie nieoczekiwanie ! Wtedy nie będzie już czasu ani na skruchę i pokutę ani na uratowanie duszy przed wiecznym piekłem !

+ Eliasz

Patriarcha Bizantyjskiego Patriarchatu Ekumenicznego

Za: http://vkpatriarhat.org/ru/?p=22234

Data publikacji: 30.07.2018

Nadesłał Borys

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *