Strona główna > NWO > Apokalipsa > Watykański urzędnik jest kapelanem 3 lóż masońskich, wydaje książkę LOŻA I OŁTARZ

Watykański urzędnik jest kapelanem 3 lóż masońskich, wydaje książkę LOŻA I OŁTARZ

Oni już nie ukrywają związków z masonerią…

W numerze sierpień-wrzesień 2020 czasopisma Inside the Vatican jest bardzo ciekawy artykuł o zwiększającej się tolerancji, jeśli nie jawnej aprobacie, „katolickich” masonów przez soborowy kościół. Jego tytuł jest „Nowe otwarcia czyniące masońskie członkostwo możliwym? / New Openings to Make Masonic Membership Permissible?” (s. 34-35) i napisał go redaktor naczelny dr Robert Moynihan. [in full on the ITV web site]

Moynihan pisze, że 12.02.2020, austriacki Novus Ordo ksiądz o nazwisku „ks.” Michael Heinrich Weninger zorganizował konferencję prasową / gave a press conference ogłaszającą publikację swojej liczącej 504 strony książki Loża i ołtarz: O pojednaniu Kościoła Katolickiego i regularnej masonerii / Loge und Altar: Über die Aussöhnung von katholischer Kirche und regulärer Freimaurerei.

Weninger jest nie tylko masonem, ale i służy jako „kapelan 3 austriackich lóż masońskich”, zdaniem Moynihana. Towarzyszył mu austriacki masoński wielki  mistrz i „oddany katolik” Georg Semler. Dalej:

Weniger [sic] powiedział, że jego książkę przekazano papieżowi Franciszkowi i różnym kardynałom, w tym wiedeńskiemu arcybiskupowi kard. Christophowi Schönborn, 75, i zostały przyjęte „z życzliwością, bez wyjątku”.

Teza książki jest taka, że nie ma sprzeczności między byciem katolikiem i członkiem uznanej przez Brytyjczyków „regularnej” Wielkiej Loży, która wymaga wiary w Boga: koncentruje się na podstawowych lekcjach etycznych opartych na prawie naturalnym; oferuje serdeczność i dobre koleżeństwo oraz wykonuje pracę charytatywną; a szczególnie zabrania dyskusji czy angażowania się w politykę i religię.

Przyznaje, że obawy Kościoła przed liberalną, „dogmatyczną” masonerią typu Wielkiego Wschodu (uważaną przez Londyn za „nieregularną” i nie prawdziwą masonerię) są uzasadnione, jako że słynny Wielki Wschód Francji (największa francuska grupa masońska) ), i podobne organy są jawnie i agresywnie polityczne i antyklerykalne, a ich członkowie w większości składają się z lewicowych ateistów i agnostyków.

Pomimo tego wszystkiego, ks. Weniger dalej cieszy się dobrą opinią.

Były niezliczone papieskie potępienia masonerii od XVIII wieku. Wiele z nich znajdziesz tutaj:

·         Papal Condemnations of Freemasonry / Papieskie potępienia masonerii

 

Jeśli chodzi o sektę II SW, oficjalnie rzeczywiście sprzeciwia się masonerii, choć naprawdę ma, oczywiście, powiązania z lożą. (To widać np. w jej przyjęciu masońskiej triady wolność, równość i braterstwo na Second Vatican Council (1962-65), co przejawiało się w soborowych stanowiskach w sprawie wolności religijnej, kolegialności i ekumenizmu. Nic z tego nie byłoby możliwe za prawdziwego papieża.)

 

Choć w swoim Kodeksie Prawa Kanonicznego 1983 “Pope” John Paul II zniósł karę automatycznej ekskomuniki za członkostwo w masonerii (zob. Canon 1374), nawet w sekcie II SW takie członkostwo zostaje zakazane, jak wyjaśnił kard. Joseph Ratzinger w tym samym roku:

„Wierni którzy zapisują się do stowarzyszeń masońskich są w stanie śmiertelnego grzechu i nie mogą przyjmować Komunii Świętej” (Kongregacja Doktryny Wiary, Deklaracja o związkach  masońskich / “Declaration on Masonic Associations”, 26.11.1983).

 

Dlatego bezczelne posunięcie Weningera jest skandalem nawet według surowych standardów Novus Ordo.

 

Ale kim naprawdę jest „ks” Weninger? Był żonaty i pracował w austriackich służbach dyplomatycznych. W 2009 został wdowcem, i już 2 lata później był (nieważnie / invalidly) wyświęcony na księdza przez piekielnego / infernal “Cardinal” Christoph Schönborn. (Zdjęcia z jego pierwszego nabożeństwa Novus Ordo can be viewed here – szczególnie lubimy to / we like this one.) Schonborn wydaje się mieć związki z masonerią / connections with Freemasonry himself, i w każdym razie na pewno wykonuje anty-katolicką pracę / doing the anti-Catholic work masonów.

 

Na domiar złego, Weninger nie jest jakimś księdzem Novus Ordo – jest urzędnikiem Watykanu. Jako „Papież” Benedykt XVI, ten sam  Joseph Ratzinger, który powtórzył niedopuszczalność przyłączania się do masonów, 1.11.2012 mianował Weningera do służby w Papieskiej Radzie ds. Dialogu Międzyreligijnego / to serve on the Pontifical Council for Interreligious Dialogue, gdzie działa na polu dialogu z islamem. Jego nazwisko widać np. w tym oświadczeniu z 13.11.2014 na watykańskim portalu / this Nov. 13, 2014 statement on the Vatican web site.

Dlatego też całkiem słusznie Moynihan zauważa, że „wydaje się, że nie podejmuje się już działań w celu dyscyplinowania księży i prominentnych świeckich, którzy są znanymi masonami, ani nie zakazuje im przystępowania do Komunii Świętej”. Nie tylko to – ich teraz się jawnie promuje!

I dlaczego nie? Najwyższym stopniem masonem w Watykanie jest sam “Pope” Francis, w końcu – jeśli nie w kategoriach oficjalnego członkostwa, to przynajmniej w kategoriach wykonywania działa masonów. Jego naturalistyczna „nowa ludzkość” / Naturalist “new humanity”, jego nieustanne pchanie do globalizmu, a szczególnie bluźnierczo-odstępcza Deklaracja o Ludzkim Braterstwie  / Abu Dhabi Declaration on Human Fraternity, etc. – wszystko to jest muzyką dla masońskich uszu.

Nic dziwnego w tym, że Franciszek jest honorowym członkiem / Francis holds an honorary membership Rotary Club w Buenos Aires, i włoscy masoni cieszyli się z jego wyboru na „Papieża” / Italian Freemasons cheered his election as “Pope” w 2013.

Nie wiemy czy Weninger spotkał osobiście Franciszka, ale jeśli tak, to na pewno radośnie podali sobie dłonie / shaking hands.

https://novusordowatch.org/2020/09/vatican-official-masonic-chaplain-book-catholicism-freemasonry/

tłumaczenie:Ola Gordon

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *