Strona główna > Świat > Ukraina > Wężowy lud wraca na Ukrainę. Texe Marrs

Wężowy lud wraca na Ukrainę. Texe Marrs

DNA, Ukraina i druga żydowska ojczyzna.

„Węże, plemię żmijowe, jak wy możecie ujść potępienia w piekle?” – Jezus Chrystus, Mat 23:33

„Pojechaliśmy do środka świata i wylądowaliśmy w brzuchu węża” – Rabin Joel Bakst Podróż do środka Tory www.chazantorah.org, 2007

Wszystko się składa w całość. Nauka DNA rozdarła zasłony czasu i ujawniła węża i jego lud. Ci  których obecnie nazywamy „Żydami” są uczniami złego bytu, którego Biblia nazywa „wężem starodawnym który zwie się diabłem, szatanem„.

Od pierwszych stuleci pierwszego millenium, Chazarowie z Europy wschodniej znani byli jako diaboliczny „lud wężowy”, a teraz, państwo Izrael potwierdziło, że jego lud to faktycznie Chazarowie.

Odkrywcza książka Texe Marrsa ujawnia, że naród znany teraz jako "Żydzi" przyszli z Chazarii. Nie są potomkami starożytnego Izraela.
Odkrywcza książka Texe Marrsa ujawnia, że naród znany teraz jako „Żydzi” przyszli z Chazarii. Nie są potomkami starożytnego Izraela.

O potwierdzeniu przez Izraelczyków, że Żydzi nie są spokrewnieni ze starożytnym Izraelem a z Chazarią poinformował The Times of Israel (Przemycony raport: Izrael uznaje Żydów za Chazarów, Tajny plan odwrócenia migracji do Ukrainy / Leaked Report: Israel Acknowledges Jews in fact Khazars; Secret Plan for Reverse Migration to Ukraine, 18.03.2014). Ten artykuł autorstwa prof. Jima Walda, mówi, że przywództwo izraelskie w Jerozolimie wysyła sprzęt wojskowy i osadników z Izraela do Ukrainy.

Żydzi przejęli odpowiedzialność za rząd i finanse tego spustoszonego kraju i zamierzają w końcu z Ukrainy uczynić „drugą ojczyznę” dla Żydów.

Ich plan, „wycieknięty” przez wtajemniczonych z rządu, pokazał się dopiero kiedy Netanyahu i jego rząd przejrzeli rosnące dowody DNA, że Żydzi nie są potomkami Abrahama. Oni przyszli z Chazarii, Ukraina, której ośrodkiem jest Kijów. W rzeczywistości Żydzi Izraela i Ameryki są pochodzenia ukraińskiego. Ukraina jest sercem Chazarii.

Powrót do Chazarii

Rabini uczą, że w VIII wieku cały naród Chazarii przeszedł na Talmud i kabalistyczny judaizm. Przyjmując podły, a okultystycznie odkrywczy seks symbol 6-ramiennej gwiazdy, pogańscy Chazarowie, znani od wieków jako „lud wężowy”, walczyli zarówno z chrześcijanami jak i islamistami. Później, jako nawróceni „Żydzi”, migrowali do Polski i Europy wschodniej. Teraz żyją głównie w USA i w Izraelu.

Nauka DNA dzisiaj potwierdza ten chazarski rodowód Żydów. Chazarskie dziedzictwo rodowe udokumentowałem w książce  DNA Science and the Jewish Bloodline.

Ta wybitna nowa książka wyjaśnia, że chazarscy Żydzi są naprawdę "Gogiem i Magogiem". Ich proroczy los to ograbienie Izraela i Bliskiego Wschodu, i wykorzystanie Ameryki jako pełnomocnika dla NWO.
Ta wybitna nowa książka wyjaśnia, że chazarscy Żydzi są naprawdę „Gogiem i Magogiem”. Ich proroczy los to ograbienie Izraela i Bliskiego Wschodu, i wykorzystanie Ameryki jako pełnomocnika dla NWO.

Chazarowie, zidentyfikowani w Apokalipsie 2 i 3 jako zła „synagoga szatana„, są dalej proroczo identyfikowani w Ezech 38 i 39 jako lud Goga z ziemi Magoga. Proroctwo wyraźnie mówi, że ten wojowniczy wężowy lud napadnie i podbije najpierw Izrael, a potem całą planetę wciągnie w chaos i wojnę. (Ap 20).

 Z Chazarii do Izraela, i z powrotem do  Chazarii (Ukraina) to tajny plan Izraela. Po stłumieniu narodu ukraińskiego, żydowskie podboje będą trwać dalej, aż Żydzi osiągną swój NWO.

Dominacja Ameryki

W 2007 amerykańscy politolodzy profesorowie James Petras, John Mearsheimer i Stephen Walt doszli do wniosku, że polityka zagraniczna Ameryki jest teraz zdominowana przez izraelskie lobby. Żydzi robią to poprzez swoje potężne bogate grupy AIPAC, ADL i AJC. One kontrolują obie partie – demokratów i republikanów, a Biały Dom wykonuje ich rozkazy. Te rozkazy obejmują podbój Ukrainy.

Ale jak Żydzi doszli do tego by potwierdzić swoje chazarskie korzenie? Prof. Jim Wald tak pisze w The Times of Israel:

„Zaskakujący obrót wydarzeń miał jeszcze bardziej zaskakujące źródło: genetykę, dziedzinę w której izraelscy naukowcy od dawna prowadzili.

„Powszechnie znany jest fakt, że kiedyś w VIII i IX wiekach, Chazarowie, wojowniczy [Turkic] lud nawrócił się na judaizm i rządził nad ogromnym obszarem, który stał się południową Rosją i Ukrainą. Co stało się z nimi później kiedy Rusini zniszczyli to imperium około XI wieku stało się tajemnicą. Wielu spekulowało, że Chazarowie stali się przodkami aszkenazyjskich Żydów.

„Podczas debaty w ONZ o podziale Palestyny, Chaim Weizman odpowiedział…’To bardzo dziwne. Całe życie byłem Żydem, czułem się Żydem, a teraz dowiaduję się, że jestem Chazarem'”.

Zespół najlepszych badaczy

Genetyczne odkrycia dr Erana Elhaika w 2012 z prestiżowego Johns Hopkins Medical University, że Żydzi nie są starożytnym Izraelem, a pochodzą z Chazarii, zaskoczyły Izraelczyków. Teraz potwierdziło to inne badanie naukowe. Wald mówi, że wtedy powołano „niebiesko wstążkowy zespół naukowców z czołowych instytucji i muzeów” do zbadania DNA.

Komisja najlepszych naukowców przejrzała DNA i inne dowody i powiedziała izraelskiemu rządowi, że faktycz-nie Żydzi są z rodu Chazarów. Premier  Netanyahu potajemnie postanowił osiedlić Żydów na Ukrainie, i ulokować tam urzędników wojskowych i z wywiadu. W istocie, Żydzi zrobią z Ukrainy ośrodkiem starożytnej Chazarii, drugą ojczyznę Żydów.
Komisja najlepszych naukowców przejrzała DNA i inne dowody i powiedziała izraelskiemu rządowi, że faktycznie Żydzi są z rodu Chazarów. Premier Netanyahu potajemnie postanowił osiedlić Żydów na Ukrainie, i ulokować tam urzędników wojskowych i z wywiadu. W istocie, Żydzi zrobią z Ukrainy ośrodkiem starożytnej Chazarii, drugą ojczyznę Żydów.

Te autorytety, powiedział Wald, „wydały tajny raport dla rządu potwierdzający fakt, że europejscy Żydzi rzeczywiście są Chazarami„.

Rozwiązanie ukraińskie: dwie żydowskie ojczyzny

Początkowo ten rezultat uznano za nieszczęśliwy, nawet złowieszczy, ale, mówi Wald, premier Netanyahu i jego doradcy zaskoczyli nas wychodząc ze swoim „ukraińskim rozwiązaniem„. Niektórzy żydowscy osadnicy opuszczą Izrael i wrócą na Ukrainę. To ponowne osiedlanie na Ukrainie wymagałoby czasu z przyczyn logistycznych i gospodarczych. Ale rezultat końcowy będzie taki, że będą dwie żydowskie ojczyzny: Izrael i Ukraina.

„Nie mówimy o wszystkich aszkenazyjskich Żydach wracających na Ukrainę” – wyjaśniał człowiek z kręgów wywiadowczych – „oczywiście to nie jest praktyczne”.

To rozwiązanie Wald nazywa „Chazaria 2.0.” Wszyscy Żydzi będą mile widziani z powrotem na Ukrainie bez warunku jako obywatele”. Co więcej, izraelski rząd obiecuje „połączenie ogromnej izraelskiej pomocy wojskowej” dla Ukrainy, „łącznie z wojskiem, sprzętem i budową nowych baz”.

„Jeśli początkowy transfer zadziała, to innych osadników z Zachodniego Brzegu będzie się również zachęcać do przenoszenia się na Ukrainę”.

W rezultacie Ukraina ma stać się „autonomicznym żydowskim państwem„, na małą skalę następcą średniowiecznego imperium Chazarii… W jidysz będzie się nazywać Chazerai.

„Przez porozumienie z syryjskimi rebeliantami i Ukrainą, a także Gruzją i Azerbejdżanem (również część średniowiecznego obszaru Chazarii), zdaniem jednego informatora, Netanyahu „naciska na oba – Syrię i Rosję”.

Petro Poroszenko, nowy prezydent Ukrainy, jest Żydem. Żydzi, przy wsparciu i manipulacji USA, teraz kontrolują Ukrainę i są zajęci mordowaniem Ukraińców i budowaniem obozów koncentracyj-nych. Izrael planuje uczynić z Ukrainy drugą ży-dowską ojczyznę. Obecnie ledwie 0.2% Ukrainy stanowią Żydzi, ale żydowska mniejszość przejęła ZSRR i zmasakrowała 66 mln ludzi!
Petro Poroszenko, nowy prezydent Ukrainy, jest Żydem. Żydzi, przy wsparciu i manipulacji USA, teraz kontrolują Ukrainę i są zajęci mordowaniem Ukraińców i budowaniem obozów koncentracyjnych. Izrael planuje uczynić z Ukrainy drugą żydowską ojczyznę. Obecnie ledwie 0.2% Ukrainy stanowią Żydzi, ale żydowska mniejszość przejęła ZSRR i zmasakrowała 66 mln ludzi!

Izrael i USA organizują krwawy zamach na Ukrainie

A zatem rozumiemy obecny bałagan polityczny na Ukrainie. Żydzi rozpoczęli podbój nowej ukraińskiej ojczyzny. Mają wsparcie Ameryki, jako świadka – żydowską dyplomatę, Viktorię Nuland z Departamentu Stanu. Ameryka ostrzega Władimira Putina by trzymał się daleko od Ukrainy, i Rosja wyrzekła się historycznych więzi z tym krajem, teraz rządzonym przez Izrael.

Konstytucyjnie wybranego ukraińskiego prezydenta Janukowycza obalili w ubiegłym roku Ameryka i Izrael, z wielkim zaangażowaniem CIA i Mosadu. Żydowski miliarder, Petro Poroszenko, został szybko zainstalowany jako prezydent. Żydowskie pieniądze i siła wojskowa cięgle napływają do Ukrainy. Ukraińscy chrześcijanie (nie Żydzi!) są mordowani. Trwa ludobójstwo.

Wszelkie nieruchomości przejmują żydowscy oligarchowie. Izraelczycy nauczyli się w Turcji (1905), Związku Sowieckim (1917) i Palestynie (1948) jak funkcjonować jako skorumpowana i wyrachowana „mniejszość” żeby zdominować liczniejszą, gojowską większość.

Współczujcie ukraińskiemu narodowi

Wszyscy powinniśmy odczuwać współczucie i smutek dla cierpiącego narodu ukraińskiego. Oni są mordowani i ciemiężeni przez aroganckich syjonistycznych Żydów, którzy z pomocą Ameryki stali się teraz „panami niewolników na Ukrainie„. Nawet obozy koncentracyjne pootwierano i wypełnia się je rodowitymi Ukraińcami.

Izraelscy oligarchowie pod żelazną ręką Poroszenko dzielą się łupami po przejęciu Ukrainy. Gospodarka upada – spadła do poziomu tylko 40% z przed roku 2013. Izrael kradnie gaz naturalny i ropę ze zdestabilizowanego Bliskiego Wschodu i sprzedaje je za ogromne zyski dla głodnej na energię Ukrainy. Wszystko się zmieni.

Żydowskie potwory rządzące Ukrainą dokonują  ludobójstwo i mordują w całym kraju. Przekształ- cają Ukrainę na "żydowską ojczyznę" dla Chaza- rów. To jest to co Żydzi, Lenin i Trocki zrobili  w Rosji w 1917.
Żydowskie potwory rządzące Ukrainą dokonują ludobójstwo i mordują w całym kraju. Przekształcają Ukrainę na „żydowską ojczyznę” dla Chazarów. To jest to co Żydzi, Lenin i Trocki zrobili w Rosji w 1917.
Wioska ukraińska po spustoszeniu jej przez uzbrojone siły żydowskie.
Wioska ukraińska po spustoszeniu jej przez uzbrojone siły żydowskie.

Jest to największa tragedia od czasu kiedy satanistyczni  Chazarowie zaatakowali pokojową, nieuzbrojoną Palestynę w 1948, mordując i bijąc Palestyńczyków i wypędzając setki tysięcy na pustynne obozy dla uchodźców.

Amerykanie nie zważają na grozę wywoływaną przez  ich rząd ukraińskiemu narodowi. Ale Bóg wie. On widzi. On czuje.  Zasialiśmy wiatr. Teraz będziemy zbierać burzę.

Texe Marrs

Tłumaczenie: Ola Gordon

Źródło: http://www.texemarrs.com/082014/serpent_people_return.htm

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

+ 13 = 20