Strona główna > NWO > Apokalipsa > Weronika Lueken, wizjonerka z Bayside: Matka Boża o drugim przyjściu

Weronika Lueken, wizjonerka z Bayside: Matka Boża o drugim przyjściu

„Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie”.

– Św. Mateusz 25:31-33

 

JAK WSTĄPIŁ
„Wszystkich proszę by stali się apostołami tych ostatnich czasów, bo to będzie konieczne teraz człowiekowi by zrozumiał i uznał wyższość swego Boga w Niebie. Proszę by wszyscy urodzeni i ochrzczeni w prawdziwą Wiarę wyszli jako apostołowie światła, uczniowie dla Nieba w tych ostatnich czasach. Wiedzę trzeba dać tym, którzy nie potrafią pojąć, który zatwardzili swoje serca i zamknęli uszy – wiedzę trzeba dać o tym, że Mój Syn jest Mesjaszem; Mój Syn był na ziemi, i wróci znowu tak jak wstąpił”.                                           – Matka Boża, 4.08.1979

 

ZWOJE SIĘ ROZWIJAJĄ
„Musicie codziennie czytać Biblię, nawet krótki werset, Moje dzieci. Czytajcie Biblię i uczcie się z niej. Objawienia, Apokalipsa św. Jana, zwoje się rozwijają. Moje dzieci, idźcie wszyscy  do przodu jako nosiciele światła z Moim Synem. Będziecie nieść sztandar Wierni i Szczerzy. Nie przerażajcie się jeśli nie rozumiecie Apokalipsy na początku jej czytania. Będziecie się modlić by Duch Święty was oświecił, a wasze oczy i serca otworzą się na wiedzę”.

– Matka Boża, 27.05.1978

NOWY JORK UPADNIE
„Wasze miasto uważamy za Babilon, miasto mordu i zła, zepsucia i bezbożności – wasze miasto upadnie!

„Ci którzy pozostali w świetle i przyjęli dane im dla wzmocnienia łaski w tych mrocznych dniach zostaną uratowani. To obiecuję wam jako wasza Matka. Mój Syn, i w Ojcu, nie życzy sobie utraty nikogo. Da się każdą okazję człowiekowi by przygotował się na próbę.

„Dzień dni jest blisko. Dzień Pański, i przyjście Mego Syna, nie jest daleko. Czy nie rozpoznajecie znaków czasów? Czy nie czytaliście starych proroków? Nie! Zniszczyliście świątynię Ducha Świętego, i ducha w niej, odwracając oczy i pogrążając się w kreacjach szatana. Weźcie Księgę żywota, Biblię, i dojdźcie się z powrotem do prawdy!”

– Matka Boża, 25.07.1973

ŚWIAT WKRÓTCE BĘDZIE W CHAOSIE
„Moje dziecko, Moje dzieci, nie przychodzę do was by przynieść wam słowa o zagładzie – nie, a słowa nadziei i odwagi. Człowiek sam ściąga na siebie czas wielkiej kary.

„Dzięki miłosiernemu Ojcu człowiek wkrótce dostanie ostrzeżenie. Jeśli człowiek nie posłucha ostrzeżenia, będzie oczyszczany dotąd aż na ziemi zostaną tylko ci którzy ustanowią Królestwo Mego Syna.

„Wszyscy którzy posłuchaliście Moich słów i ostrzeżeń z Nieba nie będziecie złapani znienacka w te stojące teraz przed wami próby. Już siły złego przyciemniły świat i teraz weszły na rządzące władze świata. Wkrótce na świecie zapanuje wielki chaos. Człowiek będzie walczył o przetrwanie.

„Podczas licznych wizyt do Moich dzieci na ziemi dałam wam środki do zbawienia. Musicie nosić sakramentalia, i wszyscy rodzice muszą dawać przykład dobroci i pobożności.

„Człowiek nie ucieknie z domów Mego Syna. Dużo zła i zepsucia weszło w serca wielu, nawet w domach Mego Syna. Ale postanowiono i uważano, że ten czas nadejdzie,  by człowiek przeszedł przez tygiel cierpienia, który jest próbą. Wszystko co zgniłe spadnie. Owce zostaną rozdzielone od kozłów”.                                                                                     – Matka Boża, 6.10.1973

 

DRUGIE PRZYJŚCIE
„Moje dziecko, wielu pyta o daty, o czas. To nie jest ważne. Nie musicie znać dat, ale bądźcie gotowi. Wiem, że szłam przez świat używając wszelkich metod i wysiłków by was obudzić na stojące przed wami niebezpieczeństwo.

„Na ziemię ześle się wielkie ostrzeżenie. Uczcie się z tego, i naprawiajcie swoje drogi; bo w przeciwnym wypadku dostaniecie wielką karę. Powtarzam to, bo wielu musi się uczyć przez powtarzanie. Obiecuję, że będę z wami do drugiego przyjścia Mego Syna.

„Wielu proroków przeszło przez świat, wielu którzy nie byli od Ojca, ich ojcem jest ojciec wszystkich kłamców. Rozpoznajcie, Moje dzieci, twarze złego wokół. Wielu przychodzi przebranych za anioły światła. Wszyscy  musicie się modlić o światło”.- Matka Boża, 24.12.1973

 

ZNAK KRZYŻA ALBO BESTII
„Ojciec teraz, Moje dziecko, rozdziela owce od kozłów. Każdy mężczyzna i kobieta i dziecko otrzyma znak na sobie. Będzie to znak krzyża albo znak bestii.

„Tak, Moje dziecko, jest dużo zła w twoim rządzie i w rządach świata. Czy nie rozpoznajesz znaków twoich czasów? Wiedz, że – powtarzam teraz: teraz żyjecie w końcowych czasach. Przygotujcie się teraz, kiedy jeszcze macie czas. Błogosławiona jest dusza która przyjęła Moje słowa i zadziałała według nich.

„Błogosławię was wszystkich, Moje dzieci, jako dzieci światłości. Będę z wami aż do drugiego przyjścia Mego Syna. Wszyscy którzy jesteście obarczeni swoim krzyżem, przyjdźcie do Mnie, i Ja was pocieszę. Przychodźcie do Mego Syna w tabernakulach świata. Spieszcie się, Moje dzieci. Agenci z piekła są rozpuszczeni i uruchomili teraz plan zamknięcia wam tych tabernakulów. Spieszcie się teraz, gromadźcie łaski, Moje dzieci, kiedy jeszcze jest czas! Dużo czasu spędzajcie z Moim Synem w Eucharystii. To jest naprawdę Chleb życia. Nastanie najmroczniejszy dzień, Moje dziecko, kiedy te tabernakula zostaną wam zamknięte”.

– Matka Boża, 10.02.1975

FAŁSZYWI MESJASZE
„Musisz głosić, Moje dziecko, że człowiek nie stworzy na własną rękę jednego pasterza i jednej religii. Nie, Moje dzieci, nie wolno wam dać się wprowadzić w błąd. Ta jedność ludzkości nadejdzie tylko kiedy Mój Syn wróci na was świat.

„Muszę was ostrzec byś cie nie dali wprowadzić się w błąd fałszywym mesjaszom na waszym świecie. Nie dajcie się oślepić ich cudami. Zrozumcie teraz i zachowajcie w swoich sercach, że Mój Syn wróci w sposób w jaki wstąpił. On zstąpi do was z nieba. Dlatego kiedy ktoś mówi wam: 'Chodźcie, on jest tu. Zabiorę was do niego', nie idźcie! Jeśli powiedzą wam: 'On jest tu na polu. Chodźcie, zabiorę was do niego', nie idźcie. Bo będziecie wiedzieć kiedy przyjdzie Mój Syn. On zejdzie z aniołami z głośnym okrzykiem triumfu by ustanowić na świecie porządek. Przed tym czasem, Moje dziecko, wasz świat będzie w wielkim chaosie. Wojna po wojnie, zniszczenie od Kuli Odkupienia!

„Gdyby Mój Syn nie wrócił, Moje dziecko, nie uratowałoby się żadne ciało, tak wielka będzie próba na ziemi dla ludzkości”.                                                                       – Matka Boża, 18.03.1975

 

KIEDY WSZYSTKO ZOSTANIE PRZYWRÓCONE DO PORZĄDKU
„Błogosławię was wszystkich, Moje dzieci. Kładę na was Mój płaszcz dla ochrony.

„W przyszłości, która jest teraz, Moje dzieci, ci którzy są dobrego ducha nie mają czego się bać. Dałam wam wiele słów w przeszłości byście przygotowali się na tę chwilę. Teraz, Moje dzieci, dalej trwajcie na czuwaniu modlitewnym, i zrozumiecie dlaczego spędzam z wami tyle czasu.

„Jak obiecałam wam w przeszłości, będę z wami zawsze, i na ziemi, do drugiego przyjścia Mego Syna, kiedy wszystko zostanie przywrócone do porządku.

„Musicie przyjąć wolę Ojca Przedwiecznego, i nosić swój krzyż bez narzekania”.

– Matka Boża, 6.09.1975

ZACHOWAJCIE, ODŻYWIAJCIE I KONSERWUJCIE SWOJĄ WIARĘ

„Moje dzieci, musicie dobrze zrozumieć plan wroga. Jeśli będzie mógł zabrać z waszych myśli wiedzę i zrozumienie istnienia piekła i czyśćca, to będzie popierał grzech w waszym społeczeństwie. I grzech stał się sposobem na życie dla wielu z was. Obudźcie się i szukajcie światła. Ustawiłam wiele świec pośród was na świecie. Nie pozostaniecie w ciemności kiedy szukacie światła. Mój Syn jest drogą. Proście, wysyłajcie głosy w suplikacji do Ojca Przedwiecznego, a zostaniecie wyprowadzeni z ciemności.

„Moje dzieci, powtarzam Moje obietnice dla ludzkości, że będę z wami tu na ziemi do przybycia, drugiego przyjścia Mego Syna. Co miało się wydarzyć w przyszłości wydarzy się teraz. Przez upór i grzeszne życie człowieka, to co miało wydarzyć się w przyszłości będzie teraz.

„Trwajcie na ciągłym czuwaniu modlitewnym. Zachowajcie, odżywiajcie i konserwujcie Wiarę, Moje dzieci. Nie ulegajcie podstępom szatana, który będzie działał w ciałach każdego mężczyzny, kobiety i dziecka, który oddał się grzechowi.

„Na ziemi będzie dużo nieszczęścia i zgrzytania zębów wprowadzonych przez złego człowieka zatracenia. Moje dzieci, musicie rozumieć wasze czasy. Rozpoznajcie znaki waszych czasów, i dowiecie się jak pokonać zło”.                                                        – Matka Boża, 28.12.1976

 

JAK PO NOCY PRZYCHODZI DZIEŃ TAK WRÓCI MÓJ SYN

„Moje dziecko i Moje dzieci, człowiek może być mądry a głupi. Chce naukowo poszukiwać prawdy. A czym jest prawda? Prawdą jest Mój Syn w Bogu Ojcu i Duchu światłości.

„Moje dzieci, wasza ziemia doszła teraz do stanu niemoralności i grzechu dużo gorzej niż w czasach Noego. Co jeszcze mogę wam powiedzieć, Moje dzieci, jak radzić wam i ostrzegać, że Ojciec Przedwieczny przygotowuje wielką próbę dla ludzkości. Niebo wybuchnie i zwinie się jak kartka. Serca zatrzymają się ze strachu przed tym co ma dotknąć ludzkość. To nadchodzące ostrzeżenie, Moje dzieci, jest małe w porównaniu z karą, wielką karą jaka przyjdzie później.

„Szydercy chodzą po świecie, waszej ziemi, mówiąc: 'I gdzie jest ta obietnica o Jego przyjściu?' Powiem wam, Moje dzieci, jak po nocy przychodzi dzień, tak wróci Mój Syn by zatrzymać zło psujące teraz duszę człowieka.

„Szydercy chodzą po świecie  nie dbając o ani nie szukając prawdy, odrzucając daną mu wiedzę o nadprzyrodzonym. On nie będzie miał obrony by zwalczać nadprzyrodzone”.

– Matka Boża, 31.12.1977

SZYDERCY
„Prosiłam was w niezliczonych objawieniach na ziemi o modlitwy, żeby Rosja nie szerzyła swoich błędów po świecie. Ale nie posłuchaliście, zajmując się sprawami waszego świata, materialistycznymi, odrzucając duchowość dla władzy i chciwości. Co zyskacie jeśli zdobędziecie tę władzę i zostawicie ziemię bez zasług i nie będziecie mogli wejść do wiecznego Królestwa Nieba?

„Są szydercy, jest wielu takich którzy mówią 'I kiedy On przyjdzie, Mój Syn, na ziemię? Ten kto mówi iż jest Królem, kiedy wróci?'

„Powiem wam, szydercy i niewierzący: On wróci kiedy będzie gotowy przyjść, bo jeśli nie przyjdzie to nie zostanie żadnego ciała na waszej ziemi!”                             – Matka Boża, 15.03.1978

 

WIELE NARODÓW ZNIKNIE
„Plan dla dzieci Bożych w nadchodzących dniach będzie wam dany krok po kroku, Moje dzieci. Jak powiedziałam wam w przeszłości, powtarzam teraz, będę z wami do przybycia Mego Syna. Wszystko co wam radziłam, Moje dzieci, się spełni, i jest przygotowane by was dotknąć.

„Jeśli człowiek dalej będzie podążał obecną ścieżką, wiele narodów zniknie z powierzchni ziemi”.                                                                                                                 – Matka Boża, 18.03.1978

 

„NIGDY NIE BĘDZIECIE SAMI NA ZIEMI”
„Trwajcie na ciągłym czuwaniu modlitewnym w swoich domach, i módlcie się w swoim kraju i we wszystkich krajach świata. Zatrzymajcie ciemność jaka zeszła na ludzkość.

„Będę z wami do drugiego przyjścia Mego Syna. Obiecuję wam, Moje dzieci, że nigdy nie będziecie sami na ziemi. Cały czas są z wami anioły stróże. Poszukajcie ich, nie odrzucajcie, Moje dzieci. One żyją tak jak wy żyjecie.

„Agenci piekła zrobią swoim celem odebranie wam wiedzy o nadprzyrodzonym. Musicie strzec swojej Wiary i zachować ją w sercach swoich dzieci i członków rodziny. Módlcie się, moje dzieci. To nie muszą być słowa o szczególnym charakterze. Módlcie się z serca. Mówcie do Mnie jak do Matki. Mówcie do Mego Syna, bo On wam pomoże. Potęga modlitwy jest wielka, Moje dzieci. Nic nie jest niemożliwe dla Boga Ojca w Niebie w Trójcy!”

– Matka Boża, 30.05.1978

PŁOMYCZEK WIARY?
„Moje dzieci, zachowajcie Wiarę w swoich sercach; trzymajcie mocny fundament wiary w sercach swoich dzieci i rodzinach. Kiedy wrócę na ziemię, czy znajdę pośród was choć płomyczek wiary, Moje dzieci?

„Szatan osadził się teraz w Rzymie. Planuje stoczyć wielką walkę w hierarchii. Będzie biskup przeciwko biskupowi i kardynał przeciwko kardynałowi. Wszystko co zgniłe musi spaść. Nie troszczcie się o wynik, Moje dzieci, bo końcowe zwycięstwo jest Nieba. To wszystko jest zezwolono, dopuszczone przez Ojca Przedwiecznego, z powodu rozdzielenia owiec od kozłów. To będzie próba dla ludzkości.

„Wszystkim którzy przyjmują błędy modernizmu i humanizmu będzie bardzo trudno zachować prawdę i zostać na wąskiej drodze. Dałem wam, kiedy byłem na ziemi, zasadę i drogę. Musicie nią podążać albo upadniecie. Trwajcie na ciągłym czuwaniu modlitewnym w waszym kraju i wszystkich krajach na ziemi”.                                                         – Pan Jezus, 1.06.1978

 

ŻEBY ZBAŁAMUCIĆ LUDZKOŚĆ
„Jest teraz wielu teologów, nawet w Domu Mego Syna, którzy przynoszą ludzkości doktryny demonów. Są to nauki człowieka, nie Boga. Wielu postanowiło, przez swoją arogancję, zmienić słowa Księgi żywota i miłości, Biblii. Te zmiany maja zbałamucić ludzkość w jarzmo grzechu.

„Moje dzieci, czy nie widzicie tego, że masy świata jednoczą się by przejąć wasz kraj, Stany Zjednoczone? Dzięki pieniądzom one wchodzą i przynoszą ze sobą wszelkiego rodzaju grzech i perwersje – amoralność i homoseksualizm. I kto wystąpi by zwalczać to zło?

„Mając wiedzę od Ojca Przedwiecznego, dobrze rozumiem, że nadejdzie czas kiedy Mój Syn wróci do was! Ale będą wątpliwości co do wiary pozostałej na ziemi, bo kiedy On przyjdzie i spojrzy na was, to czy znajdzie choć płomyczek wiary w waszych sercach?”

– Matka Boża, 2.06.1979

„NIE NAŚLADUJCIE SZYDERCÓW”
„Nie naśladujcie szyderców, którzy nadal mówią 'Jego obietnica się nie spełni, powrót przez drugie przyjście'. Zapewniam was, że przyjdę do was wszystkich jak złodziej w nocy. Mało będziecie przygotowani jeśli nie posłuchacie rad Mej Matki i zachowacie serca otwarte na prawdę. Im bardziej szukacie bogactwa w tym życiu, tym mniej będziecie mieć w Niebie, bo one się nie pokrywają, Moje dziecko i Moje dzieci. Nie możecie mieć boga symbolizowanego przez pieniądz, zanim zaczniecie miłować jedno, a nienawidzić drugie. I kogo będziecie nienawidzić, Moje dzieci, jak Mnie?”                                                                       – Pan Jezus, 7.09.1985

 

BOLEŚCI
„Moje dziecko, rozumiesz, że Ojciec Przedwieczny jest najbardziej miłosierny, i Mój Syn nie chce zniszczenia świata. Ale wielkie boleści zejdą na ludzkość. Sodoma i Gomora zostały zniszczone, ogniem i siarką.

„Czego możecie się spodziewać po waszym kraju, który zezwala na rozkwit homoseksualizmu i by stał się sposobem na życie, w którym teraz wasi liderzy pod sztandarem prawdy i wierności swemu Bogu, zrywają i idą w kierunku szatana.

„Uchwala się teraz prawa dla ochrony złoczyńców wobec Boga, homoseksualistów. Ludzkość będzie mieć sztandar. Będą dopuszczone na świat boleści zanim wróci Mój Syn i zgromadzi swoich. Tak, z czasem wielu zostanie usuniętych z ziemi, ale wcześniej będzie boleść”.

– Matka Boża, 6.10.1992

PONOWNE KRZYŻOWANIE MISTYCZNEGO CIAŁA
„Nakazujemy, w imię Ojca Przedwiecznego, by wszyscy biskupi świata uporządkowali Dom Mego Syna! Posłuszeństwo jest posłuszeństwem wobec Boga Ojca, a nie agentów piekła! Czy będziecie słuchać ludzkości i ranić miłosierne serce Ojca Przedwiecznego?

„Moje dziecko, kiedy wróci Mój Syn, czy znajdzie choć trochę wiary na ziemi? Ponowne krzyżowanie Mistycznego Ciała!”                                                                       – Matka Boża, 31.01.1976

 

POKONA SIŁY ANTYCHRYSTA
„Nikt nie jest w stanie zrozumieć myślenia, sposobów Ojca Przedwiecznego. On jest najwyższym sędzią każdej duszy. Ale człowiek, swoją wolną wolą postanowił sprzeciwić się Bogu, postanowił wyrzucić Go ze swego życia, wybrał szatana nad swego Stwórcę, Boga Ojca w Niebie. W waszym życiu na ziemi teraz widzimy wszelkiego rodzaju brud i degradację. Widzimy kult fałszywych bożków i oddawanie czci i chwały rzeźbionym wizerunkom, rycinom z kamienia, i ogniowi, oraz wizerunkom księcia ciemności, szatana.

„O Moje dzieci, czy Mój Syn znajdzie choć mały płomyczek wiary w sercu człowieka kiedy wróci? A On wróci! On wróci z armią z Nieba i pokona siły antychrysta zgromadzone teraz na świecie.

„Przez swoją arogancję i całą wiedzę, człowiek szybko pogrąża się w wielki holokaust, w taką wojnę jakiej nigdy ludzkość wcześniej nie widziała, i nigdy nie zobaczy kiedy się wydarzy, Moje dzieci. Wołałam do was, jako wasza Matka, w wielu miejscach, licznymi głosami na świecie: przygotujcie się, bo teraz jest czas na przygotowanie”. – Matka Boża, 22.11.1976

 

WSZYSCY GO ZOBACZĄ
„Ojciec ma plan na przyszłość, Moje dziecko, on pokaże się wam, dlatego kontynuujcie swoją misję, wiedząc, że ostateczne zwycięstwo będzie Mego Syna. Jego powrót będzie za niedługo.

„Pamiętajcie, Moje dzieci, Mój Syn powróci tylko w taki sposób jak wstąpił. Zejdzie na ziemię i wszyscy Go zobaczą. Nie przyjmujcie fałszywych Chrystusów, którzy zostaną wysłani do was. Oni są agentami piekła! Odwróćcie się od nich! Uciekajcie od nich! Poznacie ich po ich owocach, Moje dzieci. Powiem wam to: nie będziecie trzymani w ciemności. Po owocach ich poznacie”.                                                                                                                 – Matka Boża, 29.03.1975

 

„MÓJ SYN ZSTĄPI TAK JAK WSTĄPIŁ”

„Moje dziecko, mów światu, że człowiek – dzieci Boże, wprowadzane w błąd, nie wolno wam  psuć Wiary! Nie będzie żadnego jednego świata i jednej religii, bo żaden człowiek nie zbierze stada. Nikt nie zbierze razem stada. To stanie się tylko przez Mego Syna kiedy On wróci na ostatnich etapach Armageddonu.

„Musicie pamiętać – nie dajcie się oszukać, Moje dzieci, tym którzy twierdzą iż są Chrystusem, bo oni powiedzą: 'Wyjdźcie na pole, bo on tu jest. Przyjdźcie do stodoły!' Ale nie, Moje dzieci, Mój Syn zstąpi tak jak wstąpił. Przyjdzie z nieba, z okrzykami triumfu do wszystkich. On zejdzie z Nieba z legionami aniołów i wszystkimi duszami które obmyły się w Jego Krwi, i teraz noszą szaty światła i życia.

„Czekajcie i obserwujcie, Moje dzieci, dużo się módlcie, bo Księga żywota się otwiera, strony się przewracają. Jesteście naprawdę w czasach Apokalipsy. Czytajcie Objawienia, Moje dzieci, i dowiecie się co was czeka. Jak powiedziano wam w przeszłości, dużo się wam otworzy, bo czasy Armageddonu tu są. Czytajcie Objawienia, Apokalipsę, Moje dzieci. Św. Janowi dano wiedzę ujawnienia wam czasów w których żyjecie. Rozpoznajcie znaki  waszych czasów”.                                                                                                   – Matka Boża, 21.08.1975

 

NASTĄPI JUŻ NIEDŁUGO
„Poznajcie i uczcie się z tego, Moje dzieci, że wy którym dano łaskę wysłuchania Moich słów ostrzeżenia, danych wam z Królestwa Boga, Nieba, dostaliście każdą okazję teraz jak ratować swoje dusze i dusze waszych dzieci. Nie spowalniajcie jako apostołowie Boga. Idźcie do przodu i czekajcie na przyjście Mego Syna. Które nastąpi już niedługo, Moje dzieci. Zapewniam was, czas ucieka. Czytajcie Apokalipsę, Objawienia Jana, a zrozumiecie nadchodzące czasy”.                                                                                                                 – Matka Boża, 7.09.1976

 

„WRÓCĘ DO WAS CIAŁEM I DUCHEM”
„Moje dzieci, usuńcie ślepotę z waszych serc i zrozumiecie rady z Nieba. To dzięki łasce słyszycie tę radę, i poprzez łaskę prosimy was o przekazywanie tej rady waszym braciom i siostrom. Nie jesteście stróżami swoich braci, ale musicie walczyć o ich życie, ich duchowe życie, bo pasterze zasnęli, albo wpadli w duchową ciemność. Wy którzy macie światłość, wy którzy zostaliście wybrani spośród tłumów na nosicieli światła, teraz musicie iść do przodu i szukać w ciemności i wyleczyć swoich braci i siostry, którzy byliby straceni.

„Pośród was jest jeszcze wielu dobrych pasterzy, Moje dzieci. Nie rozpaczajcie. Zawsze będę z wami w tabernakulach świata, i zawsze będę z wami w duchu. I pewnego dnia, Moje dzieci, wrócę ciałem i duchem”. – Pan Jezus, 4.06.1977

 

https://www.tldm.org/Directives/d500.htm

tłumaczenie: Ola Gordon

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.