Strona główna > NWO > Apokalipsa > Ważne ! Szatański Chabad Lubavitch zawezwał moshiacha-Antychrysta

Ważne ! Szatański Chabad Lubavitch zawezwał moshiacha-Antychrysta

Od Redakcji www.3rm.info: Drodzy ojcowie, bracia i siostry!

Na głównym, rosyjskojęzycznym portalu Chabad Lubavitch, www.moshiach.ru, opublikowano sensacyjną wiadomość o tym, że rabini Chabadu dnia 22 stycznia 2017 roku odczytali rezolucję domagającą się natychmiastowego ujawnienia moshiacha-Antychrysta i ogłoszenia: „Niech żyje nasz Rebe, mentor i nauczyciel, nasz Król Moshiach na wieki wieków”.

a20

Trzeba przypomnieć, że Chabad Lubavitch jest najbardziej wpływową grupą satanistów, która dzierży pod swoją kontrolą cały świat, prezydentów, magnatów medialnych, światową oligarchię, która praktycznie już całkowicie zbudowała królestwo Antychrysta, itd…a teraz ma już pod kontrolą i cerkiewną hierarchię.

Trzeba także przypomnieć, że naczelny rabin Chabad Lubavitch w Rosji, Berl Lazar, jest wysłannikiem Rebe, to znaczy moshiacha-Antychrysta, i jest on mile widziany we wszystkich gabinetach, w tym i w prezydenckich. To on otwarcie, po bratersku wita się z Cyrylem Gundiajewem. Cyryl Gundiajew natomiast tytułuje naczelnego satanistę Lazara „Czcigodnym Bratem”.

A więc jeżeli dla patriarchy naczelny satanista Lazar jest bratem to my, tytułujący Gundiajewa ojcem, stajemy się bratankami satanisty Lazara. Tak nie będzie! Fałszywy patriarcha Cyryl nie jest dla nas żadnym ojcem. I kto z prawosławnych tytułuje go ojcem to poniża siebie do pokrewieństwa z Berlem Lazarem – pachołkiem diabła, a znaczy to, że z samym Szatanem.

Drodzy bracia i siostry!

Zastanówcie się głęboko co się wokół dzieje. Satanistyczna chabadowska hałastra pod przewodem wysłannika Antychrysta Berla Lazara spieszy się żeby zawezwać z ciemności syna diabła, Antychrysta. W tym samym czasie, rzekomo prawosławny, prezydent, i jakoby, prawosławny patriarcha całują się z nim i bratają się z nim, zapewniając o bezgranicznym oddaniu, szacunku i miłości.

No to komu oni służą? Czyż nie Chrystusowi? Nie! Oni służą Antychrystowi i jego ojcu, Szatanowi!

KTO MA ROZUM NIECH ROZUMIE!

———————————————————————————————————————–

P.S. Co jest godne uwagi to fakt, że jak tylko ten materiał został opublikowany to nasz portal został zaatakowany i nie funkcjonował przez 12 godzin. I to było kolejnym dla nas ostrzeżeniem…

A to oznacza, że takie materiały bardzo przeszkadzają i są niewygodne dla pachołków Antychrysta. I jest to zrozumiałe ponieważ takie proste „demaskacje” kosztują setki stron skomplikowanego i wieloczynnikowego wyjaśniania bogoburczego, bezbożnego charakteru władz Federacji Rosyjskiej i hierarchii Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.

a30

Wysłannik Antychrysta (Rebe-moshiacha), jak to jest on nazywany w chabadowskich mediach Berl Lazar, jest przyjmowany przez rosyjskie kierownictwo aż do prezydenta włącznie, jako najbliższy przyjaciel i prawie że zwierzchnik. Prezydent odznacza go, pije z nim szampana, Lazar jest obecny podczas podejmowania ważnych decyzji w sprawach państwowych.

To jest właśnie prosty „znak” wskazujący na to, że jeżeli dla władzy główny chabadowski wysłannik Antychrysta, aktywnie przygotowujący jego nadejście i dzisiaj wzywajacy do ujawnienia tożsamości tego syna diabła, jest najbliższym jej przyjacielem to taka władza służy Antychrystowi! I widzimy to prawie we wszystkim co ta władza robi.

Najważniejsze co jest potrzebne Antychrystowi to opieczętowanie wszystkich ludzi swoim świętokradczym znamieniem. I rosyjska władza, pomimo różnych kryzysów i braku pieniędzy, ściśle, dokładnie i bardzo aktywnie wprowadza wszystkie te antychrystowe technologie totalnej, elektronicznej kontroli i rejestracji obywateli.

To samo można powiedzieć i o patriarsze, który już od dziesięcioleci wodzi „korowody” z chabadowcami, w pierwszej kolejności z ich przywódcą, wysłannikiem Antychrysta, Berlem Lazarem, którego oficjalnie w swoich przesłaniach nazywa „Czcigodnym Bratem”. Na dziesiątkach fotografii i video Gundiajew brata się z wrogiem Chrystusa zapraszając go nawet na swoje uroczystości rocznicowe (mamy w redakcji świadka, który w czymś takim uczestniczył), publicznie z nim występuje, rozwiązuje z nim ważne sprawy religijne i państwowe. I to właśnie patriarcha utrzymuje przyjaźń i miłość z wysłannikiem Antychrysta, który dzisiaj wzywa do ujawnienia tożsamości syna zatracenia! Komu więc służy Gundiajew? Jest to prosty znak wskazujący na to, że służy nie Chrystusowi ale Antychrystowi!

Drodzy ojcowie, bracia i siostry! Naszej redakcji nierzadko stawia się zarzuty, że włazimy do polityki, lżymy prezydenta, patriarchę, itd. Ale, bracia i siostry! Czynimy tak nie dlatego, że czujemy jakąś osobistą antypatię lub zawiść do tych „osób”. Nie. Robimy to w jednym jedynie celu pokazania, że ci ludzie są wrogami Chrystusa, Ojczyzny i Ludu Bożego. My wedle sił i możliwości staramy się zdjąć zasłonę z oczu wielu ludzi, w tym i prawosławnych uważających te „osoby” za zbawców Cerkwi, Rusi i narodu rosyjskiego.

Kiedy ludzie komuś całkowicie i ślepo zaufają to przyjmą od niego wszystko co tylko możliwe, w tym i znamię Antychrysta. Prezydent dla większości jest niemal Ojcem Narodu i drugim kniaziem Włodzimierzem a patriarcha zajmuje miejsce prawie że patriarchy Hermogenesa. I jest to podgrzewane i promowane przez wszystkie centralne media rosyjskie.

Ale tak nie jest! Dlatego dążymy do pokazania, w rożnych aspektach, w tym politycznych, gospodarczych i innych, że wszystko co jest pokazywane przez rosyjskie media jest bezczelnym i cynicznym łgarstwem, że świadomością prostego ludu kremlowcy ordynarnie i cynicznie manipulują. Że na rosyjskim, prawosławnym ludzie popełniane jest ludobójstwo.

a,a

Że tak zwany patriarcha Cyryl jest antychrystowym wilkiem w owczej skórze, który prowadzi Lud Boży w łapy Antychrysta na wieczne zatracenie. Opieramy się na faktach a nie na wymysłach, pokazujemy wszystkie jego złe czyny, ale nie osobiste grzechy, a co najważniejsze to, doktrynalne!

Przysyła się nam nierzadko poważne groźby, aż do fizycznej eliminacji włącznie (w tym od chabadowców). Straszą nas więzieniem, ściganiem z artykułów Kodeksu Karnego, itp. Ale na razie miłosierny Bóg nas ochrania. Chwała Bogu!

Bardzo byśmy chcieli żeby prezydent, patriarcha, tak zwane, polityczne, kulturalne, gospodarcze i inne elity, weszli na drogę Chrystusową, żeby wyszli z okopów Antychrysta i weszli do naszego szańca wojowników Chrystusa, żeby się pokajali z najgorszych zbrodni przeciwko Bogu, Carowi i Ojczyźnie, żeby zaczęli pracować dla prawdziwego odrodzenia Rusi, w pierwszej kolejności, w sensie duchowym.

Pan pragnie żeby wszyscy zostali zbawieni. I także my tego pragniemy. Ale, niestety sytuacja jedynie się pogarsza i to pogarsza się gwałtownie. I problem nie leży w tym, że ktoś teraz panikuje, że oto teraz pojawi się syn zatracenia i rozpoczną się dla nas apokaliptyczne męki…

Nawet kiedy on się pojawi to prawosławni nie powinni się go bać ponieważ on jest NICZYM, tak jak i jego ojciec diabeł. I nie jest ważne czy on zjawi się teraz czy za jakiś czas. Ważne są tutaj znaki czasów i te same proste „markery”, które są nam dane dla zrozumienia istoty władz i kierownictwa cerkiewnego, dla zrozumienia bieżącej chwili i dzisiejszych czasów.

Dopomóż nam Panie i ochroń! Chwała Bogu za wszystko! Amen.

———————————————————————————————————————————-

a11

a

aa

aaa

a1

a11

a111

a2

a22

W Hadziaczu (Ukraina) odczytano wezwanie rabinów do ujawnienia Rebe Króla Moshiacha.

Źródło: http://www.moshiach.ru

24 Tevet rabini „Instytutu Żydowskiego Prawa CHABAD-u” odwiedzili w Hadziaczu miejsce pochówku Alter Rebe. Rav Shlomo-Zalman Levkivker odczytał tam wezwanie z żądaniem natychmiastowego ujawnienia Rebe Króla Moshiacha. Następnie wszyscy obecni rabini ogłosili „Yeshi Adoneynu”…-„Niech żyje nasz Rebe mentor i nauczyciel, nasz Król Moshiach na wieki wieków”.

Wezwanie (PSAK DIN)

a3

Lubawiczowski Rebe SHLITA Król Moshiach w rozmowie z „Tazria-Metzora” wyjaśnia, że chasydzi powinni mówić o swoim Rebe, że jest on Moshiachem. W rozmowie z „Shoftim” stwierdził on, że zgodnie z żydowskim prawem głowa pokolenia jest prorokiem pokolenia przy czym wszyscy mają obowiązek słuchania go i wykonywania jego poleceń aż do jego głównego proroctwa „Oto idzie Moshiach”.

Zdaniem Lubawiczewskiego Rebe SHLITA Króla Moshiacha wypełniły się już wszystkie znaki, które wylicza RAMBAM w „Prawach o królach”, rozdział 11. Rebe to Król Moshiach. I zgodnie z jego własnym oświadczeniem Rebe zaczął już działać w świecie w celu całkowitego Wyzwolenia: „W naszych czasach te działania są widoczne dla wszystkich gołym okiem, zniknęły wszystkie zawady i przeszkody, jest już nie tylko obecność Moshiacha ale i ujawnienie Moshiacha”.

W wywiadzie dla „Mishpatim” Rebe powiedział, że nadszedł czas naszego Wyzwolenia. O tym była także rezolucja rabinów, że „powstał król z rodu Dawida”, itd. I do tej pory  będzie on niewątpliwym Moshiachem. I Rebe powiedział, że spotkanie pomiędzy szefami dwóch potężnych państw na którym zadecydowano zakończenie wyścigu zbrojeń dokonało się na skutek działań Moshiacha.

a33

W wywiadzie dla „Tetsave” Rebe wyjaśnia, że idea 11 Nisana (dzień urodzin Rebe) jest to namaszczenie głowy ludu żydowskiego na przyjęcie królewskiej władzy. Dlatego podejmujemy postanowienie zgodne z żydowskim prawem w oparciu o wywód RAMBAM’a („Fundamentalne prawa Tory” 7:1, 9:2 i 10:1), że Lubawiczowski Rebe SHLITA Król Moshiach jest prorokiem pokolenia i Moshiachem. I on zaakceptował śpiew chasydów „Yehi Adoneynu” przed nim w ciągu ponad roku.

Dlatego musimy go słuchać i wypełniać jego polecenia tym bardziej, że jest on Królem Moshiachem. I zgodnie z instrukcją Rebe, że „nastąpił czas Wyzwolenia”, prosimy żeby ujawniła się władza Rebe SHLITA Króla Moshiacha na oczach wszystkich w czasie Wyzwolenia, natychmiast!

a333

Za: http://3rm.info/main/66014-sataninskiy-habad-vozzval-moshiaha-antihrista.html

Publikacja: 30.01.2017

Tłumaczenie: Tamara

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *