Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > Więcej o przerażających zagrożeniach 5G

Więcej o przerażających zagrożeniach 5G

 Teraz rozkłada się 5G (5 Generacja) w wielu miastach świata. Jednocześnie, kiedy zwiększa się świadomość o przerażającym wpływie na zdrowie i prywatność, wiele miejsc wydaje moratoria o lub ją zakazuje, np. cała Belgia, miasto Vaud (Szwajcaria) i San Francisco (USA). Promieniowanie częstotliwością radiową (RF lub RFR) i polami elektromagnetycznymi (EMF) coraz bardziej uznaje się za nowe rodzaje zanieczyszczeń – zanieczyszczenie środowiskowe. Poniżej 13 powodów ujawniających niebezpieczeństwo 5G, co może przekształcić się w całkowitą katastrofę dla zdrowia i prywatności, jeśli nie powstanie wystarczająca liczba ludzi by to powstrzymać.

 

#1. Porywanie anten kanału potowego

Sieć 5G używa i wysyła częstotliwości które wpływają na nasze kanały potowe działające jak anteny. Inaczej mówiąc, nasz największy narząd, skóra, może być pod wpływem i manipulowana przez 5G. Jak napisałem w tym artykule: 5G i IoT: szybko rozwijana totalna kontrola technologiczna / 5G and IoT: Total Technological Control Grid Being Rolled Out Fast, naukowiec dr Ben-Ishai zdemaskował związek między 5G I naszymi kanałami potowymi w tym video:

„[Częstotliwości 5G] zaatakują [nas] falami, z którymi będą wchodzić w interakcje z geometryczną strukturą naszej skóry… odkryliśmy, że kanały potowe działają jak spiralne anteny… kanał potowy był integralną częścią mechanizmu dla wchłaniania energii elektromagnetycznej w przedziale 75-100 GHz, i że jeśli zmieniłeś charakter kanału potowego, tj. uruchomiłeś go, faktycznie mogłeś zmienić absorpcję w pewnym momencie, i jeśli mogłeś to zrobić, to mogłeś prześledzić jak dana osoba jest pod wpływem stresu”.

 

#2. 5G nasila uszkodzenia EMF przez VGCCs

Naukowiec zajmujący się promieniowaniem bezprzewodowym i EMF, dr Martin Pall, przeprowadził przełomowe badanie by wyjaśnić dokładnie jak EMFy powodują przedwczesne starzenie I szkodzą ciału człowieka, w tym uszkadzają płodność, mózg, serce, a nawet DNA! Był pionierem w badaniach pokazujących jak EMFy aktywują VGCC organizmu (Voltage-gated calcium channels/ kanały wapniowe bramkowane napięciem), co powoduje, że uwalniają one nadmiar jonów wapnia do komórki. Prowadzi to do powstania tlenku azotu (NO) i ponadtlenku, które reagują niemal natychmiast, tworząc nadtlenoazotyn i wolne rodniki. Liczne badania jak this pokazują, że nadtleonoazotyn uszkadza DNA. show peroxynitrite damages DNA. Dr. Pall has stated unequivocally/ pokazuje bezspornie, że „instalowanie 5G jest absolutnym szaleństwem„.

 

#3. Fala pulsacyjna o wiele bardziej szkodliwa niż promienio-wanie ciągłe

 

Istotną i unikalną cechą inteligentnych liczników / Smart Meters jest to, że emitują one fale pulsacyjne, a nie ciągłe. Innymi słowy, działają one w cyklach start-stop, emitując impuls pola elektromagnetycznego, a następnie przechodząc tymczasowo w stan nieaktywności. To dzieje się niezwykle dużą ilość razy dziennie; dokumenty sądowe /court documents ze świadectwami firm użyteczności publicznej (jak Pacific Gas and Electric Company of California) ujawniają, że inteligentne czynniki wysyłają fale pulsacyjne w przedziale 9.600 i 190.000 razy dziennie!

W tym z 2018 video, dr Pall stwierdza, że jest 13 badań pokazujących, że pulsujące EMFy są bardziej aktywne (I niebezpieczne) niż ciągłe fale EMFów. Dowody do przeczytania tutaj / evidence here.

 

#4. 5G sprzyja głębokiej penetracji EMFów

Głównym powodem tego, że telefony komórkowe są bardziej niebezpieczne dla dzieci niż dorosłych (poza tym, że absorpcja promieniowania kumuluje się przez całe życie) jest z uwagi na penetrację EMFów.

Skutki mikrofalowe telefonu komórkowego

Wchłanianie przez mózg według wieku:

5 lat -10 lat – osoba dorosła

 

Dr Pall pisze /writes:

„Branża twierdzi również, że bardziej konwencjonalne EMFy o częstotliwości mikrofalowej  ograniczają się w efekcie do zewnętrznej 1 cm warstwy ciała. Ale wiemy, że to nie jest prawdą, gdyż skutki są głęboko w mózgu człowieka, w sercu i w układach hormonalnych. Być może najważniejszymi 2 badaniami pokazującymi skutki głęboko w ciele są badania prof. Hässiga I jego kolegów w Szwajcarii na powstawanie zaćmy u nowo narodzonych cieląt. Te 2 badania wyraźnie pokazują, że kiedy ciężarne krowy pasą się w pobliżu wież telefonii komórkowej, cielęta rodzą się z bardzo wysokimi liczbowo przypadkami zaćmy”.

Hässig napisał w badaniu z 2009 study:

„Na 253 cieląt, 79 (32%) miały różne stopnie zaćmy [nuclear cataract], a tylko 9 (3.6%) cieląt miały ostrą zaćmę. Wyniki pokazują relacje między lokalizacją cieląt z zaćmą w pierwszym trymestrze ciąży i mocą anten. Liczbę anten w promieniu 100-199 m powiązano ze stresem oksydacyjnym, I istniał związek między tym stresem I odległością do najbliższej wieży [MPBS = Mobile Phone Base Station]”.

 

  1. 5G jest systemem broni pod przykrywką wygody konsumenta

Mark Steele bardzo otwarcie sprzeciwiał się 5G I teraz udziela wiele wywiadów, w tym dla

Project Camelot jak i Sacha Stone’a w jego dokumencie Apokalipsa 5G: zagłada / 5G Apocalypse: The Extinction Event. Steele mówi, że choć raporty twierdzą, że 5G działa w zakresie

24-100 GHz, to faktycznie jest to sub-gigahertz (tj. pod progiem GHz threshold, więc dalej jest mierzony w MHz). Mówi, że 5G jest systemem broni jak radar o dalekim zasięgu, radar z układem fazowym i energia skierowana (broń energii skierowanej / directed energy weapon = DEW) wykorzystano  9/11 i różnych pożarach jak Paradise fires). Twierdzi, że badając sprzęt 5G, widać soczewkę dielektryczną, co jest dowodem na to, że jest to system uzbrojenia. Autonomiczne pojazdy mogą używać 5G by świecić w lusterkach innych kierowców (które jest tak silne i niszczące, że jest równoznaczne z atakiem). Mark mówi, że 5G jest tak mocne, że zabija dzieci w łonie. Mówi /states:

„5G jest systemem broni, nic wiecej, nic mniej. Nie ma nic wspólnego z telekomunikacją dla ludzi. 5G to łączenie maszyny z maszyną dla pojazdów autonomicznych”.

 

#6. Strażacy z LA zachorowali po byciu zbyt blisko wież

W tym video strażak z 25-letnim stażem z Los Angeles porównuje wieże z papierosami. Wzywa do zatrzymania wież stawianych na / koło straży pożarnej. Strażacy nie są jedynymi dotkniętymi skutkami ubocznymi; poinformowano, że w Holandii podczas testowania 5G setki ptaków spadły na ziemię / hundreds of birds fell from the sky.

 

#7. Te same częstotliwości używa się w rozpędzaniu tłumów

5G rzekomo wykorzystuje częstotliwości fal milimetrowych (MMW), nazwanych tak dlatego, że częstotliwości są tak wysokie (przedział 24-100 GHz). Skoro 1 GHz = 1 mld GHz, mówimy tu o częstotliwościach o bardzo bardzo krótkiej długości fal (odległość między szczytem jednej fali i następnej). Odległości są tak maleńkie, że mierzą się w mm, stąd określenie fale milimetrowe. Są to te same częstotliwości używane przez wojsko dla ich nie powodującej śmierci broni np

Active Denial Systems do rozpędzania tłumów. Ta broń może wywołać ogromne kontuzje. Dr

Paul Ben-Ishai powiedział: „Jeśli masz pecha i stoisz tam kiedy cię uderzy, poczujesz że płonie twoje ciało„.

 

#8. 5G jest mutageniczne (uszkadza DNA) i rakotwórcze (wywołuje raka)/

MMW częstotliwości 5G wywołują mitochondrialne uszkodzenia DNA – później przekazywane pokoleniom. 5G is mutageniczne. Te mutacje dziedziczy następne pokolenie! Ma to poważne konsekwencje dla czystości genetycznej. Ilu ludzi myśli o tym kiedy nie mogą przestać patrzeć na ekrany? Ten portal / website pokazuje listę wielu badań wykazujących uszkodzenia mitochondrialne zachodzące po narażeniu na EMFy.

 

Z mutagenezą zwykle wiąże się karcynogeneza / rakotwórczość. Inaczej mówiąc, kiedy coś jest tak potężne I niebezpieczne żeby wywołać uszkodzenia DNA, to jest duże ryzyko, że doprowadzi to do raka. Mark Steele mówi, że 5G jest rakotwórcze klasy 1, mimo że WHO bardzo konserwatywnie wieże komórkowe zalicza do klasy 2b potencjalnych czynników rakotwórczych. Ale trzeba zauważyć, że WHO jest agencją ONZ, którą ustanowili Rockefellerowie, oświecona rodzina iluminatów NOW, którzy planują wykorzystać ONZ do wprowadzenia jednego rządu światowego.

 

5G instaluje się bez przeprowadzenia odpowiednich testów bezpieczeństwa, więc nie mamy wiele danych co do 5G konkretnie wywołującej raka, ale istnieje wiele dowodów wskazujących na udział EMFów 2G, 3G i 4G w wielu rodzajach raka, w tym w raku mózgu. Ta strona interne-towa zawiera dobry zbiór wielu przeprowadzonych badań.

 

#9. Fazowy szyk zagęszczania     5G Danger: Phased Array Densification

5G wymaga znacznie więcej nadajników lub nadawców niż poprzednie generacje. Jest to plan budowy ogromnej infrastruktury, ze stacjami, wieżami i bazami, które mają być ustawione nie-mal w każdym miejscu, w tym w samym sercu osiedli mieszkaniowych. Skutki tego rodzaju za-gęszczenia mogą być katastrofalne.

5G jest wystarczająco potężna, że odwzorowuje trójwymiarowe wnętrze domu i innych budynków. Mark Steele zwraca szczególną uwagę na częstotliwość 868 MHz, która wcześniej była używana do przesłuchań na polu bitwy, i która może z łatwością przechodzić przez cegły i beton. Twierdzi, że ta częstotliwość może rozróżnić konkretne osoby… ciekawe, biorąc pod uwagę całe elektroniczne nękanie i prześladowanie, jakie ma miejsce w przypadku TI (Targeted Individuals / wybranych jednostek).

Infrastruktura 5G będzie się składać z małych fazowanych szeregów anten strzelających pro-mieniowaniem w cele jak pociskami. Wytworzone przez nie mikrofale będą tak silne, że prze-chodzą przez ściany I ciało człowieka. Będziemy tym pokryci 24 godziny na dobę przez 365 dni, a co gorsze, ten obszar ma być szerszy niż obecne 4G, w końcu obejmując każdy cm2 ziemi.

#10. 5G zabije wszystkie owady

Owady, ptaki i dzieci są najbardziej podatne na 5G z uwagi na wielkość ich ciała. Claire Edwards jest byłą redaktor z ONZ, która zwróciła uwagę sekretarza generalnego ONZ, Antonio Guterresa, na sprawę EMF/5G. Na demonstracji anty-5G powiedziała w Sztokholmie / speech in Stockholm:

„Warto zauważyć, że w ostatnich 20 latach straciliśmy 80% naszych owadów. I jeśli dostaniemy 5G, stracimy 100% owadów. Kiedy nie będzie owadów, nas też nie będzie”.

Owady i 5G potrzebują anten: owady używają ich, m. in., jako zmysłu powonienia, a 5G wykorzystuje je do emitowania fal. Nic dziwnego, owady są wrażliwe na EMFy 5G; niedawne badanie pokazało, że owady narażone na promieniowanie 5G doświadczały wzrostu temperatury ciała.

„Badania wykazały, że częstotliwości używane przez 5G podnoszą temperaturę ciała owadów. Tego zjawiska nie zaobserwowano w przypadku 4G ani WiFi”.

Badanie Narażanie owadów na EMFy od 2 do 120 GHz /Exposure of Insects to Radio-Frequency Electromagnetic Fields from 2 to 120 GHz tak to dpodsumowuje:

„Przyszłe długości fal EMFów używane w telekomunikacji bezprzewodowej zmniejszy liczbę i staną się porównywalne do wielkości ciał owadów, i dlatego oczekuje się zwiększenia absorpcji RF-EMFów”.

 

#11. 5G w przestrzeni kosmicznej

5G: The Big Picture

 

5G planuje się jako nieuniknioną sieć – z planami wykorzystania jej z kosmosu! To wiąże się z agendą Space Fence, jak omówiłem w artykule Ogrodzenie przestrzeni: powiązanie programów inwigilacji I transhumanizmu / Space Fence: Connecting the Surveillance and Transhumanist Agendas. Organizacja International Appeal Stop 5G on Earth and in Space pisze:

„co najmniej 5 firm proponuje dostarczać 5G z przestrzeni z 20.000 satelitów na niskiej i średniej orbicie ziemi, która pokryje ziemię potężnymi, skupionymi, sterowanymi wiązkami. Każdy satelita będzie emitował mm fale ze skuteczną mocą promieniowania do 5 mln watów z tysięcy anten ulokowanych w fazowanym szyku”.

Ważne jest by zrozumieć tutaj szerszy obraz wielkiego spisku. Wszystkie te destrukcyjne i niebezpieczne technologie – 5G, WiFi, promieniowanie bezprzewodowe, HAARP, ogrzewanie jonosferyczne, geoinżynieria, GMO itp. – zostaną wplecione w jeden gigantyczny zintegrowany system nadzoru, dowodzenia i kontroli. Tak jak jeden mały przykład, geoinżynieria polega na rozpylaniu smug chemicznych obciążonych cząstkami metalu – z których może korzystać 5G.

#12. Re-promieniowanie w ciele

Już w 2002, badacz RF, Arthur Firstenberg, opublikował analizę 5G na długo przed uzyskaniem aprobaty na 5G. Wyjaśnił w jaki sposób, ze względu na niezwykle krótkie impulsy 5G EM, które są dostarczane w seriach, w rzeczywistości replikują się wewnątrz ciała – i ostatecznie tworzą maleńkie nowe anteny 5G wewnętrznie.

Firstenberg napisał / wrote:

„… kiedy do ciała wejdą wyjątkowo krótkie impulsy elektromagnetyczne, dzieje się coś innego: poruszające się ładunki same stają się małymi antenami, które re-promieniują EMFy I wysyłają je głębiej w ciało…”

„Te repromieniowane fale nazywa się prekursorami Brillouina… one stają się ważne kiedy albo moc albo faza fali zmieni się wystarczająco szybko… To oznacza, że dawane nam zapewnienie – że te mm fale są za krótkie by przenikać daleko w ciało – nie jest prawdą”.

To potwierdza wcześniejszy punkt – że penetracja 5G stanowi poważne niebezpieczeństwo.

 

#13. Firmy ubezpieczeniowe odmawiają przyjęcia Big Wireless. Co one wiedzą?

 

Firmy ubezpieczeniowe (najsłynniejszą jest Lloyds of London) trafiły na pierwsze strony gazet, odmawiając ubezpieczenia Big Wireless (konglomerat korporacji telekomunikacyjnych) dla WiFi i powiązane z 5G choroby I roszczenia:

„Cóż, Raport Zespołu Oceny Ryzyka Lloyds z listopada 2010 daje nam solidną podpowiedź: raport porównuje te technologie bezprzewodowe z azbestem, że wczesne badania o azbeście były „nieprzekonywające”, I dopiero później stało się oczywiste dla każdego zwracającego uwagę na to, że azbest wywołuje raka. Pamiętajmy, że badanie Lloydsa o WiFi opublikowano ponad 8 (teraz 9 – red.) lat temu. Ale nawet wtedy ich Zespół Oceny Ryzyka był na tyle sprytny, by zdać sobie sprawę z tego, że mogą się pojawić nowe dowody pokazujące, że różne częstotliwości WiFi wywołują choroby”.

 

Podsumowanie: Sieć 5G częścią większej agendy przywództwa, kontroli, inwigilacji I sztucznej inteligencji / Artificial Intelligence (AI)

5G różni się od 4G pod względem ilościowym i jakościowym. To dużo więcej niż tylko następny krok po 4G. 5G będzie nie tylko wysyłać setki do tysięcy razy więcej promieniowania niż 4G, a wprowadzenie technologii MMW oznacza cały szereg nowych zagrożeń. Historia się powtarza. Tak jak zabrało trochę czasu by prawdziwa nauka dogoniła tytoń/papierosy, i tak samo zabrało trochę czasu by prawdziwa nauka dogoniła potworność jaką jest GMO (teraz nazwana żywnością pochodzącą z bioinżynierii),  tak samo prawdziwa nauka dogoni 5G.

W międzyczasie możesz spodziewać się, że usprawiedliwi to wszelkiego rodzaju śmieciowa nauka, w tym błędne wskazania i zakłócenia, takie jak skupianie się tylko na skutkach termicznych łączności bezprzewodowej (i ignorując dowody na niebezpieczne skutki nietermiczne).

 

W końcu 5G jest częścią agendy NWO żeby ustanowić gigantyczne, nieuchronną sieć przywództwa I kontroli, która eliminuje wszelką prywatność, I zezwala manipulantom inwigilować każdą osobę na planecie cały czas. Gdyby był czas dla aktywistów by zadziałali w imię wolności, prawdy, zdrowia , prywatności I suwerenności, to ten czas jest teraz.

 

https://ne-np.facebook.com/5G.Network.DANGER.Aus.Nz/posts/the-5g-danger-cant-be-overstated-5g-5th-generation-is-now-being-actively-rolled-/101546908188133/

tłumaczenie: Ola Gordon

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *